Bescherm Jezelf!

De mensheid wordt bedreigd... Criminele miljardairs werken samen om wereldtirannie te vestigen. Leer hoe je jezelf kunt beschermen. Schrijf je nu in!

Revolutionair apparaat biedt effectieve bescherming tegen straling

electromagnetische straling emf gevaar gezondheid

✔︎ FACT CHECK: Zie referenties onderaan het artikel 

Is het nodig om ons te beschermen tegen schadelijke straling? En zo ja, hoe kunnen we ons dan afdoende beschermen? Het antwoord was altijd vaag en onduidelijk, aangezien er geen effectieve oplossingen waren. Nu is er echter een revolutionair apparaat ontwikkeld in Japan dat doeltreffend bescherming biedt tegen straling die afkomstig is van elektrische apparaten. 

Ons leven wordt beheerst door talloze elektrische apparaten, die we nodig hebben voor zowat elk aspect van ons moderne leven: mobiele telefoons, tablets en computers, televisies, wifi modems, routers, smart meters, huishoudelijke apparaten, auto’s, verlichting, en ga zo maar door. Al deze apparaten stralen constant elektromagnetische velden uit. Reeds vele jaren vraagt een groot aantal bewuste mensen zich af of het wel zo gezond is voor ons lichaam, om elke dag voortdurend blootgesteld te zijn aan deze straling. 

Deze zorg blijkt gegrond te zijn, want wetenschappelijke studies onthullen dat de schadelijke effecten van straling op onze gezondheid vele malen groter is dan we beseffen. Hoofdpijn, vermoeidheid, slapeloosheid, stress en zenuwspanningen, mentale klachten, depressie en ADHD, duizeligheid, verminderde concentratie, slechter zicht, geheugenproblemen, kanker en hartproblemen, evenals nadelige invloed op celweefsel en inwendige organen, zijn allemaal het gevolg van de invloed van elektromagnetische stralingen die afkomstig zijn van onze veelgebruikte en alomtegenwoordige elektronische apparaten.  

hoofdpijn elektromagnetische velden

Reeds in 1970 toonde een rapport uit de Sovjet Unie het zogeheten ‘microgolf syndroom’ aan: militairen die werkten met elektronische apparatuur kregen klachten als vermoeidheid, duizeligheid, concentratieproblemen, slecht slapen en geheugenverlies. Dezelfde symptomen werden waargenomen in de tachtiger jaren, bij Zweden die werkten met beeldschermen. Ook Finland rapporteerde deze klachten, in verband met blootstelling aan elektromagnetische straling.

Het Nationaal Kankerinstituut in de Verenigde Staten bevestigde in een wetenschappelijke studie het verband tussen elektromagnetische velden en kanker bij kinderen: (1)

‘Hieruit bleek dat epidemiologische studies van extreem laagfrequente velden over het algemeen een verhoogd risico op kinderleukemie laten zien bij geschatte dagelijkse gemiddelde blootstellingen boven 0,3 tot 0,4 μT,’

Ik kan dat persoonlijk bevestigen, want toen we in Nederland woonden, in het dorpje Wilp, bevond onze woonboerderij zich dichtbij een grote hoogspanningsmast. De vorige bewoner vertelde ons dat ze leukemie had gekregen, door de straling afkomstig van deze masten. Zij en haar man waren bovendien kinderloos gebleven en ze vertelde dat ook dit het gevolg was van die hoogspanningsmast. Opmerkelijk genoeg was zowat iedereen in de omgeving van deze masten kinderloos. Dat was voor mij het startschot om me te verdiepen in de schadelijke gevolgen van straling, en de vraag of er bescherming tegen straling mogelijk is. Hieronder vind je enkele wetenschappelijke studies die er niet om liegen...

Wetenschappelijke Studies Over Het Gevaar van Straling


Een wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd op de website van de Amerikaanse overheid concludeerde dat EMF ontstekingen in het lichaam kan veroorzaken, alsmede schade aan het zenuwstelsel: (2)

‘Het is algemeen bekend dat zwakke EMV allerlei dramatische niet-thermische effecten kunnen veroorzaken in lichaamscellen, weefsels en organen. (...) Elektromagnetische velden kunnen niet alleen gevaarlijk zijn vanwege het risico op kanker, maar ook vanwege andere gezondheidsproblemen, waaronder elektromagnetische overgevoeligheid (EHS). Elektromagnetische overgevoeligheid (EHS) is een fenomeen dat gekenmerkt wordt door het optreden van symptomen na blootstelling van mensen aan elektromagnetische velden, gegenereerd door EHS wordt gekenmerkt als een syndroom met een breed spectrum van niet-specifieke meervoudige orgaansymptomen, waaronder zowel acute als chronische ontstekingsprocessen die zich voornamelijk voordoen in de huid en het zenuwstelsel, maar ook in het ademhalingssysteem, het cardiovasculaire systeem en het bewegingsapparaat.’

