Bescherm Jezelf!

De mensheid wordt bedreigd... Criminele miljardairs werken samen om wereldwide tirannie te vestigen. Leer hoe je jezelf kunt beschermen tegen de toenemende tirannie. Schrijf je nu in!

Meer dan 40 kritische feiten om te overwegen voordat u zich laat inenten met het Covid-vaccin

We hebben allemaal te horen gekregen dat de vaccins voor COVID-19 zowel veilig als doeltreffend zijn en dat we ze moeten nemen - meerdere keren - om onszelf, onze geliefden en de rest van de wereld te beschermen tegen een dodelijke ziekte. Zonder het vaccin is er geen hoop voor de mensheid. Het vaccin is het enige dat ons veilig kan houden. Is dat inderdaad wat de wetenschappelijke gegevens aantonen? Is dat wat 's werelds meest vooraanstaande medische wetenschappers vertellen? Is dat de werkelijke ervaring van de miljarden mensen die geïnjecteerd zijn? Wat toont de REALITEIT ons?

Hieronder volgt een overzicht van wetenschappelijke feiten uit de echte wereld - geen overheidspropaganda - die iedereen moet weten alvorens de beslissing te nemen om zich te laten injecteren. Het is cruciaal om goed geïnformeerd te zijn alvorens een stof in je lichaam te laten spuiten, want als het eenmaal in je aderen zit, krijg je het er niet meer uit! Het gaat naar alle organen, hersenen en het hart. Het heeft een effect op gans het lichaam. 

Neem even de tijd om deze informatie door te nemen. Het kan jouw leven, dat van je geliefden en dat van anderen in je gemeenschap redden.

Klik op elke titel om een venster te openen
met meer informatie.

Vaccinbedrijven staan bekend om fraude, mislukkingen en misdrijven

De bedrijven die deze Covid-vaccins maken zijn ofwel seriecriminelen (Pfizer en Astra Zeneca) of hebben nog nooit een vaccin op de markt gebracht vóór Covid (Moderna en Johnson & Johnson).

Moderna's missie is altijd geweest om het menselijke DNA te veranderen, wat ze "ons RNA moderniseren" noemen (vandaar de bedrijfsnaam). Maar elk product dat ze uitbrachten was een regelrechte ramp. Alleen dankzij een grote financiële injectie van de overheid konden ze blijven experimenteren.

Alle grote vaccinproducenten hebben tientallen miljarden dollars schadevergoeding betaald voor producten die ze op de markt brachten, terwijl ze wisten dat die producten verwondingen en doden zouden veroorzaken. Enkele voorbeelden zijn VioxxBextraCelebrexThalidomide, en opioïden.

Als farmaceutische bedrijven er moedwillig voor kiezen om schadelijke producten op de markt te brengen, terwijl ze aangeklaagd kunnen worden, waarom zouden we dan een product vertrouwen waarvoor ze NIET aansprakelijk zijn?

Mocht het nog niet zijn doorgedrongen, laat me het nog eens herhalen ... 3 van de 4 fabrikanten van Covid-vaccins zijn aangeklaagd voor producten die ze op de markt brachten terwijl ze wisten dat er gewonden en doden zouden vallen.

Waarom zouden we, gezien de vrijwaring van aansprakelijkheid en het beladen verleden van deze bedrijven, aannemen dat al hun vaccins veilig en volkomen betrouwbaar zijn? In welke andere situatie zouden we iemand met zo'n reputatie vertrouwen?

De vaccinproducenten zijn niet aansprakelijk

De enige industrie ter wereld die niet aansprakelijk is voor verwondingen of sterfgevallen als gevolg van hun producten zijn de vaccinproducenten.

Voor het eerst vastgelegd in 1986 met de Nationale wet vaccinletsels bij kinderen en bekrachtigd door de PREP wet, kunnen vaccinproducenten niet aangeklaagd worden, zelfs niet als aangetoond is dat ze nalatig zijn geweest.

Als een farmaceutisch bedrijf niet achter zijn veilig product wil staan, vooral als het een product is dat ze overhaast op de markt hebben gebracht en waarbij ze dierproeven hebben overgeslagen, dan moeten we heel voorzichtig zijn met het injecteren van zijn onbetrouwbare stof in ons lichaam.

Vooral omdat het vaststaat dat vaccins verantwoordelijk zijn voor enorme schade aan de wereldbevolking. Deskundigen op het vlak van vaccinveiligheid van de Wereldgezondheidsorganisatie hebben tijdens een internationale bijeenkomst de volgende verklaringen afgelegd:

'We kunnen geen duidelijke antwoorden formuleren als iemand vragen stelt over de sterfgevallen als gevolg van een bepaald vaccin.' Dr. Souma Swaminathan, Hoofdwetenschapper, WGO
'De meest zorgwekkende gezondheidsproblemen die we zien, zijn klachten over langetermijneffecten.' Dr. Martin Howell Friede, Coordinator Vaccinonderzoek, WGO
'Onze gezondheidswerkers beginnen te twijfelen aan de veiligheid van vaccins.' Prof. Heidi Larson, Directeur Vaccinvertrouwensproject

Alle eerdere pogingen om coronavirusvaccins te maken zijn mislukt 

Er werden in het verleden veel pogingen gedaan om vaccins tegen virussen te maken, maar die mondden telkens uit op een totale mislukking. Dat is de reden waarom we in 2020 nog geen vaccin tegen het coronavirus hadden. 

In de jaren 1960 probeerden wetenschappers een RSV-vaccin (Respiratoir Syncytieel Virus) te maken voor zuigelingen. In dat onderzoek werden dierproeven overgeslagen omdat die toen nog niet nodig waren. Uiteindelijk werden de gevaccineerde baby's veel zieker dan de ongevaccineerde baby's wanneer ze in de natuur aan het virus werden blootgesteld. 80% van de gevaccineerde baby's moest in het ziekenhuis worden opgenomen en twee van hen stierven. Na het jaar 2000 hebben wetenschappers vele pogingen gedaan om coronavirusvaccins te maken. De afgelopen 20 jaar mislukten al hun pogingen omdat de dieren in de klinische proeven erg ziek werden en velen stierven, net als de kinderen in de jaren 1960. 

Als je de afzonderlijke onderzoeken wilt lezen, kun je deze links bekijken:

Het typische patroon in de hierboven genoemde onderzoeken is dat de kinderen en dieren na vaccinatie schitterende antilichaamreacties vertoonden. De fabrikanten dachten dat ze de jackpot hadden gewonnen. Echter, het probleem trad op toen de kinderen en dieren blootgesteld werden aan de wilde versie van het virus. Dat leidde tot een onverklaarbaar fenomeen dat Antilichaamafhankelijke Versterking (Antibody Dependent Enhancement of ADE) of Vaccingeïnduceerde Versterkte Ziekte (Vaccine-associated Enhanced Disease of VAED) wordt genoemd en waarbij het immuunsysteem een "cytokinestorm" (d.w.z. een overweldigende aanval op het lichaam) produceerde en de kinderen/dieren stierven.

Hier speelt het slepende probleem ...

De vaccinproducenten beschikken niet over data die erop wijzen dat hun overhaaste vaccins dat probleem hebben overwonnen.

Met andere woorden, er is nog nooit een poging gedaan om een vaccin tegen het coronavirus te ontwikkelen en ook de gentherapietechnologie, die mRNA-"vaccins" zijn, is niet veilig op de markt gebracht.

 

Er is geen bewijs dat de vaccins veilig zijn

De vaccinfabrikanten hebben geen idee of de vaccins die ze hebben gemaakt ook dezelfde cytokinestorm (en sterfgevallen) zullen veroorzaken als bij eerdere pogingen om dergelijke producten te maken.

Toen vaccinfabrikanten hun documenten indienden bij de FDA met het oog op gebruik in noodgevallen (EUA) (opmerking: een EUA is niet hetzelfde als een volledige goedkeuring door de FDA), was een van de vele "Gegevenslacunes" die ze rapporteerden dat ze niets in hun proeven hadden dat erop wees dat ze dat vervelende probleem van VAED hadden overwonnen. Ze weten het gewoon niet.

Zoals Joseph Mercola aangeeft 

"Eerdere pogingen om een medicijn op basis van mRNA te ontwikkelen met behulp van lipide nanodeeltjes mislukten en moesten worden gestaakt omdat het medicijn bij een te lage dosering geen effect had en bij een te hoge dosering te giftig werd. Een voor de hand liggende vraag is: wat is er veranderd waardoor deze technologie nu veilig genoeg is voor massaal gebruik?"

Als dat nog niet alarmerend genoeg is, zijn er nog andere hiaten in de gegevens: er zijn geen gegevens die wijzen op veiligheid of werkzaamheid betreffende

 • personen jonger dan 18 jaar en ouder dan 55 jaar
 • zwangere of zogende moeders
 • Auto-immuunziekten
 • Immuungecompromitteerde personen
 • Geen data m.b.t. de transmissie van Covid
 • Geen data m.b.t. de preventie van sterfte als gevolg van Covid
 • Geen data over duur van bescherming tegen Covid

Moeilijk te geloven, niet?

Voor het geval je denkt dat ik dit verzin, of de daadwerkelijke documenten wilt zien die Pfizer en Moderna naar de FDA hebben gestuurd voor hun EUA, kun je respectievelijk dit of dit bekijken. De hiaten in de gegevens zijn te vinden vanaf respectievelijk pagina 46 en 48. Laten we nu onze ogen richten op de ruwe gegevens die de vaccinproducenten gebruikten om hun toestemming voor gebruik in noodsituaties in te dienen.

Vaccinfabrikanten verbergen de testresultaten

Er zijn geen gegevens die de beweringen staven dat de vaccins "90% en 95% werkzaam" zijn.

Zoals opgemerkt in de BMJ, is er iets vreemds aan de beweringen over de werkzaamheid van Pfizer en Moderna.

Er waren "in totaal 3.410 vermoedelijke, maar onbevestigde gevallen van Covid-19 in de totale onderzoekspopulatie, waarvan er 1.594 voorkwamen in de vaccinatiegroep versus 1.816 in de placebogroep".

Wacht even … wat? Hebben ze gefaald in hun wetenschappelijk onderzoek door een belangrijke variabele niet te verifiëren? Konden ze die "verdachte maar onbevestigde" gevallen niet testen om uit te vinden of ze Covid hadden? Blijkbaar niet. Waarom niet alle 3.410 deelnemers testen omwille van de nauwkeurigheid?

We kunnen alleen maar raden dat ze niet getest hebben omdat het hun "90-95% werkzaamheid"-beweringen in de war zou sturen?

