Bescherm Jezelf!

De mensheid wordt bedreigd... Criminele miljardairs zoals Soros, Schwab en Gates werken samen om een Nieuwe Wereldorde te vestigen, onder het mom van covid. Leer hoe je jezelf kunt beschermen tegen de toenemende tirannie. Schrijf je nu in!

Hoe de Q-beweging geïnfiltreerd wordt door Deep State Q Anons

fake q

Mijn missie is jullie te informeren over een bedreiging voor de mensheid: een wereldwijd georganiseerde criminele operatie tracht al onze rechten, vrijheden en bezittingen af te pakken onder het mom van "we moeten jullie beschermen". De gevaren waartegen ze ons moeten "beschermen" zijn crises die ze zelf orkestreren teneinde een excuus te hebben voor het invoeren van een wereldwijde dictatuur.

Naast het waarschuwen van de mensheid voor dit snode plan, is het ook mijn missie om jullie hoop en moed te geven, zodat jullie de kracht hebben om op te staan en jullie te verzetten tegen deze misdaden tegen de mensheid.

Daarom zal ik altijd waarheidsgetrouwe informatie delen die onthult hoe er wereldwijd een ongekende beweging actief bezig is om het aangezicht van de aarde ten goede te veranderen.

Mijn uitdaging in deze missie is de massale misinformatiecampagne die wordt losgelaten op niet alleen de hersenloze massa, maar ook op de wakkeren. Ik word dagelijks geconfronteerd met schijnbaar succesvol door de criminele elite gehersenspoelde mensen die naar mij toe reageren.

Daarom moet ik nog wat meer toelichten over Q, de militaire inlichtingenoperatie die strijdt voor de mensheid. Ik hoop dat u bereid bent deze aanvullende toelichting door te nemen aangezien ze veel wijdverbreide misvattingen opheldert.

Denk niet dat dit alleen betrekking heeft op de VS, het is immers een wereldwijde militaire operatie om de hele wereld te bevrijden.

HET LEGER IS VERDEELD


Sommige mensen kunnen moeilijk aanvaarden dat er een militaire operatie van Witte Hoeden (= goeieriken) bestaat, omdat ze zien hoe militairen gedwongen worden zich met de giftige coronavaccins te laten inspuiten. Hun conclusie is dan ook:

"Het Amerikaanse leger is duidelijk kwaadaardig!"

We moeten natuurlijk wel begrijpen dat het leger geen samenhangend geheel is. Er kunnen perverse verraders rondlopen in één divisie, domme officieren in een andere en ontwaakte patriotten in weer een andere. Het Amerikaanse leger is extreem verdeeld.

Duistere krachten proberen de volledige controle over te nemen, terwijl goede krachten hard werken om het leger te zuiveren van al deze kwade infiltranten.

De meerderheid van het Amerikaanse leger, net als alle drieletter organisaties, zijn gecompromitteerd. De CIA, DOJ, DHS, FBI, etc. worden allemaal gecontroleerd door de Cabal. Toch zijn er een paar departementen die de corruptie hebben weten uit te roeien. Zij voeren een eenzame en zeer moeizame oorlog tegen deze kanker van geïnstitutionaliseerde corruptie.

Het goede nieuws is dat niet iedereen in de hogere regionen van de politiek en het leger gecompromitteerd is en dat er dagelijks meer en meer strijders ontwaken, terwijl de wurggreep van de corrupte elementen verzwakt.

IS ER GOED IN DEZE WERELD?


Voor sommigen onder ons kan dat moeilijk te geloven zijn. We hebben in deze wereld zoveel kwaad gezien dat we vergeten dat er ook goed is. Sommigen van ons zijn zo vergiftigd door de continue stroom van informatie over corruptie op elk niveau, dat we zelfs niet meer kunnen geloven dat de kracht van waarheid en goedheid daadwerkelijk aan het werk is in onze wereld.

We moeten oppassen dat ons hart niet dermate in de ban raakt van het voortdurend blootleggen van het kwaad dat alles wat we zien, denken en voelen kwaadaardig is. 

Als dat het geval is, zijn we al verslagen door de krachten die we proberen te verdrijven. Om het kwaad te overwinnen moet ons hart gericht zijn op het goede.

Laat nooit het water van de oceaan in je boot lopen, of je zult zinken en verdrinken.

De MEESTE “Q’s” ZIJN GEEN Q


Vanwege diverse perversies van de Q-operatie zijn veel mensen niet meer in staat te geloven dat er een echte militaire operatie bestaat die de wereld wil redden.

We moeten beseffen dat de meeste zogenaamde "Q"-entiteiten op het internet en de sociale media NIETS te maken hebben met de echte Q.

Q post uitsluitend op bevestigde fora zoals 8kun en 4kun. De posts worden vervolgens opnieuw gepubliceerd op een platform genaamd Qalerts.app, mijn favoriete bestemming voor onderzoek naar Q-drops.

