Bescherm Jezelf!

De mensheid wordt bedreigd... Criminele miljardairs zoals Soros, Schwab en Gates werken samen om een Nieuwe Wereldorde te vestigen, onder het mom van covid. Leer hoe je jezelf kunt beschermen tegen de toenemende tirannie. Schrijf je nu in!

Wie is Donald Trump echt? Een eerlijke beschouwing …

donald j trump

Toen ik voor het eerst over Donald Trump hoorde, was ik geschokt: een miljardair uit de zakenwereld die zich kandidaat stelt voor het presidentschap? Tja! Hij is ongetwijfeld de volgende oplichter op het toneel ...

Mijn negatief oordeel werd sterk bevestigd door letterlijk alles wat ik in de media over de man zag en hoorde. Hij werd afgeschilderd als het ergste monster dat ooit op aarde geleefd had. Een leugenaar, lasteraar, racist, hater, seksist, verwrongen psychopaat en een maniakale narcist. Kortom: satan zelve.

Mijn vrouw echter begon naar zijn toespraken te kijken, en tot mijn verbazing - en ergernis! - werd ze enthousiast. "Je moet naar deze man luisteren", zei ze. "Wat? Ben je gek geworden?", riep ik verbijsterd. Hoe kon ze zoiets zeggen? "En trouwens, ik heb al naar hem geluisterd", antwoordde ik kwaad. "De man is een gek en een beest. Gewoon de volgende crimineel op het platform van corrupte politici. Ik haat hem nu al!"

"Nee, je hebt niet naar hem geluisterd", antwoordde mijn geweldige vrouw. "Het enige wat je hebt gedaan, is kijken naar korte clips op YouTube die door de mainstream media zijn gemaakt, met korte zinnen die uit hun verband zijn gerukt." 

Hoho, daar raakte ze een gevoelige snaar. Ik ben al tientallen jaren een publieke auteur en spreker en wist maar al te goed hoe de media iemand in een kwaad daglicht kunnen stellen door uitspraken uit hun verband te rukken. Het was me zelf ook vaak genoeg overkomen. Het internet gonsde ooit van de roddels over mij. Veel mensen verafschuwden mij met giftige haat.

donald trump media

Soms ging ik naar openbare bijeenkomsten, en tot mijn verbazing staarden sommige mensen me aan met ogen die onzichtbare pijlen recht op me af leken te vuren.

Waarom haatten deze mensen mij zo heftig? Er was maar één enkele reden: de media hadden leugens over mij verspreid.

Het is zo makkelijk om via de media een donker beeld te schetsen dat de heiligste heilige doet lijken op de duisterste duivel. Mensen geloven alles als het maar gedrukt of uitgezonden wordt. 

Media creëren monsters


Toen we naar een ander land verhuisden, brak de hel los. Mijn dochter had op een nacht een visioen terwijl we aan het bidden waren. Ze was negen jaar jong en had nog nooit zo'n ervaring gehad. Ze zag hoe we in een boot een zee overstaken en in een ander deel van de wereld aan land kwamen. Dit verbeeldde duidelijk onze recente verhuizing naar een ander land. Zij zag hoe een demonisch wezen, dat eruitzag als een gespierde krijger met het gezicht van een monster, naar mij toe kwam en mij begon uit te schelden en te vervloeken.

donald trump monster slander

Dat was de storm van laster die tegen mij losbarstte toen we in ons nieuwe vaderland belandden. Het was wonderbaarlijk hoe God dit krachtige visioen aan mijn dochter liet zien om ons te helpen doorgronden wat er aan de hand was.

Dus ik wist maar al te goed hoe de media ingezet konden worden om een goed mens, in dit geval ikzelf, af te schilderen als de grootste crimineel.

Mijn vrouw zei: "Als je wilt weten wie Donald Trump is, moet je naar zijn volledige speeches luisteren, niet alleen naar een video waarin hij wordt belasterd met losse zinnen die uit hun verband zijn gerukt. Dat was een wijs advies dat ik niet kon negeren. Dus deed ik dat, en ik moet zeggen dat ik ontroerd was - diep ontroerd.

