Bescherm Jezelf!

De mensheid wordt bedreigd... Criminele miljardairs werken samen om wereldwide tirannie te vestigen. Leer hoe je jezelf kunt beschermen tegen de toenemende tirannie. Schrijf je nu in!

Here’s to a Future of Hope and Freedom!

Sinds de Tweede Wereldoorlog wordt er gewerkt aan een plan om de geest van de mensheid via de media te manipuleren. De beste 'hersenspoelexperts' van Nazi-Duitsland werden naar de VS overgebracht. Daar is de strategie gestart om systematisch alles te controleren wat de mensheid denkt en gelooft.

Het doel was om ervoor te zorgen dat de burgers gecontroleerd zouden kunnen worden in hun EIGEN MINDS.

De wapens waarmee deze nieuwe wereldwijde invasie werd uitgevoerd waren niet langer geweren, bazooka's en raketten, maar televisie, radio en later het internet. De massamedia zijn de nieuwe invasiewapens. Vertel ze wat we willen dat ze geloven en we hebben totale controle over ze ... zonder dat ze het merken. De ultieme en perfecte strategie om de controle over de wereld te grijpen.

Door deze strategie is vrijwel alles wat we horen en zien in de reguliere media een leugen.

Ze liegen over God, seksualiteit, biologie, vrijheid, ethiek, gezondheid, energie, cultuur, geschiedenis, astronomie, alles ... Het is volstrekt onmogelijk om een accuraat beeld van de werkelijkheid te krijgen via het nieuws, grote tijdschriften of bekende websites.

mind control

Zelfs het onderwijs is zo geprogrammeerd dat het mensen verslaafd maakt aan een spinnenweb van ontelbare leugens, dat een allesomvattend bolwerk van misleiding wordt dat hun hele leven bepaalt. Mensen worden geprogrammeerde robots die letterlijk denken wat hen is verteld en die het vermogen om zelf na te denken of echt onderzoek te doen hebben verloren.

Kritisch denken wordt bestempeld als 'gevaarlijk' en elke echte onderzoeker die op de een of andere manier een onafhankelijke, intelligente geest heeft weten te behouden, wordt bestempeld als 'samenzweringstheoreticus'.

Denk wat WIJ je vertellen, anders zullen we je te schande maken, beschuldigen en verbannen.

Er zijn films gemaakt om de manier waarop mensen denken verder te kneden. Zogenaamde 'wetenschappelijke' netwerken zijn opgezet om de illusie van 'autoriteit' te wekken terwijl ze leugens verspreiden. Voorbeelden zijn National Geographic, Discovery en History Channel, die alleen maar 'lijken en ruiken' alsof ze echt onderzoek doen, terwijl ze in feite gewoon het wereldwijde verhaal pushen en de ware feiten koste wat het kost verbergen. Natuurlijk delen ze af en toe een glimp van de waarheid om een illusie van betrouwbaarheid te creëren, maar in de kern is het hun missie om de werkelijkheid te verbergen en een leugen te presenteren.

De media, het onderwijs, de politiek, de gezondheidszorg, de voedselindustrie - alles is in handen van dezelfde schatrijke criminelen die de hele mensheid de afgelopen eeuw hebben voorgelogen. Ze hebben een specifiek doel: de mensheid zoveel mogelijk tot slaaf maken en een wereld van totale controle creëren.

Ik geloof niet in God, want ...


De kern draait erom mensen te laten denken dat ze vrij zijn, zodat ze zich niet realiseren hoe ze werkelijk tot slaaf gemaakt zijn. Zo denken miljoenen mensen dat ze niet meer in God geloven omdat ze dat zelf willen. Maar ze zijn zich er niet van bewust dat ze God afwijzen omdat de media hen dat verteld hebben.

De media zeiden: 'Stop met in God te geloven' en de massa volgde zonder vragen te stellen.

Geloof niet dat je bent geschapen door een liefhebbende God, met een koninklijk doel hier op aarde. Nee, je moet geloven wat wij je vertellen:

‘Je stamt af van een aap en je leven is in feite volkomen absurd. Je bent niets anders dan een aangekleed beest.'

De overgrote meerderheid slikte het zonder na te denken, zonder onderzoek, zonder vragen te stellen.

'Ja, hooggewaardeerde tv, wij zijn verklede apen! Wij geloven jullie! Er is geen God, dat is achterhaald, ons leven is zinloos en we zijn gewoon beesten'. 

Massamanipulatie heeft ons beroofd van alles wat waarheid is, alles wat waardevol is, alles wat ons sterk en gezond maakt, en ons tot slaaf gemaakt van de media, die we beschouwen als de enige echte bron van waarheid. Wanneer het op tv is, is het waar. Dit is hoe de mensheid de meest krankzinnige leugens is gaan geloven en ze blindelings accepteerde ... want de tv had het gezegd.

