Bescherm Jezelf!

De mensheid wordt bedreigd... Criminele miljardairs werken samen om wereldwide tirannie te vestigen. Leer hoe je jezelf kunt beschermen tegen de toenemende tirannie. Schrijf je nu in!

Sleutels tot het ontrafelen van het mysterie waarom Trump de vaccins pushte

De hiernavolgende kerninzichten openen de poort van verwarring naar een heldere wereld van begrip en hoop.


Trump werd door top militaire inlichtingendiensten, die zich verzetten tegen de mondiale tirannie, gevraagd zich kandidaat te stellen voor het presidentschap. Trump's achtergrond in de besloten kringen van de Cabal en zijn keuze om niet mee te gaan in hun snode plannen gaven hem de voorkennis die nodig was om hen ten val te brengen.

Hij kreeg te horen dat de pandemie eraan zat te komen en leerde dat het plan van de Cabal neerkwam op twee volle jaren van voortdurende lockdowns.

Dit zou de wereldwijde economieën wegvagen en de weg vrijmaken voor een Grote Reset, met permanente wereldwijde dictatuur als gevolg. De agenda hield in dat alle behandelingen voor de pandemische ziekte zouden worden onderdrukt ... want de wereld zou twee jaar in lockdown moeten blijven. Na die twee jaar zou een vaccin worden uitgebracht.

De pandemische agenda


✔︎ De pandemie op de wereldbevolking loslaten

✔︎ Alle behandelingen onderdrukken

✔︎ Twee jaren van lockdowns 

✔︎ De landen vernietigen

✔︎ De middenklasse wegvagen

✔︎ Alle volkeren verpauperen

✔︎ Alle middelen overdragen aan de Cabal

✔︎ De gehele mensheid afhankelijk maken van de Cabal

✔︎ Na twee jaren van lockdowns vaccins uitbrengen

✔︎ Aanbeden worden als de "redders" van de wereld

✔︎ Invoeren van een permanente werelddictatuur

Trump en zijn bondgenoten waren op de hoogte van deze agenda, maar waren niet in staat hem te stoppen. De Cabal was al tientallen jaren bezig met het uitwerken van het plan, en alles was aanwezig en klaar: overheidsinstanties, gezondheidsorganisaties, nieuwsmedia, de gehersenspoelde bevolking, tot het kleinste detail ...

De essentie van de agenda bestond in de twee jaar lockdowns om de wereld te vernietigen. Dit moest met alle middelen voorkomen worden. Er was maar één manier om de lockdowns te beëindigen: een vaccin. 150 jaar non-stop hersenspoeling van de mensheid had vrijwel elke ziel op aarde overtuigd dat een vaccin het enige was dat hen tegen ziekte kon beschermen.

De bevolking eiste een vaccin. Ze zou niets anders accepteren.

Trump kan de geesten van miljarden gehersenspoelde mensen niet veranderen. Openlijk verklaren dat vaccins slecht zijn zou zijn geloofwaardigheid ondermijnen en meteen ook alle kansen verspelen om Amerika en de wereld te redden. Daarom gaf Trump de opdracht om vóór de pandemie aan vaccins te werken. Zijn doel was om de lockdowns te verkorten door het vaccin ver voor de tijdlijn van de Cabal vrij te geven. Dat zou twee doelstellingen vervullen:

1) Amerika en de wereld redden van de ondergang;
2) De Cabal dwingen de uitvoering van hun programma te versnellen, waardoor ze kritieke fouten maken en zichzelf blootgeven.

Dat was de enige optie. Niets kon de vaccins voorkomen. De mensen eisten deze vaccins. Ze zouden hoe dan ook zijn vrijgegeven. Alles wat Trump kon doen was ze vervroegen om de plannen van de Cabal te dwarsbomen. Tegelijkertijd verzette hij zich hevig tegen vaccinmandaten, verdedigde hij de eigen keuze van het individu en steunde hij zijn bondgenoten die de mensheid waarschuwden voor de gevaren van de injecties.

Trump promootte behandelingen gedurende maanden


Een centraal onderdeel van de Cabal-strategie was het geheimhouden van alle behandelingen. De WGO gebood alle regeringen, nieuwsmedia en sociale media om informatie over behandelingen te censureren en te verbieden. De mensheid mocht geen hoop koesteren. Iedereen moest in een sfeer van totale wanhoop worden gehouden, opgesloten voor twee jaar in afwachting van een vaccin.

Trump gooide dit plan aan flarden door van de daken te schreeuwen dat er behandelingen waren. Hij plaatste 26 tweets (!) over hydroxychloroquine en promootte artsen die het gebruikten.

Dit is de lijst van de 26 (!) tweets waarin Trump de mensheid probeerde duidelijk te maken dat een vaccin niet nodig was omdat er veilige en bijzonder effectieve geneesmiddelen beschikbaar waren.

Trump maakte ook persoonlijke video's waarin hij de wereld vertelde over heilzame therapieën. Hij vertelde de wereld herhaaldelijk om niet bang te zijn en hun leven niet te laten beheersen door COVID.

In wezen nam Trump de noodzaak van een vaccin weg door te zeggen dat er behandelingen bestonden. Wie heeft er immers een overhaast vaccin nodig als er efficiënte medicijnen beschikbaar zijn? Hij heeft deze medicijnen maandenlang gepromoot. De betekenis hiervan ontgaat de meesten van ons. De Cabal hield vol dat er geen behandelingen waren, en regeringen wereldwijd verboden elke vorm van behandeling. Trump verstoorde hun plan ernstig door maandenlang, zo luid als maar kon, aan te dringen op remedies.

Uiteindelijk moest hij echter het onvermijdelijke doen: Amerika en de wereld redden van totale ondergang door de komst van het vaccin meer dan een jaar te vervroegen.