Ik zag opeens een man met oprechte passie. Een man in vuur en vlam. Een man met een fanatieke drang om Amerika te redden. 

Een man die niet handelde 'als een president' zoals Joe Biden had gezegd. EXACT! Deze man probeerde de mensen niet te behagen met een perfect optreden. Hij las geen door vakmensen opgestelde, gepolijste toespraken voor. Integendeel, hij trapte op ieders tenen, brulde vanuit zijn buik, zonder zich ook maar iets aan te trekken van wat anderen van hem zouden denken. Deze man was verdomme ECHT! Dat had ik in mijn ganse leven nog nooit bij een politieke leider gezien.

Dit was geen toneelspel, dit was een oorlog! Dit was een man met een schreeuw om te heroveren.

Ik voelde iets wat ik nog nooit in mijn leven bij het luisteren naar een politicus had gevoeld. Meestal heb ik een hekel aan politici omdat ze hypocrisie gewoonweg uitstralen. De schijnheiligheid druipt er gewoon vanaf. Zelfs als kind zag ik altijd hoe ze alleen maar praatjes verkochten, spelletjes speelden en de wereld voor de gek hielden. Alles wat ze doen is altijd voor 100% theater.

Bij het luisteren naar deze miljardair en zakenman had ik diep in mij een gevoel dat mij totaal overdonderde. 

Jawel, ik werd zelfs emotioneel. Ik ging helemaal uit mijn dak. Wat was dit? Dit is geen politicus! Dit is een man die in vuur en vlam staat voor zijn land. Een man die brult vanuit zijn binnenste. Een man die kwam om te vechten.

Vechten voor zijn land. Vechten voor zijn medeburgers.

Media is hersenspoeling


mind control

Ik behaalde in België een mastersdiploma in grafische kunsten en communicatie. In eenvoudige termen: ik ben getraind in het overtuigen van mensen met woorden en beelden. Ik weet hoe publiciteit en media werken. Al vele jaren wist ik hoe oneindig corrupt de media zijn. Ik ondervond elke dag hoe de mainstream media de mensen niet informeerden, maar een agenda van brainwash en massamanipulatie volgden.

Vrijwel niets wat de media zegt, bevat ook maar een fractie van de waarheid. Alles wat ze publiceren is een perversie van de waarheid om de massa te bespelen. 

Nu zag ik deze Donald Trump opstaan als een leeuw, en wat hij deed was even verbazingwekkend als opwindend: hij ontmaskerde openlijk de massamedia als één grote valse, corrupte, manipulatiemachine. Donald Trump gaat de geschiedenis van de mensheid in als de man die wereldwijd de leugens en het bedrog van de mainstream media blootlegde.

president trump fake news

Niemand had ooit iets gedaan dat hier ook maar in de buurt kon komen. En hij trok geen handschoenen aan: hij was grof, onbeschoft, in je gezicht, spuugde over je heen. Hij was niet bang, hij schreeuwde het uit:

 
 

DE MEDIA IS NEPNIEUWS!
ALLES WAT ZE DOEN IS LIEGEN TEGEN JULLIE ALLEMAAL. ZE VERDRAAIEN ALTIJD DE WAARHEID EN ZE SPELEN EEN SPELLETJE.

Wow ... De betekenis hiervan ontgaat de meesten die dit lezen. Waarom? Sinds de opkomst van de televisie zijn de massamedia gebruikt door corrupte figuren in de CIA, geheime genootschappen, topbankiers, criminele bedrijven, Big Pharma, etc. om maar één ding te bereiken: de mensheid te hersenspoelen, de massa zo dom te maken en te houden dat de criminele superrijke elite letterlijk alles met ze kan doen.