Een toekomst van vrijheid


Het plan van onze Schepper is om dit grootschalige, strategisch ontworpen bedrog volledig te vernietigen. Een groot ontwaken zal de massale leugens wegnemen en de ogen van de mensheid openen. De schok is dat we gaan ontdekken dat niets is wat het lijkt. Niemand is wie hij beweert te zijn. De grote ontmaskering. De grote schok van het ontwaken.

HET GROTE ONTWAKEN

De enorme maskerade wordt neergehaald en mensen zien wat er werkelijk aan de hand is. Politici die beweren voor ons welzijn te werken, blijken gewetenloze monsters te zijn die achter de schermen deelnemen aan satanische rituelen waarbij kinderen worden misbruikt. Ja, ik heb het over JOUW politieke leiders. Maak je borst maar nat voor de onthullingen die komen gaan ...

De massa's vallen af. Massaal. Er is geen ontsnappen aan.

God will disgrace them and many heads will roll. Evil will be judged, and the guilty will face the death penalty. The media will become a channel of truth instead of an instrument of mass deception. Everything the wicked meant to destroy humanity, will be used against them and will be their downfall.

God brengt vrijheid. Een heel nieuw niveau van vrijheid dat we nog niet kennen.

Ook religie zal streng worden aangepakt. De ontstellende hypocrisie van de talloze leiders die doen alsof ze Jezus Christus dienen, maar letterlijk alles doen om zichzelf te beschermen, hun geld en positie veilig te stellen en mensen afhankelijk van zichzelf te maken, zal onderuit gaan. Ze zullen diep vallen.

Profetische aanmoediging


Ik hoor God tot mij spreken, dus ik zal een stap opzij zetten en Hem laten zeggen wat Hij jou wil vertellen ...

Ik breng vrijheid, zegt God. Een vrijheid die niet comfortabel is voor hen die gewend zijn om te controleren, te manipuleren en te verdraaien. Velen zoeken hun veiligheid in leugens en macht. Ik neem dat weg en je belandt in een afgrond waar je met je oude methoden niet uitkomt.

De veilige systemen vallen weg en het is tijd om echt op MIJ te vertrouwen.

Om je valse zekerheid los te laten en een fundament op Mij te bouwen, de eeuwige rots van je verlossing.

De schokgolf die over de aarde komt zal velen doen vallen. Velen zullen hun ware gezicht laten zien en vele anderen zullen verbijsterd zijn. Niemand wist dat ze zo slecht waren. Niemand wist dat ze zo duivels waren.

Ik wist het, zegt God, en Ik ga het onthullen.

Er zal een nieuwe tijd komen waarin de fundamenten van corruptie en misleiding zullen wegvallen en er een nieuw fundament van vertrouwen in God zal worden gebouwd.

Ik heb de toekomst in handen, zegt de Almachtige, maar het is niet gemakkelijk. De leugens hebben het je gemakkelijk gemaakt. 'Geloof alles wat we je vertellen, denk niet na, trek niets in twijfel, onderzoek niets, maar ga blindelings mee met wat we je vertellen.' Dat is comfortabel. Het is echter dodelijk. Het is dodelijk tot in het diepst van je ziel.

Maar ik breng redding.

Maar het is geen comfortabele redding, want je bent geschokt tot in het diepst van je wezen. Als je je hele leven in leugens hebt geleefd en dacht dat het de waarheid was en plotseling ontdek je de waarheid, dan is dat als een verblindend licht dat beangstigend en bedreigend aanvoelt. Maar naarmate je ogen wennen aan het heldere licht - de krachtige onthullende waarheid - zul je meer ervaren hoe bevrijdend en versterkend het is.

Je ziet alles zoals het is en niet langer in een waas van leugens. Je zult zien wat er aan de hand is en dat zal je sterk maken. Sterk in Mij.

Dus zoek je vertrouwen in Mij, zegt de Eeuwige.

Niet in de mensen, niet in de leiders, niet in de structuren, niet in de media en niet in de zogenaamde hulpverlenende instanties. Zoek je veiligheid in MIJ, zegt de Almachtige. Ik zal jullie leiden naar een hoogte die jullie nog niet gekend hebben. Een hoogte van het zien van MIJ, het zien van MIJN grootheid en almacht. Het zien van Mijn goedheid en liefde. Het zien van Mijn eeuwige trouw.


En zo word je een ware zoon of dochter van God.

Niet in mooie woorden en vrome liederen, maar door de realiteit van je hart dat in MIJ gegrondvest is, de eeuwige rots van je verlossing.

De toekomst is prachtig. Wat er gebeurt, moet gebeuren. Wat er gebeurt is noodzakelijk. Ik moet de verkeerde fundamenten losbreken. Diep afbreken, diep ontwortelen, diep ontmaskeren, diep ontwrichten. Dan kan Ik gaan bouwen, zegt de Vader, met Mij als solide fundament. Een eeuwig fundament van waarheid en liefde. Een fundament dat niet wankelt, een fundament dat vaststaat, een toekomst die verzekerd is.


Heb je deze kritieke berichten al gezien?


 
 
 
 
 

Schrijf je in en ontvang
levensreddende informatie