Bescherm Jezelf!

De mensheid wordt bedreigd... Criminele miljardairs werken samen om wereldwide tirannie te vestigen. Leer hoe je jezelf kunt beschermen tegen de toenemende tirannie. Schrijf je nu in!

Hoe een bovennatuurlijke ontmoeting met ware liefde mijn leven veranderde

Ieder van ons heeft verschillende achtergronden, ervaringen, culturen en overtuigingen. Daarom wil ik graag het verhaal vertellen over mijn persoonlijke ontmoeting met de ware liefde die mijn leven totaal omgooide. Ik hoop dat dit u kan aanmoedigen en inspireren.

Jaren geleden was ik een verloren ziel omdat ik geen zin had in het leven. Ik had het geloof de rug toegekeerd vanwege het gebrek aan liefde dat ik had gezien. Ik had geen besef van de zin van mijn bestaan en gebruikte drugs om de diepe leegte in mijn ziel te dichten.

Op een avond wilde ik mijn leven beëindigen. Ik zat op een bankje bij een kanaal met een scherp mes in de hand. Op het moment dat ik het mes tegen mijn pols aanhield en tegen mezelf zei: "Eén haal en het is voorbij", hoorde ik een kalme stem zomaar uit het niets:

"Doe het niet. God heeft een plan met jouw leven!'"

Ik was tot in het diepste van mezelf geraakt. Ik had God lang daarvoor de rug toegekeerd omdat ik afstand nam van gecontroleerde religie. Ik vertelde mezelf dat er niet zoiets bestaat als een 'God'. Evolutie heeft er per ongeluk voor gezorgd dat apen mensen zijn geworden, toch? God bestond dus niet meer voor mij ...

Maar die stem was luid en duidelijk, en dat terwijl ik helemaal alleen was midden in de donkere nacht. Ik voelde dat er iets bovennatuurlijks had plaatsgevonden.

Ik was verward, maar stopte mijn mes weer weg, stapte op mijn fiets en dacht: 'Ach, wie weet komt er ooit nog iets van betekenis op mijn levenspad ...'. Ik keerde huiswaarts.

JE WAS ALTIJD ZO PUUR


Enkele jaren later deed zich een tweede voorval voor dat mij - volgens mijn vrienden - veranderde "van een duivel in een engel". Op een dag lag ik op bed en hoorde ik weer uit het niets die stem:

"David, als kind was je zo open en puur."

Het raakte me diep. Jarenlang had ik mezelf gehard met kickboksen, bodybuilding, drugshandel en doen alsof ik de 'stoere jongen' was.

Ik overtuigde mezelf dat ik keihard moest zijn om te overleven in deze wrede wereld.

Ik wist dat het God was die tot mij sprak en ik knielde op de grond. Jaren van misleiding en leugens - om te overleven in deze donkere wereld - vielen ineens van mijn schouders, en ik besefte hoe een gevangenis van 'stoerheid' om mezelf heen bouwen had geleid tot een valse identiteit.

Ik wist niet meer wie ik echt was ...

Terwijl ik op mijn knieën zat, brak ik in tranen uit. Ik werd overweldigd door een onuitsprekelijk verlangen om weer zuiver en open te worden.

ECHT.

Niet meer doen alsof.

Weer zo puur zijn als een kind, zoals ik ooit was, lang, lang geleden ...

WOORDEN KUNNEN DIT NIET BESCHRIJVEN


Op dat moment gebeurde er iets heel echts, iets ongelooflijk krachtigs en levensveranderends. Het was zó echt dat ik helemaal veranderde, zodanig zelfs dat mijn vrienden onder elkaar weddenschappen afsloten om te zien hoe lang mijn omslag zou duren.

Wat gebeurde er?

Ik stel me kwetsbaar en eerlijk op als ik dit deel, wetende dat sommigen zullen denken dat ik gek ben. Maar zo is het:

Ineens verdween het plafond in mijn kamer en zag ik een eindeloze dimensie vol kleur, leven, beweging, schittering en, eigenlijk, een pracht die ik nooit eerder had gezien en sindsdien ook nooit meer gezien heb. Met onze beperkte woordenschat kan ik het zo uitdrukken: eeuwige grootsheid, onbeschrijfelijke glorie, grenzeloze schoonheid ... maar al deze woorden schieten jammer genoeg te kort om weer te geven wat ik zag. Geen woorden kunnen zo'n eeuwig rijk van onbeschrijfelijke kracht beschrijven.

Uit dit geweldige rijk van onbegrensde pracht daalden twee enorme handen op me neer, en ze pakten me op zoals een vader zijn kind optilt. Ik werd letterlijk opgenomen in de armen van Hem die ons meer liefheeft dan we ons ooit kunnen voorstellen.

Jarenlang had ik God uit mijn leven verdrongen omdat religie zo wreed en slecht was. Ik had genoeg van de mensen die over iedereen oordeelden behalve over zichzelf, en die altijd iets negatiefs te zeggen hadden over alle anderen. God bestond niet meer voor mij. Maar dit was wonderbaarlijk. De liefde die ik voelde was niet te omschrijven. Ik kon alleen maar huilen - heel lang.