De top Nazi-experts op het gebied van hersenspoeling en massahypnose waren overgebracht van Duitsland naar de VS om te werken voor de overheid en de media.

brainwashing

Diverse officiële operaties zoals Paperclip en Mockingbird hadden één enkel doel: 's werelds beste deskundigen verzamelen om een strategie van constante hersenspoeling van de massa uit te voeren, zodat zij gemanipuleerd kan worden om de agenda van de machthebbers te dienen.

Vinden we het normaal dat de christelijke wereld met honderden miljoenen gelovigen die zich van het kwaad en de duisternis afgekeerd hadden om voor het licht en de liefde van hun Schepper te kiezen, plotseling en masse de grondbeginselen van waarheid, recht en vrijheid de rug toekeerden en collectief atheïsten werden die de goede zeden verafschuwden en van perversie hielden? Is dat een natuurlijke omslag? Uiteraard niet.

Het is wat de massamedia hen hadden opgedragen door hen te bombarderen met niets anders dan programma's die een gezonde moraal afbreken en de mensheid ontdoen van elk gezond verstand, waardoor we verslaafd raken aan lust, perversie, geweld, corruptie en allerlei vormen van spot die we absorberen op tv en in de bioscoop.

God moest uit onze wereld verdrongen worden, en dat is precies wat de media deden. Koppel de mensheid los van haar bron, doel en bestemming, vertel ze dat ze slechts een stel verklede beesten zijn die per ongeluk zijn ontstaan, en gebruik ze dan voor alles wat je wilt.

Wat ben ik hier aan het uitleggen? De afgelopen tachtig jaar is de mensheid ten prooi gevallen aan een niet aflatende lawine van misleiding die onze hele samenleving heeft bedorven met niets dan valse informatie.

Hersenspoeling in volle gang. 

En dan, zomaar ineens, komt deze rijke man op het toneel en zegt: 'Jongens, de media liegt tegen jullie ALTIJD. Ze zijn niets anders dan nepnieuws. Ze verdraaien alles en spreken nooit de waarheid.

Wow... Het machtigste wapen van de goddelozen werd plotseling vernietigd voor de ogen van de hele wereld.

America terugvoeren naar God


donald trump praying

Wat Trump vervolgens deed, was nog onvoorstelbaarder: als verre van religieus begon hij plotseling God terug te halen in Amerika. Melania Trump bad bijvoorbeeld openlijk het Onze Vader dat Jezus Christus ons leerde:

Hemelse Vader, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Uw Koninkrijk kome. Vergeef ons onze zonden, verlos ons van het kwade ...

De First Lady bad dit historische gebed tijdens officiële ceremonies om de Verenigde Staten van Amerika te overtuigen dat we terug moeten keren naar Christus.

Alles wat de massamedia gedurende de afgelopen eeuw hadden bereikt om God uit de wereld te verdrijven, werd in één enkele minuut tenietgedaan!

"Wij zijn een natie die God dient, en dat doen we!", zei Donald Trump, nadat hij zelf was geknield voor de Schepper van hemel en aarde.

"Hij zal geen biddende man zijn als hij het ambt betreedt, maar hij zal een biddende man worden als hij het ambt bekleedt", zei een profeet ooit.

In september 2020 woonde president Trump in Washington DC een massa-evenement bij dat THE RETURN heette. Het evenement draaide rond de terugkeer van Amerika naar de God die ons vrijheid, welvaart, elkaar, dromen, creativiteit en zoveel meer schonk. Rijke Amerikaanse zakenlieden getuigden hoe Jezus Christus hen redde van een leven vol wanhoop en duisternis.

Toen begonnen zij allen aan een tijd van aanbidding, waarin de God van de hele schepping werd verheerlijkt. 

Donald Trump heeft meer verwezenlijkt als het gaat om het terugbrengen van Amerika naar Christus, dan alle grote evangelisten van de afgelopen eeuw samen!

Wie had dat gedacht ...

