Een groep van internationale advocaten, top experts en gerenommeerde wetenschappers presenteren voor een Volksjury het bewijs dat de COVID-19- pandemie een criminele operatie is die tot doel heeft een werelddictatuur in te stellen. Onder de deskundige getuigen bevinden zich adviseurs van de Wereldgezondheidsorganisatie, een ambtenaar van de Verenigde Naties, leden van de Britse inlichtingendiensten, voormalige officieren van het Amerikaanse en Britse leger, een deskundige van het Center for Disease Control, een ex-vicepresident van Pfizer, een Nobelprijswinnaar voor geneeskunde en vele andere voorname getuigen.

PSYCHOLOGISCHE MANIPULATIE


De deskundigen tonen aan hoe hersenspoeling, psychologische manipulatie en hypnosetechnieken worden gebruikt om de meningen en het gedrag van wereldbevolking te sturen. De informatie wordt gestaafd met officiële documenten van regeringen en voornoemde organisaties. Hieronder een voorbeeld van een officieel document van de Britse regering, waarin een officiële strategie wordt onthuld om het publiek psychologisch te manipuleren:

ADVOCATEN & RECHTER


Elf internationale advocaten en een rechter leggen de bewijzen voor aan de Volksjury die bestaat uit de burgers van de wereld.

dr reiner fuellmich crimes against humanity

ADVOCAAT
Dr. Reiner Fuellmich

Judge Rui Fonseca E Castro

RECHTER
Rui Fonseca E Castro

attorney michael swinwood

ADVOCAAT
Michael W. Swinwood

ADVOCAAT
Virginie de Araujo

attorney viviane fischer

ADVOCAAT
Viviane Fischer

ADVOCAAT
Nancy Ana Garner

ADVOCAAT
Dexter L-J. Ryneveldt

ADVOCAAT
Deana Pollard-Sacks 

ADVOCAAT
Tony Nikolic

ADVOCAAT
Claire Deeks

ADVOCAAT
Dr. Renate Holzeisen

ADVOCAAT
Dipali Ojha

MENSENRECHTENACTIVISTEN


Tjaša Vuzem

Dr. Cristiane Grieb

Leslie Manukian

BEWERING


De stelling luidt dat zo goed als alle regeringen in de wereld onder de controlerende invloed zijn komen te staan van corrupte en criminele machtsstructuren die al jarenlang samen een plan aan het uitdokteren waren om een pandemie in scène te zetten. Daartoe hebben zij moedwillig massaal paniek gezaaid door via de bedrijfsmedia valse feitelijke verklaringen af te leggen en zo een sociaal georiënteerde psychologische operatie uit te voeren. Het hoofddoel van deze massale paniek bestond erin de bevolking te overtuigen om in te stemmen met experimentele zogenaamde "vaccins" (wat ze niet zijn). Intussen werd aangetoond dat deze noch effectief noch veilig zijn, maar wel uiterst gevaarlijk en zelfs dodelijk.

ONDERZOEK VAN DE VOLKSJURY


Het doel van het onderzoek is tweevoudig: 1) Het dient als modelprocedure om een aantal van de strafrechtelijk en civielrechtelijk verantwoordelijke kopstukken van deze Misdaden tegen de Mensheid in staat van beschuldiging te stellen.
2) Door een volledig beeld te schetsen van waar we mee geconfronteerd worden, gekaderd in de geopolitieke en historische achtergrond, willen we bewustzijn creëren voor de feitelijke ineenstorting van het huidige gekaapte systeem en zijn instellingen, en bijgevolg bewustzijn voor  

 • de noodzaak dat het volk zelf zijn soevereiniteit terugneemt, 
 • de noodzaak om in eerste instantie de maatregelen te stoppen door te weigeren om eraan deel te nemen,
 • en de noodzaak om nieuwe systemen voor gezondheidszorg, onderwijs, economie en rechtspraak van het volk zelf tot stand te brengen, zodat de democratie en de rechtsstaat op basis van onze grondwetten worden hersteld.

Het doel is om aanklachten in te dienen tegen de verantwoordelijken en bewustzijn te creëren voor de noodzaak om zich niet langer te onderwerpen aan het criminele systeem.

