Bescherm Jezelf!

De mensheid wordt bedreigd... Criminele miljardairs werken samen om wereldwide tirannie te vestigen. Leer hoe je jezelf kunt beschermen tegen de toenemende tirannie. Schrijf je nu in!

Zijn er binnen het Amerikaanse leger eenheden die in het geheim voor wereldvrijheid vechten?

Kan het zijn dat bepaalde eenheden in het Amerikaanse leger achter de schermen opereren om de wereld voor
tirannie te vrijwaren?


De tijd waarin we leven vereist eerlijkheid om naar de feiten te kijken en wijsheid om een onderscheid te maken tussen informatie en desinformatie. We kunnen het ons niet veroorloven ons zicht te laten vertroebelen door gevoelens en meningen. Mijn uitnodiging aan allen die dit lezen, is om emoties opzij te zetten en objectief naar de werkelijkheid te kijken. Om niet ten prooi te vallen aan de plannen van de criminele entiteiten die ons proberen te verdelen en te vernietigen, moeten we nauwkeurig zijn in onze waarnemingen 

InfiltratiE
VAN DE VRIJHEIDSBEWEGING


Zodra er een sterke vrijheidsbeweging op gang komt, zetten tirannen hun machtigste middelen in - opgeleid door de CIA, Mossad, MI6 en andere criminele inlichtingendiensten - om ze te infiltreren en van binnenuit te saboteren. Dit is de zogenaamde gecontroleerde oppositie.

Gecontroleerde oppositie zijn partijen die voor vrijheid lijken te strijden, maar in feite tot doel hebben zoveel mogelijk vrijheidsstrijders onder hun vleugels te scharen, zodat zij de vrijheidsbeweging kunnen controleren, verzwakken en saboteren.

Sommige van de grootste namen in de wereldwijde vrijheidsbeweging worden gecontroleerd. In een toekomstig bericht zal ik de verschillende strategieën van gecontroleerde oppositie uitvoerig uitleggen, zodat we ze kunnen leren onderscheiden.

In deze bijdrage wil ik het hebben over een ingrijpende operatie van criminele geheime diensten (CIA, MOSSAD, MI6, ...) die tot doel heeft de wereldwijde vrijheidsbeweging te ontmoedigen en te vernietigen. Ik moedig u aan tot het einde te lezen, want vooral degenen onder ons die door deze operatie zijn getroffen, kunnen sterke emoties hebben bij het lezen van de volgende informatie. Laat negatieve gevoelens u niet verhinderen een nauwkeuriger begrip te krijgen van wat er werkelijk gebeurt.

Het grootste ontwaken OOIT
in de geschiedenis


In 2017 startte een groep vooraanstaande patriotten van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst de grootste militaire operatie aller tijden om de wereld te redden. Ze begonnen anonieme berichten te posten op openbare fora die vooral bezocht werden door patriotten. Deze 'intel drops' onthulden een enorme hoeveelheid geheime informatie over de ernst van de corruptie in de Amerikaanse regering en in de rest van de wereld.

Dankzij een niveau van militaire informatie die de burgers nooit eerder hadden gezien, kon een kwaadaardig internationaal netwerk ontmaskerd worden.

HUN MISSIE WAS TWEEVOUDIG:

1) Patriotten bewustmaken van het feit dat een uitgebreid crimineel netwerk alle regeringen heeft geïnfiltreerd en een ernstige bedreiging voor de mensheid vormt;

2) Goede mensen opleiden en activeren tot een onstuitbaar leger van burgersoldaten die dit kwaad voor de mensheid blootleggen en de ondergang van dit criminele netwerk bewerkstelligen.

Drie jaar lang plaatste deze groep militaire inlichtingenofficieren duizenden berichten op verschillende internetfora. Hun boodschap ging wereldwijd viraal en veroorzaakte een weergaloze activering van miljoenen mensen in alle landen van de wereld.

De klank van de waarheid kwam als een druppeltje op gang en werd al snel een razende storm die alle volkeren van de wereld overspoelde.

HET GROTE ONTWAKEN WAS BEGONNEN

De militaire inlichtingendienst die dit grote ontwaken ontketende, ondertekende haar berichten met de letter "Q".