Q heeft duidelijk gesteld dat ze niet via een ander kanaal communiceren. Iedereen die iets anders beweert, is een oplichter.

Om veiligheidsredenen heeft Q nooit hun identiteit bekendgemaakt. Ze hebben ook nooit iemand geviseerd of gecontroleerd, nooit een naam gepromoot, nooit mensen van hen afhankelijk gemaakt, nooit hun operatie te gelde gemaakt. Ze bleven anoniem om de zaken zuiver te houden. Er is geen lidmaatschap of speciale toegang tot informatie van "hoger niveau". Alle informatie werd gratis verstrekt voor de hele wereld. Zo zei Q in de volgende post:

Hebben wij een gezicht?
Hebben wij een naam?
Gebruiken wij platforms om volgers aan te trekken?
Onzelfzuchtig.
Nul ijdelheid.

Waarom zijn we hier?
Waarom stellen we vragen?
Het is altijd uw keuze geweest.
Gebruik logica.
Vrije informatie.
Wat brengt mensen hier?
Exponentieel uitbreiden?
Ze beweren allen insiders te zijn.
Ze beweren allen contacten met insiders te hebben.
Dat is niet.
Patriotten onthullen GEEN geheime informatie.

...
OPPASSEN WIE JE VOLGT.
Definieer 'Patriot'.
Ze willen jullie VERDEELD zien.
Aanvallen zullen enkel toenemen.
Q | 1339 - Full intel drop

Hun missie was het ontwaken en activeren van de samenleving. Niet om een reputatie op te bouwen
en ervan te profiteren.

Velen op Telegram beweren banden te hebben met het leger en Q, beweren van alles en doen alsof ze optreden namens Q. Zij zijn de belangrijkste reden waarom veel patriotten het geloof in de echte Q hebben verloren. Ze konden namelijk geen onderscheid maken tussen het echte werk en de vervalsingen.

De oplichters kunnen in drie categorieën opgedeeld worden:

1) Onvolwassen mensen met een gebroken identiteit (door een gebrek aan erkenning tijdens hun jeugd) die de Q-identiteit overnemen om volgers te winnen, persoonlijke aandacht te trekken en zich belangrijk te voelen.

2) Zij die het voor het geld doen. Ze imiteren Q om volgelingen te werven en dan geld te verdienen. Ik zou hier enkele van de grootste Telegram-kanalen kunnen noemen die miljoenen verdienen door te beweren verbonden te zijn met Q en de "White Hats".

3) Hoogopgeleide gecontroleerde oppositie, geprogrammeerd om de beweging te infiltreren en de echte Q in diskrediet te brengen.

De meesten die de legitimiteit van Q verwerpen, baseren hun oordeel op deze valse afgezanten die helemaal niets met Q te maken hebben. Mijn boodschap luidt derhalve:

Stop met het volgen van mensen die beweren verbonden te zijn met het leger en die zogenaamd belangrijke militaire geheimen onthullen. Een echte soldaat zal dat NOOIT doen, tenzij hij een verrader is.

De idee dat de militaire White Hats hun geheimste plannen op straat gooien zodat al hun vijanden ze kunnen zien, is absurd. Dat zou immers hun operaties in gevaar brengen. Toch is dit precies wat Q-imitators voortdurend doen: ze beweren dat een geheime militaire bron hen verklapt wat ze gaan doen om de Cabal uit te schakelen.

In werkelijkheid zijn de operaties van de White Hats van een heel andere orde dan de meesten van ons zich kunnen voorstellen. Ze plannen al tientallen jaren de ondergang van de Cabal. Hun strategieën gaan ons verstand te boven.

Zelfs ervaren decoders van de militaire Q "intel drops" kunnen de werking ervan niet volledig begrijpen.

De gestolen verkiezingen, bijvoorbeeld, maakten deel uit van hun plan, maar niemand had dat verwacht. Door de waanzin van Biden wordt Amerika en de wereld meer dan ooit wakker. Een belangrijk resultaat van een briljante strategie: laat de Deep State haar gang gaan, zodat hun misdaden door de hele wereld kunnen worden waargenomen. Dat zal uiteinelijk tot hun ondergang leiden.

Q-BELOFTEN DIE NOG NIET
INGELOST WERDEN


Q kondigde enkele malen aan dat er arrestaties zouden plaatsvinden. Dit werd gedaan met het doel paniek te zaaien in het kamp van de Cabal zodat ze kritische fouten zouden maken. Het is evident dat de 'Deep State' Q nog beter volgt dan de hoogst gemotiveerde patriot.

Wederom een elementaire en doelmatige militaire strategie: oorlog voeren door misleiding. 