Waar is de FDA? Zou het niet verstandig zijn als de FDA verwacht (eist) dat de vaccinfabrikanten mensen testen die "Covid-achtige symptomen" vertonen en hun ruwe gegevens vrijgeven, zodat externe derden kunnen onderzoeken hoe de fabrikanten de cijfers rechtvaardigen?

Ik bedoel, we proberen elke burger op aarde deze experimentele producten te doen gebruiken ...

Waarom heeft de FDA zulks niet geëist?

Is dat trouwens niet exact de missie van de FDA?

De veiligheid op lange termijn is niet onderzocht

Bij producten die pas een paar maanden op de markt zijn, hebben we natuurlijk geen gegevens over de veiligheid op langere termijn. Met andere woorden, we hebben geen idee wat dit product over maanden of jaren in het lichaam zal doen - voor ELKE populatie. Gezien alle risico's hierboven (risico's die ALLE farmaceutische producten inhouden), zou het niet verstandig zijn om af te wachten om te zien of de ergste scenario's inderdaad vermeden zijn? Zou het niet verstandig zijn om die vervelende "hiaten in de data" op te vullen voordat we proberen dit aan elke man, vrouw en kind op de planeet toe te dienen? Nou ... dat zou logisch zijn, maar om die gegevens te hebben, moeten ze het testen op mensen, wat me leidt naar mijn volgende punt ...

 

Er is geen geïnformeerde toestemming

Wat de meesten die het vaccin nemen niet weten, is dat, omdat deze producten nog steeds in klinische tests zijn, iedereen die de prik krijgt nu deel uitmaakt van de klinische test. Ze maken deel uit van het experiment. Degenen (zoals ik) die de prik niet nemen, maken deel uit van de controlegroep. De tijd zal leren hoe dit experiment uitpakt. Maar misschien moeten we ons afvragen of mochten de vaccins schadelijk zijn, we dat dan niet overal in het nieuws zouden zien? Dan zou de FDA toch zeker ingrijpen en de verdeling ervan stopzetten? Nou, als het meldsysteem voor nevenwerkingen zou werken, zou het misschien anders zijn.

 

Bijwerkingen zijn sterk ondergerapporteerd

Volgens een onderzoek van Harvard (in opdracht van onze eigen overheid) wordt minder dan 1% van alle bijwerkingen van vaccins gemeld bij het Nationaal Meldpunt voor Bijwerkingen van Vaccins (VAERS) - lees pagina 6 op de link hierboven.

Hoewel de problemen met VAERS niet zijn opgelost (zoals je kunt lezen in deze brief aan het CDC), meldt VAERS op het moment van dit schrijven meer dan 2.200 sterfgevallen als gevolg van de huidige Covid-vaccinaties, evenals bijna 60.000 bijwerkingen.

"VAERS-gegevens die vandaag zijn vrijgegeven, toonden 50.861 meldingen van bijwerkingen na Covid-vaccinatie, waaronder 2.249 sterfgevallen en 7.726 ernstige verwondingen tussen 14 december 2020 en 26 maart 2021."

En dan hebben we het nog niet eens over (wat op dit moment) 578 gevallen van gezichtsverlamming of de ziekte van Bell zijn.

Als die aantallen nog steeds maar 1% zijn van het totale aantal bijwerkingen (of 0,8 tot 2% van wat deze studie, die onlangs in de JAMA is gepubliceerd, heeft gevonden), dan kun je zelf wel rekenen, maar dat komt neer op ongeveer 110.000 tot 220.000 doden door de vaccins tot nu toe, en een absurd aantal bijwerkingen.

Dat heb je vast niet op het nieuws gezien of gehoord.

Dat aantal doden zou op dit moment nog steeds lager zijn dan de 424.000 doden door medische fouten die elk jaar gebeuren (waar je waarschijnlijk ook niets over hoort), maar we zijn nog niet eens zes maanden bezig met de uitrol van deze vaccins.

Als je dieper wilt ingaan op de problemen met het VAERS-meldpunt, kun je hier kijken, of hier.

De vaccins voorkomen geen infectie of overdracht

Maar wacht even ... Wachten we niet op deze vaccins om "weer normaal" te worden? Nee. Waarom denk je dat we al die tegenstrijdige berichten krijgen over dat we sociale afstand moeten nemen en maskers moeten dragen NADAT we een vaccin hebben gekregen?

Omdat deze vaccins nooit ontworpen werden om de overdracht OF infectie te stoppen.

Als je me niet gelooft, verwijs ik je nogmaals naar de documenten die bij de FDA zijn ingediend en waarnaar ik hierboven heb gelinkt. Het primaire eindpunt (wat de vaccins moeten bereiken) is het verminderen van de symptomen. Klinkt als elk ander medicijn op de markt, toch? Dat is ... het verminderen van de symptomen is de grote beloning waar we op hebben gewacht. Lijkt dat compleet zinloos, behalve voor mij?

 1. Het vaccin kan ons er niet van weerhouden het virus te verspreiden.
 2. Het vaccin kan niet voorkomen dat het virus ons infecteert als we het eenmaal oplopen.
 3. Het vaccin nemen betekent alle risico's van deze experimentele goedjes accepteren en het beste wat het kan doen is de symptomen verminderen?

Er zijn genoeg andere dingen die ik kan ondernemen om mijn symptomen te verminderen zonder dat ik een product hoef te nemen dat erg riskant lijkt te zijn.

Nu de volgende logische vraag:

Als we ons zorgen maken over asymptomatische verspreiding, zou het vaccin het dan niet waarschijnlijker maken dat we asymptomatische verspreiding creëren?

Als het daadwerkelijk de symptomen vermindert, weet iedereen die het krijgt misschien niet eens dat hij ziek is en is de kans dus groter dat hij het virus verspreidt, toch? Voor wat het waard is, ik heb veel mensen horen zeggen dat de bijwerkingen van het vaccin (vooral de tweede dosis) erger zijn dan Covid zelf. Dat begrijp ik ook niet.

Neem het risico.

Zoek geen bescherming.

Doorsta de bijwerkingen van het vaccin.

Blijf je masker dragen en sociale afstand houden …

En blijf het virus mogelijks verspreiden.

Wat?

Het wordt nog erger.

De volledig gevaccineerden krijgen Covid

Als je het over een domper hebt.

Je neemt het vaccin en je loopt nog steeds Covid op.

In werkelijkheid doet dit fenomeen zich waarschijnlijk overal voor, maar dit zijn slechts diegenen die nu het nieuws halen.

Gezien de redenen hierboven (en wat hierna volgt), verbaast dit je misschien niet, maar het is wel balen als je dacht dat het vaccin een schild was om je veilig te houden.

Wel, nope.

Dat was nooit de bedoeling.

Als 66% van de gezondheidswerkers in L.A. het vaccin gaat uitstellen of overslaan ... zijn ze misschien ook niet enthousiast over de gehaaste wetenschap. Misschien kijken ze wel naar de schimmige manier waarop overlijdens en ziektegevallen worden gerapporteerd ...

Covid heeft een uiterst laag sterftecijfer

Volgens de eigen cijfers van het CDC heeft Covid een overlevingskans van 99.74%.

Waarom zou ik een risico nemen met een product, dat geen infectie of overdracht stopt, om me te helpen een verkoudheid te overwinnen die een kans van 0,26% heeft om me te doden? In mijn leeftijdsgroep is de kans ongeveer 0,1% om me te doden (en 0,01% kans om mijn kinderen te doden), maar laten we niet muggenziften.

Met een zulk een laag sterftecijfer, zullen we elk jaar in lockdown zijn ... dat wil zeggen voor altijd.

Maar wacht, hoe zit het met de meer dan 500.000 doden, dat is toch alarmerend?

Ik ben blij dat je die vraag stelt.

 

Covid-sterftecijfers zijn voor 100% leugens

Hier zit echt wel een reukje aan.

Nooit eerder in de geschiedenis van overlijdensakten heeft onze eigen overheid de manier waarop overlijdens worden gerapporteerd gewijzigd.

Waarom melden we nu iedereen die sterft met Covid in zijn lichaam als zijnde gestorven aan Covid, en niet aan de comorbiditeiten die hem/haar het leven hebben gekost?

Tot Covid werden alle coronavirussen (verkoudheden) nooit vermeld als de primaire doodsoorzaak wanneer iemand stierf aan hartaandoeningen, kanker, diabetes, auto-immuunziekten of een andere belangrijke comorbiditeit.

De ziekte werd geregistreerd als doodsoorzaak en een bijkomende factor zoals griep of longontsteking werd op een aparte regel vermeld.

Om het aantal nog verder op te blazen, veranderden zowel de WGO als het CDC hun richtlijnen zodanig dat mensen die vermoedelijk of waarschijnlijk (maar nooit bevestigd) aan Covid waren overleden, ook werden meegerekend in de sterftecijfers.

Echt?

Moeten we in dat geval dan ook niet teruggaan en de cijfers van alle voorgaande verkoudheids- en griepseizoenen veranderen, zodat we appels met appels kunnen vergelijken als het gaat om sterftecijfers?

Volgens de cijfers van het CDC zelf (scroll naar beneden naar het gedeelte "Comorbiditeiten en andere aandoeningen") zijn slechts 6% van de sterfgevallen die worden toegeschreven aan Covid gevallen waarbij Covid het enige probleem lijkt te zijn.

Met andere woorden, verminder het aantal sterfgevallen dat je op het nieuws ziet met 94% en je krijgt waarschijnlijk het werkelijke aantal sterfgevallen door alleen Covid.

Zelfs als de voormalige CDC-directeur gelijk heeft en Covid-19 een virus was dat in het lab werd ontwikkeld (zie Reden #14 hieronder), is een sterftecijfer van 0,26% nog steeds in lijn met het sterftecijfer door virussen dat elk jaar rond de planeet cirkelt.

En dan is er nog die Fauci.

Ik zou hem heel graag vertrouwen, maar naast het feit dat hij geen enkele Covid-patiënt heeft behandeld ... moet je waarschijnlijk weten ...

Vaccinactivisten bezitten patenten op het Moderna-vaccin

Dankzij de Bayh-Dole-wet mogen overheidsmedewerkers patenten aanvragen op elk onderzoek dat ze uitvoeren met geld van de belastingbetaler.

Tony Fauci bezit meer dan 1.000 patenten (zie deze video voor meer details), waaronder patenten die worden gebruikt voor het Moderna-vaccin ... waarvoor overheidsfinanciering goedgekeurd werd.

De NIH (waar NIAID deel van uitmaakt) claimt zelfs mede-eigendom van het Moderna-vaccin.