Onderstaande illustratie toont hoe elk aspect van ons lichaam gecontroleerd wordt door het zenuwstelsel. Schade aan het zenuwstelsel is dan ook ernstig, aangezien het hele lichaam daaronder lijdt. 

nervous system electromagnetic frequency

Een ander onderzoek gepubliceerd door de Amerikaanse overheid onthult dat elektromagnetische straling het immuunsysteem ontregelt en kanker kan veroorzaken: (3)

‘Electromagnetische velden verstoren de immuunfunctie door stimulatie van verschillende allergische en inflammatoire reacties en door effecten op weefselherstelprocessen. Dergelijke verstoringen verhogen het risico op verschillende ziekten, waaronder kanker.’

Weer een andere wetenschappelijke studie ontdekte dat EMV diverse processen in ons lichaam beïnvloedt: (4)

‘Verschillende cellulaire componenten, processen en systemen kunnen beïnvloed worden door blootstelling aan EMV. Omdat het onwaarschijnlijk is dat EMV direct DNA-schade kunnen veroorzaken, hebben de meeste onderzoeken gekeken naar EMV-effecten op celmembraanniveau, algemene en specifieke genexpressie en signaaltransductiepaden.’

Dat elektromagnetische stralingen een nadelig effect hebben op onze gezondheid wordt ook benadrukt in de Europese Richtlijnen voor EMV, waaraan vijftien wetenschappers meewerkten: (5)

‘Studies, empirische waarnemingen en verslagen van patiënten wijzen duidelijk op interacties tussen blootstelling aan EMV en gezondheidsproblemen. (...) Er is toenemend bewijs dat blootstelling aan EMV een grote invloed heeft op de oxidatieve en nitrosatieve regulatiecapaciteit in getroffen individuen.’

Er is zelfs een oorzakelijk verband aangetoond tussen het veelvuldig gebruik van een mobiele telefoon en de ontwikkeling van de ziekte van Parkinson: (6)

‘Toenemend gebruik van mobiele telefoons is omgekeerd evenredig met de progressie van de ziekte van Parkinson.(6)

Voor lezers die de ziekte van Parkinson niet kennen, dit zijn de symptomen: depressie, angst, verlaagde intelligentie, duizeligheid, obstructie van luchtwegen, spierzwakte, spierpijn, constipatie, moeite met praten en slikken, beven, evenwichtsstoornissen en moeite met wandelen. 

Zeker niet iets wat iemand wil ervaren op latere leeftijd, maar wat door straling wel veroorzaakt kan worden. 

Dat zijn slechts enkele voorbeelden van een veelheid aan wetenschappelijke studies, die de afgelopen jaren gedaan werden naar de nadelige invloed van elektromagnetische straling op ons lichaam. Schokkend is daarom dat de Wereldgezondheidsorganisatie ijskoud beweert dat er geen bewijs is voor gezondheidsrisico’s door EMV. Dat is echter niet verwonderlijk, aangezien de WHO een private organisatie is, die gefinancierd wordt door private entiteiten zoals Bill Gates die er baat bij hebben dat de mensheid elektrische apparaten, zoals computers, tablets en mobiele telefoons, blijft gebruiken.

Bill Gates en zijn kompanen binnen de WHO verdienen daar immers miljarden mee, elk jaar opnieuw.

Authentieke wetenschappelijk onderzoekers, die los staan van financiële belangenverstrengeling, luiden echter de alarmbel.

In een wetenschappelijk rapport wijzen onderzoekers bijvoorbeeld op het ernstige gevaar voor schade aan de gezondheid van kinderen, die op scholen voortdurend blootgesteld worden aan indrukwekkende hoeveelheden EMV. (7)

‘In de wereld van vandaag worden de meeste kinderen blootgesteld aan verschillende door de mens gemaakte elektromagnetische velden (EMV's). EMV's zijn elektromagnetische golven van minder dan 300 GHz. De hersenen van een kind in ontwikkeling zijn kwetsbaar voor elektromagnetische straling; de bezorgdheid van hun verzorgers over de gezondheidseffecten van EMV's neemt dan ook toe.’