Q heeft de kwestie van de uitgestelde arrestaties aangekaart in de volgende post:

Waarom hebben er geen arrestaties plaatsgevonden?
Waarom werden "precieze" data vermeld om geen actie te zien?
Definieer 'speltheorie'.
Waarom moet er disinformatie verspreid worden?
Definieer 'open bron'.
Definieer 'openbare orde'.
Laten we onze vijanden langs de voordeur binnen?
Definieer 'plausibele ontkenning'.
Waarom was het belangrijk om EERST schoon schip te maken binnen de FBI & DOJ (publieke info)?
Waarom was het belangrijk om EERST schoon schip te maken binnen andere ABC-agentschappen? (niet-publieke info)?
Wat zijn de taken van de FBI?
Wat zijn de taken van de DOJ?
Wanneer heeft MIL INTEL rechtsbevoegdheid?

Q | 2937 - Full intel drop

Als antwoord op de vraag waarom er nog geen arrestaties zijn verricht, zegt Q: Definieer 'speltheorie'. Wat is speltheorie?

SPELTHEORIE

"De tak van de wiskunde die zich bezighoudt met de analyse van strategieën voor het omgaan met concurrerende situaties waarin het resultaat van de keuze van een deelnemer kritisch afhangt van de acties van andere deelnemers. Speltheorie is toegepast op situaties in de oorlog, het bedrijfsleven en de biologie. Eenvoudig gezegd: Speltheorie is de studie van hoe en waarom mensen beslissingen nemen".


Q paste speltheorie toe om door middel van dreigende aankondigingen beslissingen van de Deep State te beïnvloeden.

Q zei: "Waarom moet desinformatie worden verstrekt?" Hun methode om het volk te trainen is door vragen te stellen, zodat we authentiek inzicht zouden krijgen. Desinformatie moest worden verstrekt om de vijand te misleiden. Sommige mensen begrepen dat niet en dachten dat Q onbetrouwbaar was. Maar we moeten kijken naar de algemene boodschap van Q en die is glashelder:

Zie de corruptie, doe onderzoek, en maak het wereldkundig.

LEUN ACHTEROVER EN KIJK NAAR DE FILM


popcorn movie q

Om de burgers aan te moedigen dat de patriotten in het leger al tientallen jaren aan een reddingsplan werken, legde Q soms uit dat bepaalde openbare evenementen vooraf gepland zijn, en het waarnemen van deze evenementen kan zijn als het genieten van een goede film.

Immature Q-aanhangers en criminele Q-oplichters hebben dit misbruikt om mensen te vertellen dat ze niets hoefden te doen, want "alles is onder controle" van de goeieriken. We kunnen allemaal achterover leunen, popcorn eten en van de show genieten.

Dat is precies het tegenovergestelde van wat Q zei. Hun boodschap was altijd: sta op en vecht.

MEER informatiE OVER Q


Er valt nog veel meer te zeggen, maar ik hoop dat dit al wat meer duidelijkheid schept voor degenen die nog in verwarring waren. Er zijn twee echt nuttige boeken die heel duidelijk uitleggen wie Q is en wat het doel en het effect is van deze historische militaire operatie: Calm Before The Storm en The Great Awakening.

Deze boeken zullen u het broodnodige vertrouwen schenken dat er wel degelijk hoop is voor de mensheid. Immers, onze wonderbaarlijke Schepper werkt in de harten van zijn ware kinderen, ook in het leger, om de mensheid te redden van dit verschrikkelijke kwaad.

Lees ook mijn andere berichten over Q. Zij zullen veel opheldering brengen in de verwarring die de vrijheidsbeweging heeft geteisterd.

Laten we verenigd blijven, want een van de hoofddoelen van de infiltranten van onze beweging is verdeeldheid. De Cabal moet ons verdelen zodat wij elkaar bestrijden in plaats van hen. Blijf als één en weet dat ieders inzicht beperkt is. Echter, we vechten voor hetzelfde doel: een betere wereld voor de mensheid en onze kinderen.

Deze website, onze documentaires, rapporten en e-mails worden allemaal gratis aangeboden aan de hele wereld. Wij hebben echter wel steun nodig om de duizenden dollars aan maandelijkse kosten te dekken en dit werk te kunnen blijven doen. Als u waardeert wat wij doen, overweeg dan alstublieft een donatie. Van harte bedankt.

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN ❤️

Hartelijk bedankt,

David Sorensen
StopWorldControl.com

STEUN ONZE VRIJHEIDSSTRIJD

Onze vijanden zijn multimiljardairs en triljonairs die met hun onbeperkte financiële middelen de hele wereld kunnen kopen en misleiden. Als u de mensheid uit hun greep bevrijd wilt zien, steun dan alstublieft Stop World Control zodat we de ogen van miljoenen wereldwijd kunnen openen. Samen kunnen we het onmogelijke bereiken!

Heb je deze kritieke berichten al gezien?


 
 
 
 
 

Schrijf je in en ontvang
levensreddende informatie