Is er nog iemand die dit als een GROOT belangenconflict beschouwt, of zelfs als crimineel?

Ik zeg crimineel omdat er ook dit vervelende probleem is dat me nog meer wantrouwig maakt tegenover Fauci, NIAID en de NIH in het algemeen.

Fauci is betrokken bij illegaal gain-of-function onderzoek

Wat is "Gain-of-Function" onderzoek?

Hier proberen wetenschappers virussen meer functies te geven, d.w.z. ze overdraagbaarder en dodelijker te maken.

Dat klinkt op zijn minst iet of wat onethisch, niet?

Hoe kan dat nou nuttig zijn?

Onze overheid stemde in en verbood die praktijk.

Dus, wat deed het NIAID onder leiding van Fauci?

Ze schakelden om en besteedden het gain-of-function onderzoek (in niet minder dan coronavirussen) uit aan China voor een subsidie van $600K.

Meer details, inclusief de belangrijke tijdlijn van deze gebeurtenissen, kun je zien in deze fantastisch goed onderzochte documentaire.

Mr. Fauci, u bent wat uitleg verschuldigd ... en ik hoop dat de camera's meedraaien als u uw daden moet verdedigen.

Maar laten we onze aandacht nu weer richten op het virus ...

Het virus blijft muteren

Niet alleen blijft het virus (zoals alle virussen) muteren, maar volgens de wereldberoemde vaccinontwikkelaar Geert Vanden Bossche (die je hieronder ontmoet als je hem niet kent) muteert het ongeveer elke 10 uur.

Hoe kunnen we in hemelsnaam vaccins blijven maken om dat mutatieniveau bij te houden?

Dat kunnen we niet.

Zou dat ook kunnen verklaren waarom volledig gevaccineerde mensen Covid blijven oplopen?

Waarom vertrouwen we er opeens niet meer op, gezien het feit dat natuurlijke immuniteit de mensheid uiteindelijk nooit in de steek heeft gelaten?

Waarom, als ik vragen stel zoals de voorgaande of links plaats zoals hierboven, wordt mijn gedachtegoed verwijderd van alle grote sociale mediaplatforms?

Dat brengt me bij het volgende verontrustende probleem dat ik met deze vaccins heb.

Er is geen enkel wetenschappelijk debat

Ik kan het niet helpen om hier een beetje snauwerig te worden, dus doe me een lol.

In welke mate heb je genoten van al die stevige debatten die nationaal en wereldwijd werden uitgezonden door gezondheidsambtenaren en die tegelijkertijd op elk groot nieuwsstation werden uitgezonden?

Was het niet geweldig om de knapste koppen uit de geneeskunde, virologie, epidemiologie, economie en vaccinologie van over de hele wereld te horen debatteren over zaken als:

Lockdowns

Dragen van maskers

Social distancing

Vaccinefficiëntie en veiligheidstesten

Hoe te screenen op gevoeligheid voor vaccinatieschade

Therapeutische behandelingen (d.w.z. niet-vaccin behandelingen)

Was het niet geweldig om te zien hoe ambtenaren van de volksgezondheid (die nooit iemand met Covid hebben behandeld) hun "wetenschap" in twijfel trokken?

Was het niet geweldig om te zien hoe het FDA-panel in prime time de vaccinmakers publiekelijk aan de tand voelde terwijl ze in de vuurstoel zaten van lastige vragen over producten waarvoor ze niet verantwoordelijk zijn?

Oh, maar wacht … heb je die debatten niet gezien?

Natuurlijk niet … ze hebben ook nooit plaatsgevonden.

Wat er in plaats daarvan gebeurde was hardhandige censuur van op één na alle verhalen.

Ironisch genoeg kan Mark Zuckerberg de vaccinveiligheid in twijfel trekken, maar ik niet?

Hypocriet?

Wanneer veranderde het eerste amendement in een suggestie?

Het EERSTE amendement dat voor onze grondleggers het belangrijkste was?

Als er zo veel op het spel staat, waarom krijgen we dan maar één verhaal te horen ... moeten er niet veel perspectieven worden gehoord en professioneel worden besproken?

WAT IS ER MET DE WETENSCHAP GEBEURD?

Wat is er gebeurd met de wetenschappelijke werkwijze om altijd onze aannames in twijfel te trekken?

Wat is er gebeurd met het levendige debat in dit land, of in ieder geval in de westerse samenleving?

Waarom werd iedereen die het niet eens was met de WGO of het CDC zo zwaar gecensureerd?

Is de wetenschap van de volksgezondheid nu een religie, of hoort wetenschap over debat te gaan?

Als iemand zegt "de wetenschap staat vast", dan weet ik dat ik te maken heb met iemand met een gesloten geest.

Wetenschap (vooral biologische wetenschap) is per definitie nooit een uitgemaakte zaak.

Als dat zo was, zou het een dogma zijn en geen wetenschap.

Oké, voordat ik me te veel opwind, wil ik het volgende zeggen ...

IK WIL EEN GOEDE BURGER ZIJN.

Dat meen ik.

Als lockdowns werken, wil ik mijn steentje bijdragen en thuisblijven.

Als maskers werken, wil ik ze dragen.

Als social distancing efficiënt is, wil ik me ernaar gedragen.

Maar als er bewijs is dat ze dat niet doen (maskers bijvoorbeeld), dan wil ik dat ook graag horen.

Als hooggekwalificeerde wetenschappers een andere mening hebben, wil ik weten wat zij denken.

Ik wil de gelegenheid krijgen om hun argumenten te horen en mijn eigen mening vormen.

Ik ben zeker niet de slimste man in deze wereld, maar ik kan wel nadenken.

Misschien ben ik een zonderling, maar als iemand gecensureerd wordt, dan wil ik ECHT horen wat hij denkt.

Jij niet dan?

Aan al mijn vrienden die geen probleem hebben met censuur: zullen jullie dezelfde mening hebben als wat jullie denken wordt gecensureerd?

Is censuur niet de techniek van dictators, tirannen en hebzuchtige, op macht beluste figuren?

Is het geen teken dat degenen die censureren weten dat het de enige manier is waarop ze kunnen winnen?

Wat als een man die zijn hele leven heeft besteed aan het ontwikkelen van vaccins bereid was om zijn hele reputatie op het spel te zetten en alle wereldleiders op te roepen om onmiddellijk te stoppen met de Covid-vaccins vanwege problemen met de wetenschap?

Wat als hij pleit voor een open wetenschappelijk debat op een wereldpodium?

Zou je willen horen wat hij te zeggen heeft?

Zou je het debat willen zien waar hij om vraagt?

Wereldwijd toonaangevende vaccinologen luiden de noodklok

Dit is misschien wel de belangrijkste reden waarom dit Covid-vaccin voor mij geen zin heeft.

Als iemand die erg pro-vaccin is en die zijn hele professionele carrière toezicht heeft gehouden op de ontwikkeling van vaccins van de bergtoppen schreeuwt dat we een groot probleem hebben, dan vind ik dat die man gehoord moet worden.

Voor het geval je het gemist hebt, en voor het geval je het wilt bekijken, hier Geert Vanden Bossche, die uitlegt:

 1. waarom het Covid-vaccin misschien zoveel druk uitoefent op het virus dat we het vermogen van het virus om te muteren en dodelijker te worden versnellen.
 2. waarom de Covid-vaccins mogelijk vaccinresistente virussen creëren (vergelijkbaar met bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica).
 3. waarom, vanwege eerdere problemen met antilichaamafhankelijke versterking, we de komende maanden/jaren een massa slachtoffers kunnen verwachten.

Als je een tweede, en langer, interview met Vanden Bossche wilt zien/lezen, waarin hem een aantal lastige vragen werden gesteld, dan kun je hier terecht.

Als nog maar de helft van wat hij zegt klopt, zouden deze vaccins wel eens de slechtste uitvinding aller tijden kunnen zijn.

Als zijn wetenschap je niet bevalt, neem het dan op met hem.

Ik ben maar de boodschapper.

Maar ik kan ook Covid persoonlijk aanspreken.

 

De vaccins zijn een gigantische mislukking

Als er ooit een duidelijk voorbeeld was van de vastberadenheid van onze volksgezondheidsambtenaren om in iets te geloven ondanks alle bewijzen van het tegendeel, dan zijn het deze injecties wel.

Herinner je je dat "95% effectief"-verhaal dat ons werd verkocht?

Wat een misplaatste hoop was dat wel niet.

Hoewel we zouden kunnen kijken naar overtuigende bewijzen van het falen in de meest gevaccineerde landen en staten ter wereld (Vermont, Maine, Colorado, UK, Wales, Chile, Seychelles, Ireland, of Mongolia), houden we het bij het meest in het oog springende voorbeeld - namelijk Israël.

In de overtuiging dat Israël het lichtende voorbeeld zou zijn van hoe het weer normaal kan worden, verkocht Netanyahu zijn hele land middels een exclusief contract met Pfizer.

Israel is weliswaar een lichtend voorbeeld, maar niet op het gebied van doeltreffendheid van vaccins.

Waar heb ik het over?

Ik laat het over aan Dr. Peter Doshi (redacteur van het British Medical Journal - BMJ) voor het artikel over deze belachelijke schijnvertoning van efficiëntie.

Hier zijn de ongemakkelijke gegevens van wat Doshi "de olifant met de naam 'afnemende immuniteit'" noemt.

 • Begin juli 2021 meldt Israël dat het vaccin 64% doeltreffend is.
 • Eind juli 2021, meldt Israël dat het vaccin 39% doeltreffend is.

Dat is een grote daling in minder dan een maand.

Benieuwd naar de werkzaamheid daarna?

Ik ook ... maar Pfizer heeft naar verluidt geen gegevens van zes maanden na hun proef - d.w.z. maart 2021.

Tiens … hoe lang hebben deze proeven geduurd?

En dat roept een andere belangrijke vraag op:

Hoe konden de duidelijke signalen van een dramatisch afnemende immuniteit leiden tot een "volledige FDA-goedkeuring"?

Kanttekening: ik zal de list van "volledige goedkeuring" binnenkort bespreken.

Laten we die goedkeuringskwestie even buiten beschouwing laten ...

(en afgezien van 1. de realiteit dat het niet-geïnjecteerde menselijke immuunsysteem 99.9% effectief blijft in het verslaan van Covid, en 2. het Lancet-artikel waarin gesteld wordt dat de absolute risicovermindering die een prik oplevert in het beste geval maar liefst 1,3% lager ligt).

… en het houden bij het mainstream narratief.

Wat voor zin hebben deze injecties gezien de afnemende doeltreffendheid en waarom zijn ze de enige manier om naar het 'normale' terug te keren?

