Bescherm Jezelf!

De mensheid wordt bedreigd... Criminele miljardairs werken samen om wereldtirannie te vestigen. Leer hoe je jezelf kunt beschermen. Schrijf je nu in!

Dit zal een einde maken aan het kwade en een nieuwe wereld inluiden

Hoe kan een nieuwe wereld geboren worden waar het goede heerst in plaats van het kwade? Volstaat het om de kwade entiteiten die momenteel de mensheid overheersen te arresteren? Hoewel dat een groot verschil zou maken, is de verandering die we nodig hebben veel omvangrijker.

Eeuwenlang al wordt onze wereld in het geheim bestuurd door diep duistere entiteiten die zich verschuilen achter de façade van regeringen om zonder hinder van de publieke opinie hun operaties door te voeren. Deze verborgen heersers, ook wel de Deep State, Cabal, Schaduwregering, Elite, Luciferianen, enz. genoemd, worden nu meer dan ooit ontmaskerd, en dat zal uiteindelijk tot hun ondergang leiden. Zij kunnen zich niet langer schuilhouden, want het licht van de waarheid gaat overal ter wereld steeds sterker schijnen. De sluier wordt opgelicht, en honderden miljoenen mensen gaan de duivelse aard van diegenen die in onze wereld aan de touwtjes trekken, begrijpen.

Hoewel het zien van de duisternis ons dwingt te roepen om gerechtigheid en bevrijding, moeten we beseffen dat de ware oplossing voor deze crisis dieper verscholen ligt. Ze ligt immers besloten in jou en mij.

De mensheid als geheel moet veranderen om ervoor te zorgen dat wanneer deze kwaadaardige machthebbers eenmaal verwijderd zijn, zij niet simpelweg vervangen worden door de volgende generatie goddeloze entiteiten.

Met andere woorden: als de mensheid niet de nodige lessen leert, zal er nooit iets veranderen. Het is als dweilen met de kraan wijd open. Het water dat je opvangt, wordt vervangen door nieuwe waterstromen. We moeten de kraan helemaal dichtdraaien. Een einde maken aan de stroom van verdorvenheid in deze wereld.

Als we de poorten van de hel niet sluiten, zullen demonen onze wereld blijven binnendringen tot in de eeuwigheid.

Velen hebben zich laten wijsmaken dat dit zal geschieden door een soevereine bovennatuurlijke interventie vanuit de hemel, meer bepaald wanneer Christus fysiek naar de aarde terugkeert. Jaren van onderzoek hebben mij geleerd dat dit een misvatting is die op strategische wijze in de godsdiensten van de wereld geïnjecteerd werd om te voorkomen dat de ware oplossing werkelijkheid wordt. Als de mensen wordt verteld dat ze moeten wachten op een bovennatuurlijke verlossing, zullen zij nooit opstaan om te worden wie zij geroepen zijn te zijn, en het kwaad stoppen.

Het houdt de goede mensen in eeuwige onbeweeglijkheid, zwakheid en daadloosheid, eeuwig wachtend op die bovennatuurlijke ervaring, nooit opkomend om te worden wie ze geacht zijn te worden. 

Dit is precies wat de tsunami van het kwaad in onze wereld heeft toegelaten: het vernietigende onvermogen van de goede mensen die er door hun vruchteloze houding niet in geslaagd zijn het kwaad uit deze wereld te verdrijven. We zijn hier niet om te wachten op redding van boven- of buitenaf. De ware boodschap is dat we allemaal geroepen zijn om van ganser harte terug te keren tot de Schepper van het Leven, en vanuit die herstelde verbinding kunnen we in kracht, liefde, wijsheid en moed opstaan om de krachten van de duisternis te verjagen en deze wereld te herstellen tot een plaats waar kinderen veilig zijn, huwelijken bloeien, ziekte wordt uitgeroeid, en overvloed vrijelijk voor iedereen stroomt.

Wij zijn geroepen om ons naar onze Schepper te keren en zijn hulp te ontvangen om van deze wereld een betere plek te maken.

Strategische infiltratie in de religies van de wereld heeft ertoe geleid dat miljarden mensen denken dat we moeten wachten op een externe verlosser om al onze problemen op te lossen. De ware boodschap van de Schrift is precies het tegenovergestelde:

we zijn geboren om wereldverbeteraars te zijn die gewonden genezen, een einde maken aan onrecht, demonische entiteiten verbannen en de hemelse dimensie meenemen waar we ook gaan. We moeten niet wachten om aan deze wereld te ontsnappen, maar helden worden die de mensheid redden.