PDF Download


De bewijsvoering wordt gespreid over zes gerechtelijke zittingen van de Volksjury die elk ongeveer zes uur duren. Die lange duur maakt het voor het grote publiek moeilijk om al de informatie te vergaren. Stop World Control komt de burger tegemoet en zorgt voor vlot leesbare samenvattingen van elke zes uur durende zitting. Zo bereiken deze uiterst belangrijke onthullingen een groter publiek. De eerste samenvatting is nu beschikbaar en kan hieronder gratis worden gedownload.

Grand Jury Evidence 1

Als het niet lukt om de PDF te downloaden,  stuur ons dan een e-mail
zodat we het kunnen toesturen. 

DAG 1

OpeningsVERKLARINGEN


Tijdens zijn openingsverklaring licht Dr. Reiner Fuellmich de vier feiten die deze misdaden tegen de mensheid uitmaken toe en introduceert hij de deskundigen die het bewijs zullen voorleggen.


DE VIER FEITEN


Er is geen coronapandemie, er is enkel een PCR-testplandemie, aangewakkerd door een uitgekiende psychologische operatie om een constante staat van angst en paniek onder de wereldbevolking te creëren. Deze agenda werd lange tijd geleden gepland - zijn uiteindelijk mislukte voorloper was de varkensgriep twaalf jaar geleden - en werd bekokstoofd door een clubje van superrijke psychopaten en sociopaten die mensen haten en tegelijkertijd vrezen, geen empathie koesteren, maar wel gedreven worden door het verlangen om volledige controle te krijgen over ons allen, de burgers van de wereld.

Zij gebruiken regeringen en de mainstream media - beiden in hun bezit - om hun angstpropaganda 24 op 24 en 7 op 7 te verspreiden.

Het virus zelf kan niet alleen veilig en effectief worden behandeld met o.a. vitamine C, D, zink, maar ook met generische middelen zoals ivermectine, hydroxychloroquine, enz. Echter, al die middelen (die geen "alternatieve" behandelingsmethoden zijn maar wel degelijk echte) werden verboden door diezelfde psychopaten en sociopaten die deze pandemie moesten gebruiken om hun uiteindelijke doel te bereiken, namelijk dat iedereen de (zoals we in deze procedure zullen aantonen) niet alleen ondoeltreffende maar ook zeer gevaarlijke - ja, dodelijke - experimentele injecties zou toegediend krijgen.

Exact dezelfde figuren die twaalf jaar geleden de varkensgriep (wat uiteindelijk een milde griep bleek te zijn) tot een pandemie uitriepen (door eerst het begrip pandemie anders te definiëren en dan paniek te zaaien), hebben ook de coronapandemie gecreëerd. De varkensgriep was hun eerste echte poging om een pandemie te creëren. En zoals destijds de varkensgriep onze aandacht moest afleiden van hun flagrante frauduleuze activiteiten in de financiële sector (we noemen ze beter de financiële maffia), die zichtbaar waren geworden door de Lehman-crisis, is ook dit vandaag met de coronapandemie een van de belangrijkste doelen.

Hadden we tijdens de Lehman-crisis beter opgelet in plaats van blindelings de beloften van onze regering te geloven dat de daders van die financiële misdaden aansprakelijk zouden worden gesteld, dan hadden we gezien dat ze onze staatskassen al tientallen jaren aan het leegroven waren en begrepen dat onze regeringen onze regeringen niet meer zijn. Die zijn echter overgenomen door het andere kamp via hun belangrijkste platform, het World Economic Forum dat in 1992 al begon met het kweken van hun eigen wereldleiders via het Young Global Leaders Program. Twee van de eerste afgestudeerden waren Angela Merkel en Bill Gates. En we zouden toen al begrepen hebben wat we u nu via deze procedure zullen laten zien.
Deze financiële misdaden werden niet ter discussie gesteld door onze politici. Integendeel, zij helpen de criminelen en profiteren er ook nog van.