Je zou denken (in het licht van zulke verontrustende cijfers) dat de wereldleiders zouden toegeven dat ze de verkeerde (exclusieve) strategie hebben gekozen en ons op zijn minst meer opties zouden geven dan het verplicht stellen van steeds meer waardeloze inentingen tegen een versie van een virus dat nauwelijks meer bestaat.

Houd de adem niet in.

Hier is waarom …

Voorspelbaar doet Israël (en nu ook het CDC) het tegenovergestelde: in plaats van het pijnlijk voor de hand liggende toe te geven en het vaccinatieprogramma te beëindigen of over te stappen op andere behandelingen:

Nu worden de dubbelgevaccineerden ondergebracht bij de groep van "niet-gevaccineerden".

Wablief?

Oh ja …

Vierde!

Denk daar maar eens goed over na …

Het eerste en tweede vaccin hebben niet gewerkt, het derde ook niet, dus laten we er nog een vierde plannen?

Um ... kan iemand me nog eens herinneren aan de definitie van krankzinnigheid?

Echt?

Blijkbaar dus …

Dit is voorlopig ons leven, in golven” zei Salman Zarka, Israël’s Covid-19-hoofdofficier.

En hier is mijn vraag: waar stopt deze tredmolen?

Denken we echt dat we de natuur te slim af kunnen zijn en onze weg naar zero Covid kunnen "boosten"?

Wat nog zorgwekkender is: denken we echt dat we met het overhaast uitbrengen van een (verplichte, one-size-fits-all, aansprakelijkheidsvrije) spuit om de paar maanden nooit het risico lopen om (een ander) schadelijk product te produceren?

Zijn we vergeten hoe enorm ondoeltreffend (vaak maar 10%) de jaarlijkse griepprikken zijn?

Zijn we vergeten dat "volledig goedgekeurde" medicijnen (waar jarenlang onderzoek naar is gedaan) vaak van de markt worden gehaald - hello Vioxx, Celebrex, opioïden, etc.?

Gaan we echt het idee omarmen van een tweejaarlijks (of meerjaarlijks) "immuniteitslidmaatschap," sacrament, ik bedoel paspoort, zonder uitzonderingen, om ons leven te kunnen leiden?

Maar hier krijgen we te maken met een verontrustende situatie en een uiterst ongemakkelijke realiteit die we onder ogen moeten zien ...

Covid explodeert onder de gevaccineerden

Pas op: zou het kunnen dat het eigenlijk de gevaccineerden zijn die Covid in stand houden?

Voor degenen die zich willen verdiepen in de statistieken per land, ga je gang (er zijn 68 landen in dit onderzoek), maar om hier niet te veel in te verzanden, laten we het herhaalde patroon op hoog niveau observeren.

Hoe hoger het vaccinatiepercentage in een land (of staat), hoe hoger het aantal sterfgevallen als gevolg van Covid, en deze stijging is meestal hoger dan de natuurlijke piek van vóór de vaccinatie.

Ik zou een heleboel grafieken en krantenkoppen naar je toe kunnen gooien, maar het volstaat te zeggen dat ze dit verhaal vertellen ...

 

Hoe je de gegevens ook bekijkt, hier komt het op neer:

De prikken maken geen meetbaar verschil in Covid-gevallen in vergelijking met landen met een lage vaccinatiegraad.

Het probleem dat ik zie voor iemand die nog steeds in deze spuiten wil geloven is dat hij/zij ofwel:

 1. de dissonantie moet slikken dat de vaccins inefficiënt en noodzakelijk zijn ...
 2. de cijfers verklaart door te stellen dat de injecties werken en dat het aantal sterfgevallen zo hoog is omdat te veel sterfgevallen verkeerd worden gelabeld als Covid-overlijdens of ...
 3. gelooft dat we niet iedereen op aarde snel genoeg gevaccineerd hebben - wat (zelfs als iedereen het zou willen) logistiek onmogelijk zou zijn gezien de snelheid waarmee het virus muteert.

Hoe je het ook wendt of keert, het narratief/het vaccin als oplossing werkt niet.

Erger nog, het lijkt erop dat diegenen die de spuit nemen superverspreiders worden.

Geen wonder dat het CDC ons nieuwe maskers heeft gegeven en zelfs de definitie van vaccin heeft herzien.

Geen wonder dat andere landen Israëliërs de toegang tot hun land ontzeggen.

Hoe kon dit allemaal gebeuren?

Laten we ons even verdiepen in de wetenschap ...

De vaccins vernietigen ons immuunsysteem

 Dr. Geert Vanden Bossche - een van de meest gerespecteerde vaccinwetenschappers ter wereld - zette zijn hele (indrukwekkende) reputatie op het spel toen hij alarm sloeg, opriep tot een onmiddellijke stopzetting van het vaccinprogramma en vroeg om openbare debatten met zijn collega's.

Heb je de debatten gezien?

Natuurlijk niet - Geert werd verguisd en de debatten hebben nooit plaatsgevonden.

Toch begint Dr. Vanden Bossche op een profeet te lijken, of op zijn minst op een inzichtelijke en verfrissend eerlijke wetenschapper.

Hier volgt een kort overzicht van drie van zijn voorspellingen tot nu toe.

Hij vertelde ons dat het vaccineren van mensen in het midden van een uitbraak zou leiden tot:

 1. een versnelling van het vermogen van het virus om te muteren: hallo Alfa, Beta, Gamma, Delta, enz.
 2. de onvermijdelijke productie van vaccinresistente stammen: hallo nieuwe toename van infecties.
 3. de fixatie van het immuunsysteem op ÉÉN specifiek onderdeel van het oorspronkelijke SARS CoV-2 virus (het spike-eiwit) zonder nog te reageren op toekomstige varianten.

Laat de eerste twee problemen maar zitten ... zie je het belang van het derde punt van Geert?

Een immuunsysteem dat niet reageert op toekomstige varianten is een lichaam dat verslagen kan worden door toekomstige versies van de gewone verkoudheid - vandaar zijn waarschuwing voor een potentieel massaal aantal slachtoffers.

Is Geert van mening veranderd nu we over gegevens van een aantal maanden beschikken?

Nope … hij gaat nog een stapje verder.

In een ander recent interview (met Robert Malone, de uitvinder van het mRNA-vaccin) ging Geert dieper in op de vraag waarom deze prikken zo dodelijk kunnen zijn.

Klik hier om dat interview te beluisteren.

Besef even dat dit de beste jongens in hun vakgebied zijn.

Zij zijn de titanen van de vaccinwereld en beiden roepen op om een einde te maken aan het Covid-"vaccin"programma, niet alleen omdat het mathematisch onmogelijk is om Covid weg te injecteren, maar ook omdat ze weten dat het steeds dodelijker wordt om dat te proberen.

Dat heb je vast niet van Fauci gehoord.

Ik laat het laatste woord hierover aan Dr. Vanden Bossche.

Hij stelde dat wat we doen zo gevaarlijk is voor de mensheid dat hij ons opriep om ...

de liefde te bedrijven in plaats van oorlog.”.

Daarmee roept hij op tot een nieuwe babyboom om de aarde aan te vullen met een reservoir van niet-gevaccineerden die toekomstige coronavirussen daadwerkelijk kunnen bestrijden en onze soort kunnen redden.

Laat dat eventjes bezinken ...

Als die zienswijze je niet bevalt, neem het dan op met Dr. Vanden Bossche of Dr. Robert Malone of deze Nobelprijswinnaar - alle drie mannen zeggen hetzelfde.

Ik ben slechts de boodschapper.

Als dit alles je een beetje bang maakt, blijf dan verder lezen ... ik laat je daar niet achter, we moeten kijken hoe diep dit konijnenhol nog gaat.

 

Zeer zorgwekkende risico's van de "vaccins"

Niet alleen kunnen deze prikken het immuunsysteem ongevoelig maken voor toekomstige varianten van het coronavirus, er zijn nog minstens drie andere grote problemen.

Ten EERSTE wordt het nu duidelijk dat deze injecties, in ieder geval tijdelijk, het vermogen van je immuunsysteem om vriend van vijand te onderscheiden uitschakelen.

Een deel van het werkingsmechanisme (waarvoor een Nobelprijs is toegekend) is dat deze injecties ervoor zorgen dat de "toll-like receptoren" van ons immuunsysteem vreemd mRNA niet aanvallen.

Toll-like receptoren zijn de poortwachters die het immuunsysteem in staat stellen om dingen te doen zoals:

 1. het herkennen van eigen versus vreemd mRNA
 2. het onderscheiden van gezonde cellen van kankercellen
 3. virussen onder controle houden zodat ze slapend blijven

Ziet u al waarom dit een probleem zou kunnen vormen?

Zeg maar dag tegen de mogelijkheid van de terugkeer van aggressieve kanker en de mogelijkheid dat slapende virussen weer de kop opsteken.

Misschien ken je zelfs mensen die dit is overkomen?

Ten TWEEDE werd ons verteld dat de geïnjecteerde spike-eiwitten lokaal in de schouder zouden blijven en dat het immuunsysteem de vijand dus zou omringen, zijn gedrag zou ontdekken, de injectieplaats zou opruimen en dat humorale (geheugen)immuniteit bescherming zou bieden.

Het blijkt dat de logica van die eerste veronderstelling net zo logisch is als het hebben van een plasafdeling in een zwembad.

In wat een "biodistributiestudie" wordt genoemd, ontdekten Japanse onderzoekers dat het spike-eiwit (dat giftig is) zich door het hele lichaam kan verplaatsen, ook door de zeer gevoelige bloed-hersenbarrière.

De hoogste concentratie van deze spike-eiwitten werd gevonden in de eierstokken.

Misschien verklaart dit waarom Pfizer in zijn eigen onderzoek (zie pagina 67) erkende dat er een risico is voor zwangere vrouwen (via "inademing en huidcontact") als ze worden blootgesteld aan iemand die het vaccin heeft gehad.

Zou dat de klachten over menstruatievruchtbaarheid en miskramen bij vrouwen kunnen verklaren?

Ten DERDE bevatten deze injecties ook de instructies om je cellen in spike-eiwitfabrieken te veranderen.

Niet alleen opent het spike-eiwit de celwand om het virus binnen te laten, deze stekelige stukjes (van Covid of van de prik) zorgen er ook voor dat je cellen een eiwit gaan aanmaken dat ervoor kan zorgen dat bloedplaatjes aan elkaar plakken - hallo bloedstolsels.