Dat vereist een veel grotere omschakeling dan de onmiddellijke arrestatie van een paar supercriminelen. Het betekent dat we alle vormen van egoïsme, oneerlijkheid, perversie en andere ongunstige invloeden uit ons eigen leven moeten verwijderen door ons te wenden tot Hem die zuiver leven, liefde en waarheid is, en dat we die dimensie in onze wereld leren uitdragen. net zoals de goddelozen het duistere rijk dienen en hun dimensie in onze wereld uitdragen.

We kunnen niet neutraal blijven in deze oorlog. We kunnen niet het domme excuus gebruiken dat we "niet aan religie doen". Dit heeft niets te maken met welke religie dan ook. Dit is de essentie van ons bestaan: dienen we het duistere rijk of dienen we het goede?

De entiteiten die de mensheid onderdrukken, tot slaaf maken, martelen en vernietigen zijn in de kern diep spiritueel, en ze zijn allemaal betrokken bij een groot aantal duistere spirituele praktijken om door dat rijk bekrachtigd te worden zodat ze hun snode werk op aarde kunnen voltooien.

We hebben hier niet te maken met agnosten. Het zijn entiteiten - zowel menselijke als uit andere dimensies - die heel goed weten dat er een glorieuze, goede, liefhebbende Schepper is, maar die ervoor gekozen hebben tegen Hem op te staan en die van harte het tegenovergestelde rijk dienen. Zij brengen kinderoffers in ruil voor bovennatuurlijke macht die hen in staat stelt over deze wereld te heersen. Dit wordt grondig gedocumenteerd door dit bewijsrapport.

De ware transformatie van onze wereld ligt niet buiten ons. Het zit in ons. Als we ons beginnen los te maken van alles wat duister, slecht, pervers en verdorven is, en met ons hele hart, verstand en ziel terugkeren naar Hem die pure goedheid, waarheid en liefde is, dan zal deze wereld werkelijk een betere plek worden. Dan zal deze wereld bevolkt zijn met dragers van de hemelse verhevenheid die de krachten van de duisternis verdrijft.

Als we op onze eigen persoonlijke, verborgen manieren verbonden blijven met het duistere rijk, voeden we die krachten. De mensheid kan niet worden gered door de demonen van buitenaf te verwijderen. We moeten dieper kijken. 

In mijn hart leeft een visioen voor de toekomst. Wat ik zie zijn ontelbare mensen wereldwijd die niet langer het duistere rijk dienen. Ze kijken niet naar obscene speelfilms, luisteren niet naar duistere muziek, voeden hun geest niet met de perversie uit Hollywood. Zij houden van heel andere dingen en hebben hun ziel ingesteld om een hemelse boodschapper te worden.

Zij leven niet voor eigen gewin. Hun harten branden van hartstocht om de mensheid en de hele schepping te zien bloeien. Zij koesteren een brandend innerlijk vuur om elk aspect van het menselijk bestaan terug te winnen en waarheidsgetrouwe nieuwsmedia, werkelijk zorgzame gezondheidszorg, rechtvaardige rechtspraak, heilzame landbouw, eerlijke handel, waarheidsgetrouwe politiek en nog veel meer goeds in het leven te roepen.

Ze onderdrukken de zwakken en kwetsbaren niet voor eigen gewin, maar beschermen de gebrokenen en tillen de gevallenen op als ware ridders .

Dat zijn de kinderen van het Licht, niet de egoïstische, hoogmoedige, weerspannige nabootsers die beweren het Licht voor te stellen maar voor zichzelf leven. Ik heb het over hen wiens harten zijn gebroken door het mededogen van Hem die zijn eigen leven gaf voor ons allen. Zij zijn gedreven om de mensheid haar glorieuze bestemming terug te geven. En zij zijn bereid daarvoor te lijden.

Eens dit gebeurt, zal deze wereld echt een betere plaats worden. Want zodra de hemelse zonen en dochters opstaan, kunnen de hellehonden niets meer uitrichten.


Als je twijfelt of er werkelijk een Schepper van het leven bestaat, kan dit bericht je helpen duidelijkheid te vinden. Besteed er wat tijd aan: dit is een diepzinnige vraag die onze aandacht verdient.

Bescherm Je Leven!


Meld je gratis aan om levensreddende, kritische informatie te ontvangen die onthult wat er werkelijk aan de hand is in de wereld, en leer hoe je jezelf en je geliefden kunt verdedigen. Mis deze essentiële informatie niet. Meld je nu gratis aan!

Wij beschermen uw privacy en informatie.

Heb je deze kritieke berichten al gezien?


 
 
 
 
 

Schrijf je in en ontvang
levensreddende informatie