Deze post is een gedeelte uit het rapport
"De Agenda voor Wereldheerschappij door het World Economic Forum"
Daar vind je ook de referenties voor de aangeboden informatie. 

Wie schuilt er achter de agenda voor wereldheerschappij?


Als we de waanzinnige plannen van het World Economic Forum, de Wereldgezondheidsorganisatie en de Verenigde Naties aanschouwen, moeten we ons afvragen wie dit soort waanzin verzint. Vooral als we zien hoe pedofilie wordt genormaliseerd, mannen worden aangemoedigd zich als vrouwen te kleden, en peuters worden gedwongen hun geslacht operatief te laten veranderen, zelfs zonder toestemming van hun ouders. Waar komt al deze perversie en wreedheid vandaan? Om het antwoord te vinden, moeten we achter het gordijn van het publieke wereldtoneel kijken.

We moeten goed beseffen dat organisaties zoals het World Economic Forum in werkelijkheid een façade zijn voor entiteiten die achter de schermen opereren.

Dit werd uitgelegd tijdens een internationale Volksjury bestaande uit elf advocaten en een rechter, waarbij de officiële agenda van wereldoverheersing door de financiële elite werd onthuld door voormalige deskundigen van de Wereldgezondheidsorganisatie, de Verenigde Naties, het Amerikaanse en Britse leger en de inlichtingendiensten. Een van de getuigen-deskundigen was Alex Thomson, een voormalig officier van de Britse Signals Intelligence Agency, GCHQ, de partnerorganisatie van de NSA (National Security Agency, VS). Als inlichtingenofficier leerde Alex over de Britse strategie voor wereldheerschappij. Hij getuigde voor de Volksjury hoe de wereld wordt geleid door machtige financiële entiteiten die zich nooit aan het publiek vertonen, en die het WEF, de WGO, de VN, het IMF, de EU, de BIS, enz. controleren.

Onze vraag is natuurlijk: wie zijn deze verborgen machthebbers? Om deze vraag te beantwoorden, gaan we terug in de geschiedenis ...

Door de hele menselijke geschiedenis heen zijn er altijd psychopaten geweest die streefden naar wereldheerschappij: Egyptische farao's, Romeinse keizers, Russische tsaren en Europese koningen, en zo meer.


De honger naar werelddominantie is een fundamentele realiteit doorheen gans de wereldgeschiedenis. Het ene wereldrijk volgde het andere op: het Griekse, Perzische, Byzantijnse, Chinese, Romeinse, Spaanse, Britse, enz. Vandaag wordt algemeen aangenomen dat dit oude verlangen om over de hele wereld te heersen op de een of andere manier verdwenen is - maar niets is minder waar. Zoals we zojuist hebben gezien, maken de opkomende bewakings- en gegevensverzamelingstechnologieën de installatie van wereldwijde systemen van totale controle mogelijk. Daar konden vroegere tirannen niet eens van dromen.

Duizenden jaren lang bestond er op aarde geen vrijheid. De hele wereld werd immers altijd geregeerd door tirannen die het volk onderdrukten. In Europa leefden deze heersers in luxueuze kastelen, terwijl de boeren hard werkten op het land. Het meeste van wat zij produceerden ging naar de rijke tirannen.


De tirannen boden het volk enig comfort om te voorkomen dat het in opstand zou komen. Een typische strategie is het "brood en spelen" concept: geef de massa's vermaak en voedsel en ze zullen zich stil houden. Dit gold niet alleen voor het oude Rome, maar ook voor elke andere cultuur. Vandaag de dag zien we dit op grote schaal met de uitbreiding van de sport- en entertainmentindustrie. De overgrote meerderheid van de bevolking heeft geen belangstelling voor wijsheid, kennis of begrip, maar kiest ervoor om de hele avond naar de televisie te kijken met wat goedkoop industrieel voedsel. Ze worden rustig gehouden met "brood en spelen".

Mettertijd groeide de wereldbevolking gestaag, en dat vormde een toenemende bedreiging voor de macht van de heersers. Hoe meer mensen ze moeten controleren, hoe groter het risico van grootschalig verzet. Dus gingen ze een andere strategie hanteren: in plaats van in de openbaarheid te opereren, waar de bevolking inziet dat ze door tirannen worden onderdrukt, besloten ze om van achter de schermen te werken en de massa de illusie te geven dat ze het voor het zeggen hebben - via verkiezingen.

hidden rulers

In werkelijkheid hebben de machthebbers nooit hun macht opgegeven; ze hebben alleen verkiezingen gemanipuleerd om hun politieke marionetten die aan hun touwtjes dansen, te positioneren.


