Bescherm Jezelf!

De mensheid wordt bedreigd... Criminele miljardairs werken samen om wereldwide tirannie te vestigen. Leer hoe je jezelf kunt beschermen tegen de toenemende tirannie. Schrijf je nu in!

De wereldwijde hersenspoeling om haat tegen Donald Trump op te wekken

hate trump

Ik ben mediadeskundige met een masterdiploma visuele communicatie en tientallen jaren ervaring. Ik weet hoe de media te werk gaan. Tijdens mijn opleiding aan de Universiteit voor Wetenschap en Kunst heb ik geleerd hoe je het publiek kunt manipuleren met kleuren, woorden, ritme, herhaling, intonatie, vormen en meer. Tientallen jaren lang heb ik uit eerste hand gezien hoe nieuwsmedia tegen de mensen liegen, manipuleren wat ze denken, specifieke informatie verbergen - en hoe ze kunnen bepalen van wie ze houden en wie ze haten.

Media is puur hersenspoeling. Ze kunnen je hele leven sturen.

In 2016 werd mijn aandacht getrokken door iets schokkends. Ik zag hoe alle nieuwsmedia wereldwijd tegelijkertijd één enkele boodschap opdrongen aan de hele wereldbevolking, van Amerika tot Duitsland tot Zwitserland tot China - overal! Het was een historisch ongekende wereldwijde operatie om iedereen op aarde te hersenspoelen.

Wat was hun boodschap? Ze wilden dat de hele mensheid één man vreselijk zou haten.

Ik kende hem toen nog niet, maar toen ik zag hoe het hele wereldwijde arsenaal aan nieuwsmedia werd ingezet om één persoon te vernietigen, wist ik dat ik aandacht moest besteden aan die man. Waarom zijn ze zo bang voor hem dat ze hem moeten vernietigen? Iets aan hem moet toch een ongelooflijke bedreiging voor hen zijn?

Daarna viel me nog iets op: satanische sektes en heksenketens over de hele wereld riepen hun leden op spreuken over deze man uit te spreken om hem te gronde te richten. Ik geloof niet dat zoiets ooit eerder is gebeurd. Dit prikkelde mijn nieuwsgierigheid nog harder: als het duistere rijk deze man wil vernietigen, moet hij wel een bedreiging voor hen zijn.

Je vraagt je waarschijnlijk af wie deze man is. Het is de meest besmeurde, belasterde, beschuldigde, bespotte, gehate en fout voorgestelde man in de hele menselijke geschiedenis: Donald Trump.

Niet alleen werd het hele wereldwijde mind-controleapparaat van de media en de internationale netwerken van satanisten en heksen tegen hem geactiveerd, hij werd ook nog eens meedogenloos aangevallen door de duistere politiek. Dit zijn enkele van de aanvallen op hem:

✔︎ Russische samenzweringshoax

✔︎ Poging tot afzetting

✔︎ Tweede poging tot afzetting

✔︎ Lastercampagnes in de mainstream media

✔︎ Facebook-account verwijderd

✔︎ Twitter-account verwijderd

✔︎ Wereldwijde operatie om zijn verkiezingsoverwinning te stelen

✔︎ Valkuil op 6 januari georganiseerd door de FBI

✔︎ Onderzoek naar inkomstenbelastingen

✔︎ Voortdurend publiekelijk in diskrediet brengen

✔︎ Verraad door de Republikeinse partij.

Nadat ik echter nauwkeurig onderzocht had wat deze man allemaal had gerealiseerd, werd me duidelijk waarom ze doodsbang voor hem zijn, en waarom ze alles op alles zetten om hem te breken. Dit is wat Trump heeft bereikt:

✔︎ Mediacorruptie blootgelegd

✔︎ Overheidscorruptie blootgelegd

✔︎ Corruptie bij Big Pharma blootgelegd

✔︎ Corruptie bij Big Tech blootgelegd

✔︎ Corruptie bij de FBI blootgelegd

✔︎ Corruptie bij de CIA blootgelegd

✔︎ Corruptie bij het ministerie van Justitie blootgelegd

✔︎ Corruptie bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid blootgelegd

✔︎ Corruptie bij de Belastingdienst blootgelegd

✔︎ Verkiezingsbedrog blootgelegd

✔︎ Corruptie bij de rechtsmacht blootgelegd

✔︎ Corruptie bij het Hooggerechtshof blootgelegd

✔︎ Corruptie bij de RINO's (Republikeinen enkel in naam) blootgelegd

✔︎ De Deep State blootgelegd

✔︎ De Cabal blootgelegd

✔︎ Kinderhandel blootgelegd

✔︎ De transgenderagenda blootgelegd

✔︎ De grensinvasie blootgelegd

✔︎ De misdaden tegen de mensheid van de WGO blootgelegd

✔︎ De WEF-plannen om de wereld te domineren blootgelegd

✔︎ Het klimaatveranderingsbedrog blootgelegd

✔︎ De Nieuwe Wereldorde blootgelegd

✔︎ De "Vernietig Amerika"-agenda blootgelegd

Trump heeft extreme corruptie in elk aspect van de menselijke samenleving blootgelegd! Als gevolg daarvan beginnen miljarden burgers wereldwijd te begrijpen dat de nieuwsmedia nepnieuws is, regeringen totaal corrupt zijn, verkiezingen worden gestolen, het rechtssysteem gecriminaliseerd is, er een Cabal en een Deep State bestaat, en nog veel meer.

Er is een ongelooflijk wereldwijd ontwaken gaande, dankzij wat deze man de afgelopen jaren heeft gedaan. Geen wonder dat satanisten hem proberen te vermoorden. Sommige mensen houden vol dat hij deel uitmaakt van het kwade team. De realiteit toont het tegenovergestelde. Ze zouden niet zo hard proberen om hem uit te schakelen als hij aan hun kant stond.

Hij lanceerde Truth Social, een sociaal mediaplatform zonder enige censuur - wat natuurlijk een harde slag is in het gezicht van de duistere kant die elke vorm van waarheid censureert. Onlangs heeft Trump gezworen censuur volledig te verbieden, zodat de stem van de waarheid niet langer het zwijgen kan worden opgelegd.

De impact hiervan is wereldschokkend. Censuur is het grondbeginsel van tirannie. Zonder censuur zijn tirannen machteloos. Trump die de stem teruggeeft aan het volk bewijst aan welke kant hij staat.

Het maakt me verdrietig om de haat te zien bij veel mensen die geloven dat Trump de personificatie van het kwaad is. Dat is precies de boodschap die de Cabal de afgelopen 7 jaar in de geest van de hele wereld heeft geplant.

Wees voorzichtig aan welke kant u staat: sluit u zich aan bij de satanisten en heksen die deze man wereldwijd vervloeken? Bent u het eens met de Deep State die hem voortdurend aanvalt? Wees voorzichtig voor wie je partij kiest.

Velen zeggen nu dat ze DeSantis verkiezen, maar bedenk dit: niemand valt DeSantis aan. De Cabal vreest hem niet. Satanisten vervloeken hem niet, en de media wereldwijd geven geen moer om hem.

Ze zijn niet bang voor DeSantis. 

Wel voor Trump.

Onderstaande documentaire onthult iets verbluffends ...

BEKIJK DE DOCUMENTAIRE NU

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
“BESTE VIDEO OOIT!!!!!! ONTZETTEND BEDANKT !!!”
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
“Die film zou iedereen moeten zien.”
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
“WOW, dat is de krachtigste allesomvattende video ...”

Heb je deze kritieke berichten al gezien?


 
 
 
 
 

Schrijf je in en ontvang
levensreddende informatie