Zie je het voor de hand liggende probleem dat deze spuiten niet in je arm blijven - namelijk, dat ze ontsnappen aan de greep van het immuunsysteem en zich over het hele lichaam vermenigvuldigen?

Met de juiste trigger kunnen cellen in het hele lichaam van een geïnjecteerd persoon niet alleen tegelijkertijd een spike-eiwitfabriek worden die het bloed dikker maakt, maar het kan er ook voor zorgen dat het immuunsysteem alle cellen begint aan te vallen die het spike-eiwit maken.

Hallo mogelijke microstolsels (gevonden op een D-Dimer test) en mogelijke auto-immuniteit.

Kanttekening: zoals ik in mijn artikel met 18 redenen heb uitgelegd, wist de wetenschap al van dit fenomeen (van ontstekingen in het hele lichaam) dankzij alle dierstudies in de afgelopen 20 jaar waarin werd geprobeerd om vaccins tegen het coronavirus te ontwikkelen.

Die experimenten eindigden met ontstekingen in het hele lichaam die de proefdieren overweldigden.

Moeten we dan verbaasd zijn dat bij de eerste autopsie (van een man die stierf nadat hij de prik had gekregen) precies ditzelfde fenomeen werd gevonden?

Gezien het feit dat dit een bekende potentiële bijwerking was, waar is het "spaar-geen-kosten"-geld voor het uitvoeren van zo veel autopsies als nodig om te bevestigen of dit is wat er gebeurt met hen die sterven na vaccinatie?

Waarom wordt het overgelaten aan particuliere, moedige pathologen zoals deze in Duitsland en deze in Idaho, of deze in Michigan, die hun carrière op het spel zetten om autopsies te verrichten en hun (verontrustende) bevindingen te rapporteren?

Begrijp je nu waarom Geert Vanden Bossche en meer dan 12.000 andere artsen en wetenschappers deze petitie hebben ondertekend om het prikprogramma te stoppen, en meer dan 59.000 deze?

Als al deze artsen bereid zijn om het systeem om te gooien, is dat misschien omdat ze ...

Een dramatisch aantal overlijdens onder de gevaccineerden

Het zou één ding zijn als deze spuiten gewoon een grote, ondoeltreffende flop waren, maar helaas is dat niet waar we mee te maken hebben.

Zoals je je wel kunt voorstellen, zijn deze prikken, gezien de hierboven genoemde mechanismen, met ordes van grootte de schadelijkste producten die ooit als vaccin zijn bestempeld.

In feite zou het iedereen tot nadenken moeten stemmen dat alle verwondingen door vaccins in de afgelopen 30 jaar bij elkaar opgeteld niet opwegen tegen het bloedbad dat we alleen al in 2021 hebben gezien.

Deze grafiek zegt genoeg ...

Maar wacht, je zou kunnen protesteren. Zijn deze cijfers niet vertekend omdat geen enkel ander vaccin zo wijdverspreid is gebruikt?

Interessante vraag.

Het antwoord is neen.

Hier is een aangepaste grafiek die rekening houdt met dat bezwaar.

Hoe je de gegevens ook draait of keert, de grafiek blijft er hardnekkig hetzelfde uitzien.

Dit zou verklaren waarom de Covid-prik meer militairen in actieve dienst heeft gedood dan Covid.

Dit zou verklaren waarom begrafenisondernemers (zoals deze dappere) een buitensporig aantal sterfgevallen (business) melden van families van wie de dierbaren de prik hebben gekregen.

Kortom, we tellen veel te veel Covid-gevallen en -overlijdens en te weinig - intentioneel, minachtend - sterfgevallen en bijwerkingen.

Waar heb ik het over?

Klaar voor een volgende verrassing?

In een beëdigde verklaring  zegt een CDC-klokkenluider dat de aantallen bijwerkingen van de Covid-prik minstens een factor vijf te laag zijn.

Om aan te geven hoe flagrant dit is: in 1976 trok de VS, na een paar dozijn gerapporteerde sterfgevallen, de stekker uit het overhaaste H1N1-vaccin.

Enkele tientallen.

Hoeveel doden moeten we nog zien voordat we dit prikprogramma beëindigen?

En het is niet alleen het aantal doden dat wordt genegeerd, het is ook ...

Het gebrek aan aandacht voor veiligheidssignalen

Van de ontelbare voorbeelden die ik hier zou kunnen aanhalen, houd ik me bij drie.

EERSTENS, bezoek eens de website voor Vax Long Haulers.

Dit is geen website voor antivaxers.

Het is een site van mensen die door de medische gevestigde orde in de steek worden gelaten en die gewoon "gehoord willen worden".

Met meer dan 800.000 ongewenste gevallen die gemeld zijn bij VAERS, betekent deze trieste "zes-graden-van-Kevin-Bacon" dat als je nog niemand kent die gewond, ziek of gedood is door deze prikken (zoals ik), je dat waarschijnlijk binnenkort wel zult zijn.

Maar, in een veelzeggend voorbeeld van cognitieve dissonantie, ken je waarschijnlijk ook mensen (waaronder medische professionals) die geverifieerde, slopende bijwerkingen afwijzen omdat dat ofwel te ongemakkelijk zou zijn om over na te denken, of ze hebben er nooit aan gedacht om het voor de hand liggende te correleren.

Als je voorstander bent van deze injecties, kan je mij dan uitleggen waarom we vertrouwen moeten hebben in de werkzaamheid en afwijzend moeten staan tegenover schade als de producten zich nog in klinische tests bevinden?

Dat lijkt het tegenovergestelde van een redelijke benadering.

TWEEDENS, Sommigen willen aanvoeren dat de VAERS-database alleen maar gecorreleerde gevallen rapporteert, geen bevestigde verwondingen of sterfgevallen.

Dat is niet helemaal waar (het kost tijd om ze allemaal te bevestigen), maar laten we aannemen dat het wel zo was:

Met meer dan 18.000 sterfgevallen en 800.000 verwondingen, waar is de wil om zo veel mensen als nodig aan het werk te zetten om de achterstand weg te werken en de veiligheidsdata te bevestigen?

We hebben meer dan 4 miljard dollar uitgegeven om de vaccins te promoten, laat staan de kosten om ze te maken.

Waar is de spaar-geen-kosten mentaliteit voor een doeltreffend traceersysteem?

Waarom heeft OSHA stilletjes aan bedrijven (die van hun werknemers eisen dat ze de prik krijgen) verteld dat OSHA niet zal toezien op de naleving van de wet die bedrijven verplicht om bijwerkingen van de prik te melden?

Denk er eens over na ... we worden gebombardeerd met krantenkoppen over Covid-gevallen en -sterfgevallen, maar we sluiten moedwillig onze ogen voor alle informatie over schade door de prikken?

Waarom?

DERDENS, misschien is niets zo typerend voor deze flagrante veronachtzaming van de veiligheid als het belachelijke, gewetenloze gebruik van deze prikken voor kinderen.

Voor het geval je van lijstjes houdt, hier zijn 10 rode vlaggen die de schimmige en "ongerijmde junkwetenschap" die de FDA gebruikt bij de goedkeuring voor kinderen onthullen.

Hier de korte versie:

Kinderen lopen een hoger risico op verwondingen en overlijden door de vaccins dan door Covid.

Om het kort te houden, zal ik het houden bij het eenvoudigste voorbeeld van een knipperend-rood-licht-veiligheidssignaal bij kinderen: myocarditis, i.e. een zwelling van het hart die permanente hartschade en soms de dood tot gevolg heeft.

Dat is niet iets wat gezonde adolescenten zomaar meemaken.

Toch gebeurt het bij schokkend hoge aantallen kinderen die deze prikken krijgen, vooral jongens (12-17 jaar) die vier tot zes keer meer kans hebben om in het ziekenhuis opgenomen te worden voor myocarditis dan voor Covid.

Bekijk de verwachte versus de waargenomen (in rood) incidentie van myocarditis na de Covid-injecties.

Als je goed kijkt, zie je dat deze gegevensverzameling stopt aan het einde van dag 6!

Wie weet hoeveel verwondingen niet worden gemeld omdat ze na een week opdoken?

Dit soort informatie heeft ervoor gezorgd dat Zweden, Denemarken en IJsland een pauze hebben ingelast voor de toediening van de vaccins van Moderna.

En toch heeft de FDA de prik net goedgekeud voor kinderen van 5-11 jaar?

Eerlijk ... wie volgt de wetenschap en wie niet?

Men zou denken dat als de Amerikaanse overheid vertrouwen wilde wekken in deze injecties (en het hele vaccinatieprogramma), ze op zijn minst de kinderprikken zouden hebben ingetrokken.

In plaats daarvan zegt het CDC, niettegenstaande zwart-wit bewijs van meer kwaad dan voordeel, schaamteloos dat “de potentiële voordelen zwaarder wegen dan de risico's.

Op basis van welke data, CDC?

Ben je flagrant aan het liegen, incompetent of allebei?

Het enige dat we kunnen volgen is het geld, want er is geen deugdelijke logica of wetenschap om de voortdurende prikcampagne te rechtvaardigen, noch is het, in het licht van het bovenstaande, te vatten om mensen hun vrijheden en bestaansmiddelen te ontnemen als ze een ineffectief, risicovol product weigeren.

Als je nog meer bewijs nodig hebt van een agenda, kijk dan niet verder dan ...

De leugen dat de Pfizer-vaccins "volledige FDA-goedkeuring" kregen

Als je je probeerde te troosten met de veiligheid van de spuit vanwege de "volledig goedgekeurde" status, zet je dan schrap.

Dit is misschien wel het lelijkste blauwe oog dat de FDA ooit opliep.

Voor beginners, er is nergens ter wereld een volledig goedgekeurde Covid-prik beschikbaar.

Wacht, wat?

Ja, de goedgekeurde "Comirnaty"-spuit komt er pas in 2023 of 2024.

Wacht, maar is het noodgebruikgevallenvaccin (EUA) niet hetzelfde als de goedgekeurde prik?

Nope.

Ze zijn hetzelfde … maar verschillend (zie voetnoot 8 op blz. 2).

Hoe verschillend?

Dat weten we niet.

Zelfs Amerikaanse senatoren krijgen de FDA niet zover dat ze die vraag beantwoorden.

In de war?

Goed, dat is het punt.

Besteed geen aandacht aan die man achter het gordijn, neem gewoon je verdomde (vervallen) spuit al!

Kom op ... er moeten toch pagina's en pagina's met openbaar beschikbare gegevens achter de goedkeuring zitten.

Nope.

De FDA wordt momenteel voor de rechtbank gedaagd wegens overtreding van de wet en het achterhouden van de data die aan de basis lagen van de goedkeuring van het vaccin.