#Savethechildren


human trafficking quote donald trump

Heb je gehoord over 'Pizzagate' en 'Save The Children'? Wist je dat de hele wereld ondertunneld is? Wist u dat er elk jaar acht miljoen kinderen zo maar verdwijnen? Wist u dat veel van deze kinderen gevangen worden gehouden in die uitgestrekte netwerken van duizenden kilometers ondergrondse tunnels?

Wist je dat deze kinderen misbruikt worden door de rijke elite, in Hollywood, de politiek, het bankwezen, en eigenlijk alle hoge sferen van onze samenleving? 

Wist je dat kinderen gekocht kunnen worden op Wayfair, Amazon, Ebay, en zo meer? Wist je dat er e-mails zijn van Hilary Clinton en Barak Obama waarin ze het misbruik van kinderen bespreken? Wist u dat de meeste toppolitici hierbij betrokken zijn? Wist u dat de meeste koninklijke families zich ernstig schuldig maken aan het voortdurend brengen van kinderoffers? Wist u dat kindermisbruik een elementaire praktijk is bij de rijken en de machtigen?

En... wist je dat president Trump de allereerste machtige politieke leider in de geschiedenis van de mensheid is die met geweld achter deze monsters aangaat? 

trump pedophile death penalty tweet

Hij heeft inmiddels duizenden kinderen gered en openlijk verklaard dat hij alle netwerken zal uitroeien. Er zijn meerdere rapporten naar buiten gekomen waaruit blijkt hoe Trump speciale troepen heeft gestuurd om kinderen uit deze wereldwijde netwerken van pedofilie te bevrijden. Dit is allemaal niet-officieel aangezien het achter de schermen gebeurt.

In de toekomst zal ik over dit onderwerp diepgaande documentaires maken. Heb dus even geduld als ik dit kort met u deel. Kinderen worden overal ter wereld verkracht, gemarteld, vermoord en ritueel afgeslacht door de machtigste mannen en vrouwen in onze samenlevingen.

Een topbankier uit Nederland, Ronald Bernard, verkeerde in deze topkringen van het bankwezen. Hij werd uitgenodigd om deel te nemen aan het ritueel offeren van kinderen. Het is een middel voor hen om meer macht te krijgen van de duistere kant. Zo zijn ze dus ook zo rijk en machtig geworden: ze offeren het bloed van onschuldige kinderen aan duistere spirituele entiteiten. Het is geen goedkope horrorfilm, het is wel de schokkende realiteit die door veel mensen zoals Ronald Bernard, die klokkenluider werd van de elite, aan de kaak wordt gesteld.

Hij zegt dat vrijwel iedereen die superrijk is, deel uitmaakt van een religie die Luciferianisme heet. U kunt zijn getuigenis en meer informatie over dit grote kwaad zien in deze videos

President Trump bestrijdt samen met een enorme groep militaire getrouwen deze verschrikkelijke duisternis. Het gebeurt in het geheim, want velen in de wereld zijn nog niet klaar om te ontwaken uit hun dwaze slaap om de harde werkelijkheid onder ogen te zien.

Als het waar is dat het offeren van kinderen aan demonen een algemeen gebruik is om rijk en machtig te worden, dan betekent het stoppen daarvan het saboteren van de ultieme energiebron van deze duistere wereldwijde netwerken!

Begrijpen we nu waarom Donald Trump zo intens gehaat wordt? Waarom de media er alles aan doet om irrationele haat te zaaien tegen deze strijder die kinderen redt? 

Nogmaals: ik zal diepgaande documentaires maken met alle referenties, documentatie en bewijzen die nodig zijn om dit volledig te onthullen. Nu zeg ik het zo maar vanuit mijn hart omdat de waarheid naar buiten moet komen.

Bestrijding van verschrikkelijke misdaden


president donald trump

Ik zou gemakkelijk en vlot kunnen doorgaan over de verwezenlijkingen van president Trump, maar dan wordt mijn betoog hier een boek. Ik wil dus beknopt blijven en een snelle, samenvattende lijst maken van andere even verbazingwekkende realisaties van de man. De lijst is dus niet exhaustief, ik beperk me tot enkele van zijn prestaties die, wat mij betreft, uitspringen.