Uiteindelijk echter zullen we u, de Volksjury, laten zien dat het belangrijkste doel van het andere kamp erin bestaat om volledige controle over ons allen te krijgen. Dit betekent de definitieve voltooiing van hun plundering en roof door het opzettelijk vernietigen van onze kleine en middelgrote bedrijven, detailhandelszaken, hotels en restaurants, zodat platforms zoals Amazon het kunnen overnemen.

Regeringen zijn overgenomen door het World Economic Forum. Hun doel is om volledige controle over ons allen te verwerven.

Het betreft hier bevolkingscontrole, wat volgens hen zowel een massale vermindering van de populatie vereist als het manipuleren van het DNA van de resterende bevolking met behulp van bijvoorbeeld experimentele mRNA-vaccins. Maar het vereist ook, in hun ogen althans, de moedwillige verwoesting van de democratie, de rechtsstaat en onze grondwetten door middel van chaos, zodat we uiteindelijk instemmen 1) om onze nationale en culturele identiteit te verliezen in ruil voor één wereldregering onder leiding van de VN (Verenigde Naties) die nu volledig onder controle staat van deze spelers en hun World Economic Forum; 2) met een digitaal paspoort, waarmee alles wat we doen of zeggen gemonitord en gecontroleerd wordt; en 3) met één digitale munt die alleen door één wereldbank - ook in hun handen natuurlijk - kan verkregen worden.

Aan het einde van dit onderzoek en nadat u al het bewijsmateriaal hebt gehoord, vertrouwen wij erop dat u een aanklacht zult steunen tegen alle zes vermeende hoofdverdachten:  

Christian Drosten uit Duitsland, Anthony Fauci uit de Verenigde Staten, Tedros van de Wereldgezondheidsorganisatie, Bill Gates, BlackRock en Pfizer.

Dames en heren, deze zaak gaat over een lang geplande strategie van een groep ultrarijken en hun financiële maffia in Londen en op Wall Street om een pseudopandemie te gebruiken als dekmantel om - terwijl onze aandacht op de pandemie is gericht - hun decennialange inspanningen te voltooien om volledige controle over ons allen te krijgen.

Er zijn talrijke platformen waarop deze club is samengekomen en haar agenda heeft besproken. Maar het belangrijkste platform is dat van het World Economic Forum, in 1971 opgericht door de toen 33-jarige Klaus Schwab. Tot de leden behoren 1000 internationale bedrijven met een jaaromzet van minstens 5 miljard dollar, alsmede politici, vertegenwoordigers van de media, wetenschappers en andere zogenaamde prominenten. Zij komen eenmaal per jaar bijeen in Davos, maar er zijn ook andere bijeenkomsten, bijvoorbeeld in China.

Al sinds 1992 stellen zij hun eigen opgeleide politieke leiders voor de wereld aan ons voor.

Onder de eerste afgestudeerden in 1992, zoals eerder vernoemd, Angela Merkel en Bill Gates. Anderen zijn Sebastian Kurz, (tot voor kort) Kanselier van Oostenrijk; Justin Trudeau, Eerste Minister van Canada; Jacinda Ardern, Eerste Minister van Nieuw-Zealand; Emmanuel Macron, Franse President, en nog zo veel meer.

Deze groep, die inmiddels de Davos-kliek wordt genoemd, promoot openlijk (de publicatie "The Great Reset" van Klaus Schwab is een van de belangrijkste bronnen voor deze informatie) de verschuiving van het wereldvermogen naar dit gezelschap van superrijken zodat in 2030 de gewone burgers "niets zullen bezitten en gelukkig zullen zijn" (zo staat het er expliciet), onder leiding van hun Eén Wereldregering en met een digitale munt die ons wordt aangereikt door hun Eén Wereldbank.

De Davos-kliek bevordert de verschuiving van het wereldvermogen naar dit clubje superrijken, zodat de gewone mensen in 2030 "niets zullen bezitten en gelukkig zullen zijn". Ook promoten zij een vermindering van de wereldbevolking en manipulatie van het menselijk DNA. Hun uiteindelijke doel is de invoering van een wereldregering onder toezicht van de VN.