Nogmaals: de vaccins waren niet zijn idee. Ze waren het plan van de CABAL. Hij gaf ze gewoon 1,5 jaar eerder vrij om de lockdowns te beëindigen. En dat is wat de wereld gered heeft.

De genocide is niet zijn schuld. De nevenwerkingen zijn niet zijn verantwoordelijkheid. Dit alles zou sowieso gebeurd zijn, en veel erger nog: bovenop de totale uitroeiing van Amerika en alle naties, zou een tirannieke Grote Reset plaatsgevonden hebben.

Sleutels tot het openen van onze geest


✔︎ De vaccins zouden hoe dan ook gekomen zijn 

✔︎ Trump kon ze niet verhinderen

✔︎ De mensheid eiste een vaccin om de lockdowns te stoppen 

✔︎ Trump versnelde de agenda met meer dan een jaar

✔︎ Zo redde hij de wereld van de ondergang

✔︎ Hij promootte voortdurend behandelingen
die een vaccin overbodig maakten 

✔︎ Hij verzette zich voortdurend tegen de vaccinmandaten 

✔︎ Hij zei "niemand hoeft bang te zijn voor COVID"

✔︎ Hij staat achter zijn bondgenoten die waarschuwen voor de vaccins

Onlangs kondigde Trump zijn plan aan om censuur te verbieden, wat betekent dat degenen die de mensheid waarschuwen voor de vaccins niet langer het zwijgen zal kunnen worden opgelegd. Als hij aan de kant van de Cabal stond, zou hij dit niet doen, want een belangrijke boodschap van de patriotten vandaag is: blijf van de vaccins af!

Stel je voor wat er gebeurt als alle artsen wereldwijd de mensheid weer kunnen waarschuwen voor de vaccins!  Dat zal dan wel aan Trump te danken zijn.

Moge dit inzicht u helpen beseffen dat Trump helemaal niet kwaadaardig is. Hij heeft een onmogelijke oorlog gevoerd. Laten we dieper leren graven, verder kijken dan de oppervlakte en een juist inzicht verwerven. Luister niet naar negatieve geluiden.

Kijk eens naar volgend lijstje van wat Trump allemaal verwezenlijkt heeft ...

✔︎ Corruptie binnen de media blootgesteld

✔︎ Corruptie binnen de overheid blootgesteld

✔︎ Corruptie binnen de farma-industrie blootgesteld

✔︎ Corruptie van Big Tech blootgesteld

✔︎ Corruptie binnen FBI blootgesteld

✔︎ Corruptie binnen CIA blootgesteld

✔︎ Corruptie binnen het Ministerie van Justitie blootgesteld

✔︎ Corruptie binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken blootgesteld

✔︎ Corruptie binnen de belastingdiensten blootgesteld

✔︎ Corrupte verkiezingen blootgesteld

✔︎ Corruptie binnen gerechtelijke macht blootgesteld

✔︎ Corruptie binnen Hooggerechtshof blootgesteld

✔︎ Corrupte RINO's (Republicans in name only) blootgesteld

✔︎ Deep State blootgesteld

✔︎ Cabal blootgesteld

✔︎ Kinderhandel blootgesteld

✔︎ Transgenderagenda blootgesteld

✔︎ Grensinvasie blootgesteld

✔︎ Misdaden tegen de mensheid van de WGO blootgesteld

✔︎ Het plan van de WEF om de wereld te domineren blootgesteld

✔︎ Het bedrog rond klimaatverandering blootgesteld

✔︎ De Nieuwe Wereldorde blootgesteld

✔︎ Het plan om “America te vernietigen” blootgesteld

Trump heeft niets anders gedaan dan het kwaad ontmaskerd. Niet alleen heeft hij alles blootgelegd, hij pakt het persoonlijk aan. Daarom wordt hij voortdurend aangevallen.

Onderstaande is een niet-exhaustieve lijst van onophoudelijke aanvallen op Trump:

✔︎ Hoax over Russische samenzwering

✔︎ Twee pogingen tot afzetting

✔︎ Lastercampagnes in de mainstream media

✔︎ Facebook- en Twitter accounts verwijderd

✔︎ Verkiezingsfraude op massale schaal

✔︎ De valstrik van 6 januari

✔︎ Kanye West opgezet

✔︎ Onderzoek naar belastingaangifte

✔︎ Voortdurend publiekelijk in diskrediet brengen

✔︎ Beschuldigingen van gecontroleerde oppositie

✔︎ Verraad door de Republikeinse Partij

Tijdens conferenties van het World Economic Forum (de denktank van de Cabal) werd Trump herhaaldelijk genoemd als de grootste bedreiging voor hun plan. George Soros noemde Trump hun nummer 1 vijand.

De boodschap van het donkere wereldje was al van bij het begin: "Haat Trump! Haat Trump! Haat Trump!" Als je erop aandringt om Trump te haten, doe je precies datgene wat de donkere kant de mensheid al jaren toeschreeuwt. Alsjeblieft, kies niet de kant van het kwaad.

Mogen we allen een juist onderscheidingsvermogen ontwikkelen en de kant van de waarheid kiezen.

Verenigd staan we, verdeeld vallen we.

David Sorensen

Bescherm uw leven


Meld je aan om levensreddende, kritische informatie te ontvangen die onthult wat er werkelijk aan de hand is in de wereld, en leer hoe je jezelf en je geliefden kunt beschermen. Mis deze cruciale informatie niet.
Schrijf je nu gratis in!

Wij beschermen uw privacy en informatie.

Heb je deze kritieke berichten al gezien?


 
 
 
 
 

Schrijf je in en ontvang
levensreddende informatie