Wetenschappelijk bewijs dat Covid een misdaad is


dr reiner fuellmich crimes against humanity

Dr. Reiner Fuellmich is een wereldberoemde internationale procesadvocaat met tientallen jaren ervaring in het succesvol aanklagen van grote frauduleuze bedrijven zoals Volkswagen en Deutsche Bank. Zijn wereldwijd netwerk van advocaten heeft meer dan tweehonderd experts uit alle takken van de wetenschap geraadpleegd. Zij verzamelden onweerlegbaar bewijs dat de coronapandemie een geplande criminele operatie is.

KIJK NAAR DR. REINER FUELLMICH

Wetenschappelijk bewijs dat Covid een misdaad is

WORLD DOCTORS ALLIANCE: ER IS GEEN PANDEMIE
In een 60 pagina's tellend rapport van de World Doctors Alliance en de Buitenparlementaire Coronaonderzoekscommissie wordt uitgelegd waarom er geen sprake is van een pandemie.  

THE COVID-19-DOSSIER
Dr. David Martin, PhD, trad naar voren in de meest bekeken documentaire aller tijden: Plandemic.  Hij bundelde in het COVID-19-dossier het onweerlegbare bewijs dat de pandemie niets minder is dan een terroristische aanval op de mensheid.

COVID-19 - JURIDISCH RAPPORT
Dr. Peter R. Breggin, MD, schetst het wetenschappelijk en juridisch bewijs dat COVID-19 wordt gebruikt voor het invoeren van medisch totalitarisme.

COVID-19 - ONDERZOEKSRAPPORT
Dit onderzoeksrapport van Franse legerofficieren ontmaskert Covid als een aanslag op de mensheid.

COVID-19: pandemiE. WINST. GEVOLGEN.
Een 229 pagina's tellend onderzoeksrapport van Harrison Publications toont aan dat de pandemiemaatregelen een onrechtmatige en illegale aanslag op het volk zijn.

EEN BEZORGD NETWERK VAN ADVOCATEN
Het Australische Bezorgd advocatennetwerk heeft een zipbestand vrijgegeven met een schat aan informatie over de misdaden van de pandemie.  Dit bestand omvat ook open brieven die gericht werden aan de Overheid.

Wetenschappelijke studies rond 5G

5G VEROORZAAKT CORONAVIRUSSEN
Een sterk gecensureerde, doch wijd verspreide wetenschappelijke studie onthult hoe 5G-straling effectief coronavirussen aanmaakt in het menselijk lichaam.

DE RELATIE TUSSEN 5G EN COVID-19
Deskundigenverslag over gerichte energiestralingsemissies van de vijfde generatie (5G) in de context van met nanometaal verontreinigde vaccins waaronder Covid-19 met antennes van grafietijzeroxide

Bio Initiative Report
Het Bio Initiative Report is een door 14 wetenschappers, experts op het gebied van volksgezondheid en overheidsbeleid opgestelde analyse van meer dan 2000 beschikbare wetenschappelijke studies waaruit blijkt dat elektromagnetische straling van lage sterkte - onder de huidige toegestane limieten - schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid.

Wetenschappelijk onderzoek rond maskers

STANFORD-STUDIE OVER MASKERS
Wetenschappelijk bewijs voor de doeltreffendheid van gezichtsmaskers ontbreekt. Wel werd vastgesteld dat er nadelige fysiologische, psychologische en gezondheidseffecten aan verbonden zijn.

OVERZICHT VAN WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR OVER MASKERS
Dennis Rancourt, PhD, heeft alle bestaande wetenschappelijke literatuur over gezichtsmaskers bestudeerd en onthult hoe de wetenschap stelt dat zij geen bescherming bieden tegen virussen. Zoals vele andere wetenschappers die de waarheid spreken over Covid, is Dr. Rancourt gecensureerd en werd zijn profiel van ResearchGate.net verwijderd.

MASKERS VEROORZAKEN ERNSTIGE SCHADE
Dennis Rancourt, PhD, analyseert wetenschappelijke literatuur die aantoont hoe maskers lichamelijke schade veroorzaken.

WAAROM GEZICHTSMASKERS NIET WERKEN
Uit een onthullend onderzoek van John Hardie, BDS, MSc, PhD, FRCDC, blijkt dat gezichtsmaskers het infectierisico juist vergroten. Jarenlang was deze gerenommeerde studie de internationale standaard voor wetenschappelijk inzicht over maskers. Toen de pandemie op de mensheid werd losgelaten, werd dit rapport plotseling in diskrediet gebracht en gecensureerd.