STILTE VOOR DE STORM


Meteen nadat de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 gestolen waren, werd het stil bij Q, en zulks tot groot ongenoegen van alle patriotten die kracht hadden geput uit hun berichten.

Hierop kwamen de criminele inlichtingendiensten in actie: ze lanceerden via populaire "vrijheidsstrijders", die in werkelijkheid gecontroleerde oppositie zijn, verschillende operaties. Tegelijkertijd verspreidden ze allemaal dezelfde boodschap:

“Q was een psychologische operatie om ons allemaal te misleiden.”

Een verpletterende teleurstelling overspoelde de gelederen van miljoenen vrijheidsstrijders, en velen beroofden zich in uiterste ontgoocheling zelfs van het leven.

De wat rationelere patriotten die Q echt kenden, hielden stand. Zij hadden een solide basis, die niet gemakkelijk kon worden weggevaagd door deze aantijging.

Tegelijkertijd werd een andere operatie op touw gezet waarbij Q-oplichters op de voorgrond traden. Deze bedriegers beweerden hetzelfde soort militaire informatie te hebben als Q. Onmiddellijk hadden zij miljoenen volgelingen en een astronomisch bereik. Dit is typisch voor een bepaald soort gecontroleerde oppositie: ze komen uit het niets en plotseling zie je ze overal. Ze hebben gigantische financiële steun en toegang tot hoogwaardige apparatuur en personeel om aandachttrekkende producties te maken om de patriotten in groten getale te lokken.

Deze Q-bedriegers deden allerlei spectaculaire beloften over hoe de "Witte Hoeden" de Cabal in een mum van tijd zouden verslaan. De hoop van miljoenen mensen was hooggespannen ... Niets ervan werd echter bewaarheid, hetgeen de patriottenbeweging opnieuw ernstig ontmoedigde en de echte Q verder in diskrediet bracht.

Er was een veelzijdige aanval op de patriottenbeweging wereldwijd:

1) Bewering dat Q een psychologische operatie was

2) Vervanging van Q door oplichters

Beide beoogden hetzelfde: 

de patriottenbeweging in diskrediet brengen, verdelen en ontmoedigen

Q bleef stilzwijgend in de tussentijd

Op 24 juni 2022 plaatste Q eindelijk weer een bericht:

"Ben je klaar om je land weer te dienen?
Denk aan je eed."
Q

IS Q LEGITIEM OF EEN PSYCHOLOGISCHE OPERATIE?


We moeten een sluitend antwoord vinden op de vraag: is er wel of niet een Amerikaanse militaire inlichtingenoperatie die de corruptie in de wereld bestrijdt? Hebben hoge inlichtingenofficieren, die niet hebben toegegeven aan de Cabal, een plan om de wereld te redden? Of is Q niets anders dan een psychologische operatie om de patriotten te misleiden?

De enige manier om daar achter te komen, is te kijken naar de vrucht van Q. Elke boom is te herkennen aan zijn vruchten. Een goede boom draagt geen slechte vruchten, en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. 

WAT ZIJN DE VRUCHTEN VAN Q?

Om de vruchten te zien, moeten we nogmaals de tweeledige missie van deze
Q-operatie begrijpen:

Maak de goede mensen wereldwijd wakker door ze te laten zien hoeveel kwaad er is in elk gelid van onze samenleving.

Activeer ze om een wereldwijd leger van waarheidspredikers te worden dat de mensheid wakker schudt.

In essentie bestond de missie van Q erin om de mensheid te doen opstaan tegen de Cabal.

Q liet weten dat de grootste angst van het wereldwijde criminele netwerk erin bestaat dat het publiek zich bewust wordt van zijn bestaan. Zodra de mensheid begrijpt dat criminele entiteiten de nieuwsmedia, regeringen, gezondheidszorg, het rechtssysteem, het financiële systeem, enz. controleren, zou dit het einde betekenen van hun schrikbewind. Daarom herhaalde Q steeds opnieuw dat een wakker volk de grootste bedreiging vormt voor deze kwade entiteiten. Dit is een Q-post van 7 december 2019:

Kennis is macht.
Denk zelf na.
Heb vertrouwen in jezelf.
Doe zorgvuldig onderzoek.
Jullie wakker en zelf nadenken is hun GROOTSTE VREES.
Niet langer schapen.
HET GROTE ONTWAKEN.
Q

De mensheid wakker schudden was dan ook het hoofddoel van de militaire operatie die onder de letter Q werd uitgevoerd.

