Bescherm Jezelf!

De mensheid wordt bedreigd... Criminele miljardairs werken samen om wereldwide tirannie te vestigen. Leer hoe je jezelf kunt beschermen tegen de toenemende tirannie. Schrijf je nu in!

Hoe Bill Gates optreedt als een échte werelddictator

bill gates vaccines

Bill Gates dicteert de gezondheidszorg in de wereld, manipuleert de nieuwsmedia, infiltreert de voedingsindustrie, koopt regeringen om, stuurt aan op weermanipulatie, bevordert de GGO-industrie, ontwikkelt bewakingstechnologieën, roept op tot digitale identificatie, en nog zo veel meer. Maak kennis met de man die denkt dat hij God is en handelt alsof hij de duivel is.

✔︎ FACT CHECKED: KLIK OP 🔗 VOOR DE BRONNEN

bill gates cartoon

WERELDVaccinator

Bill Gates genoot geen enkele medische opleiding maar werd op de Wereldgezondheidsvergadering toch aangesteld als hoofd van het globale vaccinatieplan 2012-2020. Laat die even doordringen: een man zonder enige medische kwalificatie is verantwoordelijk voor het vaccineren van de wereldbevolking. Het doel bestaat erin een wereld te creëren waarin mensen alleen kunnen deelnemen aan de maatschappij als ze voortdurend injecties krijgen, meerdere keren per jaar. 🔗 🔗

bill gates cartoon

WERELDdictator

Bill Gates is de belangrijkste financiële donor voor de Wereldgezondheidsorganisatie, waardoor hij ze ook helemaal controleert. Bill Gates stelde persoonlijk WGO-directeur Tedros aan, een gewezen militante communistische terrorist uit Ethiopië. De WGO vaardigde het "Pandemieverdrag" uit, waardoor ze elke keer dat ze een pandemie uitroepen, totalitaire controle krijgen over elke natie ter wereld. Als we begrijpen dat de WGO in wezen gecontroleerd wordt door Bill Gates, weten we ook dat pandemieën Gates in principe positioneren als een werelddictator. 🔗 🔗 🔗 🔗 🔗

bill gates cartoon

WERELDBEDRIEGER

De WGO kan naar believen een pandemie afkondigen met behulp van eender welk frauduleus diagnose-instrument van haar keuze. Zij heeft bijvoorbeeld gekozen voor de volstrekt foute PCR-test die tot 94% foutpositieve uitslagen oplevert, waardoor het een perfect instrument is om een "pandemie" uit te roepen op basis van onnauwkeurige testresultaten. Op deze manier kan ze naar believen een soort van één wereldregering worden. 🔗 🔗 🔗

bill gates cartoon

PANDEMIEMEESTER

Bill Gates is altijd de man die "pandemie-oefeningen" organiseert vlak voordat het scenario dat ze gepland hebben werkelijkheid wordt. Is het niet opmerkelijk dat de man die in feite een soort werelddictator wordt tijdens een pandemie dezelfde persoon is die altijd de wereld "voorbereidt" op deze pandemieën?  🔗 🔗 🔗

bill gates cartoon

OMKOPER VAN OVERHEDEN

Bill Gates koopt wereldwijd regeringen om zodat hij ze kan controleren. Zo beïnvloedt hij effectief het regeringsbeleid over de hele wereld. Dit werd in het Italiaanse parlement onthuld door politica Sara Cunial, die onthulde dat Gates de Italiaanse president controleert. Zo ook verklaarden leden van het Nigeriaanse parlement dat Gates 10 miljoen dollar aanbood om de Nigeriaanse bevolking vaccinatiemandaten op te leggen. Gates ontkende dit, maar zegde wel toe 79 miljoen dollar te betalen om Nigeria te "helpen", waarna Nigeria het eerste land ter wereld werd dat niet-gevaccineerde mensen de toegang tot bankdiensten ontzegde. 🔗 🔗 🔗

bill gates cartoon

BAAS VAN ALLE ARTSEN

Bill Gates dicteert aan alle artsen, verpleegkundigen en gezondheidswerkers over de hele wereld wat ze wel en niet kunnen doen tijdens een pandemie, terwijl hij zelf geen enkele medische opleiding genoten heeft. 🔗

bill gates

Een man die geen enkele medische kwalificatie bezit, nooit een patiënt heeft behandeld en niets weet over medische zorg, is aangesteld als 's werelds belangrijkste "gezondheids"-autoriteit, die miljoenen medische professionals voorschrijft wat ze wel en niet mogen doen.

