Bescherm Jezelf!

De mensheid wordt bedreigd... Criminele miljardairs werken samen om wereldwide tirannie te vestigen. Leer hoe je jezelf kunt beschermen tegen de toenemende tirannie. Schrijf je nu in!

Zijn de vaccins het “Merkteken van het Beest” uit het boek van Openbaring?

mark of the beast

Miljoenen oprechte christenen wereldwijd geloven dat de coronavaccins het Merkteken van het Beest zijn, zoals beschreven in de Bijbel. Volgens een wijdverbreide doctrine luidt het Merkteken van het Beest de totale heerschappij van het kwaad over de mensheid in, wat leidt tot de uiteindelijke vernietiging van onze wereld. Miljoenen goede mensen zijn er daarom van overtuigd dat we ons in de laatste dagen van de planeet aarde bevinden en dat de mensheid gedoemd is. Zij zijn van mening dat acties om wereldtirannie te voorkomen zinloos zijn omdat het door God is voorbestemd om te gebeuren.

Omdat dit geloof vele miljoenen christenen aan de zijlijn plaatst van de wereldgebeurtenissen, in plaats van actief te zijn in het centrum van wat er gebeurt, besloot ik eerlijk te kijken naar wat de Bijbel hier werkelijk over zegt. Een van de belangrijkste verzen over het Merkteken van het Beest luidt als volgt:

“En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna ... En allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden, ieder wiens naam, van de grondlegging van de wereld af, niet geschreven staat in het boek van het leven van het Lam dat geslacht is.” (Openbaring13:3,8)

De auteur van het boek Openbaring zegt dat “allen die op aarde wonen” een satanische wereldleider zullen aanbidden. Is dat wat we vandaag zien? Helemaal niet. Integendeel: honderden miljoenen mensen nemen afstand van het kwade. Dat is dus helemaal het tegenovergestelde!

Onze World Freedom Directory vermeldt meer dan 750 vrijheidsstrijdende organisaties wereldwijd. En dat is nog maar het topje van de ijsberg ... ontelbare advocaten, wetenschappers, academici, artsen, journalisten en vele andere professionals verheffen hun stem en zeggen "NEE!" tegen deze prikken en de eenheidsregering van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Zo is er bijvoorbeeld de World Doctors Alliance die honderdduizenden medische professionals met elkaar verbindt. Ook is er de World Freedom Alliance die advocaten, academici, economen, politici en alle andere beroepsgroepen die zich verzetten tegen de Nieuwe Wereldorde verenigt. In veel landen zijn er organisaties zoals Doctors for Truth, Doctors for Freedom, enz. Er is COMUSAV, dat tienduizenden wetenschappers, artsen, academici enz. samenbrengt. America's Frontline Doctors heeft zo goed als een miljoen leden en de World Health Alliance streeft ernaar de criminele Wereldgezondheidsorganisatie te vervangen.

In de Verenigde Staten is er een massale beweging van miljoenen patriotten die zich verzetten tegen de satanische Nieuwe Wereldorde, en die strijden voor de vrijheid van onze wereld. De overgrote meerderheid van de bevolking van Brazilië wijst de tirannie fel af en zelfs in China woedt een ongekende revolutie. Europa wordt wakker en protesteert in astronomische aantallen. In het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada explodeert het verzet, en Rusland voert een effectieve oorlog tegen de westerse globalisten.

In plaats dat alle bewoners op aarde het kwaad aanbidden, zien we een ongekende opstand tegen het kwaad!

Maar laten we doorgaan met ons onderzoek ...

“Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd,…” (Openbaring13:16)

Is dat vandaag zo? Wederom: helemaal niet. Ten eerste wordt niemand in zijn voorhoofd of hand geprikt, maar gaat de injectie in de bovenarm. Verder is de injectie geen zichtbaar teken, zoals Openbaring zegt. Zie je de gevaccineerden rondlopen met een zichtbaar merkteken op hun voorhoofd of hand? Nee.

Volgende ...

“Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap (Openbaring 14:9)

Geldt dit voor de miljoenen onschuldige kinderen over de hele wereld die geen idee, en erger nog, geen keuze hebben? Natuurlijk niet. Gedwongen worden een vaccin te nemen heeft niets te maken met het aanbidden van een duivelse wereldleider. De enige reden waarom mensen het nemen is omdat ze worden voorgelogen door de criminele overheden en nieuwsmedia. Ze zijn gewoon slachtoffers die geen oordeel hebben verdiend.

Wat is het Merkteken van het Beest?


Wat is dan dat Merkteken van het Beest dat in het boek Openbaring wordt genoemd? Om te beginnen vermeldt Openbaring duidelijk dat dit een gebeurtenis was die plaatsvond in de tijd van de vroege Kerk:

"Johannes aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn... De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen—die haast geschieden moeten. (...) Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij;" (Openbaring 1:4,1,3)

Openbaring werd geschreven aan de EERSTE KERKEN in Azië om hen te waarschuwen voor gebeurtenissen die "spoedig plaats zouden vinden" omdat "de tijd nabij was".  