Zo blijven dezelfde oude tirannen de baas, terwijl het volk denkt dat het vrij is. Dit werd bevestigd door een voormalige topambtenaar van de Verenigde Naties, Calin Georgesque, die 18 jaar lang uitvoerend directeur was bij de VN. Hij verklaarde dat echte verkiezingen in de wereld eigenlijk niet bestaan. Zijn getuigenis als deskundige voor de International Crimes Investigative Committee is te zien in onze documentaire "Geheimen van de Verenigde Naties". Verder leest u overvloedig bewijs dat verkiezingen worden vervalst in dit bewijsrapport

VERBORGEN WERELDHEERSERS


Door alles achter de schermen te organiseren, konden de machthebbers worden beschermd tegen de toorn van het publiek. Maar ze moesten zich ook beschermen tegen vervolging door overheden, dus creëerden ze voor zichzelf zogenaamde "soevereine staten". Een soevereine staat is een klein gebied dat niet onderworpen is aan de wetten van het land en dus in essentie onaantastbaar is.

Een voorbeeld van zo'n soevereine staat is de Bank voor Internationale Betalingen die toezicht houdt op meer dan 50 centrale banken en daarmee een van de machtigste financiële entiteiten ter wereld is.


De BIB werd in 1987 een soevereine, onaantastbare entiteit nadat de Hoofdzetelovereenkomst met de Zwitserse Federale Raad werd bedongen. Deze overeenkomst omvat het volgende:

✔︎ Totale onschendbaarheid voor alle gebouwen van de BIB, alsook voor de grond eronder en eromheen, ongeacht wie de eigenaar is.
✔︎ Volledige immuniteit tegen strafrechtelijke en civielrechtelijke vervolging en procedures voor de bank als zodanig.
✔︎ Vrijstelling van betaling van belastingen op transacties en salarissen van het personeel.
✔︎ Geen openheid naar de overheid toe met betrekking tot de activiteiten van de BIB.
✔︎ Niet onderworpen aan enige rechtsmacht.

De Bank voor Internationale Betalingen kan niet worden vervolgd, hoeft de regering niet te informeren over haar activiteiten, betaalt geen belastingen en is aan geen enkele jurisdictie onderworpen. Ze doet gewoon wat ze wil.

Een nog machtigere soevereine staat is de City of London, een gebied van één vierkante mijl in het hart van Londen.


De City of London is het financieel centrum van de wereld en het hoofdkwartier van de Britse elite. Honderden banken houden er hun kantoren. De City of London wordt niet geregeerd door de Britse regering, maar heerst er integendeel over. Ze heeft haar eigen rechtbanken en politiediensten, geniet een onaantastbare soevereiniteit en autonomie, en heerst over het grootste deel van deze planeet. Het is het hoofdkwartier van de wereldwijde Vrijmetselarij, evenals dat van het wereldwijde geldkartel dat bekend staat als "The Crown". The Crown controleert het wereldwijde financiële systeem en bestuurt de regeringen van alle Commonwealth-landen (Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, het grootste deel van Afrika) en ook veel niet-Commonwealth "westerse" landen (bijv. Griekenland), terwijl hun invloed zelfs tot diep in Latijns-Amerika en Azië reikt. De Kroon voert terug naar het Vaticaan.

Verrassend genoeg is Vaticaanstad de belangrijkste soevereine staat ter wereld. Voor het publiek presenteert het Vaticaan zich als een religieuze instelling, maar in werkelijkheid staat het aan het hoofd van het wereldwijde financiële netwerk.