In nauwe samenwerking met figuren als de vermeende beklaagde Bill Gates, de Rockefellers en nog anderen, propageren zij ook openlijk de drastische vermindering van de wereldbevolking en de manipulatie van het DNA van de resterende bevolking tot aan het transhumanisme toe.

Echter, hun belangrijkste doel is de gecontroleerde (door hen natuurlijk) implosie van het volledig geplunderde financiële systeem en de gelijktijdige invoering van een digitale munt uitgegeven door één wereldbank (door hen gecontroleerd), en net zo belangrijk, de invoering van een wereldregering onder leiding van de VN, die sinds 2019 al volledig onder hun controle staat.

Met dit doel voor ogen zijn ze al minstens sinds het voorjaar van 2001 concrete plannen aan het smeden voor de huidige coronapandemie. Het begon met Operatie Donkere Winter, gevolgd door de Lockstep-oefening van de Rockefeller Foundation in 2010, en tot slot het Event 201 in oktober 2019 in New York, gesponsord door het Johns Hopkins Centre for Health Security, de Rockefeller Foundation, het World Economic Forum en de Bill and Melinda Gates Foundation.

Leden van de jury, we zullen in dit proces niet alleen een aantal gerenommeerde getuigen-deskundigen uit alle takken van de wetenschap aan het woord laten, maar ook slachtoffers die getuigen over de schade die zij hebben geleden als gevolg van de experimentele injecties.

Na onze openingsverklaringen gaan we over een week van start met:

 • James Bush, een voormalig VS-militair die in 2001 deelnam aan Operatie Donkere Winter;
 • Brian Gerrish en Alex Thompson, gewezen leden van de Britse Inlichtingendiensten ;
 • onderzoeksjournalisten Whitney Webb en Matthew Ehret;
 • Dr. Sylvia Behrend en Dr. Astrid Stuckelberger, ex-medewerkers en adviseurs van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Zij zullen ons de historische en geopolitieke achtergrond uiteenzetten van waarmee wij worden geconfronteerd.  Tevens zullen zij aantonen dat deze agenda al minstens 20 jaar geleden gepland werd: alles begon met Operatie Donkere Winter in 2001, zo'n tien jaar later was er het Lockstep- scenario van de Rockefeller Foundation, en het eindigde in oktober 2019 met de generale repetitie die Event 201 genoemd werd.

Ten slotte zal worden uitgelegd hoe zij, bij gebrek aan ziektegevallen, op grond waarvan een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang zou worden uitgeroepen, zelf ziektegevallen hebben gecreëerd: beklaagde Drosten kwam aanlopen met het verzonnen verhaal van asymptomatische infecties (die niet bestaan) en van de PCR-test die de geïnfecteerden kon opsporen door massale screening van volstrekt gezonde burgers. Ook dat is een leugen en ook dat zullen we bewijzen.

Zij beweerden ten onrechte hoe deze PCR-test besmette personen kan opsporen - door massale screening van volstrekt gezonde mensen.

We gaan verder met een volgende groep van getuigen:

 • Dr Wolfgang Wodarg, ervaren longspecialist en gewezen lid van de Duitse Bondsdag en van de Raad van Europa. Hij is erin geslaagd de eerste poging van het andere kamp om een pandemie te veroorzaken - de varkensgriep van twaalf jaar geleden - te ontmaskeren als een milde griep;
 • Professor Ulrike Kammerer, biologe aan de Universiteit van Würzburg;
 • Dr. Mike Yeadon, ex-vicepresident van Pfizer;
 • Dr. Sylvia Behrend, Dr. Astrid Stuckelberger, Professor Dolores Cahill van de Universiteit van Dublin, Professor Antonietta Gatti uit Italië, en Professor Berkholtz uit Duitsland.

Deze deskundigen zullen ons uitleggen wat er achter de uitbraak op de wet market van Wuhan schuilt. Zij zullen aantonen dat het virus niet gevaarlijker is dan een gewone griep, dat de PCR-test ons helemaal niets kan vertellen over infecties terwijl dat wel de basis was voor de uitrol van alle coronamaatregelen, met inbegrip van de ultieme maatregel, de zogenaamde "vaccins", en dat die zogenaamde vaccins niet alleen ineffectief zijn maar wel uiterst gevaarlijk.