Als je Openbaring leest, zie je dat het een boodschap van bemoediging is aan die eerste Kerken, om vol te houden in de moeilijke tijden die zij gingen meemaken. Op geen enkele manier suggereerde de schrijver Johannes dat wat hij beschreef voor een extreem verre toekomst was. Integendeel:

Hij benadrukte voortdurend dat die eerste christenen zich moesten voorbereiden op wat er in hun wereld stond te gebeuren.

Wat gebeurde er in de eerste eeuw? De Romeinse keizer Nero werd letterlijk het Beest genoemd, en de som van de Hebreeuwse letters van zijn naam was 666. Het Romeinse Rijk werd beschouwd als de "hele wereld", want alles buiten het Romeinse Rijk werd buiten beschouwing gelaten. In hun oopvatting regeerde Nero over de "hele aarde".

Nero beschouwde zichzelf als God en eiste als zodanig aanbeden te worden. Hij richtte op de marktplaatsen een standbeeld van zichzelf op, en alleen mensen die een offer brachten, en daarna wat as op hun voorhoofd of hand aanbrachten, mochten kopen of verkopen. 

Het merkteken van het beest was een daad van aanbidding aan Nero. Het heeft niets te maken met vaccins in de 21e eeuw.

Het idee dat Openbaring spreekt over gebeurtenissen tweeduizend jaar nadat de auteur zei dat die gebeurtenissen zich zouden voordoen tijdens het leven van de eerste christenen, is het resultaat van onwetendheid over de geschiedenis. Het is ook het resultaat van misbruik van de Bijbel. Als de Schrift zegt dat een boodschap bestemd was voor de eerste Kerken in Azië, moeten we dat niet veranderen in de laatste Kerken in Amerika. En als de Bijbel zegt dat die gebeurtenissen tijdens hun leven zouden plaatsvinden, moeten we niet zeggen dat die gebeurtenissen duizenden jaren later plaatsvinden. Dat is misbruik van de Schrift.

Een strategische gijzeling van het christendom


Hoe werd dit ernstige misbruik van de Bijbel mainstream in het christendom? Het werd verspreid door de kerk door de Rothschilds in de 19e eeuw. Ze wilen heel de wereld gaan domineren en wisten dat ze eerst de miljarden christenen, die hun belangrijkste obstakel waren, moesten elimineren.

De beste manier om de miljarden christenen ervan te weerhouden zich te verzetten tegen hun tirannie was hen ervan te overtuigen dat hun eigen Bijbel deze heerschappij van het kwaad voorspelde.

De Rothschilds namen een advocaat in de arm die gespecialiseerd was in valsheid in geschrifte: C.I. Scofield. Deze veroordeelde fraudeur creëerde de beroemde Scofield Studiebijbel, met voetnoten die een nieuwe theologie introduceerden die stelt dat de wereld zal worden geregeerd door het kwaad. Deze gecorrumpeerde Bijbel werd gratis toegezonden aan duizenden jonge dominees die deze nieuwe denkwijze over heel Amerika verspreidden, en van daaruit naar de wereld exporteerden.

Het was een strategische ondermijning van het christendom door de top van het satanisme die deze operatie financierde.

Als gevolg daarvan zijn ontelbare gelovigen er tegenwoordig van overtuigd dat de huidige invasie van het kwaad in onze wereld een "vervulling van de Bijbelse profetie" is, en ze laten het gewoon toe. Dit laat zien hoe de criminele elite niet alleen medicijnen, overheden, media, onderwijs en financiën hebben geïnfiltreerd, maar ook religie.

Vijftien jaar onderzoek


Christus heeft mij geroepen om dit onderwerp te onderzoeken, en dat heeft mij vijftien jaar gekost. De resultaten van mijn diepgaand onderzoek zijn gepubliceerd in onderstaand onthullend verslag. Ik leg uit wat de Schrift werkelijk zegt over de eindtijd, de vervoering en de terugkeer van Christus, en hoe - gedurende de afgelopen eeuw - deze onderwerpen zijn verdraaid door de elite om de weg vrij te maken voor uiteindelijke werelddominantie.

De conclusie luidt dat wij niet geroepen zijn om het kwaad zijn gang te laten gaan. We moeten de krachten van de duisternis verdrijven en de mensheid genezen.

Als u werkelijk op zoek bent naar de waarheid en wilt zien wat de Schrift werkelijk zegt over het einde van de wereld, in tegenstelling tot wat de Rothschilds de Kerk hebben opgedragen te geloven, nodig ik u uit om dit zeer onthullende verslag te bekijken:

Heb je deze kritieke berichten al gezien?


 
 
 
 
 

Schrijf je in en ontvang
levensreddende informatie