Ik was weer thuis, waar ik altijd al thuis hoorde.

Ik kwam niet thuis in een religie, een kerk, een geloof of een filosofie of doctrine. Ik kwam thuis in de armen van een Liefde zó groot dat ze me liefdevol omarmde, ook al had ik jarenlang in diepe duisternis en rebellie geleefd.

DE SCHOONHEID VAN MENSEN


Na deze ervaring volgden nog andere belevingen. Op een nacht zag ik hoe ongelooflijk mooi ieder mens wel is. Ik kon plotseling in de mens kijken, en wat ik zag was werkelijk prachtig. Zo'n bodemloze diepte van emoties, zo'n rijkdom aan creativiteit, zo'n enorm universum van gevoelens, dromen, gedachten, gaven, inspiratie, en allerlei soorten rijkdom in elke persoon die op aarde geboren is.

Ik werd voor de rest van mijn leven verliefd op de mensheid.

Dit besef kwam nadat ik een film had gezien waarin werd getoond hoe robots als mensen zouden worden en op dezelfde manier als mensen in de maatschappij zouden worden opgenomen. Maar het was alsof de Schepper van de mensheid mij voorhield dat geen enkele robot ooit in de buurt zou komen van de ongelooflijke schoonheid van een echte mens, die een geest heeft die kan reiken tot de hoogten van schoonheid, liefde, dromen, uitvindingen, kunst, fantasie en mededogen zoals geen enkele machine ooit zal kunnen.

Mensen zijn meesterwerken van onmiskenbare schoonheid. We maken liederen die onze geest in ongekende dimensies brengen, we maken kunst die pracht en praal uitstraalt, we schrijven gedichten die onze ziel dieper raken dan we ooit voor mogelijk hielden, we kunnen elkaar in de ogen kijken en ons laten meeslepen door verwondering ...

Mensen zijn onvoorstelbaar briljant.

Maar ik zag ook hoe mensen wereldwijd lijden onder de wrede onderdrukking van het kwade dat de tere zieltjes van kinderen vertrapt, onschuldige meisjes verkracht, onwetende jongens perverteert en de waarde van huwelijken en gezinnen vernietigt. Dit drukte mijn ziel zo zwaar dat ik de hele nacht huilde. Ik kreeg een download van Hij die zijn leven gaf voor de heling van onze wereld: Christus. Hij injecteerde een klein deeltje van zijn intense liefde voor deze wereld in mijn hart.

Dit veranderde mij voor altijd, en ik besloot de rest van mijn leven te investeren in het delen van zijn liefde met de rest van de wereld.

Hoewel ik veel geld verdiende als mediadeskundige, wist ik dat mijn gave mij niet was toebedeeld voor mijn eigen genoegen. Ik moest alles wat ik had investeren om de wereld te helen.

ER IS MEER DAN HET KWADE


Ik heb een heleboel terugslagen te verduren gehad: Ik ben belasterd, aangevallen, gehaat, verraden en steeds weer gekwetst door mensen waarvan ik dacht dat ze goed waren. Maar door de decennia heen bleef ik doorgaan, omdat mijn hart met deze liefde overgoten was.

Niets kon me tegenhouden, want liefde is sterker dan religieuze haat, egoïsme, hoogmoed, verraad en hebzucht. Liefde overwint het allemaal.

Ik deel dit met jullie om aan te tonen dat we niet alleen zijn in deze wereld. Er is meer dan alleen kwaad. Waar we nu getuige van zijn - hoe een psychopathisch netwerk van superrijke criminelen probeert de hele mensheid te onderwerpen aan hun boosaardige controle onder het mom van een zogenaamde pandemie - is afschuwelijk en onrustbarend. Niemand van ons heeft zich in zijn vreselijkste nachtmerries ooit kunnen voorstellen dat zo veel mensen zo slecht zouden zijn dat ze in ruil voor wat geld met plezier zouden deelnemen aan deze moorddadige operatie. Het niveau van de wijdverspreide corruptie is werkelijk ondenkbaar. Velen van ons zijn verbijsterd en diep geschokt.

Maar wat ik jullie wil vertellen - mooie mensen van deze verbazingwekkend kostbare wereld - is dat er meer is dan kwaad.

Er is ook de REALITEIT (merk op dat ik niet religie zeg, maar REALITEIT) van goedheid, liefde, vriendelijkheid, warmte, zuiverheid, vreugde, vrede en waarheid, die ernaar verlangt zich aan ons te openbaren.

Het netwerk van het kwade, ook wel de Cabal genoemd, heeft er alles aan gedaan om ofwel de mensheid te verblinden voor deze dimensie van pure liefde, ofwel onze perceptie ervan te verdraaien door middel van eindeloze religies, zodat we deze wereld van liefde en goedheid nooit werkelijk zouden ontmoeten, betreden en omarmen, maar altijd zouden blijven steken in ofwel blindheid ofwel religieuze controle.