Er was nergens oversterfte... tot men experimentele vaccins begon toe te dienen.

Ongeacht de natuurlijke of door de mens veroorzaakte oorsprong, is ons immuunsysteem perfect in staat het virus te bestrijden. Het sterftecijfer van de infectie ligt immers tussen 0,14 en 0,15 procent, of zelfs nog lager. Er was nergens sprake van oversterfte totdat de experimentele injecties begonnen. Er waren zelfs geen gevallen in het begin van 2020.

Zij hadden echter ziektegevallen nodig om een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang te kunnen uitroepen, want alleen op die basis zou het mogelijk zijn (volgens hun eigen verzonnen regels waarmee alle regeringen van de lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie hadden ingestemd) om ongeteste nieuwe geneesmiddelen - de experimentele injecties - op mensen toe te passen.

Een eerste poging om een noodsituatie voor de volksgezondheid van internationaal belang uit te roepen mislukte omdat er geen ziektegevallen waren. Eind januari 2020 probeerden ze het dus opnieuw. Nadat ze met behulp van de inmiddels beruchte Drosten PCR-test ziektegevallen hadden gecreëerd, werd twee weken later een noodsituatie voor de volksgezondheid van internationaal belang uitgeroepen.

Van deze experts zullen we vernemen dat nagenoeg alle gevallen vals-positieve testresultaten waren, niets meer en niets minder.

De volgende groep van deskundigen bestaat uit Dr. Thomas Binder uit Zwitserland, Dr. Brian Ardis uit Texas, Dr. Shankara Chetty uit Zuid-Afrika, De Duitse Dr. Wolfgang Wordarg, en Brits ondernemer John O'Looney.

Deze deskundigen zullen ons vertellen hoe we vanaf het begin getuige waren van een opzettelijk, volkomen zinloos verbod op normale, doeltreffende en veilige methoden voor de behandeling van ademhalingsziekten. In plaats daarvan werden verplichte behandelingsprotocollen opgelegd die nu als ernstige medische wanpraktijken moeten worden beschouwd: intubatie, Remdesivir en Midazolam.

John O'Looney zal ons uitleggen hoe hij, die eerst de beweringen van de andere kant over een pandemie geloofde, zelfs de BBC hielp bij het pushen van hun paniekpropaganda, totdat hij zich realiseerde hoe burgers onder het mom van een pandemie opzettelijk werden gedood.

Massamoord door de Overheid


Kijk en luister naar het schokkende verhaal van begrafenisondernemer O'Looney die met eigen ogen zag hoe de Britse overheid massamoord en fraude pleegde. 

Daarna roepen we de volgende groep van deskundigen op:

 • Professor Alexandra Henrion-Caude uit Frankrijk;
 • Dr. Mike Yeadon, ex-vicepresident van Pfizer;
 • Professor Sucharit Bhakdi uit Duitsland;
 • Dr. Vanessa Schmidt-Kruger uit Duitsland;
 • Dr. Robert Malone, uitvinder van de mRNA-techniek uit de VS;
 • Professor Arne Burkhardt, lijkschouwer uit Duitsland.

Zij zullen ons aantonen dat, terwijl het virus geen overmatige sterfte veroorzaakte en een overlevingspercentage van 99,97% heeft, de injecties nu mensen doden en sinds september een overmatige sterfte tot 40% veroorzaken als gevolg van vergiftiging met een spike-eiwit en het uitschakelen van ons immuunsysteem. 

Dr. Mike Yeadon zal ons vertellen hoe een groep wetenschappers zelfs concreet bewijs heeft gevonden dat de vaccinproducenten experimenteren met dodelijke doseringen om te zien hoe delevensgevaarlijke bijwerkingen zo gemanipuleerd kunnen worden dat de bevolking niet meteen doorheeft wat er gebeurt.

