Bescherm Jezelf!

De mensheid wordt bedreigd... Criminele miljardairs werken samen om wereldwide tirannie te vestigen. Leer hoe je jezelf kunt beschermen. Schrijf je nu in!

Een belangrijke sleutel voor onze gezondheid wordt herontdekt!

De afgelopen jaren zijn veel hoopgevende ontdekkingen gedaan door onderzoekers die verlangen naar een betere wereld. Zo werd er ontdekt dat in een niet al te ver verleden de mens vele belangrijke sleutels kende voor menselijk welzijn. Vrije energie bijvoorbeeld, en het gebruik van frequenties die het menselijk lichaam harmoniseren en herstellen. In recentere tijd werden deze oplossingen echter verborgen door de grote industrieën, die geen baat hebben bij vrije energie en een gezonde bevolking.

Zij verdienen hun miljarden immers door iedereen afhankelijk te maken van hun peperdure energiesystemen en de farmaceutische industrie.

Een toenemend aantal mensen heeft echter de buik vol van deze systemen, die ons levenslang tot slaaf maken van deze rijke industriëlen, die bepalen wat 'goed' en 'gezond' is voor ons. Hun enige maatstaf daarbij is of het hun zakken vult. Hoe rijker zij ervan worden, hoe meer ze het aan de mensheid opdringen als 'de enige oplossing', waarbij ze alle andere oplossingen verbergen. 

Steeds meer mensen in onze samenleving gaan daarom zelf op zoek naar betere oplossingen voor ons algemeen welzijn, waarbij we niet een leven lang elke maand al ons geld moeten geven aan Big Pharma, Big Energy, enz. Ze doen bijvoorbeeld onderzoek naar hoe onze voorouders leefden, en hoe zij hun gezondheid beschermden.

Steeds meer mensen wereldwijd gaan terug naar het verleden, toen er nauwelijks kanker, suikerziekte, en hartziektes bestonden en mensen slank, fit en energiek door het leven gingen. Wat wisten zij dat wij verloren hebben? 


Want als we eerlijk zijn, zien we dat het bar slecht gesteld is met de mensheid in onze tijd. Statistieken geven aan dat intussen de helft van de bevolking vroeg of laat kanker krijgt, en bijna iedereen ten prooi valt aan suikerziekte of hartkwalen. Zelfs steeds meer kinderen worstelen reeds met allerlei gezondheidsklachten en lijden aan een breed scala van mentale ziektes zoals ADHD, schizofrenie, depressie, angststoornissen, iets wat vroeger ondenkbaar was.

We beweren vooruit gegaan te zijn met onze technologie en zogenaamde duurzaamheid, groene energie, en allerlei 'gezondheidsmaatregelen' opgelegd door de overheid, maar de werkelijkheid is dat we er nog nooit zo slecht aan toe waren.

Als je bijvoorbeeld kijkt naar deze foto's van een strand, uit de jaren zestig en zeventig, dan valt er iets op: iedereen is slank. Overgewicht bestond amper, slechts 50-60 jaar geleden.

beach seventies slim

Vergelijk dat vervolgens met foto's uit onze tijd...

Het is duidelijk dat er iets heel erg fout gelopen is de laatste decennia. Daarom zijn miljoenen mensen wereldwijd op zoek gegaan naar hoe de vorige generaties leefden, toen vele gezondheidskwalen van onze tijd nog grotendeels onbestaande waren. Het gevolg van deze zoektocht is dat er vele bijzondere rijkdommen herontdekt worden. Een van deze verloren schatten willen we in dit artikel onder je aandacht brengen: levend water.

Het geheim van levend water voor de menselijke gezondheid


Een van de meest bijzondere geheimen voor menselijk welzijn, die herontdekt wordt, is zogenaamd natuurlijk gestructureerd of ‘levend’ water. Ons lichaam bestaat voor het grootste deel uit water en zo ook de aarde. Water is leven. In het bijzonder wanneer water ‘levend’ gemaakt wordt. Dat gebeurt door een bepaalde beweging van natuurlijk stromend water, die watermoleculen zodanig structureert, dat het water krachtige eigenschappen krijgt die bijzonder helend zijn voor het menselijk lichaam. 

waterfall nature

Water wordt levend gemaakt door een bepaalde beweging van natuurlijk stromend water. Zo worden watermoleculen gestructureerd waardoor het opmerkelijk heilzame kwaliteiten krijgt.