BACTERIËLE LONGONTSTEKING DOODSOORZAAK NR. 1
Tijdens de Spaanse Griep in 1918-1919 stierven de meeste mensen aan een bacteriële longontsteking. Het is bekend dat die aandoening wordt veroorzaakt door het veelvuldig dragen van maskers.

Wetenschappelijke studies rond lockdowns

Lockdowns HOUDEN HET Coronavirus NIET ONDER CONTROLE
Een studie uitgevoerd door het American Institute for Economic Research toont aan dat lockdowns de verspreiding van het coronavirus niet tegenhouden. 

STANFORD-STUDIE ROND LOCKDOWNS
Vier wetenschappers van de Universiteit van Stanford, Californië, onthullen dat lockdowns de verspreiding van een virus niet beperken.

SCHADELIJKE EFFECTEN VAN LOCKDOWNS
America's Frontline Doctors stelde een overzicht op van bewezen schadelijke effecten van lockdowns op de bevolking.

BRIEF VAN MEER DAN 500 ARTSEN
Meer dan 500 artsen hebben president Trump aangeschreven met de waarschuwing dat lockdowns het leven van miljoenen mensen verwoesten. 

20+ wetenschappers ontmaskeren PCR test als fraude

INTREKKING VAN HET DROSTEN-DOCUMENT
Meer dan twintig gerenommeerde wetenschappers onthullen hoe de PCR-test van Christian Drosten geen infectie kan opsporen en een hoog percentage valspositieve resultaten oplevert. 

point-of-care serologische tests
Uit een studie van de Nederlandse Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT) blijkt dat geen van de momenteel gebruikte tests voldoet aan de vereiste criteria om vast te stellen of iemand besmet is.

Wetenschappelijk bewijs voor coronabehandelingen

HYDROXYCHLOROQUINE
Hydroxychloroquine, dat wereldwijd door tienduizenden artsen wordt gebruikt en al meer dan 65 jaar lang door de FDA is goedgekeurd, wordt beschouwd als een veilig en vrijwel 100% effectief geneesmiddel voor COVID-19.

BUDESONIDE
100% effectief middel tegen COVID-19 ontdekt door Dr. Richard Bartlett, die meer dan 500 coronapatiënten zag genezen na behandeling met dit astmamedicijn. Deze gerandomiseerde gecontroleerde studie bewijst dat het inderdaad werkt.

IVERMECTINE

Pierre Kory, MD, MPA, heeft meer coronapatiënten behandeld dan wie dan ook. Hij ontdekte dat Ivermectine een echt wondermiddel is voor COVID-19. Deze studie van tien medische experts toont aan dat Ivermectine zowel COVID-19 voorkomt als geneest.

CHLOORDIOXIDE

Biofysicus Andreas Kalcker bracht het dagelijkse sterftecijfer onder de runderen in Bolivia terug van 100 per dag naar bijna nihil. Dat deed hij met een stof die hij al meer dan 13 jaar onderzoekt: chloordioxide. Dit artikel bewijst de doeltreffendheid ervan. 

Wetenschappelijke informatie over vaccins

VACCINS VERERGEREN COVID-19

COVID-19-vaccins die ontwikkeld zijn om neutraliserende antilichamen op te wekken, kunnen personen die gevaccineerd zijn gevoelig maken voor ernstigere ziekten dan wanneer zij niet gevaccineerd zouden zijn. 

OVERLIJDENS EN LEVENSBEDREIGENDE BIJWERKINGEN - VAERS

Een eerste publicatie van duizenden overlijdens en levensbedreigende bijwerkingen van de COVID-19-vaccins in de VS, uitgebracht door de CDC op 27 januari 2021. Het dient slechts ter illustratie, aangezien het aantal sterfgevallen dagelijks sterk stijgt en wereldwijd veel hoger ligt.

Geen instemming met gedwongen COVID-19-vaccins

Diepgaande opsomming van medische en juridische argumenten waarom vaccins nooit verplicht mogen worden gesteld. Dit kan gebruikt worden als een brief van niet-instemming. 

BURGERLIJKE VRIJHEDEN ROND MEDISCHE EXPERIMENTEN

Heel eenvoudig: volgens het internationaal recht kan niemand gedwongen worden een experimentele behandeling te ondergaan.