Saboteren van medische tirannie

Trump schrapte de financiering van de Wereldgezondheidsorganisatie, die niets anders is dan een criminele organisatie die de hele wereld onder druk probeert te zetten om zich blindelings te onderwerpen aan hun krankzinnige richtlijnen, terwijl ze de stemmen van miljoenen medische experts wereldwijd censureren. De WGO is een globalistische entiteit, geleid door een voormalige communistische terrorist die samenwerkt met andere globalisten om medische tirannie op te leggen aan de hele mensheid.

Het feit dat Trump hun fondsen schrapt, is een belangrijke houding tegen wereldwijde dictatuur.

Trump legt de politieke pandemie bloot

Tijdens zijn debat met Biden, in september 2020, verklaarde president Trump openlijk dat de Covid-pandemie opgezet was met een politiek doel. Terwijl hij dit zei, werd hij onderbroken door zowel Wallace als Biden, die luid en wild begonnen te raaskallen om Trump ervan te weerhouden verder te spreken. Toch maakte hij zijn zin af:

"Het is sowieso een politiek verhaal, en na de verkiezingen is het afgelopen.

Afmaken wat JF Kennedy begon

President Trump was erg close met de overleden zoon van John F. Kennedy die werd vermoord omdat hij het wereldwijde complot om de hele mensheid tot slaaf te maken aan het licht bracht. Er zijn veel tekenen dat Trump en Melania, samen met hun zoon Eric en veel hoge militaire inlichtingenofficieren, vastbesloten zijn om af te maken wat John F. Kennedy begon.

Ze zijn daadwerkelijk "het moeras aan het droogleggen".

Geen oorlog, maar historische vrede

Trump is de eerste president gedurende vele generaties die geen enkele oorlog startte! Elke andere president in de afgelopen decennia heeft miljoenen onschuldige mensen vermoord door zinloze, corrupte oorlogen te voeren ter verrijking van de elite. Ze probeerden Trump te verleiden om oorlogen te ontketenen met Iran en Noord-Korea, maar hij sloot uiteindelijk vrede met hen. Herinner je je de paniek die door de hele wereld woedde toen Noord-Korea dreigde met nucleaire aanvallen op Amerika en de wereld? Dat is de Cabal, de machtige rijke elite die probeert de wereld te vernietigen. Ze faalden grandioos, want Trump deed het tegenovergestelde:

hij goot het water van de vrede over het vuur van de oorlog en doofde de bedreiging van een wereldwijde nucleaire oorlog. 

Confrontatie met censuur

Een van de wapens van de goddelozen is het monddood maken van stemmen die de waarheid spreken. Zoals de meesten van ons weten, zijn de sociale media - Twitter, Facebook, Youtube, ... - berucht om hun niet eerder vertoonde niveau van censuur, waarbij ze letterlijk de berichten en zelfs hele accounts van talloze wetenschappers, medici, onderzoekers en waarheidssprekers hebben verwijderd. Iedereen die zich niet onderwerpt aan hun script dat de mensheid moet worden opgedrongen als onderdeel van hun wereldwijde controle, wordt agressief gecensureerd.

Bijvoorbeeld: America's Frontline Doctors onthulden voor miljoenen Amerikanen hoe er een veilig en goedkoop geneesmiddel beschikbaar is voor COVID-19. Zij verklaarden hoe hun eigen medische praktijk en expertise aantonen dat er geen behoefte is aan paniek of een vaccin. HCQ gecombineerd met zink is namelijk een perfect geneesmiddel.

Deze belangrijke groep van ervaren medische professionals werd verwijderd van Facebook, Twitter en YouTube. Hun website werd zelfs van het internet gehaald. 

Waarom? Omdat de duivelse elite ons allemaal een uiterst gevaarlijk, DNA-veranderend vaccin wil opdringen dat ons tot slaven zal maken van gouvernementele controlenetwerken via digitale vaccinpaspoorten.