Een volgende groep van deskundigen zal ons uitleggen hoe het zover kon komen. Tot deze groep behoren professor Mattias Desmet uit België, Dr. Ariane Bilheran uit Frankrijk, Meredith Miller uit de VS, professor Harald Walach uit Duitsland en Stefan Cohen, medewerker van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Deze deskundigen zullen ons vertellen hoe het andere kamp, nadat het de noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang had uitgeroepen, ons achtereenvolgens in een lockdown duwde, ons onzinnige en gevaarlijke maskermandaten oplegde, en ons tot de zowel fysiek als psychologisch zeer schadelijke social distancing verplichtte, om zijn einddoel te bereiken, namelijk het toedienen van de ondoeltreffende, gevaarlijke en zelfs dodelijke injecties. 

Dit alles werd mogelijk gemaakt door een gigantische psychologische operatie die via de mainstream media en onze politici - beide in handen van de tegenpartij - werd uitgevoerd. De experts zullen ons in detail uitleggen dat onze onderwerping aan dit alles mogelijk werd gemaakt door een gigantische psychologische operatie met een constant herhaalde paniekboodschap via de mainstream media en onze politici, beiden in handen van het andere kamp. Meedogenloze propaganda.

De volgende groep van deskundigen bestaat uit Leslie Manukian, voormalig zakenbankier uit de VS; Naomi Wolfe, Amerikaans journaliste en auteur, en de Duitse economen Ernst Wolff, Professor Christian Kreiss, Professor Holger Reichel en Marcus Kroll.

In dit deel van de procedure zal ons tot in detail uitgelegd worden hoe het andere kamp de moedwillige vernietiging van onze economieën bewerkstelligt en werkt aan een gecontroleerde instorting van het financiële systeem, niet alleen om weg te komen met de misdaden die ze de afgelopen decennia al gepleegd hebben (het plunderen en leegroven van onze staatskassen tot er niets meer overblijft), maar ook om één wereldbank en een digitale munt plus digitaal paspoort in te voeren.

Tot de laatste groep deskundigen behoren Matthew Ehret, Canadees onderzoeksjournalist, Vera Sharav, een overlevende van de Holocaust, de Israëlische Ilana Rachel Daniel, Rabbi Smith uit New York, de Amerikaanse Patrick Wood, deskundige op het gebied van technocratie, en Avital Livny, een journaliste uit Israël.

Een belangrijk deel van de agenda is gericht op een vermindering van de wereldbevolking.

In dit laatste deel van ons onderzoek zullen wij begrijpen hoe een belangrijk deel van de agenda van het andere kamp gericht is op bevolkingscontrole - of meer bepaald eugenetica. Volgens Julian Huxley had eugenetica een negatieve reputatie na de Tweede Wereldoorlog. Hij legde openlijk uit dat hij en een zeer grote groep van medestanders die de idee van eugenetica voorstonden, spoedig hun inspanningen in die richting konden voortzetten.  De parallellen tussen wat er 80 jaar geleden gebeurde en wat er nu plaatsvindt, mogen niet worden genegeerd. Vera Sharav zal ons hieraan herinneren.

Nadat u alle getuigenissen hebt gehoord, twijfelen wij er niet aan dat u een aanklacht tegen al onze verdachten wegens misdaden tegen de mensheid zult steunen. 

DAG 1

Openingsverklaringen
van de Advocaten

DAG 2

Historische en geopolitieke achtergrond

DAG 2 SAMENVATTING


de agenda voor werelddominantie

Voomalig lid van de Britse Inlichtingendiensten Alex Thompson legt uit hoe de City of London de grootste financiële macht in de wereld uitmaakt die zich steeds als doel gesteld heeft de wereld te overheersen. Deze Britse elite oefent haar invloed en controle uit op regeringen, gezondheidsinstanties, media en ondernemingen in alle landen van de wereld.

Hun belangrijkste strategie is hersenspoeling met als doel volledige controle over wat de wereldbevolking denkt, gelooft en doet.