bill gates cartoon

VOEDINGSMANIPULATOR

Bill Gates oefent een sterke invloed uit op het wereldwijde voedsel- en landbouwbeleid door zijn financiële steun aan een groot aantal organisaties die zich bezighouden met landbouwontwikkeling en beleidsvorming.  🔗

bill gates cartoon

NIEUWSDIRECTEUR

Bill Gates “doneert” honderden miljoenen dollars aan nieuwsagentschappen, wat hem controle geeft over wat zij kunnen en mogen uitzenden. Op die manier manipuleert hij het nieuws wereldwijd. 🔗

bill gates cartoon

GEZONDHEIDSCONTROLLER

Bill Gates “doneert” biljoenen dollars aan gezondheidsorganisaties over gans de wereld waardoor hij de macht heeft om hun beslissingen te beïnvloeden. 🔗

bill gates cartoon

VADER VAN VALS VLEES

Bill Gates bouwt laboratoria waar synthetisch vlees wordt gekweekt om de mensheid te voeden. Zijn synthetisch vlees moet natuurlijk grasgevoerd rundvlees vervangen. 🔗

bill gates cartoon

MASTER IN GGO

Bill Gates koopt honderdduizenden hectaren landbouwgrond, waardoor hij de grootste eigenaar van landbouwgrond in Amerika wordt. Hij kweekt genetisch gemodificeerde, intensief gespoten plantaardige eiwitten om de natuurlijke grasgevoerde rundvleesindustrie te vervangen. 🔗

bill gates cartoon

Vaccineer de mensheid via muggen

Bill Gates genetiseert miljoenen muggen, zogenaamd om malaria uit te roeien, maar in werkelijkheid is het zijn bedoeling ze te gebruiken om de mensheid te vaccineren.
🔗 🔗  🔗 🔗

bill gates cartoon

24/7 WERELDWIJDE videoBEWAKING

Bill Gates was betrokken bij EarthNow, een plan om een "constellatie" van geavanceerde beeldsatellieten op te stellen, die realtime, continue video van "bijna" overal op aarde zal leveren. Met andere woorden: non-stop videobewaking van de hele wereld. 🔗

bill gates cartoon

BLOKKEREN VAN DE ZON

Bill Gates werkt aan een plan om het zonlicht van de aarde te verduisteren. Het smoesje om de wereld in de kille schaduw te plaatsen is "klimaatverandering", wat een volslagen hoax is gebleken. 🔗 🔗

bill gates cartoon

DigitalE ID VOOR IEDEREEN
Bill Gates duwt de wereld in de richting van digitale ID's, die financiële tirannieke elites nog meer controle over de burgers zullen geven. Digitale ID's zijn noodzakelijk om te functioneren in een verbonden digitale wereld. 🔗 🔗

bill gates

HET PLAN VAN GATES VOOR DE WERELD

De volgende documentaires over Bill Gates zijn schokkende blikvangers die de hele wereld zou moeten zien. Bekijk ze, download ze, verspreid ze wijd en zijd.

BILL GATES - De verboden video


Deze onthullende documentaire werd verwijderd van het internet, nergens meer te vinden. Censuur leek de video volledig te hebben vernietigd... totdat hij in 2021 plotseling weer opdook! Onmiddellijk ging hij viraal en is nu aanwezig op alle platformen voor vrije meningsuiting.

WIE is Bill Gates?


Zeer indrukwekkende lange documentaire van 's werelds nr. 1 'Bill Gates expert', onderzoeksjournalist James Corbet. Hij bouwde een van de grootste informatiedatabanken die de criminele elite die de wereld bestuurt ontmaskert:
 The Corbet Report - Open Source Intelligence News.

DE AGENDA VAN Bill Gates


De makers van 's werelds meest bekeken documentaire PLANDEMIC produceerden een even indrukwekkende korte documentaire over Bill Gates. Volgens de legende bouwde Bill Gates zijn computerimperium op vanuit zijn garage. De werkelijkheid vertelt een ander verhaal: Bill Gates stal uitvindingen van anderen, loog en bedroog, en kreeg alle krediet.... plus natuurlijk de miljarden dollars.

VERBORGEN MACHTEN


Hoewel Bill Gates optreedt als een soort van werelddictator, is het van cruciaal belang te vermelden dat hij in werkelijkheid niets anders is dan een marionet van hogere machten die hem gebruiken voor het oog van het publiek. Zoals u kunt zien in ons rapport over werelddominantie, zijn de ware entiteiten die de wereld regeren verdoken financiële belangengroepen: oude bloedlijnen, koninklijke families, rijke industriëlen, machtige bankiers, en zo meer.

Over deze entiteiten zijn veel boeken geschreven. Er is bijvoorbeeld het klassieke werk "Bloodlines of the Illuminati" van Fritz Springmeier, dat door de CIA als PDF-download is uitgebracht. En er is ook "De 13 satanische bloedlijnen" van journalist Robin de Ruiter.

De 13 satanische bloedlijnen die Springmeier en De Ruiter beschrijven zijn Astor, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Li, Onassis, Rockefeller, Rothschild, Russell, Van Duyn en Merovingian. Vier andere prominente illuminati-bloedlijnen zijn Disney, Reynolds, McDonald en Krupps. Daarnaast zijn er ook koninklijke dynastieën zoals het Huis van Saud (Saoedi-Arabië), het Huis van Orsini (Italië), het Huis van Nassau-Oranje (Nederland), het Huis van Habsburg (Oostenrijk), het Huis van Windsor (VK), het Huis van Schwarzenberg (Duitsland), het Huis van Glucksberg (Duitsland), het Huis van Oldenburg (Duitsland, Denemarken), enzovoort.