Overzicht van strafbare feiten

ONDERDRUKKING VAN BEHANDELINGEN

Hoewel de wereld werd verteld dat we te maken hadden met de grootste gezondheidsbedreiging aller tijden, werd elk succesvol behandelingsprotocol voor COVID verboden. Artsen die de levens van coronapatiënten redden, werden monddood gemaakt, ontslagen, belasterd, gearresteerd en sommigen zelfs vermoord. Apotheken werden bevolen recepten voor werkende COVID-behandelingen te weigeren.

Wetenschappelijke fraude zonder weerga

Toonaangevende wetenschappelijke organisaties zoals The Lancet en de Wereldgezondheidsorganisatie werden betrapt op fraude en massamoord, alles om deze succesvolle behandelingen voor de mensheid verborgen te houden.

Ongekende censuur

Niemand - zelfs geen Nobelprijswinnende wetenschappers - mocht zich uitspreken over de echte wetenschap rond deze pandemie. Wereldwijd werd een ongekende massacensuur gehanteerd. Slechts één verhaal werd geduld, en dat was in tegenspraak met elk aspect van de werkelijkheid en de wetenschap.

VALSE COVID-LABELS

Ziekenhuizen en artsen wereldwijd kregen de opdracht, of werden betaald, om elke patiënt en elk sterfgeval te registreren als COVID. Ontelbare mensen getuigden online hoe ze naar het ziekenhuis gingen voor aandoeningen die niets te maken hadden met COVID, maar toch geregistreerd werden als COVID-patiënten. Hartaanvallen, gebroken ledematen, beroertes, vallen van paarden, auto-ongelukken: alles werd geregistreerd als COVID.

Financiële stimulansen om te moorden

Ziekenhuizen ontvingen duizenden dollars voor elke patiënt die ze als COVID labelden. Er was geen bewijs nodig. Als ze hen beademden of het giftige medicijn Remdesivir toedienden, ontvingen ze opnieuw duizenden dollars. Voor elk sterfgeval geregistreerd als COVID, ontvingen ze weer tienduizenden dollars. Een patiënt die ten onrechte als COVID werd geregistreerd, een foute behandeling onderging en er zelfs aan overleed, leverde de gezondheidswerkers meer dan honderdduizend dollar op. Niets van dit alles is ooit eerder gebeurd in de geschiedenis van de geneeskunde, en toch was dit wereldwijd de gangbare praktijk. Het verkeerd labelen, het verkeerd behandelen en vermoorden van patiënten creëerde bijna van de ene dag op de andere duizenden medische miljonairs.

Massamoord op bejaarden

Artsen, verpleegkundigen en begrafenisondernemers verklaarden hoe zij getuige waren van de moord op talloze bejaarden in verzorgingstehuizen die een overdosis drugs toegediend kregen. Ze werden bestempeld als COVID- sterfgevallen, wat als excuus diende voor het invoeren van de lockdowns.

Massavernietiging door lockdowns

Miljoenen mensen verloren hun bedrijf, baan, gezondheid, geestelijke gezondheid, familie en zelfs hun leven tijdens de lockdowns. De lockdowns bleken voor de mensheid veel vernietigender dan de ziekte zelf. Covid heeft immers een overlevingskans van 99,7%.

Kleine ondernemingen kapotgemaakt

Talloze kleine bedrijven werden vernietigd door de lockdowns, terwijl de megacorporaties - die elke dag duizenden mensen aantrekken - mochten open blijven. Het resultaat was dat de mensheid afhankelijker werd van deze megacorporaties. Hierdoor verarmde de middenklasse en werden de rijken, die miljarden verdienden tijdens de lockdowns, nog rijker.

Antiwetenschappelijke maskermandaten

Wereldwijd werden maskers verplicht opgelegd, hoewel elke wetenschappelijke studie over maskers bewijst dat ze geen bescherming bieden tegen een virus. Maskers verhogen juist het infectierisico omdat ze vocht vasthouden, bacteriën ophopen, de uitademing van giftige lucht belemmeren en de zuurstofopname drastisch verminderen. En bovendien leiden ze tot meer stress, waardoor het immuunsysteem afneemt.

Pandemie op basis van valse gegevens

Het middel bij uitstek om de wereld te vertellen dat er een pandemie was, was de PCR-test. De uitvinder van PCR, Kary Mullis, had echter gewaarschuwd dat PCR niet kan worden gebruikt om besmetting of ziekte vast te stellen. De PCR-test geeft tot 94% foutpositieve uitslagen! Miljoenen perfect gezonde mensen werden bestempeld als "ziektegevallen", en dat was de echte basis om een "pandemie" uit te roepen.