Hoe Big Tech ons allen manipuleert, werd onlangs op indrukwekkende wijze onthuld door een van de senior softwareontwikkelaars van Google, Zach Vorhies. Deze Google-insider gaf zijn salaris van honderdduizenden dollars op om de plannen van de softwaregigant bloot te leggen.

Vorhies onthulde 950 documenten waarin Google hun plan uitlegt om de waarheid voor de mensheid te verbergen en alleen te laten zien wat in hun agenda past. 

Google intimideerde Zach door swat-teams op hem af te sturen, maar hij hield vol en onthulde de documenten aan Project Veritas en het ministerie van Justitie. Hij openbaarde negen backlists met duizenden websites die door Google verborgen worden gehouden.

Facebook en Twitter dienen dezelfde agenda. Al deze techgiganten zitten dan ook in hetzelfde schuitje: de mensheid manipuleren via misinformatie, zodat we allemaal blindelings meegaan in hun plannen.

President Trump is de eerste - en enige - wereldleider die de sociale media aanspreekt op hun crimineel gedrag. 

Momenteel worden er wetten voorbereid om de censuur door de sociale media te beperken. Ik denk dat er in de toekomst nog veel meer zal worden gedaan om het fundamentele mensenrecht van de vrijheid van meningsuiting te herstellen.

In tegenstelling tot andere wereldleiders die de globalistische agenda dienen, vecht Donald Trump voor het behoud van de vrijemeningsuiting.

Een beschermingsmuur bouwen

Weinig mensen weten de ware reden waarom Trump een muur bouwt. De grens tussen Californië en Mexico is al lang de favoriete toegangspoort voor kinderhandel en drugstransporten. Door deze muur te bouwen, heft Trump deze handel op. Het gaat hier niet alleen om het weren van illegale immigranten die een ravage komen aanrichten in de Verenigde Staten.

De muur belemmert rechtstreeks een van de ergste misdaden die de mensheid ooit heeft gezien: grootschalige mensenhandel.

Onvolmaakt ... zoals wij allemaal


trump thinking

Vanaf de allereerste dag dat Trump aantrad, heeft hij een felle oorlog gevoerd tegen veel van de duisterste activiteiten op aarde: Amerika terugbrengen naar God; het nr. 1 wapen van de elite blootleggen: mind-controle door de media; een van 's werelds gevaarlijkste tirannieke organisaties, namelijk de Wereldgezondheidsorganisatie, financieel droogleggen; ongedaan maken van de criminele censuur door de sociale media; aanvallen op wereldwijde netwerken van ritueel kindermisbruik door de elite; vrede bewerkstelligen in plaats van oorlog; en zo veel meer. Hier zouden nog veel andere van zijn oorlogen tegen corruptie kunnen worden opgesomd.

Betekent dit dat Donald Trump perfect is? Helemaal niet. Natuurlijk heeft hij zwakheden en blinde vlekken, en God weet op welke gebieden van zijn leven hij vrijgemaakt, gezuiverd en gedisciplineerd moet worden. Maar dat geldt voor ons allemaal.

Ik maak een onderscheid tussen mensen die goed willen doen maar zwakke plekken in hun leven hebben, en mensen met een volkomen slechte inborst. Zwakheid is niet hetzelfde als slechtheid.

Persoonlijk geloof ik dat God deze onvolmaakte man gebruikt om iets te bereiken wat weinig anderen zouden kunnen bereiken. Donald Trump is ruw, onbuigzaam, bot en dat is precies wat hij moet zijn om de horden wolven te weerstaan. Hij is geen politicus, maar een strijder. Hij schotelt ons geen glanzende, gepolijste en uiterst theatrale toespraken voor, maar hij is wel de man die dingen voor elkaar krijgt. Hij houdt ons niet voor de gek met zijn uitgebreide retoriek, maar maakt indruk met zijn krachtige daden van verlossing en vrijheid.