Maar liegen tegen de samenleving over deze dimensie van zuiverheid en leven doet het niet verdwijnen.

Het is nog steeds heel erg reëel. Dat blijkt duidelijk uit het feit dat mijn leven er zo ingrijpend door veranderd is, zelfs in die mate dat veel religieuzen, vooral leiders, mij venijnig aanvielen omdat ik God voor hen te wezenlijk gemaakt had.

LAAT DE LIEFDE DICHTBIJ KOMEN


Op een dag werd ik uitgenodigd om tijdens een weekend met een grote groep jongeren te praten. Toen ik begon te vertellen hoeveel God van ons houdt, rende een jongeman schreeuwend de zaal uit, terwijl anderen begonnen te huilen en er nog meer onrust uitbrak. Veel levens zijn die avond veranderd. Een jonge vrouw die met veel getrouwde mannen naar bed was geweest, veranderde radicaal en gooide haar leven om.

De religieuze leiders berispten me echter heftig. Hun letterlijke woorden waren (en ik meen het): "Je brengt God te dichtbij!"

De jongeman die de kamer was uitgerend, vertelde me de volgende dag dat hij zo veel pijn in zijn leven had meegemaakt dat het idee van een God die van hem houdt gewoon ondraaglijk was. "Waarom moest ik dit allemaal meemaken als er een God van liefde is?" Ik begreep waar hij vandaan kwam. Ik vertelde hoe ik als kind vaak gewelddadig was geslagen, wat resulteerde in fysieke littekens op mijn lichaam, maar nog veel meer op mijn ziel; hoe mijn vader ons gezin acht keer in de steek had gelaten, en hoe ik zelfmoord had willen plegen.

Maar toen ik werd opgetild in deze armen van liefde, veranderde alles. Ik wist toen meteen: God is geen religie, maar een realiteit die ieder van ons enorm liefheeft.

We kunnen niet alles in het leven verklaren of begrijpen, maar we kunnen wel het antwoord en de oplossing ontdekken.

HIJ VOELT ONZE PIJN


Ooit hoorde ik een getuigenis van een man die tijdens zijn jeugd slachtoffer was geweest van satanisch ritueel misbruik. Hij zei dat hij in die tijd dat hij mishandeld werd, Jezus naast zich zag zitten, huilend en met hem in zijn armen.

Niemand kent het lijden in het hart van God. We kunnen Hem allemaal beschuldigen, oordelen en boos op Hem zijn, maar Hij lijdt op manieren die onze ziel niet eens kan doorgronden.

Die ene keer dat ik de hele nacht huilde, was maar een fractie van de onuitsprekelijke pijn in het hart van Hem die van ons allen houdt ... zelfs terwijl de meesten onder ons Hem verloochenen. Hij ziet en voelt de pijn van de ontelbare kinderen die misbruikt worden door de rijke elite van deze wereld. Ik weet dat zij worden getroost door engelen en glorieus worden verwelkomd als zij de grens oversteken naar het andere rijk, waar hun pijn wordt ingeruild voor heerlijke vreugde. Ik geloof dat niemand zo gevierd en overweldigd wordt door vreugde als de misbruikte kinderen van deze wereld.

Hoewel dat geen antwoord biedt op elke vraag, weet ik wel dit: er bestaat een ECHTE liefde - een liefde die me optilde, me omarmde en mijn hart vulde met een liefde voor deze wereld en een verlangen om een verschil te maken.

Deze liefde die in mij werd uitgestort is de reden voor het bestaan van Stop World Control.

Die onbeschrijfelijk mooie Enige Liefde die ik met eigen ogen zag, gaf me hoop, visie en dromen voor een betere wereld.

Een belangrijk ding dat ik de afgelopen jaren heb geleerd door met deze geweldige Vader van Liefde mee te wandelen, is dat hij geen dictator is die de mensheid zijn wil oplegt. Liefde doet zoiets niet. Liefde is werkzaam in de harten van mensen en openbaart een ander rijk dat wij allen vrij kunnen kiezen. Liefde kan de wereld niet met geweld helen.

Het laat de wereld gewoon zien: Ik ben hier. Ik kan je helen en je leven verbeteren.

We worden allemaal uitgenodigd om thuis te komen in deze prachtige dimensie van liefde, goedheid, zachtmoedigheid en waarheid. Dat is geen religie. Dat is werkelijkheid. Moge de wereld thuiskomen in de armen van Hem die meer van ons houdt dan we ooit zullen kunnen bevatten.

Hij veranderde me "van een duivel in een engel", zoals een vriend zei. Mogen wij allen onze weg vinden naar deze werkelijkheid die de betekenis is van ons leven.

GEEF DE WERELD HOOP

Help me alsjeblieft deze pure liefde, hoop en vrijheid te delen met een mensheid die het hard nodig heeft. We moeten door het duister heendringen en het heldere licht laten zien dat zelfs de meest geschonden medemens kan helen. Heel erg bedankt!

Heb je deze kritieke berichten al gezien?


 
 
 
 
 

Schrijf je in en ontvang
levensreddende informatie