De meeste mensen weten niet dat er niet één paus is, maar drie: de Witte Paus, de Zwarte Paus en de Grijze Paus. De enige die wij te zien krijgen is de Witte Paus zonder te weten niet dat hij de laagste in rang is. In feite is de hoogste autoriteit de Grijze Paus die zich nooit in het openbaar vertoont. Hij opereert als een perfect verborgen opperste poppenspeler. Terwijl het Vaticaan zich voordoet als de zetel van goddelijkheid, is het in werkelijkheid precies het tegenovergestelde. Zoals het gezegde luidt: "De beste plaats voor de duivel om zich te verbergen is in de kerk." De gewone medewerkers van het Vaticaan hebben hier allemaal geen flauw benul van, net zoals gewone overheidsfunctionarissen niet weten wie hun land daadwerkelijk bestuurt. De machthebbers zorgen ervoor dat al wie voor hen op de lagere niveaus werkt in een staat van volledige onwetendheid wordt gehouden. Alleen zij die vragen beginnen te stellen en op zoek gaan naar de waarheid, zullen uiteindelijk naarmate zij hoger op de ladder klimmen geconfronteerd worden met meer en meer corruptie.

Aartsbisschop Carlo Maria Vigano heeft seksueel misbruik en financiële corruptie in het Vaticaan aan de kaak gesteld. Hij waarschuwt de mensheid ook voor hun plan om de wereld te overheersen.

De overgrote meerderheid van de mensheid en zelfs de meeste politieke leiders hebben er geen idee van dat deze soevereine staten zelfs maar bestaan, laat staan de wereld regeren. Alles wat we weten en zien zijn de figuren, zoals politici en zakenlieden, die in het openbaar verschijnen en slechts marionetten zijn van deze verborgen poppenspelers. De kracht van de machthebbers schuilt in de duisternis. Door verborgen te blijven voor het zicht van de mensheid, kunnen zij ongecontroleerd opereren zonder dat zij door het volk ter verantwoording worden geroepen. 

Een goede bron van informatie omtrent de agenda voor wereldheerschappij door verborgen machthebbers is het "Grand Jury Evidence". Dit rapport bevat de deskundige getuigenissen van voormalige leden van de Britse inlichtingendienst, de Britse marine, het Amerikaanse marinekorps, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Verenigde Naties en het CDC, die getuigden voor een internationale Volksjury van 11 advocaten en een rechter over de agenda voor werelddominantie.

Download deze PDF. 

WIE ZIJN DEZE HEERSERS?


Wie zijn eigenlijk die mensen in deze soevereine staten en wie zijn de entiteiten die voor hen werken in alle landen van de wereld? Dit wereldwijde netwerk wordt over het algemeen aangeduid als de Deep State, Shadow Government, Cabal, The 1%, Satanic Bloodlines, Illuminati, Elites, Royals, Black Nobility, Khazarian Mafia enzovoort. Zij bestaan uit oude koninklijke dynastieën en bloedlijnen die honderden en zelfs duizenden jaren teruggaan. Om meer te weten te komen over deze snode families - wie ze zijn, waar ze vandaan komen en hoe ze opereren - raad ik het klassieke werk van Fritz Springmeier aan, "Bloodlines of the Illuminati". Dit veelgeprezen naslagwerk is als download beschikbaar op de website van de CIA. Het onthult informatie over de bloedlijnen in de Verenigde Staten van Amerika die wereldwijd hun invloed uitoefenen.

De klassieke werken, "Bloodlines of the Illuminati", volumes 1, 2 & 3, van Fritz Springmeier zijn toonaangevend.

Order as paperback:  
Koop volume 1
Koop volume 2
Koop volume 3

Download als PDF:
Download volume 1
Download volume 2
Download volume 3

Een tweede belangrijke bron die zich meer richt op de Europese families is "De 13 Satanische Bloedlijnen" van onderzoeksjournalist Robin de Ruiter die in 2008 de Covid- pandemie al nauwkeurig voorspelde. Dit vierdelige werk werd verboden in Frankrijk, maar is gepubliceerd in ongeveer 100 andere landen en talen.

Download als PDF

Enkele van de criminele families zijn Rockefeller, Rothschild, Warburg, DuPont, Russell, Onassis, Collins, Morgan, Kennedy, Van Duyn, Li, Astor, Vanderbilt, Bauer, Whitney, Duke, Oppenheimer, Grey, Sinclair, Schiff, Solvay, Sassoon, Wheeler, Todd, Clinton, Taft, Goldschmidt, Wallenberg, Guggenheim, Bush en nog vele anderen.

Daarnaast zijn er de koninklijke families, zoals het Huis van Habsburg, een van de meest prominente dynastieën in de Europese geschiedenis die over het grootste deel van Europa heersten.