Een onderzoek van de Universiteit van Edinburgh heeft aangetoond dat blootstelling van ongeboren kinderen in de buik van de moeder aan straling kan resulteren in autisme. (8) 

Het aantal kinderen met autismespectrumstoornissen (ASS) en de blootstelling van de bevolking aan microgolfstraling zijn parallel gestegen. Er is gesuggereerd dat foetale/neonatale blootstelling aan microgolven predisponeert voor de latere ontwikkeling van ASS.

Een 13 jaar durend onderzoek van het Kaiser Foundation Research Institute onthulde dat wanneer ongeboren kinderen blootgesteld worden aan straling van elektrische apparaten, ze daardoor permanent zwaarlijvig kunnen worden. (9)

Prenatale blootstelling aan een hoog MF-niveau werd in verband gebracht met een hoger risico op obesitas bij de nakomelingen dan die met een lager MF-niveau. (...) Maternale blootstelling aan hoge MF tijdens de zwangerschap kan een nieuwe en voorheen onbekende factor zijn die bijdraagt aan de wereldwijde epidemie van obesitas/overgewicht bij kinderen.

Ik kan hier nog een hele tijd doorgaan met het vermelden van wetenschappelijke studies die bewijzen hoe schadelijk straling is voor onze gezondheid, maar dit zou moeten volstaan om ons wakker te schudden. 

Hoe kunnen we ons
beschermen tegen Straling?


De vraag is hoe we onszelf kunnen beschermen tegen de schadelijke invloed van straling? Behalve verhuizen naar een reusachtig woud, ver weg van de beschaafde wereld, zijn er gelukkig ook andere oplossingen. Onderstaande infographic toont er enkele.

✔︎ Plaats een EMV blokkerende barrière tussen je laptop en je lichaam
✔︎ Vermijd het gebruik van bluetooth koptelefoons
✔︎ Houd mobiele telefoons altijd weg van je lichaam (houd ze niet in je hand, maar gebruik altijd een selfie stick)
✔︎ Verwijder alle elektronische apparaten uit je slaapkamer
✔︎ Vermijd het gebruik van spaarlampen en halogeen (= extra straling)
✔︎ Vermijd zoveel mogelijke draadloze technologie, en gebruik apparaten met bekabeling (daar moet je soms wel even voor zoeken)
✔︎ Wandel regelmatig blootsvoets in de natuur, waardoor je kunt ontladen van de straling in je lichaam. Dat heet 'aarden'.
✔︎ Eet voedsel met ontgiftende eigenschappen
✔︎ Plaats veel planten in huis, kantoor en slaapkamer die straling absorberen
✔︎ Check hoe ernstig de EMV vervuiling is in de buurt waar je woont

Zelfs met deze maatregelen is het nog moeilijk om te ontkomen aan de invloed van straling aangezien het zo overweldigend aanwezig is in onze omgeving. Elke stad en dorp is tegenwoordig ondergedompeld in een oceaan van stralingen.

Er is een groot aanbod hulpmiddelen die beweren bescherming tegen straling te bieden, zoals kaartjes met harmoniserende werking die je in je zak stopt, minerale stenen die je om de hals of pols draagt, EMV blokkerende kledij, enzovoort. Het effect van deze oplossingen is echter uiterst beperkt. Van echte bescherming tegen straling is dan ook geen sprake.

Revolutionair Apparaat dat effectief beschermt tegen straling


Recent is er echter een apparaat ontwikkeld dat uitkomst kan bieden, omdat het je effectief beschermt tegen straling. Dit apparaat werd uitgevonden door een team ingenieurs uit Japan, die reeds tientallen jaren onderzoek doen naar effectieve oplossingen voor de menselijke gezondheid. Zo ontwikkelden ze een apparaat dat drinkwater ioniseert, structureert en alkaliseert, met indrukwekkende effecten op de menselijke gezondheid (meer informatie). Dat apparaat wordt reeds vele jaren succesvol gebruikt in ziekenhuizen te Japan.

Afgelopen jaren hebben ze zich toegespitst op het probleem van elektromagnetische stralingen, en zijn erin geslaagd een apparaat te ontwikkelen dat effectief EMV neutraliseert en een krachtige bescherming biedt tegen straling.

De tests van het apparaat worden gedaan met een stralingsmeter (zoals hieronder afgebeeld, maar er zijn verschillende types stralingsmeter), die op een scherm de EMV waarden aangeeft, terwijl een alarmsignaal laat horen of deze waarden gevaarlijk zijn of niet.