Het geheel van deze entiteiten wordt over het algemeen aangeduid als...
de "Illuminati" of de
"Cabal"

De documentaire MONOPOLY toont hoe beleggingsmaatschappijen als Vanguard en BlackRock vrijwel alles op aarde bezitten, wat hen een wereldwijd monopolie oplevert. Deze bedrijven zijn in handen van bovengenoemde families.

De Grand Jury Evidence legt verder uit hoe deze families soevereine staten als Vaticaanstad, de Bank of International Settlements, het District of Columbia en de City of London gebruiken om zich af te schermen van nationale wetten, zodat ze ongecontroleerd kunnen opereren.

Figuren als Bill Gates, Klaus Schwab, George Soros, Anthony Fauci en andere zichtbare persoonlijkheden zijn slechts marionetten die dansen naar de pijpen van de verborgen poppenspelers, die op hun beurt ook weer marionetten zijn van nog hogere poppenmeesters. Hetzelfde geldt voor organisaties als de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie, het Wereld Economisch Forum, de Europese Unie. Het zijn allemaal platforms voor deze criminele oligarchen om hun duivelse agenda door te voeren.

Historisch gezien gaat de top van de cabal terug tot het oude Khazaria (het huidige Oekraïne) dat zijn oorsprong vindt in het oude Babylon, waar zwarte magie de kern van de cultuur vormde. Niets van wat we vandaag zien is nieuw. Alles gaat terug tot het begin der tijden, waar de oude entiteiten kozen om ofwel het goede ofwel het kwade te dienen. De aarde is een slagveld, en de mensheid is de prijs. 

De families van de cabal dienen het rijk der duisternis in ruil voor buitensporige macht en rijkdom. Hoewel zij de illusie hebben machtig te zijn, zijn deze rijke "heersers" in wezen slaven van geestelijke entiteiten die hen gebruiken om hun agenda ten uitvoer te brengen om de mensheid te onderwerpen aan de heerschappij van het kwaad. Zij zitten achter de wereldwijde mentale controle om de mensheid weg te leiden van onze liefdevolle en goede Schepper, door middel van Darwinisme en atheïsme. Ze dringen ook aan op genetische manipulatie en transhumanisme om de oorspronkelijke schepping te veranderen. Het goede nieuws is dat het tijdperk van de cabal ten einde loopt, en dat de waarheid als nooit tevoren tot de mensheid doordringt.

ANDERE dimensiEs


Persoonlijk heb ik van meerdere individuen die deel uitmaakten van dit wereldwijde systeem van intens kwaad maar eruit zijn gestapt, geleerd dat het hoogste niveau van de cabal of illuminati niet menselijk is. Deze hoge klokkenluiders van de cabal kennen elkaar niet, en deelden toch exact dezelfde informatie met mij. Ik zal hier niet in detail op ingaan, want dat zou de meeste lezers te veel afschrikken. Het volstaat te weten dat de vijanden van de mensheid op het hoogste niveau uit andere dimensies komen dan het fysieke rijk. Toch hebben ze onze energie nodig om te gedijen en dat is waarom ze op mensen azen. 

Het antwoord op dit intense kwaad is dat we zelf moeten beslissen wie we zullen dienen: zullen we hun spel van rebellie, perversie, oneerlijkheid, egoïsme, trots en corruptie meespelen? Blijven we hun duistere giftige entertainment, voedsel, muziek, technologie en medicijnen consumeren? Blijven we luisteren naar hun duistere leugens over onze Schepper, ons leven en onze bestemming? 

Of zullen we een keuze maken en terugkeren naar de Schenker
 van al het goede?

We kunnen deze krachten van diepe duisternis niet bestrijden in onze eigen menselijke zwakheid en onwetendheid. Wij hebben hulp nodig van Hem die groter is dan alles, maar die door de meesten is afgewezen omdat de genoegens van het duistere rijk velen hebben verleid, en de rest door hun leugens is misleid.

Het is tijd om zelf te beslissen welke dimensie we zullen dienen. Degenen die alles corrumperen, perverteren, verdraaien, misbruiken, manipuleren en vernietigen, en ons binden aan dikke ketens van verslaving, ziekte, slechtheid en bedrog? Of degene die pure liefde, waarheid en goedheid is, en die onze wereld wil herstellen tot een paradijs, zoals het oorspronkelijk bedoeld was?

De keuze is aan ons ...  

Verdedig je bestaan


Meld je aan om levensreddende, belangrijke informatie te ontvangen die onthult wat er in de wereld gaande is, en leer hoe je jezelf en je geliefden kunt verdedigen. Mis deze essentiële informatie niet. Schrijf je nu gratis in!

Wij beschermen uw privacy en informatie.

Heb je deze kritieke berichten al gezien?


 
 
 
 
 

Schrijf je in en ontvang
levensreddende informatie