Zo’n anderhalve eeuw geleden gebruikte men water op een zeer effectieve manier om mensen gezond te houden. Over de hele wereld vinden we talloze uitgebreide en complexe kuuroorden terug, waar water bijvoorbeeld langs trappen naar beneden werd geleid, of door middel van fonteinen in beweging werd gebracht en langs kilometers lange kanalen werd geleid, om de watermoleculen te harmoniseren, activeren, structureren en alkaliseren waardoor dit water eigenschappen kreeg die opvallend weldadig zijn voor het menselijk lichaam.

water structurering

Een typisch voorbeeld van water dat ritmisch over een groot aantal trappen wordt geleid, om het te activeren en structureren.


Ook hier zien we hoe water van boven naar beneden wordt geleid, over een reeks trapjes, om hetzelfde activerende effect te bereiken.  


Men beoogde om water op dezelfde wijze actief, levend en genezend te maken als wat het geval is bij stromend bergwater. 


Tijdens de Spaanse griep epidemie in 1920 bezaten sommige artsen deze kennis nog ten dele. Dokters die de zieken behandelden met water, hadden een zeer hoog genezingspercentage. Zij vaccineerden hun patiënten niet. De medische wetenschapper Eleanor McBean, PhD, N.D. was ooggetuige van deze epidemie en schreef in haar boek:

‘Terwijl de medici en medische ziekenhuizen 33% van hun griepgevallen verloren, kregen de niet-medische ziekenhuizen bijna 100% genezingen met hun waterkuur, baden, klysma's enz., vasten en bepaalde andere eenvoudige geneeswijzen, gevolgd door zorgvuldig uitgewerkte diëten van natuurlijk voedsel. Eén gezondheidsdokter verloor in acht jaar geen patiënt.’ (bron)

Het medisch gebruik van water was een eeuw geleden nog deel van de behandeling van ziekenhuizen, die een hoog genezingsgehalte hadden. Een pagina uit een medisch magazine waarin de helende werking van waterbehandelingen uitgelegd wordt.


Onderstaand vind je enkele citaten uit medische literatuur die de gezondheidsvoordelen van waterbehandelingen bespreekt.

"Ik nam een paar mannen op om de hydropathische remedies te proberen, die succesvol bleken. Omdat veel meer mensen zich aanboden voor deze behandelingen maakte ik ruimte voor gratis kost, inwoning en baden voor een bepaald aantal mannen en vrouwen. Honderden vonden sindsdien herstel van de gezondheid en het lichaam (...). We maakten ons huis een gratis ziekenhuis, totdat we merkten dat we ruimtegebrek kregen. Ik kocht toen een klein huis in Matlock Bank voor zes patiënten, kost, inwoning en behandelingen voor 3s. per dag. Al snel moesten we weer aanvragers weigeren". - Smedler's Practical Hydropathy: 15th ed. (bron)
"Van het water wordt gezegd dat het bijzonder waardevol is als curatief middel bij reuma, spijsvertering, jicht en long- en zenuwaandoeningen". - Jewill: "Nooks & Corners of Derbrshire" (bron)

De waterbehandelingen werden toegepast in combinatie met gezonde voeding en ontspanning voor de menselijke geest. 

Een schets van het Matlock Hydropathic Establishment (ziekenhuis voor waterbehandelingen) van de arts C. Smedley, in de 19e eeuw.


Een bevriend technisch ingenieur wees me erop dat wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat er bijna niets zo helend is voor het menselijk lichaam als water dat rechtstreeks uit een bron uit de grond komt geborreld. Daarom zijn wilde dieren o.a. zo fit en zelden ziek, ze drinken alleen maar uit natuurlijke waterbronnen of de kabbelende beekjes die rechtstreeks uit waterbronnen ontspringen.

Dieren in het wild drinken voornamelijk uit natuurlijke waterbronnen. Dat speelt een rol in het feit dat deze dieren zo sterk en fit zijn. 


Een voorbeeld van een 'bron van levend water' (zie inscriptie op deze drinkfontein) waar iedereen in het dorp dagelijks levend, gestructureerd, basisch water kon drinken.


In het verleden waren er ook veel openbare badgelegenheden waar mensen heen gingen om te genezen. Zogenaamde kuuroorden maakten altijd gebruik van de helende werking van water. In het Romeinse Rijk had men die kennis ook al, als we kijken naar hun badhuizen, die niet alleen voor schoonheid, maar ook voor gezondheid dienden. Er waren ook de wereldberoemde Russische en Turkse baden. In het verleden had men op veel pleinen in de steden en dorpen publieke fonteinen staan, waar mensen puur bronwater konden drinken. Een van de meest genezende elementen voor de mens, was gewoon overal beschikbaar.

