Bescherm Jezelf!

De mensheid wordt bedreigd... Criminele miljardairs werken samen om wereldwide tirannie te vestigen. Leer hoe je jezelf kunt beschermen tegen de toenemende tirannie. Schrijf je nu in!

De Wereldgezondheidsorganisatie is een één wereldregering

world health organization one world government

Wist u dat de Wereldgezondheidsorganisatie letterlijk is opgezet om te fungeren als een één wereldregering?

The World Health Organization is a One World Government

Wist u dat wanneer de WGO een pandemie afkondigt, alle nationale wetten worden opgeheven en de hele wereld wordt onderworpen aan de zogenaamde "grondwet" van de WGO?

The World Health Organization is a One World Government

Wist u dat de WGO op elk moment een pandemie kan uitroepen op basis van willekeurige frauduleuze diagnoses?

The World Health Organization is a One World Government

Wist u dat de WGO de huidige pandemie heeft uitgeroepen op basis van de uitermate incorrecte PCR-test die tot 94% foutpositieve uitslagen oplevert?

The World Health Organization is a One World Government

Wist u dat alle landen van de wereld zich nu onvoorwaardelijk moeten onderwerpen aan de richtlijnen van de WGO?

The World Health Organization is a One World Government

Wist u dat de WGO in handen is van en gecontroleerd wordt door privépersonen die door niemand democratisch werden verkozen?

The World Health Organization is a One World Government

Wist u dat daardoor de WGO in feite een private entiteit is die de hele wereld regeert - buiten elke vorm van democratie om?

The World Health Organization is a One World Government

Wist je dat het hele gezondheidssysteem in de wereld in handen is van financiële oligarchen die dit systeem gebruiken om de hele mensheid te domineren?

WGO- en VN-deskundigen waarschuwen de mensheid


Dr. Silvia Behrendt en Dr. Astrid Stuckelberger bekleedden leidinggevende posities in de Wereldgezondheidsorganisatie en de Verenigde Naties. Zij onthullen hoe de WGO strategisch is geïnfiltreerd in alle landen van de wereld met als doel de democratie af te schaffen en haar eigen tirannie op te leggen aan de hele mensheid.

De WGO heeft haar eigen "grondwet", een term die zorgvuldig gekozen werd met de bedoeling de nationale grondwetten te vervangen.

Alle landen in de wereld zijn gehouden tot onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan alles wat de WGO zegt, waardoor het in feite een één wereldregering wordt, die volledig ontsnapt aan nationale grondwetten en enige vorm van democratie.

Dit alles onder het mom van "gezondheidszorg". De "International Health Regulations" van de WGO (aangeduid als IHR) zijn in het leven geroepen om de weg vrij te maken voor deze wereldwijde tirannie. Alles wat ze nodig hebben om de wereld aan hun controle te onderwerpen is een methode om een "noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang" uit te roepen, wat gemakkelijk kan met eender welke frauduleuze test. Dr. Behrendt onthulde dat er geen coronapandemie was totdat de gebrekkige PCR-test werd ingevoerd, waardoor de zogenaamde "gevallen" plotseling 14-voudig toenamen. Deze PCR-test kan echter geen enkele infectie of ziekte opsporen. Het is pure fraude.

De klokkenluiders van de WGO leggen ook bloot hoe dit totalitaire wereldwijde gezondheidssysteem volledig wordt gecontroleerd door particuliere bedrijven en individuen die hun astronomische rijkdom inzetten om de mensheid te tiranniseren.

bill gates who

Zo werd Bill Gates in 2012 tijdens de Wereldgezondheidsvergadering uitgeroepen tot hoofd van het wereldwijde vaccinatieplan 2012-2020, hoewel hij geen enkele medische opleiding heeft genoten - en naar eigen zeggen voor vaccins kiest vanwege de astronomische financiële voordelen. Dankzij zijn vaccinondernemingen is Gates' fortuin immers geëxplodeerd tot meer dan $100.000.000.000 USD.

Gates is intussen ook de belangrijkste donor van de WGO die hij dus in feite helemaal controleert. Met andere woorden, de hele wereld wordt letterlijk geregeerd door Bill Gates.

Wat deze twee klokkenluiders van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Verenigde Naties hebben blootgelegd, is dat particuliere entiteiten een wereldwijd systeem hebben gecreëerd dat hen in staat stelt "noodsituaties op gezondheidsgebied van internationaal belang" als excuus te gebruiken om de mensheid van alle rechten en vrijheden te beroven en een totalitair regime in te voeren. Ondertussen verdienen ze triljoenen dollars...

Stop World Control is vastbesloten om deze criminele agenda bloot te leggen, zodat mensen wereldwijd wakker kunnen worden en zich kunnen verweren tegen deze psychopaten. Als u onze missie om de mensheid te verdedigen tegen criminele tirannie wilt steunen, maak dan hier een donatie. Uw steun betekent veel voor ons. Samen kunnen we van deze wereld een betere plek maken! Bedankt.

Bovenstaande verklaringen worden ontmaskerd door de topdeskundigen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Verenigde Naties in het rapport GRAND JURY EVIDENCE 1. Hun informatie wordt ook bevestigd door deskundigen van de Britse marine, het US Marine Corps, de Britse regering, het CDC, de Britse inlichtingendiensten, enz.

Download HIER HET BEWIJSREPORT

Grand Jury Evidence 1

Heb je deze kritieke berichten al gezien?


 
 
 
 
 

Schrijf je in en ontvang
levensreddende informatie