Andere koninklijke families zijn het Huis van Windsor (Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest), het Huis van Oranje-Nassau (speelt een centrale rol in de politiek en het beleid van Europa), het Huis van Schwarzenberg (een van de meest prominente Europese adellijke huizen), enz. Veel van deze families zijn genetisch met elkaar verbonden. Zij geloven allemaal dat zij andere genetische kenmerken bezitten dan de rest van de mensheid en daarom het recht hebben om over ons allen te heersen. Het is een vaststaand feit dat zij het publiek hun "vee" noemen. Voor hen is de mensheid slechts een kudde dieren waarover zij de controle hebben.

House of Windsor

House of ORANGE-NASSAU

House of Schwarzenberg

Aan het roer van al deze families staat de zogenaamde "kop van de slang", de Zwarte Adel of de Jezuïeten/pauselijke bloedlijnen, die hun hoofdkwartier hebben in Vaticaanstad. Een van de meest prominente is het Huis van Orsini, dat afstamt van de Julio-Claudiaanse dynastie van het oude Rome. Veel meer informatie over dit alles is te vinden in de bovengenoemde naslagwerken, op de Nederlandse website Ellaster.nl (vertaal de pagina's met Google translate), en op internet, bij gebruik van de ongecensureerde zoekmachine Qwant.

De top van de piramide


Zijn de verborgen families die opereren vanuit de soevereine staten het hoogste niveau van de machtspiramide die de wereld in zijn greep houdt? Neen! Er is nog meer te onthullen. Het volgende niveau van informatie kan voor sommige lezers bijzonder uitdagend zijn omdat het letterlijk niet van deze wereld is. Om u te helpen de realiteit te begrijpen van wat u gaat vernemen, zal ik eerst een fundamentele historische achtergrond schetsen. Als we naar de wereldgeschiedenis kijken, is er één ding dat in het oog springt:

In elke cultuur, overal op aarde, heeft één ding altijd centraal gestaan: de verering van demonische entiteiten.

Het oude Egypte, Babylon, Rome en Griekenland waren diep geworteld in spirituele praktijken die meestal twee dingen inhielden: seksueel misbruik en mensenoffers. Dit geldt voor elk deel van de wereld, of het nu Afrika, Azië, Amerika of Europa is. Het is letterlijk een wereldwijd verschijnsel. Het christendom en de islam verwijzen naar de duistere geestelijke entiteit die bekend staat als Satan (wat tegenstander of vijand betekent). Maar er zijn ook andere wezens. Een prominente geestelijke entiteit die door de hele geschiedenis van de mensheid is vereerd, wordt Moloch genoemd. In verschillende culturen over de hele wereld is hij bekend onder verschillende namen, zoals Melech, Mo-lech, Milcom, Melkom, Molek, Malec, Malik, Melek, Malkum, Melqart, Melkart, Melqarth, Kronos en Cronus. In de Islam wordt Mo-lech bijvoorbeeld Malec of Malik genoemd.

De veelheid aan namen vormt een bevestiging van de wereldwijde verering van deze demonische entiteit.

Moloch wordt afgebeeld als een mens met het hoofd van een stier. Tijdens ceremonies werden beelden van deze demon met vuur verhit, en zodra de uitgestrekte handen gloeiend heet waren, werden er levende baby's in gelegd. Om de angstige kreten van het levend verbrandende kind te onderdrukken werd luide muziek gespeeld.

Dit is fundamentele menselijke geschiedenis die ieder van ons zou moeten kennen. Als je ergens in de wereld reist, kun je op verschillende plaatsen vaak de architectonische overblijfselen van menselijke offerdaden zien. In Zuid-Amerika markeren bijvoorbeeld de Azteekse piramides het landschap. Op de top van deze piramides werden mensen geofferd aan duistere spirituele krachten. In Europa deden de druïden hetzelfde, in Afrika de sjamanen, in Egypte de hogepriesters, enzovoort. Mensenoffers stonden centraal in de meeste culturen van de wereld.

Door de verspreiding van het Christendom werd deze gruwelijke praktijk in de publieke sfeer afgeschaft, maar ze werd niet uitgeroeid uit de samenleving. Veel dienaren van het duistere rijk bleven deze rituelen in het geheim toepassen. En zo belanden we aan de top van de piramide van de wereldmacht ...

In elke kwaliteitsvolle bron over dit onderwerp vindt u overvloedige documentatie dat op het hoogste niveau van de machtsstructuren ritueel seksueel misbruik en mensenoffers nog steeds gepraktiseerd worden.