De centrale rol van water in het functioneren van ons lichaam


We staan er zelden bij stil dat ons lichaam voor het grootste deel uit water bestaat. Veel van het water bevindt zich in bloedplasma, namelijk 20% van het totaal van het lichaam. De hoeveelheid water in het menselijk hart en de hersenen bedraagt 73%, de longen bestaan voor 83% uit water, spieren en nieren voor 79%, de huid is 64% water en de botten zijn rond 31% water. Water is ook kritiek voor onze ogen, die maar liefst voor 95% uit water bestaan!

Elke functie van het menselijk lichaam is afhankelijk van water. Daarom is het drinken van zuiver, levend water misschien wel de grootste sleutel voor een betere gezondheid.

Een overzicht van belangrijke functies van water in het menselijk lichaam:

✔︎ Water is bepalend voor een goede hersenfunctie.

✔︎ Water is de belangrijkste bouwsteen van onze cellen.  

✔︎ Water vervoert zuurstof naar de cellen. 

✔︎ Water transporteert mineralen, vitamines en voedingsstoffen naar de cellen van het lichaam.

✔︎ Water is cruciaal voor de soepelheid van de gewrichten.

✔︎ Water wordt gebruikt om afvalstoffen uit het lichaam te spoelen. 

Water is letterlijk de belangrijkste factor in elke functie van ons lichaam: hersenen, longen, hart, zenuwen, spijsvertering, energie, immuunsysteem, ogen, huid, alles. 

Deze illustratie toont enkele (van de veel meer) redenen waarom we water drinken: het verbetert je gemoed, geeft meer energie, zorgt voor een gezond hart, ondersteunt de hersenen, zorgt voor een mooie huid, helpt bij gewichtsverlies, smeert de gewrichten, geeft kracht aan de spieren, zorgt voor energie, regelt de functie van de organen, en heel veel meer.

Water is de voornaamste bouwsteen van ons lichaam, de sleutel voor gezondheid, het geheim dat door de farmaceutische industrie verborgen is gehouden voor de mensheid. 

Kunnen wij de bijzonder genezende kracht van zuiver, levend water ervaren?


De vraag is hoe we in onze tijd de geweldige natuurlijke rijkdom van zuiver en levend water terug kunnen ervaren? Dat blijkt niet zo eenvoudig te zijn, want al ons drinkwater wordt door waterleidingen gestuwd waardoor het weinig leven meer bevat. Bovendien is het bekend dat leidingwater restanten bevat van medicijnen, hormonen, vaccins, en andere gifstoffen.

Leidingwater is in veel opzichten het tegenovergestelde van levend water uit de natuur.

Ook bronwater dat in flessen wordt aangeboden verliest veel van zijn levende kwaliteiten, omdat het maandenlang stilstaat in de fles, en door allerlei industriële processen gaat voor het in de flessen terecht komt. Bovendien is het erg duur om elke dag meerdere flessen bronwater te moeten kopen. Het is dan ook niet zo eenvoudig om in onze tijd de beschikking te hebben over levend water, dat zuiver, gestructureerd, actief en basisch is.

Toch is er hoop, want diverse onderzoekers hebben zich de afgelopen jaren over dit probleem gebogen om een oplossing te vinden. 

Er wordt al tientallen jaren gewerkt aan de ontwikkeling van apparaten, die het effect van stromend bergwater nabootsen. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat ze erin geslaagd zijn om water op deze manier opnieuw levend te maken, en dezelfde eigenschappen te geven als natuurlijk bronwater. Op die manier kan een verloren rijkdom, die door het misdadige monopolie van de grote industrieën voor ons verborgen werd, opnieuw binnen ons bereik komen. 

Een oplossing die succesvol toegepast wordt in Japanse ziekenhuizen


De vraag is echter welk van deze apparaten het beste is? Hoe scheidt je het kaf van het koren? Het antwoord op die vraag kwam kortgeleden op mijn pad. Onlangs werd ik benaderd door een voormalig natuurkundig therapeute in Nederland die zelf jarenlang ernstig sukkelde met haar gezondheid. Vanuit haar natuurkundige medische kennis had ze alles geprobeerd, maar niets hielp haar. Ze ontdekte op zeker ogenblik het geheim van gestructureerd, levend water en schafte zich zo'n apparaat aan. Door het drinken van dit gestructureerde water vond ze eindelijk herstel, na vele jaren ziekte en zwakte.

Deze vrouw kreeg letterlijk haar leven terug, door een natuurlijke oplossing, die in onze tijd herontdekt wordt.  