Het is makkelijk om hem neer te halen met zijn eigen woorden omdat hij geen gladde prater is. 

Maar dit is wat ik altijd heb verafschuwd in politici: hun politiek-correcte woorden die duidelijk niets anders zijn dan trucjes om de massa te bespelen. Trump kan het niet schelen wat mensen van hem denken, hij zegt gewoon wat hij denkt. En hij doet wat gedaan moet worden.

Een professionele schaakspeler


donald trump chess

Hier moet ik een stapje terugzetten, want ik heb wel gemerkt dat, naarmate de tijd vordert, Trump in feite gedwongen wordt om bepaalde politieke spelletjes te spelen omwille van de arena die hij betreden heeft. Hij kan niet anders als hij de corruptie wil bestrijden. Hij moet de schaakmeester zijn die zijn tegenstanders altijd een stap voor is en hen met zijn sluwe zetten voor de gek houdt. Ik heb gezien hoe hij soms dingen zegt die me verontrusten. Zo heeft hij aangekondigd om heel Amerika in te enten via Operatie Warp Speed. Waarom doet hij dat? Het klopt niet met al zijn andere daden.

Hij is zich toch wel bewust van de ernstige gevaren van vaccins, vooral van vaccins die niet aan kritische veiligheidstests zijn onderworpen, zoals de Covid-vaccins? Een vaccin moet vele jaren op veiligheid getest worden voordat we weten of het veilig is. Miljoenen zijn gestorven en levenslang verlamd als gevolg van de vaccins.

Waarom haast Trump zich dan nu met enorm gevaarlijke vaccins als hij echt om het welzijn van zijn volk geeft? Zal hij ons allemaal vergiftigen? Blijkt hij uiteindelijk een schurk te zijn? Ik denk het niet. Als hij nu zou zeggen dat hij niet aan een vaccin werkt, zou de overgrote meerderheid van de Amerikanen, die zo volkomen gehersenspoeld zijn door de de media, denken dat hij niet verantwoordelijk is en daardoor misschien niet wordt herkozen. Dat zou betekenen dat hij zijn werk niet kan afmaken, namelijk de corruptie slopen en Amerika herstellen als een vrij land. Hij moet dus bepaalde spelletjes spelen om herverkozen te worden en blijven vechten tegen de Deep State, de criminele topbankiers, de corrupte Big Pharma, Big Tech, en ...

We moeten zorgvuldig zijn in hoe we hem observeren en interpreteren. Hem diskwalificeren om een enkele uitspraak is niet verstandig. We moeten kijken naar het grote plaatje van wie hij is en wat hij doet.

Een hogere macht


higher power

Moeten we blind vertrouwen hebben in Donald Trump? Ik denk het niet. Dit is een strijd tussen veel grotere krachten, van goed en kwaad, licht en duisternis, vrijheid en tirannie. Mensen spelen hierin een rol, maar wij zijn slechts de instrumenten. Ik vertrouw op de God die een hoopvolle toekomst voor ons in petto heeft. Hij is degene die de echte oorlog voor ons voert.

Ook al hebben de meesten van ons via de media te horen gekregen dat ze niet meer in een Schepper moeten geloven, toch weet ik dat hij echt is en dat hij degene is die brult als een leeuw, de gemene wolven verslindt en de adders vertrapt, zodat wij een bestaan in vrijheid kunnen leven.

Zelfs als alles wat Trump goed heeft gedaan, zou betekenen dat hij gewoon de goeden bedriegt en zijn eigen verborgen kwade agenda heeft, weet ik nog steeds dat er een God is die groter is dan dit alles. Hij brengt een geweldige toekomst voor de mensheid, en uiteindelijk is het niet aan onze president om de wereld te veranderen maar aan ons allemaal. Wij moeten degenen zijn die de oorlog van waarheid, recht en vrijheid voeren. Om te beginnen in ons eigen leven, door goede mensen te zijn die nederig, oprecht en eerlijk zijn, die voor anderen zorgen en niet de egoïstische schoften zijn die de media ons heeft voorgehouden.