Dit verzin je niet zomaar.

Als je je wilt doorworstelen in wat opzettelijk verwarrende semantiek lijkt, lees dan het volgende.

Ik wou dat ik in die vaccins kon geloven, maar kan iemand mij eens uitleggen:

 1. Hoe weet Pfizer in vredesnaam welke Covid-stam er over twee of meer jaar zou kunnen rondwaaien, zodat ze nu al een volledig goedgekeurde injectie klaar hebben?
 2. Waarom Pfizer 22% van de ingrediënten (zie pagina 6 en volgende) in hun nieuwe "goedgekeurde" vaccin heeft gecamoufleerd en de FDA een FOIA-onderzoek moest ondergaan om dat ingrediënt openbaar te maken.
 3. Waarom Pfizer voor het publiek verborgen hield dat ze geaborteerde foetuscellen gebruikten bij de productie van hun vaccins en we daar alleen achter kwamen dankzij een klokkenluider van Pfizer.
 4. Waarom heeft de FDA bij het goedkeuren van de prik de openbare opmerkingen en de reguliere VRBPAC-bijeenkomst overgeslagen - je weet wel, die zogenaamde derde partij, toezicht, beoordelingsraad die meebeslist over volledige goedkeuring?

Euh ... dat is te veel administratieve rompslomp voor iets dat we aan iedereen gewoon willen opdringen.

Tot zover de wetenschappelijke, transparante belofte waar de FDA ons over vertelde.

Geïnformeerde toestemming? Ha!

Vossen die het kippenhok bewaken?

Help mij hier even, ik kan dit op geen andere manier bekijken.

Het lijkt erop dat de volledige goedkeuring gewoon een list was om de mandaten te rechtvaardigen ... en natuurlijk om Pfizer in staat te stellen om zonder dwang door de voorraad te gaan van alle flacons waarvan de vervaldatum is verstreken.

Oh, maar het kan nog erger …

Het boosterdebacle

En dan is er dit.

In plaats van nog een vergadering van de adviesraad over te slaan om de risico's en voordelen van het goedkeuren van boosters (een derde dosis van dezelfde prut) te beoordelen, kwam het ACIP-comité deze keer wel bijeen.

Na een open inspraakperiode van een ganse dag en nadat ze van dokter na dokter dit gehoord hadden, stemden ze met een overweldigende meerderheid (16-2) om de boostervaccinatie niet goed te keuren.

Maar, laat het maar aan de verstrooide Joe Biden over om na afloop te zeggen dat het boosterprogramma doorgaat "zoals gepland" (um ... serieuze vraag hier, Joe ... gepland door wie?).

Waar had Joe het over?

Kort na de 16-2 stemming overstemde de FDA het adviescomité (ACIP) en werd de boosterprik goedgekeurd voor "mensen met een hoog risico en ouderen".

Ligt het aan mij of is "riskante onderliggende gezondheidsproblemen" een pathologisch vage categorie.

"Ja, we volgen de wetenschap en die zegt eigenlijk dat iedereen die denkt een booster nodig te hebben, er een kan krijgen."

Cool … houden van de harde wetenschap, CDC.

Het maakt niet uit dat boosters een flop zijn in Israël, of dat de Europese Unie en de WGO allebei boosters afraden, ik ben ervan overtuigd dat Noord-Amerikaanse mensen anders zijn.

Zie je wat er hier aan de hand is?

Ze vragen ons om allemaal plaats te nemen in de vaccinatietredmolen van het verouderde, all-risk-no-benefit-vaccin dat Covid lijkt te verspreiden, ons verwondt, ons immuunsysteem doet crashen, sommigen van ons doodt en toekomstige versies van het virus creëert die op dit moment nog niet bestaan.

Geweldig.

Wat kan hier in godsnaam nog mislopen?

Is het puur toeval dat twee topambtenaren van de FDA ontslag namen na het boosterdebacle?

Na lezing van dit artikel, lijkt het zeker geen toeval.

Misschien werken er nog mensen met een geweten aan de top van de FDA.

Misschien niet?

Mijn zorg is ... wie blijft er over na deze ontslagen?

Tony Fauci’s handlangers?

Gezien de overduidelijke faling van de spuit, zou je denken dat de medische wereld op zijn minst open zou staan voor alle behandelingen die veelbelovend kunnen zijn.

Dat heb je verkeerd.

 

Onderdrukking van efficiënte behandelingen

Weet je nog, een paar maanden geleden, toen de media maar niet ophielden met praten over hoe vreselijk Covid wel niet was in India, en hoe we naar hen moesten kijken om de prik te nemen?

Al gemerkt dat er over India zelfs niet meer gesproken wordt?

Nieuwsgierig waarom?

Omdat India Ivermectine toediende en Covid wegvaagde.

Hetzelfde in Japan en in meerdere Afrikaanse landen.

Waarom juichen wij (of kopiëren wij) dat wonderbaarlijke succes niet toe?

Waarom wordt ons aangepraat dat Ivermectine (een geneesmiddel dat decennialang aan mensen wordt toegediend, in meer dan 63 proeven veilig bleek en zelfs een Nobelprijs opleverde) niet langer veilig is? Nu ineens een riskant “ontwormingsmiddel voor paarden" is?

Waarom worden verzonnen verhalen (in de Rolling Stone en op MSNBC) over noodlokalen die vollopen met mensen die een overdosis Ivermectine hebben genomen, niet publiekelijk ingetrokken?

Waarom wordt Dr. Peter McCollough, die 1) een onaantastbare reputatie heeft, 2) vroeger geloofde in deze injecties, 3) honderden Covid-patiënten succesvol heeft behandeld met een veelzijdige aanpak en 4) de meest gepubliceerde arts ter wereld is op het gebied van Covid genegeerd, besmeurd, aangeklaagd en gecensureerd door de medische en technische instanties?

Waarom zijn meerdere behandelingen die gemiddeld in 85-90% van de gevallen Covid genezen geen standaardprotocol in alle Amerikaanse ziekenhuizen?

Waarom weigeren we een vroegtijdige (lees "elke") behandeling aan bevestigde Covid-gevallen, en waarom nemen we degenen die onbehandeld niet beter worden op in ziekenhuizen (waar de ziektekiemen zich verzamelen) en gebruiken we vervolgens zeer ondoeltreffende en dodelijke behandelingen zoals Remdesivir en ventilators?

Zou het niet geweldig zijn als we, in plaats van het CDC of de FDA, artsen zouden hebben die daadwerkelijk Covid-patiënten behandelen en aanbevelingen doen?

Mensen, er is NIETS zinnigs te zeggen over wat er gebeurt ... alleen dollars, doden en angst.

Mocht je denken dat ik alleen maar luister naar artsen die ooit in deze "vaccins" geloofden, maar er nu niet meer in geloven ... laat me je voorstellen aan Dr. Hooman Noorchasm.

Hij gelooft, voor zover ik weet, nog altijd in die vaccins.

Overigens is hij de enige arts die ik een respectabel en respectvol pleidooi voor hen heb zien houden.

Maar zelfs met zijn geloof dat deze injecties een plaats hebben, erkent hij:

 

Natuurlijke immuniteit tegen Covid is veel beter

Terwijl de Pfizer-prik na twee maanden minder effectief blijkt te zijn, is natuurlijke immuniteit in alle onderzoeken die ik kan vinden gelijkwaardig of beter.

Voor het geval je me niet gelooft is hier een lijst van 81 studies, met links ... veel plezier met scrollen.

Noorchasm zegt dat we moeten erkennen dat natuurlijke immuniteit niet alleen superieur is aan vaccingeïnduceerde immuniteit, maar ook een duidelijke rechtvaardiging is om de prik helemaal te vermijden.

Denk er eens over na ... we vaccineren niet voor elke andere infectie waarvan iemand is hersteld.

Waarom dwingen we dan deze injecties af bij mensen die op natuurlijke wijze hersteld zijn?

Noorchasm is niet de enige die verbijsterd is over de blindheid voor natuurlijke immuniteit.

Scott Gottlieb, voormalig hoofd van de FDA (die momenteel in de adviesraad van Pfizer zetelt), zegt dat we natuurlijke immuniteit moeten meenemen in de afweging wie deze injecties nodig heeft.

En je hebt misschien gezien dat Project Veritas drie (ik denk nu voormalige) Pfizer-wetenschappers heeft betrapt die erkennen wat ik net hierboven zei - natuurlijke immuniteit is beter.

Zoals Noorchasm betreurt, vernietigt Biden (op wie Noorchasm heeft gestemd) het vertrouwen in het hele vaccinatieprogramma en verscheurt hij onze natie door deze inentingen verplicht te stellen en te weigeren rekening te houden met natuurlijke immuniteit.

Natuurlijk immuniteit is nu en in het verleden altijd beter geweest.

Hoe geweldig wetenschap ook is, ze kan de natuur niet overtreffen.

Punt uit.

Waarom kunnen de van nature geïnfecteerden (zoals ik) zich dan niet verzetten?

Maar er is nog een andere belangrijke reden om de van nature geïnfecteerden toe te staan om niet mee te doen.

Deze vaccins ondermijnen het immuunsysteem

Wat Covid in het bijzonder betreft, volgens dit onderzoek in het tijdschrift Science:

De van nature geïnfecteerden "schakelen hun B- en T-cellen uit" wanneer ze deze injecties nemen.

In klare taal (kijk maar of dit bekend klinkt) zorgt de prik ervoor dat het immuunsysteem van mensen die eerder van nature geïnfecteerd waren, als het ware stekeblind wordt voor elke versie van Covid die niet het originele, ongemuteerde spike-eiwit draagt.

In het bovenvermelde interview sprak Dr. Geert Vanden Bossche over ditzelfde probleem.

Het is dan ook logisch dat een Israëlisch onderzoek heeft bevestigd dat je 13 keer meer kans hebt op een doorbraakinfectie als je de prik krijgt.

Het zou ook verklaren waarom een andere Israëlische studie aantoonde dat 40% van de nieuwe Covid-patiënten gevaccineerd was - vergeleken met slechts 1% die eerder geïnfecteerd waren.

Maar ik wil het belangrijke aspect benadrukken.

Natuurlijke immuniteit is niet alleen beter.

Het grootste probleem is dat deze prikken het immuunsysteem beschadigen.

Volgens dit onderzoek blijkt dat het immuunsysteem van de gevaccineerden 40% van zijn immuunvermogen verliest".

Met andere woorden, de vaccins verminderen de algehele immuunfunctie aanzienlijk.

Uh … niets van dat alles klinkt als een argument om in de rij te gaan staan om zich te laten inenten.