Een voorbeeld hiervan werd onthuld door Ronald Bernard, een voormalige bankier die op hoog niveau werkte in het wereldwijde financiële imperium.


Bernard verschoof triljoenen dollars voor de verborgen machthebbers en kreeg een duidelijk inzicht in wat er plaatsvindt in deze kringen. In de video hieronder verklaart hij dat op de hogere niveaus van de financiële top de meerderheid lid is van een religie die Luciferianisme heet. Ronald nam deel aan enkele van hun satanische bijeenkomsten die gepaard gaan met veel alcohol en seks. Op een bepaald moment werd hij uitgenodigd voor bijeenkomsten op hoog niveau in Duitsland waar kinderen geofferd zouden worden. Hem werd beloofd dat dit voor hem persoonlijk de poorten naar astronomische macht en onnoemelijke rijkdom wijd open zou zetten. In plaats van miljarden te verschuiven voor de financiële machthebbers, zou hij zelf miljardair worden. Hij moest alleen maar zijn geweten bij min 100° in de vriezer stoppen. Dit is de motivatie achter de wrede praktijk van mensenoffers:

In ruil voor het offeren van mensen (vooral baby's en kinderen) aan demonische krachten, ontvangt de elite macht en rijkdom uit het duistere rijk. Dit verklaart hun buitensporige financiële rijkdommen en hun ongekende invloed wereldwijd.

Aan deze horror wou Ronald Bernard zich niet overgeven en hij liet de wereld van de heersende financiële klasse achter zich. Hij werd bijna doodgemarteld, had daarna een NDE (bijna-doodervaring) en kwam in het ziekenhuis op wonderbaarlijke wijze weer tot leven. Na het dienen van het duistere rijk voelde Ronald dat hij een tweede kans had gekregen om de schade die hij aan de mensheid had toegebracht te herstellen. Hij wijdt nu zijn leven aan het opzetten van een alternatief financieel systeem dat mensen kan helpen te ontsnappen aan de tirannieke systemen van de elites.

De bijzonder onthullende ooggetuigenverklaring van Ronald Bernard is te volgen in onderstaande video die wereldwijd door 90 miljoen mensen werd bekeken.

<

De door Ronald Bernard gedeelde informatie wordt bevestigd door voormalige directeuren van de CIA, FBI, politie, gendarmerie, militairen, detectives, ooggetuigen, rechters en vele overlevende slachtoffers in ons bewijsrapport over seksueel misbruik en moord door topambtenaren. Ik werd ook meermaals persoonlijk aangeschreven door vrouwen die ontsnapt zijn aan de wreedheden van de eliteklasse die hen duizenden verkrachtten.

Nathalie Augustina was een wereldberoemd fotomodel dat door de CIA werd gehersenspoeld om als seksslavin te fungeren voor het hoogste niveau van de elite: koninklijke families, staatshoofden, bevelhebbers van het leger, Hollywood-beroemdheden, enz. Zij beschrijft haar verhaal in een Nederlands boek geschreven door de eerder genoemde verslaggever Robin de Ruiter.

Ook een ander (anoniem) overlevend slachtoffer en ooggetuige stuurde mij meerdere brieven. Ze zijn zeer verontrustend om te lezen, maar ik heb besloten toch een klein deel ervan in dit verslag op te nemen, omdat deze ooggetuigenverslagen een verborgen werkelijkheid onthullen waarvan de mensheid zich dringend bewust moet worden. Begrijp alsjeblieft dat je cognitieve dissonantie of het Semmelweis-effect kunt ervaren bij het lezen van deze informatie. Dit zijn psychologische mechanismen die onbewust worden geactiveerd om ons te beschermen tegen nieuwe informatie die onze huidige overtuigingen in twijfel trekt.

We steken onze kop in het zand
omdat de realiteit te eng is.


Ik wil u aanmanen hier bewust mee om te gaan en niet toe te geven aan de reflex om informatie die verontrustend is af te wijzen. Dat is immers net wat deze verschrikkingen in stand houdt. De reden om deze gevoelige details te delen is dat dit soort kwaad alleen kan bestaan door onwetendheid van de bevolking. Door dit in het daglicht te brengen kunnen we een einde maken aan deze terreur.