We moeten goedheid, liefde en dienstbaarheid uitstralen, en egoïsme, trots en hebzucht overwinnen.

Als de miljarden mensen in deze prachtige wereld zich afkeren van hun eigen kwaad, en goed beginnen te doen in hun eigen invloedssfeer, dan zal de wereld worden wat het moet zijn. Dan hebben we geen leiders meer nodig om over ons te heersen. Want we hebben ons allemaal onderworpen aan de Ene Leider van ons allen, die onze harten van binnenuit verandert, met ware liefde en goedheid.

Tot zover mijn persoonlijke mening over president Trump op basis van mijn eigen observatie- en inzichtsvermogen. Laten we ons vertrouwen stellen in de hogere macht en weten dat er meer is dan alleen kwaad in deze wereld. Er is hoop, er is vrijheid, er is waarheid.

Als het de goddeloze kindermoordenaars zijn die de eens christelijke naties hebben verleid om weer kwaadaardig te worden, dan weten we dat dit proces ook kan worden omgekeerd.

Dan heb ik het niet over religieus worden, want zoals ik al zei: Donald Trump is een van de minst religieuze mensen ter wereld, en toch keert hij Amerika terug naar God. Ik heb geleerd dat God weinig of niets te maken heeft met religie. In feite laat de geschiedenis ons zien dat het altijd de religieuze leiders waren die zich het meest tegen God verzetten. Christus werd verraden, vals beschuldigd en vermoord door de religieuze leiders van de meest religieuze natie ter wereld, in die tijd: Israël! Stel je voor ...

Religie is niet de oplossing. Kennis van de bron van liefde, waarheid, goedheid en vrijheid, Hij die ons beter kent dan wijzelf, en die mooie dromen droomt over ons hele leven, Hij is het antwoord.

Hij die een toekomst ziet waarin de mensheid zal leven in absolute vrijheid en goede gezondheid, goedheid en liefde, niet omdat we daartoe gedwongen worden, maar omdat we het juk van de goddeloze heersers van deze wereld hebben afgeschud en vrije mensen zijn geworden die weten dat liefde meer waard is dan haat, geven beter is dan nemen en zorgen beter is dan vernietigen.

We hebben nog een lange weg te gaan, maar er is beslist hoop. Een van de voornaamste dingen die moeten gebeuren, is een radicale ontmaskering van de verdorvenheid van de media. 

De media moeten worden gezuiverd en hervormd, of verwijderd en vervangen. Mensen moeten volwassen, verantwoordelijke koninklijke zonen van het goddelijke worden, wier doel op deze aarde groter is dan het vervullen van hun eigen lusten en verlangens en een leven van oppervlakkig genot.

Wij zijn geroepen om elke vorm van verdorvenheid te verdrijven, om dragers van waarheid en gerechtigheid te worden, en om het kwaad waar mogelijk te ontmaskeren. 

Wij zijn degenen die geroepen zijn om de wereld te veranderen. Een goede president kan slechts weinig bewerkstelligen, maar als wij als mensheid opstaan in onze ware identiteit van degenen die hier zijn neergezet om van de wereld een paradijs te maken, dan zien we een mooie toekomst tegemoet.

Voorlopig steun ik president Trump wel, omdat ik geloof dat hij geplaatst is om een enorm kwaad in Amerika en de wereld te bestrijden. Maar ik vertrouw hem niet, omdat ik weet dat de mens feilbaar is. Dus bid ik voor hem, net zoals ik voor mezelf en anderen bid. We hebben allemaal hulp nodig - met een hoofdletter H - om het goede te doen en te blijven doen.

Mogen wij allen de waarheid onder ogen zien en een helder licht worden dat de mensheid verlicht met onvoorwaardelijke goedheid. 

Heb je deze kritieke berichten al gezien?


 
 
 
 
 

Schrijf je in en ontvang
levensreddende informatie