PAUZE

Ik zou nog meerdere wetenschappelijke redenen kunnen geven waarom ik de prik afwijs, maar ik hoop dat ik hiermee mijn punt heb gemaakt.

In plaats van verder in te gaan op de wetenschap, wil ik even weten ...

Heb ik tot hiertoe eerlijke vragen gesteld?

Klink ik als een gek?

Voor wie zich nog steeds vastklampt aan het mainstream Covid-verhaal, stel ik een oprechte vraag:

Niemand (met enige integriteit) beweert dat vaccins (of medicijnen) niet zonder risico zijn.

Het morele probleem dat ik zie voor mensen die menen dat deze injecties verplicht moeten worden gesteld, is het volgende ...

… "Waar ligt de grens van "minderheidsschade"?

Het is onvermijdelijk dat een minderheid van de bevolking schade ondervindt van deze vaccins.

Hoeveel schade wordt beschouwd als te veel en wie bepaalt dat?

Als deze prikken in verband worden gebracht met dramatisch schadebewijs, zou het dan niet eerlijk zijn om te suggereren dat we op zijn minst de keuze zouden moeten hebben?

Ik weet dat ik niet iedereen zal kunnen overtuigen dat het CDC opzettelijk de Covid-cijfers heeft opgeblazen of dat de injecties gevaarlijk zijn - dus hier is de deal: ik ben helemaal bereid om die argumenten te laten varen.

Ik hoop dat we het over één ding eens kunnen zijn: vaccinatie mag niet verplicht worden.

Als iemand de prik wil halen nadat hij alles weet wat ik hierboven heb uitgelegd, dan vind ik dat prima.

Ik ben niet akkoord met dwang, "vaccinatiepaspoorten" of het discrimineren van mensen op basis van hun medische gegevens. Is dat trouwens geen segregatie?

Kunnen we het hierover eens zijn?

Zo niet, welke andere ethische aanbeveling doe je dan?

Als je het ermee eens bent dat mijn vragen eerlijk zijn, sta me dan toe dat ik nog enkele redenen aanhaal.

Sta me toe om de wetenschap even links te laten liggen en me te richten op een recente, gemakkelijk te verifiëren gebeurtenis die deze onzin over Covid in de juiste context plaatst.

Het corrupte verhaal van COVID-19 - De korte versie

Zeggen dat deze pandemie al een tijdje in de maak is, is een onderschatting. In dit artikel heb ik heel gedetailleerd een aantal van de tovenaars achter het Covid-gordijn besproken.

Vandaag hoeven we kortheidshalve niet verder te kijken naar deze plan-demie dan met een citaat uit 2016.

Peter Daszak, hoofd van de EcoHealth Alliance, deed verschrikkelijke voorstellen zoals …

"Loslaten van nanodeeltjes en aërosolen van 'nieuwe, chimere, spike-eiwitten' die de huid penetreren"

Hij zei ook dit over winsten maken door het massaal toedienen van vaccins:

Zolang een infectieziektecrisis niet concreet aanwezig en urgent is, wordt ze doorgaans genegeerd.
Om de financiering ook na de crisis op peil te houden ... moeten we het publiek overtuigen van de noodzaak van medische tegenmaatregelen (MCM) zoals een pan-influenza- of pan-coronavirusvaccin.
"Een drijvende kracht zijn de media, en de economie volgt de hype. We moeten die hype in ons voordeel gebruiken om de echte problemen aan te pakken. Investeerders zullen reageren als ze aan het einde van het proces winst zien."

...citaat op de NIH-website - 12 februari 2016

We kunnen de "wetenschap" verder volgen, maar laten we liever het geld volgen.

Zoals ik al aanstipte in mijn oorspronkelijk artikel waarin ik het had over 18 redenen, hebben de meeste mensen inmiddels wel gehoord dat ...

 1. er in China illegaal "gain-of-function" onderzoek werd verricht met coronavirussen van vleermuizen.
 2. het SARS-CoV-2-virus hoogstwaarschijnlijk afkomstig is uit het lab in Wuhan, d.w.z. het is per ongeluk ontsnapt of het is opzettelijk losgelaten.

Grotendeels dankzij een FOIA-dump van Anthony Fauci's e-mails, en nu in deze brief, geeft zelfs de NIH toe dat Fauci dat onderzoek niet alleen illegaal financierde via Peter Dazsak (hierboven geciteerd), maar dat Fauci er ook over loog tegen het Congres.

Om hun sporen uit te wissen, creëerden Dom en Dommer (ik bedoel Fauci en Dazsak) een frauduleus onderzoek om een verhaal te verspreiden dat het virus een natuurlijke oorsprong had en niet in een laboratorium was ontwikkeld.

Dat narratief hield een tijdje stand, maar uiteindelijk konden zelfs de mainstream media de waarschijnlijkheid van het laboratoriumlek niet meer verbergen toen het voormalige hoofd van het CDC (Robert Redfield) zei dat hij gelooft dat het uit het lab kwam - wat er hoogstwaarschijnlijk toe leidde dat hij daarna doodsbedreigingen ontving.

Waarom zitten Tony en Peter niet in de gevangenis? Daarover heb ik in dit artikel gespeculeerd.

Kunnen we ons nu concentreren op de harde bewijzen?

We hoeven niet verder te kijken dan …

De patentgegevens

Een ander stuk verifieerbaar, schokkend en vernietigend bewijs van Fauci's misdaden is terug te vinden in het patentdossier.

Sinds 1999 werden er meer dan 4.000 patentaanvragen ingediend voor coronavirussen.

123 van deze patenten dekken elk aspect van wat zogenaamd "nieuw" is aan SARS-CoV-2.

Het gehele virus (en ook het tegengif en de middelen om het virus op te sporen) waren al lang vóór Covid-19 gepatenteerd.

Wacht, zou je kunnen zeggen ... hoe kan iemand een levend organisme patenteren, is dat niet onwettelijk?

Klopt.

Het gepatenteerde spike-eiwit waarop deze injecties zijn gebaseerd is een synthetisch, computergegenereerd, chimeer (DNA van verschillende soorten gecombineerd) in een laboratorium gemaakt brouwsel.

En, wacht nog even ... er zijn nog veel meer varianten beschikbaar voor gebruik.

Kuch …

Ben ik cynisch als ik me afvraag of het plan er simpelweg in bestaat om ons allemaal te vermoeien met een eindeloze stroom van varianten totdat de machthebbers hun doel hebben bereikt?

Daar lijk het alleszins op.

Als dit te ongeloofwaardig klinkt, klik dan hier of hier om te zien hoe Dr. David Martin van M-CAM International deze ganse patentgeschiedenis uit de doeken doet, wie de patenten financierde, wat de rol van Fauci is en welke de relevante patentnummers zijn die je zelf kunt opzoeken.

Als je deze informatie liever leest, kun je het hier terecht.

Je kunt ook dit boek, dit boek, dit boek of dit boek lezen voor een nog diepgaandere, gedetailleerde geschiedenis van deze misdaden tegen de mensheid.

#ArrestFauci

Uw dagje komt eraan, Tony.

Maar nu nog een verontrustend beetje informatie dat aan het licht kwam ...

De andere ingrediënten in de "vaccins”

Vergeef me als ik overdreven sceptisch ben, maar denk eens na over wat we hierboven hebben besproken:

 1. De FDA raadt mensen actief af om Ivermectine te gebruiken voor Covid.
 2. De FDA weigert de gegevens op basis waarvan het Pfizer-vaccin goedgekeurd werd, vrij te geven.
 3. Pfizer en de FDA hebben de ingrediënten in deze producten schaamteloos gecamoufleerd.
 4. Het patentdossier informeert ons over verschillende soorten nanotechnologieën die ontwikkeld werden voor gebruik in vaccins, waaronder bizarre zelfverspreidende vaccins of vaccins die zich verspreiden als een ziekte.

Je kunt je misschien wel voorstellen dat elke wetenschapper die gekwalificeerd is om door een microscoop te kijken nieuwsgierig is naar andere ingrediënten in deze vaccins.

Hier kun je zien wat er nog regelmatig geïdentificeerd wordt in deze prikken:

Serieus ... lees het patent waarnaar hierboven wordt verwezen en kijk of het niet al te "big brother" klinkt om informatie uit je lichaam te lezen en naar een server te sturen.

Misschien kunnen we ons troosten met het feit dat er als gevolg van besmetting een massale terugroepactie was van 1,6 miljoen doses Covid-spuiten - vergelijkbaar met besmetting in niet-Covid-vaccins?

Misschien (hopelijk) is wat wordt gevonden in deze Covid-vaccins gewoon te verklaren als contaminatie?

… Of misschien is het iets dat we niet verondersteld werden te ontdekken?

Voor het geval je nog niet weet waar dit soort technologie naartoe zou kunnen gaan, bedenk dan dat er een massaal georganiseerde, zwaar gefinancierde transhumanistische beweging is (net klaar met een driedaagse conferentie in Spanje - oktober 2021) die erop gebrand is om "beter terug te bouwen" (Build Back Better) door mensen te integreren met en te controleren via technologie.

Misschien is dit niet wat het lijkt, maar wat er ook aan de hand is, ik krijg er niet echt een warm gevoel van ...

Ongeacht de aanwezigheid van nanotechnologieën in deze spuiten, maar gezien de louche houding van de FDA, zou ik stellen dat dit niet het moment is om "het beste te geloven" of blind te vertrouwen op deze aansprakelijkheidsvrije prikken.

Ik houd het bij een krachtige "nee" tegen deze zogenaamde "vaccins".

OK, laten we de microscoop en octrooien even aan de kant en kijken naar een ander herhaald patroon ...

De flagrante minachting voor de wet en de mensenrechten

Als je je nog steeds vastklampt aan het mainstream Covid-verhaal, leg dan alsjeblieft even uit ...

 1. Waarom pakte vrijwel elk land Covid op dezelfde manier aan - met opschorting van wetten en/of zelfs grondwet?
 2. Waarom wordt vrijemeningsuiting op een gecoördineerde manier massaal onderdrukt en is "desinformatie" nu een eufemisme voor "alles wat Tony-Fauci tegenspreekt"?
 3. Waarom werden bedrijven en kerken gedwongen te sluiten zonder een eerlijk proces zoals vereist door het 14e amendement?
 4. Hoe werd de Code van Neurenberg, die dwang verbiedt, irrelevant en worden we nu geconfronteerd met door de overheid gesponsorde ultimatums die van ons eisen dat we onze lichaamssoevereiniteit opgeven?
 5. Waarom worden uitvoeringsbesluiten, of moet ik zeggen, uitvoeringsbesluiten via persconferentie (d.w.z. er is geen bestaand werkgeversmandaat) behandeld alsof het wetten zijn, terwijl ze dat niet zijn?
 6. Is het puur toeval dat vijf wereldleiders (Haïti, Colombia, Tsjaad, Oeganda, Malediven) die het Covid-verhaal verwierpen een paar maanden later het doelwit werden van moordaanslagen?