OOGGETUIGENVERKLARING


"Ik ben opgegroeid in Canada. De kern van deze zaak draait om genetica. Deze bloedlijnfamilies geloven dat ze genetisch superieur zijn. Overal waar je mensen ziet die genetica manipuleren ... zijn zij het waarschijnlijk. En waar je 'koninklijke families' vindt die landen besturen, ... vind je ze in overvloed.

Dus ... deze families aanbidden de gevallen engelen ... dat zijn Satan, Lucifer, Baphomet, Moloch en Baäl. Mijn jeugd bestond uit het ene satanische ritueel na het andere. Ze vinden plaats op specifieke data in het jaar: 100 zonnewendes, equinoxen, volle manen ... Het doel van de rituelen is om macht voor zichzelf te vergaren. Een typische jeugd in deze horror zal kinderen tegen hun 18e een paar duizend keer verkracht zien worden. We hebben het over een satanisch cultusnetwerk dat wereldwijd opereert. En ze verdienen een groot deel van hun geld met het verhandelen van kinderen. Het is wreed.

Ze starten de programmering al in de baarmoeder of bij de geboorte. Ze gebruiken astrologie en numerologie ... het zijn zwarte magische occultisten ... ze kiezen je geboortedatum ... ze stomen je klaar voor specifieke carrières. Ze proberen hun mensen aan de top van de wereld te krijgen. Maar nu gaan ze failliet. Ze willen een centrale wereldregering ... in Jeruzalem. Ze willen nationale staten uitschakelen.


Omdat de martelingen in de sekte zo extreem zijn ... splitsen mensen zich af en dissociëren, dus de meeste mensen zijn DID ... lijden aan een dissociatieve identiteitsstoornis ... wat vroeger meervoudige persoonlijkheidsstoornis werd genoemd. Eigenlijk eindig je met een heleboel mensen of persoonlijkheidsfragmenten in jezelf ... omdat je bij elke marteling ... splitst.

Het resultaat is dat veel mensen die dit hebben meegemaakt ... er geen herinnering aan overhouden, en daar maakt de sekte misbruik van. Ze structureren de geest zodat je persoonlijkheden hebt die 's nachts naar buiten treden ... en andere die je overdag beleeft. Mensen leven dubbele levens en beseffen dat niet. Het is heel slim, zodat de sekte 's nachts allerlei dingen voor elkaar krijgt. Ze willen gevoelloze psychopaten die geen emoties hebben als ze hun vuile werk doen. Ze halen de gevoelens uit kinderen in de sekte. Ze laten je bijna-dood ervaringen ondergaan ... dit opent de psychische centra en het IQ schiet door het dak. Dat maakt kinderen erg nuttig voor hen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog ... ontwikkelden de Nazi's geavanceerde mind-controletechnieken ... en vele medische procedures .... Allen Dulles, die de eerste directeur van de CIA was (eerst OSS - Office of Strategic Studies), kreeg geld van de Amerikaanse overheid voor Project Paperclip ... en bracht veel van de wetenschappers en dokters over naar de VS. Rusland nam er ook veel mee. Toen ze hier aankwamen, gingen ze door met hun werk ..., maar de hersencontrole werd geïntegreerd in het cultusnetwerk in heel Noord-Amerika. Zo kwam ik erin terecht. Het feit dat mijn grootvader en oudoom beide grootmeesters waren in de Schotse Rite der Vrijmetselarij hier .... was ook de reden. Ik ben erin geboren.

Janic Smith
(PSEUDONIEM)

Niets van wat deze dame mij schreef was echt nieuw. Ik heb immers soortgelijke onthullingen gelezen in tal van publicaties van gevestigde onderzoekers die de mensheid al tientallen jaren waarschuwen. Ik heb ook verschillende video's gezien met getuigenissen van andere slachtoffers die aan dit duistere netwerk van wereldheersers zijn ontsnapt. Ik weet dus dat deze informatie authentiek en accuraat is.