Ex-adviseurs van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Verenigde Naties onthullen hoe de WGO opgericht werd als een effectieve eenheidsregering. Het enige wat moet gebeuren is een noodsituatie voor de volksgezondheid van internationaal belang uitroepen, zodat ze zich alle rechten en vrijheden van de hele wereldbevolking kunnen toe-eigenen. Zo'n noodsituatie kan gemakkelijk worden gecreëerd met behulp van frauduleuze diagnoses, zoals de volstrekt onbetrouwbare PCR-test die de echte medische diagnose vervangt.

De WGO wordt volledig gerund door particuliere organen, wat betekent dat privépersonen nu, via de WGO, de hele wereld kunnen besturen, waardoor in wezen alle beginselen van de democratie worden uitgeschakeld.

Een ex-officier van de Britse Royal Navy en een oud-adviseur van het Britse ministerie van Volksgezondheid onthullen documenten die aantonen hoe psychologische technieken worden ingezet om de burgers te hypnotiseren en angst aan te jagen om zo hun gedrag te veranderen. Ze tonen ook aan hoe financiële entiteiten uit de City of London "verbindingspersonen" uitsturen naar regeringen, media, onderwijs en gezondheidsinstellingen over de hele wereld, om hun macht uit te oefenen door middel van psychologische manipulatie.

Dit alles maakt deel uit van een plan om de wereld te overheersen, wat altijd het kerndoel is geweest van de City of London, oftewel de Britse elite. Zij werken samen met andere elitegroepen uit Duitsland, Italië, enz. om hun doelen te bereiken.

Het ultieme doel bestaat erin de opgedrongen injecties te gebruiken om het menselijk DNA te veranderen en een nieuw transhumaan model te creëren dat perfect zal gehoorzamen.

DOWNLOAD PDF


Download een geschreven transcriptie & samenvatting van de sessie van Dag 2. Dit bevordert een betere opname van deze belangrijke informatie. Niet veel mensen hebben de mogelijkheid om een video van zes uur te bekijken, maar iedereen kan een blik werpen op een PDF en de essentie van de gepresenteerde informatie begrijpen.

Grand Jury Evidence 1

DAG 3

De PCR-test

DAG 4

Vaccins &
Psychologische oorlogsvoering

DAG 5

Economische & 
Financiële Vernietiging

DAG 6

Eugenetica & Vooruitzichten

DAG 7

Psychologie & Propaganda

DAG 8

Slotpleidooien

Wat KUNT U DOEN?


DEEL DEZE PAGINA

Het allerbelangrijkste is om het publiek te informeren. Zodra het volk weet wat er aan de hand is, houdt het op met gehoorzamen, en dat betekent dus ook het einde van de agenda van deze criminelen. Gebruik de deelknoppen aan de zijkant of onderaan deze pagina, of kopieer en plak deze url op uw sociale media platforms:

https://stopworldcontrol.com/nl/jury

VERSTUUR e-mails

E-mail deze pagina naar vrienden, familie en uw omgeving. Stuur het naar wetshandhavers, school- en ziekenhuisdirecteuren, artsen en verpleegkundigen, leraren en dominees, burgemeesters en gouverneurs. Stuur ze deze url:

https://stopworldcontrol.com/nl/jury

download flyers

U kunt flyers, posters, memes en banners downloaden om uit te delen en op te hangen in uw gemeenschap. Deze kunnen niet worden gecensureerd en zijn een krachtige manier om veel mensen te bereiken met de waarheidsboodschap.

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf zeker in voor de e-mails van StopWorldControl. Je zult geïnformeerd worden over wat er gaande is in onze wereld, zodat je je leven en vrijheid kunt verdedigen. Je zult ook worden aangemoedigd en gesterkt met updates over hoe de wereldwijde vrijheidsbeweging groeit en grote successen boekt. 

STEUN ONZE VRIJHEID

We kunnen deze wereldwijde oorlog niet alleen voeren. In tegenstelling tot de criminele media, worden wij niet gesteund door miljardairs.  We zijn afhankelijk van goede mensen die onze strijd voor de vrijheid van de mensheid waarderen. Sluit u aan bij onze gelederen en doe een donatie. Samen kunnen we het onmogelijke doen!

Heb je deze gelezen
al levensreddende berichten?

 
 
 
 
 

Schrijf je in en ontdek veel meer
levensbelangrijke informatie