Waren ze succesvol? Ja. Zij ontketenden letterlijk het grootste wereldwijde ontwaken aller tijden. In letterlijk elk land van de wereld zijn er nu ontelbare mensen die zijn ontwaakt, direct of indirect vanwege de Q-operatie.

Er is een uitbarsting van waarheid zó groot dat de Cabal nu echt in paniek is en wanhopig probeert deze wereldwijde tsunami van ontmaskering tegen te houden ... maar ze zijn te laat.

Natuurlijk is de meerderheid van de mensen wereldwijd nog blind en in slaap, maar dat is slechts een kwestie van tijd. Feit is dat honderden miljoenen zich nu bewust zijn van wat er in onze wereld gebeurt, en dit aantal groeit explosief met de dag.

DE VAL VAN DE CABAL


fall cabal

Eén voorbeeld van de doeltreffendheid van de militaire strategie van Q is de wereldberoemde docuserie DE VAL VAN DE CABAL, geproduceerd door de onderzoekers Janet Ossebaard en Cyntha Koether. Ze onthullen tot in het kleinste detail de criminele activiteiten van het wereldwijde netwerk dat "de Cabal" wordt genoemd. Honderden miljoenen mensen hebben De val van de Cabal in tientallen talen gezien. De docuserie heeft een enorme invloed op de wereld.

De makers waren rechtstreeks geïnspireerd door Q om dit fenomenale onderzoek te doen en de Cabal aan de wereld bloot te stellen.

Q was successvol. De wereld wordt wakker. Het grote ontwaken is begonnen.

ZICHTBAAR FRUIT VAN DE Q-OPERATIES


Naast het activeren van de goede mensen om zich tegen de Cabal te verzetten, drukte Q de patriotten ook op het hart dat ze er niet alleen voor staan. Een gedreven team van hooggeplaatste militairen en naties over de hele wereld werkt ontzettend hard achter de schermen om het kwaad te ontmaskeren, de corruptie de kop in te drukken en de weg vrij te maken voor een betere wereld. In de toekomst zullen we de geweldige effecten van hun operaties kunnen waarnemen, maar voor nu al enkele recente verwezenlijkingen.

CNN is het meest corrupte nieuwsagentschap ter wereld, verantwoordelijk voor onnoemelijke schade in de wereld door het voortdurend verspreiden van valse informatie om de mensheid in de richting van de Cabal-agenda te sturen. Hun nieuwsmonopolie leek onaantastbaar en onverwoestbaar. Onlangs echter werd de ene na de andere CNN-directeur ten val gebracht nadat hun seksuele perversie aan het licht kwam.

De kijkcijfers van CNN zijn gedaald tot een historisch dieptepunt en blijven verder terugvallen. De greep van de leugenachtige mainstream nieuwsmedia in onze wereld verzwakt.

Twitter is al vele jaren het belangrijkste sociale mediaplatform, in het bijzonder voor het hoger opgeleide deel van de wereldbevolking. Onlangs werd bekend dat Twitter miljoenen valse bot-accounts heeft die de echte gebruikers voortdurend manipuleren met geprogrammeerde commentaren en posts. Het blinde vertrouwen dat de wereld ooit in Twitter had, brokkelt af.

Truth Social Truth Social is een nieuw social media platform dat opgezet werd door het militaire netwerk van Q. Het groeit explosief. Het doel is om Twitter te vervangen en het vrije woord in de Verenigde Staten en de rest van de wereld te herstellen. In de nabije toekomst zal het gelanceerd worden voor de hele wereld.

Een belangrijk instrument van de Cabal om de wereld te controleren en hun criminele marionetten in alle regeringen wereldwijd neer te zetten, is verkiezingsfraude. Q had het er vaak over en voorspelde zelfs dat Biden de verkiezingen zou stelen. Nu al komt de verkiezingsfraude in Amerika aan het licht, en dat zal in de toekomst wereldwijd tot eerlijke verkiezingen leiden.

Lees dit rapport met overweldigend bewijs van verkiezingsfraude.