PANIEKZAAIERIJ VIA DE Media

De nieuwsmedia werden wereldwijd ingezet om ongekende angst en hysterie bij de wereldbevolking te ontketenen. Acteurs die zich voordeden als patiënten, het gebruik van poppen en met papier gevulde lijkzakken werden gefilmd in intensive care centra, ziekenhuizen en mortuaria om de bevolking angst aan te jagen. Dit bereidde hen voor om massale vaccinaties te gaan eisen om hen te "redden" van deze geplande nachtmerrie.

ExperimentEEL VACCIN

Een niet-geteste, experimentele DNA-veranderende cocktail van niet bekendgemaakte gifstoffen werd aan de wereldbevolking opgedrongen als het enige antwoord, terwijl elke effectieve, onschadelijke behandeling werd onderdrukt.

Bedrieglijke marketing

Deze inentingen zijn helemaal geen vaccins, want ze doen niet wat een vaccin doet: ze voorkomen geen infectie of overdracht. Toch worden ze ten onrechte als vaccin op de markt gebracht.

Zelfassemblerende nanotechnologie

Diverse medische toponderzoekers van wereldformaat onthulden microscopische beelden die laten zien hoe deze injecties zelfassemblerende nanotechnologie bevatten, samen met zeer toxisch 5G-geleidend grafeenoxide. Deze nanotechnologie digitaliseert mensen waardoor ze potentiële ontvangers en zenders van 5G-signalen worden.

Vaccinexperts DE MOND GESNOERD

Toonaangevende vaccindeskundigen van over heel de wereld die waarschuwden voor deze experimentele injecties werden met geweld het zwijgen opgelegd. Velen werden ontslagen, sommigen gearresteerd en anderen in psychiatrische inrichtingen gestopt omdat zij de wereld waarschuwden voor deze gevaarlijke DNA-veranderende cocktails, die zelfs nanobots bevatten.

Bijwerkingen van het vaccin doodgezwegen

Verpleegkundigen en artsen verklaarden dat zij onder druk werden gezet om bijwerkingen van deze injecties niet te melden. Zelfs wanneer ze gemeld werden, werd de overgrote meerderheid van de bijwerkingen door de gezondheidsinstellingen genegeerd. Slechts 10% van de meldingen van bijwerkingen worden geregistreerd. Slachtoffers die twee weken na de injectie overlijden, worden afgedaan als "niet gerelateerd aan het vaccin". Een Duitse arts sprong zijn dood tegemoet van het dak van het ziekenhuis omdat hij de misdaden waartoe hij werd gedwongen niet meer aankon.

MILJOENEN VACCINDODEN

Ondanks de massale onderdrukking van bijwerkingen van vaccins, blijkt uit de wereldwijde gegevens dat miljoenen mensen zijn gestorven en honderden miljoenen ernstig gewond zijn geraakt door deze giftige cocktails. Verlamming, blindheid, beroerte, hartkwalen, zijn slechts enkele van de honderden bijwerkingen. Tijdens de pandemie was er in de meeste landen geen sprake van oversterfte. Toen de massale injecties begonnen, explodeerde het sterftecijfer wereldwijd. Toch wordt er geen verband erkend tussen deze massale sterfte van de mensheid en de massale vaccinaties. Media en regeringen zeggen simpelweg dat er geen verklaring is voor deze tsunami van plotselinge sterfgevallen.

Georkestreerd voor meer controle

Het is bewezen dat dit niet om een natuurlijke pandemie ging, maar om een georkestreerde crisis met als doel de controle over de wereldbevolking te vergroten. Sinds de pandemie zijn inderdaad ongekende systemen van sociale controle, toezicht en tirannie ingevoerd. Veel landen bereiden zich voor om alleen mensen aan de samenleving te laten deelnemen als ze voortdurend hun zoveelste injectie krijgen, meerdere keren per jaar.

Bescherm uw leven


Meld je aan om levensreddende, kritieke informatie te ontvangen die onthult wat er in de wereld gaande is, en leer hoe je jezelf en je geliefden kunt beschermen. Mis deze essentiële informatie niet. Schrijf je nu gratis in!

Wij beschermen uw privacy en informatie.

KRITIEKE INFORMATIE VOOR DE MENSHEID:


Bescherm je leven


Zorg ervoor dat u geen levensreddende informatie mist.
Schrijf je in. Het is gratis.