Ik vermoed dat ik meer kans heb om elke dag de loterij te winnen dan dat al die dingen gebeuren zonder marionetten ... en ik koop niet eens loten.

Als onze verkozen "leiders" ons kunnen dwingen om onze rechten op te geven en om ondoeltreffende en gevaarlijke producten te gebruiken ... welke andere onethische grenzen zijn ze dan nog bereid te overschrijden?

Wat als iemand met kwade bedoelingen de leiding heeft (of krijgt) om ons te dwingen de volgende booster te nemen, of de volgende, of die daarna?

Denken we echt dat de geneesmiddelenindustrie immuun is voor georganiseerde misdaad?

Zal de farmaceutische industrie ooit aansprakelijkheid aanvaarden voor toekomstige vaccins, of zullen ze voor altijd vrij zijn van aansprakelijkheid?

Maar afgezien van wat er tot nu toe is gebeurd, maak ik me eigenlijk nog meer zorgen over ...

De dystopie die erger wordt

Als ik je er niet kan van overtuigen dat ethiek of echte wetenschap niet staan te springen voor dit soort vaccins, kunnen we misschien op één lijn komen als we zien hoe snel tirannie zich verspreidt?

Hier is de dystopie die zich als een lopend vuurtje verspreidt:

We leven in een wereld waar:

Denk er maar eens over na: als alles traceerbaar is, is alles direct censureerbaar of strafbaar.

We leven in een wereld waarin de overheid je kan dwingen om je binnen vijf minuten na ontvangst van een sms-bericht aan te melden zodat ze gezichtsherkenning en geolokalisatie kunnen gebruiken om er zeker van te zijn dat je bent waar je hoort te zijn.

Dat gebeurt nu trouwens al.

We leven in een wereld waar ziekenhuisnetwerken en het ene land na het andere land toegeeft dat ze Covid inzetten om de effectiviteit van propaganda op hun burgers te testen.

We leven in een wereld waar een heel land je de mogelijkheid kan ontnemen om te reizen als je niet wilt deelnemen aan deze experimentele injecties.

We leven in een wereld waar de overheid willekeurig nieuwe, onzinnige quarantainegrenzen kan trekken waarbinnen je moet leven en je kan dwingen om (bijvoorbeeld) naar een door haar goedgekeurde kruidenierswinkel kilometers ver te gaan, ook al is er één om de hoek.

We leven in een wereld waar onreine mensen - daarmee bedoel ik ongevaccineerden - zo onuitstaanbaar zijn dat ze niet het recht hebben om eten te kopen.

We leven in een wereld waar de politie in een “vrij land” :

 • achter je mag aan sluipen en je op straat in elkaar kan slaan omdat je geen masker draagt
 • bejaarde vrouwen op de grond mag duwen en met pepperspray bespuiten.
 • traangas en rubberkogels mag afvuren op vreedzame demonstranten.

Denk niet dat dit niet gebeurt, kijk hier:

We leven in een wereld waarin sommigen het prima vinden dat ouders onder dwang van hun kinderen worden gescheiden vanwege Covid.

We leven in een wereld waar (in Washington DC nog wel) kinderen zich kunnen laten vaccineren zonder dat hun ouders het weten.

… en we leven in een wereld waarin onze leiders deze dingen schijnbaar zonder gevolgen kunnen doen.

Zelfs de betrouwbare, Covid-vriendelijke publicatie The Atlantic zegt dat ontwikkelingen zoals hierboven te veel vrijheid uit handen geven.

Mag ik een eerlijke vraag stellen?

Lijkt dit op vooruitgang of glijden we hier stilaan af naar tirannie?

Is dit de wereld waar je in de toekomst in wil leven?

Als je denkt dat het niet donkerder kan, zet je dan maar schrap:

Hier wat mij betreft een andere eerlijke vraag:

Zouden we ons geen zorgen moeten maken dat overheden in de VS, UK en Australië beschikken over:

Willen we blindelings geloven dat het echt om een virus gaat en niets anders?

Of dat deze infrastructuur niet voor kwade doeleinden zou gebruikt kunnen worden?

Dit doet me sterk denken aan …

WELKOM BIJ COVID 1984.

Nu hoor ik sommigen al zeggen:

 • “Oh, komaan, ze zouden nooit …”
 • “Ik ben ervan overtuigd dat er een goede reden is …”
 • “Ik kan niet geloven dat ze zouden …”
 • “Waarom zouden ze …”

Ik geef het toe, misschien (hopelijk) leg ik een link tussen de foute punten ... maar is er een kans dat jij té goed van vertrouwen bent?

Heb je je ooit afgevraagd (zoals ik) hoe het Duitse volk de holocaust onder hun neus heeft laten gebeuren?

Hoe vaak denk je dat ze rationeel dachten en de andere kant opkeken?

Zou het kunnen dat jouw falen om het kwade te zien jouw beperking is?

Laten we eens helemaal uitzoomen ...

Stanford professor John Ioannidis, misschien wel de meest gerespecteerde epidemioloog ter wereld, heeft alle cijfers van over de hele wereld op een rijtje gezet en ontdekt dat het overlevingspercentage van infecties door Covid meer dan 99% is.

Hier zijn de overlevingspercentages per leeftijd:

 • 0-19 jaar: 99,9973%
 • 20-29 jaar: 99,986%
 • 30-39 jaar: 99,969%
 • 40-49 jaar: 99,918%
 • 50-59 jaar: 99,73%
 • 60-69 jaar: 99,41%
 • 70+ jaar: 97,6% (niet opgenomen in een instituut)
 • 70+ jaar: 94.5% (wel en niet opgenomen in een instituut)

Mensen, zo ziet het er elk verkoudheids- en griepseizoen uit!

Zijn we verbaasd dat hoogbejaarde mensen aan het eind van hun leven verkouden worden en kunnen sterven?

Nu weet ik dat Covid voor sommige mensen (waaronder mijn eigen vader) moeilijk en zelfs dodelijk kan zijn, maar dat geldt ook voor veel andere ziekten.

Gaan we aanvaarden dat we elk jaar worden opgesloten en in de vergetelheid worden geduwd?

Wat moet er nog gebeuren voordat we allemaal "genoeg" zeggen?

Als we het eens kunnen zijn over keuzevrijheid ... mag ik dan je hulp vragen om met je vrienden te praten?

Als je aarzelt om ja te zeggen, mag ik dan nog iets verder gaan?

"Ik zou je willen zeggen dat als je niets zegt, je medeplichtig wordt aan wat er gebeurt."

Of je het vaccin gehaald hebt of niet, wij hebben je nodig.

Jij hebt toegang tot je vrienden en familieleden, ik niet.

Waar wil je over tien jaar met trots op terugkijken?

Kijk, ik weet dat dit harde gesprekken zijn.

Deze posts zijn hard.

Ik zou ook liever over andere onderwerpen willen posten, maar ik zet me in voor de strijd.

Ik kan niet elke strijd aangaan, maar ik kan wel vechten met mijn woorden en zo mijn best doen om jou te helpen de jouwe te vinden.

En jij ... waar kan jij je aansluiten bij de vrijheidsstrijd?

En dat brengt me bij mijn laatste punt ...

Ik wil in een vrij land leven

Ik wil niet leven in een wereld waar mensenrechten met voeten worden getreden door machtswellustelingen. Ik wil niet dat mijn kinderen opgroeien in angst of zonder basisvrijheden.

Ik verwerp de nieuwe religie van de volksgezondheid.

Ik zal niet voldoen aan deze dwangmandaten ... nooit.

Zoals Patrick Henry zei: "Geef me vrijheid of geef me de dood."

Amen Patrick ... bedankt dat je al die jaren terug voor ons hebt gevochten.

Nu is het onze beurt om op te staan.

Ik zal vechten voor mijn vrijheid, voor de vrijheid van mijn kostbare kinderen, en voor jouw vrijheid.

Wie volgt me?

DE WEG VOORUIT

De eenvoudige rekensom is dat we deze strijd winnen als er genoeg van ons opstaan en "nee" zeggen.

Vreedzame niet-naleving is nog steeds de weg vooruit. We geven geen terrein prijs.

Ze kunnen niet door elke straat marcheren en ons allemaal arresteren.

Laten we eerlijk zijn, het wordt een hobbelige rit de komende maanden, maar ...

Hier zijn de leuke dingen die kunnen gebeuren als je je inzet om je uit te spreken en nee te zeggen:

 1. In plaats van angstig te zijn, ga je op zoek naar oplossingen.
 2. Je komt tot de vaststelling dat je niet alleen staat.
 3. Je voelt dat je een doel hebt.

Ik ben er stellig van overtuigd dat we deze vrijheidsstrijd zullen winnen.

De tijd is rijp voor het herbouwen van een ethische versie van alle systemen die ons momenteel tot slaaf proberen te maken - bestuur, bankwezen, onderwijs, journalistiek, sociale media, gezondheidszorg, geneeskunde, voedselproductie, entertainment, energie ... alles!

Door betere systemen te bouwen, lokale systemen, maken we de middelen van de globale roofdieren irrelevant.

Als we allemaal van Facebook afgaan of de grote nieuwszenders uitzetten, verdwijnen ze.

Als je een innovator bent, begin dan met innoveren.

Als je een ondersteuningsfunctie hebt, begin dan met het ondersteunen van mensen en bedrijven die ondersteuning nodig hebben.

Wil (of moet) je van job veranderen, kijk dan hier, of hier - vaccinatie niet vereist.

Om het gesprek gaande te houden, ben ik van plan om de komende weken en maanden te bloggen over:

 1. wat ik leer over hoe ik vaccinslachtoffers kan helpen.
 2. wat ik leer over de systemen waarin we geboren zijn en die ons tot slaaf maken.
 3. mijn pogingen om uit deze systemen te stappen en waar ik in plaats daarvan naartoe ga.

Christian

Als je je gezondheid wilt beschermen en onder controle houden in deze vreemde tijden en je houdt van de manier waarop ik complexe informatie verwerk, neem dan contact met me op. Je kunt hier en hier zien wat ik doe.

Christian Elliot

Heb je deze kritieke berichten al gezien?


 
 
 
 
 

Schrijf je in en ontvang
levensreddende informatie