In een andere persoonlijke brief die ik ontving van een overlevend slachtoffer, Nathalie Augustina, las ik bepaalde details die de connectie verklaren tussen criminele figuren en hogere spirituele entiteiten, die hen gebruiken voor een nog veel snoder doel dan alleen financiële corruptie en politieke wereldmacht. Wat Nathalie beschrijft is in het verleden onthuld door verschillende onderzoekers en klokkenluiders, maar toch vond ik het diep verontrustend omdat ze de wezenlijke realiteit van het kwaad onthult. Het abstracte concept van het kwaad kennen is één zaak; een heel andere ervaring is te ontdekken hoe reëel de krachten van de duisternis zijn. Ze zijn zeer goed georganiseerd en opereren op een uiterst strategische manier. Hier is een stukje uit Nathalie's brieven aan mij:

OOGGETUIGENVERKLARING


"Mijn boek is slechts een fractie van de waarheid. Het is allemaal veel erger. Ik heb eigenlijk gewacht tot het volk wakker genoeg is om alles te vertellen. Het volk is wakker geworden via de verkiezingen in de VS met de onrechtmatige positionering van pedofiel Joe Biden, Covid en nu Oekraïne.

Ik ken de hele wereld van satanische pedofiele leidersfamilies. Ik ken en ben gebruikt en verkracht door leden van de heersende families die boven de Koninklijke Huizen staan. Het Nederlandse nep koningshuis gehoorzaamt aan de Habsburgse clan en het Vaticaan. De Rothschilds controleren alle royals financieel. Elk Koninklijk Huis moet voor hen buigen en acte de présence geven als ze worden ontboden.

Ik was vaak in Zwitserland in DAVOS, Lausanne, Zürich en Genève. Steeds tijdens politieke bijeenkomsten van wereldleiders. Er gebeurt veel meer op aarde dan je weet of beseft. Klaus Schwab is bijvoorbeeld een pure Habsburg.

De absoluut heersende families komen 3 keer per jaar bijeen in het Zwitserse Davos. Deze bijeenkomsten zijn gesloten en zwaar beveiligd. Hier komen de Dinosaurusfamilies bijeen. Eén specifieke groep komt alleen 's nachts naar buiten. Nooit overdag. Daglicht is schadelijk voor hen. Het zijn ook geen normale mensen. Ze leven honderden jaren; de oudste die ik ontmoette was 830 jaar oud. Ze eten niet zoals mensen. Hun medische behoefte is babybloed, tot 25 dagen na de geboorte van de baby. De andere groep consumeert babybloed en babyvlees, niets anders dan dat."

Nathalie Augustina

Iedereen die deze informatie wil natrekken kan de video's in dit rapport bekijken, de PDF-documenten downloaden, de boeken lezen, en zelf onderzoek doen op internet met behulp van de ongecensureerde zoekmachine Qwant en het videoplatform BitChute. Als u meer wilt weten over de realiteit van kannibalisme in het duistere rijk, nodig ik u uit ons bewijsrapport over misbruik door topambtenaren 

Ik wil hier iets aanreiken dat de kannibalistische aard van de elite bevestigt. In Hollywood werden onlangs exclusieve feestjes georganiseerd door Marina Abramovic. Enkele foto's van deze feesten zijn uitgelekt, en je kunt ze zien in onderstaande reportage. Vanwege hun grafische aard heb ik ze verborgen gehouden. Om de beelden te zien, klik op de link. Als je erg gevoelig bent, moet je hem niet openen.

Klik hier voor beelden die de satanische aard van de elite aantoont.

Marina Abramovic organiseert feestjes die "Spirit Cooking" worden genoemd. Tijdens die feestjes eten beroemdheden cakes in de vorm van mensenlichamen. Echte naakte vrouwen met een skelet op hen liggen uitgestrekt op de tafels.

Tijdens deze publieke feestjes eten ze natuurlijk geen echte mensen, maar overlevende slachtoffers en ooggetuigen zijn het er allemaal over eens dat wat er tijdens de geheime bijeenkomsten gebeurt nog veel erger is dan echt kannibalisme. Deze publieke feestjes zijn bedoeld om het concept te introduceren bij de 'lagere' leden van hun kringen.

Hieronder volgen enkele foto's van Marina Abramovic, een van de populairste kunstenaars binnen de financiële elitekring. Ze gebruikt veel symbolen uit het satanisme, of het Luciferianisme.

Aangezien misbruik en opoffering van kinderen een gangbare praktijk is in de hoge regionen van de elite, is het veelbetekenend dat Abramovic dit soort "kunst" creëert.

Op de volgende foto's staat Abramovic afgebeeld met Koningin Beatrix en Jacob Rothshild, een van de hoofden van de City of London. Ze poseren voor een schilderij met de naam "Satan roept zijn demonen op uit de hel".