In een week tijd deed het Amerikaanse Hooggerechtshof onverwacht vier belangrijke uitspraken die een fenomenale klap in het gezicht van de Cabal betekenden. Deze uitspraken herstelden het openbare gebed, een gewapend volk, het recht op leven en het afblokken van de tirannie van de klimaatverandering in ere. Q had dit in 2018 al aangekondigd.

Dit zijn slechts enkele van de vele verwezenlijkingen met een grotere omvang dan de meesten van ons beseffen. Er gebeurt nog veel meer, en in de toekomst zullen we indrukwekkende resultaten van hun geheime operaties kunnen waarnemen.

REGELRECHTE AANVAL OP Q


Een essentiële factor die duidelijk maakt dat Q geen psychologische operatie van de Cabal is, is dat in 2020 ALLE media van de cabal en AL hun sociale media tegelijkertijd de Q-beweging aanvielen. Tienduizenden online accounts werden verwijderd, en mensen die gewoon nog maar de letter Q op sociale media vermeldden, werden gecensureerd.

Dat toont duidelijk aan dat Q een echte bedreiging is voor de Cabal. Ze zijn zelfs zó bang dat niemand de letter Q mag vernoemen.

WAAROM WERD Q STIL?


De aanleiding om Q te beschuldigen van een psyop, was de plotselinge black-out van al hun communicatie. Dat kwam als een totale verrassing en ontredderde veel patriotten. Het gebeurde immers vlak nadat de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 waren gestolen. Het voelde alsof Q de patriotten in de steek had gelaten tijdens de donkerste periode van hun leven.

In werkelijkheid deed Q wat elke ware leider doet: nadat het volk was opgestaan, stapte Q opzij, zodat het volk geactiveerd kon worden.

Hun laatste post voor de black-out luidde:

“ZIJN JULLIE KLAAR OM AF TE MAKEN WAT WIJ IN GANG ZETTEN?”

Als zij in beeld waren gebleven, zou het volk nooit in opstand zijn gekomen, zoals we de afgelopen twee jaar hebben zien gebeuren. Met hun helden uit beeld, realiseerden talloze patriotten zich dat ze moesten opstaan en alles in het werk stellen om de corruptie aan het licht te brengen en er een eind aan te maken.

Patriotten gingen zich engageren in de politiek, scholen, media, enz.

Ik vermoed dat wie in de val liep en de strategisch geïnjecteerde leugen dat Q een psyop was geloofde, Q nooit echt begrepen heeft, en het grootste deel van zijn kennis baseerde op geruchten.

De waarheid gebiedt te zeggen dat er een heuse militaire Witte Hoed-operatie gaande is om de grootste onthulling van wereldwijde corruptie, sinds het begin der tijden, te ontketenen: van Japan tot Rusland, Zweden, Engeland, Nederland, de VS - over de hele aarde! Hun stem bulderde wereldwijd, en ontelbare burgers reageerden door het kwaad in hun eigen land verder bloot te leggen.

U kunt het een psyop noemen. Ik noem het de meest briljante en efficiënte militaire operatie aller tijden.

JE BENT NIET ALLEEN!


Mijn boodschap aan allen die vechten voor vrijheid is: je bent niet alleen! Er zijn talloze strijders aan onze kant, in alle landen van de wereld, die strategisch opereren om de Cabal neer te halen, ook al lijkt het er op dat de Cabal aan de winnende hand is. Dat is net het briljante ervan.

Ik geloof dat Q geïnspireerd wordt door onze Schepper, want ik zie dat mensen over de hele wereld de afgelopen decennia de opdracht hebben gekregen precies dit te doen: het kwaad ontmaskeren en de waarheid opnieuw op aarde uitdragen.

Klokkenluiders uit de nieuwsmedia, Google, de WGO, de VN, de gezondheidszorg en vele anderen hebben zich de afgelopen jaren opgeworpen. Dit is nooit eerder gebeurd. Overal ter wereld wordt de sluier van totale blindheid opgelicht. Honderden miljoenen en binnenkort miljarden mensen zien de verborgen criminele operaties die de mensheid al eeuwenlang terroriseren.