Het bleek dat haar gezondheidsproblemen te wijten waren aan het feit dat haar lichaam de voedingsstoffen onvoldoende opnam. Dat is een bekend probleem bij leidingwater en flessenwater: de moleculaire structuur van dat water maakt het moeilijk voor ons lichaam om de mineralen, vitaminen en andere voedingsstoffen te absorberen. We drinken en eten wel, maar het dringt onvoldoende door in onze cellen. 

Indien we het juiste water consumeren, met een andere moleculaire structuur, dan wordt zowel opname van belangrijke stoffen alsook het ontgiften dramatisch verbeterd, met indrukwekkend herstel van het lichaam als gevolg. 

Het gevolg was dat deze therapeute na enkele maanden weer kon fietsen en na een jaar was ze grotendeels hersteld. 

Ze hoorde over mijn eigen gezondheidscrisis, die me op de intensieve dienst had doen belanden, en stelde me voor een presentatie bij te wonen van zo'n apparaat dat water herstelt naar zijn natuurlijke eigenschappen, waardoor het helend wordt voor ons lichaam, dat grotendeels uit water bestaat. Ik nam het aanbod aan en ik moet zeggen dat ik diep onder de indruk ben van wat ik zag. Bloedstructuur verandert ten goede, darmen worden schoongespoeld, immuunsysteem wordt veel beter, bloedaders worden gezuiverd, voedingsstoffen worden veel beter opgenomen, ontstekingen houden op, cellen worden hersteld en zoveel meer. Met de hedendaagse technologie kan het allemaal visueel getoond worden. Ik sta perplex. 

Dit is een voorbeeld: de darmen van een dame die leed aan borstkanker en obstipatie. De linkerfoto toont haar darmwand voor het drinken van levend water, ernaast zie je het resultaat na drie maanden levend water te consumeren. De darmwand is zeer grondig gereinigd, wat het immuunsysteem herstelt, en de opname van voedingsstoffen dramatisch  verbetert.  


Dit is een microscopische foto van het bloed van een diabetes patiënte. Links zie je het bloed voor het gebruik van dit levende water, en rechts is het resultaat na gebruik van dit gestructureerde water. De rode bloedcellen zijn niet langer aan elkaar geklonterd, hebben een mooiere ronde vorm en kunnen hun functie veel beter uitoefenen.


De misdadige wetgeving verbiedt me helaas om de naam van het apparaat hierbij te vermelden, omdat ze willen voorkomen dat dit breed bekend wordt bij de bevolking. Dat zou namelijk de doodsteek betekenen voor de farmaceutische industrie, die hun duizelingwekkende miljardenwinsten behaalt dankzij een chronisch ongezonde bevolking. 

Dit specifieke apparaat is ontwikkeld door een Japans bedrijf dat al vijftig jaar lang onderzoek doet.

Het werd eerst jarenlang succesvol gebruikt in Japanse ziekenhuizen, toen men besloot het aan te bieden aan het publiek. 

Ze wilden immers niet dat het alleen mensen zou helpen die al ziek zijn, maar beseften dat het mensen kan helpen om te voorkomen om überhaupt ziek te worden. 

Wil je meer weten,
neem dan persoonlijk contact op


Omdat ik nu meer dan ooit begrijp dat dit werkelijk een sleutel is voor gezondheid, breng ik dit onder jullie aandacht. Want al deze rijkdommen die voor ons verborgen werden, moeten terugkomen.

We moeten terugpakken wat de elites van ons geroofd hebben.

Zoals ik reeds aangaf is het wettelijk verboden om de merknaam van een bedrijf te vermelden die natuurlijke oplossingen aanbiedt, in combinatie met gezondheidsclaims. Dat mag wel voor de zeer toxische farmaceutische pillen, die een breed scala aan - vaak fatale - bijwerkingen hebben. Maar bij veilige, natuurlijke oplossingen mag niet vermeld worden hoe het mensen geneest. Hiermee wil men de grote massa afhankelijk houden van de farmaceutische industrie. 

We kunnen je echter wel meer details vertellen in een persoonlijk gesprek. Daarom nodig ik je uit, als je meer wilt weten hierover, om je aan te melden voor een persoonlijke zoom videochat. Dan vertellen we je alles over dit water.

Meld je hier aan voor een persoonlijke zoom videochat met ons.

Ik hoop van harte dat we alle geheimen voor gezondheid, die van de mensheid gestolen zijn, weer kunnen terugbrengen, zodat we opnieuw blakende gezondheid kunnen ervaren. Aarzel niet om contact op te nemen, en deel dit bericht gerust met anderen.

Op weg naar een betere wereld, 
met gezondheid en welvaart voor iedereen. 

Heb je deze kritieke berichten al gezien?


 
 
 
 
 

Schrijf je in en ontvang
levensreddende informatie