Vervolgens ziet u foto's genomen tijdens een Rothschilds-party. Op 12 december 1972 organiseerde Marie-Hélène de Rothschild een surrealistisch bal in Château de Ferrières, een van hun kastelen. Merk op hoe poppen van gebroken baby's en lijken van naakte vrouwen worden gebruikt om de feesttafels te versieren.

rothschild evil satanism
rothschild dinner child ritual
naked woman dinner rothschild

Wat u op deze beelden ziet, is slechts het oppervlakkige, aan het publiek getoonde materiaal. We kunnen ons niet eens voorstellen wat ze in het geheim doen. Ook de ooggetuigenverklaringen lichten slechts een tipje van de sluier op van dit duistere rijk. Als je eenmaal weet hoe slecht deze entiteiten zijn, wordt het duidelijk waarom ze er geen moeite mee hebben de onmenselijke tirannie op te leggen die door het World Economic Forum en hun bondgenoten wordt gepropageerd. Het is cruciaal dat we de moed hebben om deze informatie met de wereld te delen. 

De mensheid lijdt niet alleen onder corrupte politici en bankiers, maar wordt aangevallen door het pure kwaad. Aan de top zijn er duistere spirituele entiteiten die gewoon een voortzetting zijn van oude praktijken van demonenaanbidding en mensenoffers.

HET LOSKOPPELEN VAN DE MENSHEID


Wat we echter goed moeten beseffen is dat er naast deze duistere krachten ook een Schepper is, die de schenker en oorsprong is van al het goede, en die aan de kant van de mensheid staat om ons te verlossen van het kwade.


In de afgelopen decennia heeft er een wereldwijde, strategische mind-controloperatie plaatsgevonden om de overgrote meerderheid van de mensheid af te leiden van de Bron van alle leven. Als mensen niet verbonden zijn met God, die alleen groter is dan het rijk van het kwade, zijn ze gemakkelijker te controleren en te onderwerpen. Geestelijk onwetende mensen zijn machteloos. Het is absoluut noodzakelijk dat we ontwaken uit deze gehersenspoelde staat van geïnduceerde geestelijke blindheid en terugkeren naar de Schenker van alle leven, die ons kracht en leiding kan geven om de mensheid te bevrijden van de krachten der duisternis. Dit heeft niets te maken met religie, maar is net zo fundamenteel voor ons bestaan als 1+1=2. We weten allemaal dat er goed en kwaad is. Het is echter niet zomaar een vage "energie". Er bestaan persoonlijke entiteiten, net zoals wij persoonlijke wezens zijn. Het is absurd om het bestaan van intens kwaad te erkennen en tegelijkertijd de realiteit van het rijk van leven, liefde, goedheid en waarheid te ontkennen.

MACHTSPiramide


Het volgende schema toont een basisoverzicht van de wereldwijde machtsstructuur van kwaad en corruptie, die elk aspect van de menselijke samenleving is binnengedrongen. Ik onthul dit in de hoop dat het zal helpen bij de wereldwijde ondergang van deze snode netwerken, want hun grootste kracht is de onwetendheid van de bevolking. Zolang ze buiten het bewustzijn van het publiek kunnen opereren, kunnen ze ongecontroleerd doorgaan. Daarom vraag ik met aandrang aan iedereen die dit rapport leest niet te aarzelen om het te delen, maar de moed te hebben het wijd en zijd te verspreiden. Dat is immers wat uiteindelijk het bolwerk van deze netwerken zal verbrijzelen. Zolang zij in totale duisternis kunnen opereren, wat betekent dat niemand hen kan zien, kunnen zij ongehinderd doorgaan met hun operaties. Zodra dit in het daglicht komt, wat betekent dat de wereld zich ervan bewust wordt, kunnen zij zich niet langer verbergen en zullen zij verantwoordelijk worden gehouden voor hun ontelbare misdaden tegen de mensheid en de hele schepping.


ZIE HET VOLLEDIGE PLAATJE

Dit bericht is een deel van een langer rapport "The Agenda for World Domination by the World Economic Forum". Daar vind je ook de referenties die alle bovenstaande informatie bewijzen. Als je het volledige plaatje wilt zien met meer bewijzen, lees dan zeker het volledige rapport.


Lees ook deze belangrijke artikelen