Het Grote Ontwaken is dus allerminst het idee van Q. Ik ben ervan overtuigd dat deze operatie van een nog hoger niveau is dan het militaire, geïnitieerd door de Heer der Hemelse Machten, de Bevelhebber van de Krachten van het Licht. Dat is waarom het niet meer te stoppen is.

Dat blijkt tevens uit het volgende gebed, gepost door Q op 20 september 2020:

Versterk mijn geloof, Heer. Vergeef mijn zonden, zodat ik rein ben in uw gerechtigheid. Geef me moed, zodat ik de geestelijke strijd in mijn leven en in onze wereld kan aangaan. Geef me uw wijsheid en onderscheidingsvermogen, zodat ik niet misleid word. Samen, Heer, zullen we winnen, want in wezen heeft U dat al gedaan. Terwijl het kwaad nog rondwaart, verrijst de kracht van Uw naam en Uw bloed om te zegevieren tegen elk kwaad dat tegen ons is beraamd. Terwijl kwaadaardige acties ons kunnen in verwarring brengen, gebruiken wij de wapenrusting van God die U ons hebt gegeven om stand te houden. U zult te zijner tijd gerechtigheid brengen voor al het kwaad en nodeloos geweld gericht tegen Uw kinderen. Tot die tijd blijven we in Uw aanwezigheid op één lijn met Uw bedoelingen en kijken we naar U als onze Opperbevelhebber en Beschermer. Help ons bekoring te weerstaan en verlos ons van het kwade, Heer. U bent de Machtige, degene die uiteindelijk al het kwaad aan het licht zal brengen. Bij U, Jezus, zijn we veilig. Amen.
q prayer

Nog voor ik van Q afwist, had ik dromen en kreeg ik allerhande signalen dat ik StopWorldControl.com moest opzetten om de mensheid te informeren. Eens ik over Q leerde, gaf het me kracht om te blijven doen wat ik wist dat God me had opgedragen. Vanaf het begin voelde ik dezelfde oproep in mijn geest die Q heeft losgelaten op de mensen:

Wees een strijder die de waarheid deelt met de wereld om je heen. Verspreid de waarheid ver en wijd. Laat je niet ontmoedigen want het is een langzaam en moeilijk proces. Blijf vechten. Elk zaadje van waarheid dat je plant, zal op een dag openbreken en tot een boom van ontwaken uitgroeien.

Met de woorden van Q:

Ben je wakker?
ZIE je (zelf) dat de MSM = propaganda-instrument van LINKS?
ZIE je FB/Twitter/GOOG niet-linkse standpunten censureren?
ZIE je de corruptie?
ZIE je het KWAAD?
Ben je een SLAAF?
Word je GECONTROLEERD?
Ben je een SCHAAP?
BEN JE WAKKER?
DENK JE VOOR JEZELF NA?
LEER DE WAARHEID.
FEITEN.
GESCHIEDENIS.
HET GROTE ONTWAKEN
ZE VERLIEZEN DE CONTROLE.
MENING RESPECTEREN OF WIE HET NARRATIEF DURFT TEGENSPREKEN AANVALLEN?
HET STAAT RECHT VOOR JE NEUS.
WIE ZIJN DE ECHTE FASCISTEN?
WIE ZIJN DE ECHTE RACISTEN?
WAAROM IS DE VLAG VAN ANTIFA BIJNA EEN KOPIE VAN DIE VAN DE NAZI'S?
VOOR DE MENSHEID - WORD WAKKER - LEER.
VECHT VECHT VECHT

WAAR WE ÉÉN GAAN, GAAN WE ALLEN!
Q

Wilt u meer weten over Q? Lees dan deze diepgaande post.

PERSOONLIJK VERZOEK


Zoals velen van jullie weten, zijn we zwaar belaagd geweest, hebben we alles verloren, en ik heb de afgelopen zes maanden hard gewerkt om ons e-mailsysteem weer op te bouwen. Dat was een gigantische uitdaging.

Al het werk van 25 jaar werd in één seconde vernietigd.

Als u aan onze kant staat, doe dan alstublieft een gulle donatie, zodat we verder kunnen herstellen wat platgegooid is en nog efficiënter kunnen werken dan voorheen.

Van harte bedankt!

Heb je deze kritieke berichten al gezien?


 
 
 
 
 

Schrijf je in en ontvang
levensreddende informatie