Elke woning, kantoor, of openbaar gebouw laat levensgevaarlijke waarden EMV zien, wat verontrustend is. Het verklaart de explosieve toename van zogenaamde 'onverklaarbare' gezondheidsklachten van de bevolking in onze tijd. Zodra echter dit apparaat ingeschakeld wordt, is de stralingsmeter stil en zijn de waarden op het scherm gedaald tot nul.

De EMV wordt effectief geneutraliseerd en biedt daadwerkelijk een doeltreffende bescherming tegen straling. 

Deze uitvinding is een revolutionaire uitkomst voor de hele mensheid, omdat dit voor het eerst een oplossing is die meetbaar werkt. Alle andere producten die je zogenaamd beschermen tegen straling kunnen niet gemeten worden. Je moet blindelings geloven dat het je beschermt. De bijzondere werking van dit apparaat kan zwart op wit aangetoond worden, met een stralingsmeter. 

Meer informatie over Deze
Bescherming Tegen straling 


Omdat we als Stop World Control niet enkel de problemen in onze wereld onthullen in onze documentaires en bewijsrapporten, maar ook bouwen aan een betere wereld, willen we dit gepatenteerde apparaat graag onder de aandacht brengen. Het is wat je noemt een 'game-changer': de hele situatie en problematiek van straling wordt hierdoor veranderd.  Daarom organiseren we een reeks persoonlijke zoom meetings waarin we de werking en het effect ervan aantonen. Je zult met eigen ogen zien hoe de hoge stralingswaarden op de EMV meter tot nul herleid worden, zodra het apparaat ingeschakeld wordt. Ook zul je getuigenissen horen van het positieve effect op de gezondheid van mensen die het zijn beginnen gebruiken. Het is werkelijk indrukwekkend. 

Dit apparaat biedt ook mogelijkheden voor mensen om een nieuw bestaan op te bouwen of een beter inkomen te ontwikkelen.

Ook deze mogelijkheid zal uitgelegd worden in de presentatie. Je kunt namelijk distributeur worden van dit apparaat, waarbij je een deel van de winst van elke verkoop ontvangt. Met een revolutionair product dat mensen zo dramatisch helpt, kan dat velen een nieuw leven geven. Want ondanks de kostprijs blijken enorm veel mensen het belang ervan te begrijpen en bereid te zijn de investering te doen.

Persoonlijk ben ik hier bijzonder enthousiast over. Want al jaren krijg ik van over de hele wereld producten toegestuurd, die zogezegd elektromagnetische velden neutraliseren of verminderen. Maar ik test alles wat men me toestuurt, dus ik heb mijn stralingsmeter erbij gehouden, en het effect is steeds nihil of minimaal.

Dit apparaat herleidt effectief de elektromagnetische velden naar nul en biedt daarbij een doeltreffende bescherming tegen straling.

Mensen die het gebruiken getuigen van betere slaap, minder stress, verdwijnen van hoofdpijn en vele andere lichamelijke effecten. Maar het belangrijkste is de lange termijn werking op het lichaam, waardoor het letterlijk je leven kan redden. De wetenschappelijke studies tonen immers aan dat EMV kanker kan veroorzaken alsmede schade aan ons zenuwstelsel, hersenen en onze inwendige organen. Daartegen beschermd worden is de lange termijn werking die je niet meteen ervaart, maar wat wel het belangrijkste is.

Voor kinderen is dit in het bijzonder levensbelangrijk, want zij zij nog vatbaarder voor straling. Elke school zou diverse van deze apparaten moeten plaatsen, werkelijk. En elk gezin zou het in huis moeten hebben, voor kind en volwassene.

Durf te investeren in
je welzijn


elektromagnetische velden apparaat

De struikelblok voor veel mensen is dat dit soort revolutionaire apparaten niet massaal in de handel te koop zijn, voor lage prijs. Integendeel zijn ze best kostbaar, wat sommigen ervan weerhoudt. Dat is jammer, want...

Is onze gezondheid, ons leven en onze geliefden niet alles waard? 

We geven zoveel geld uit aan zaken die ons beschadigen. Telefoons, tablets, computers en televisies die bij elkaar duizenden euros kosten, betalen we zonder aarzeling, terwijl dat juist hetgeen is wat ons kapot maakt. Maar een apparaat dat ons beschermt, mag niets kosten?

Het is werkelijk van levensbelang - letterlijk - dat we ons hiervan bewust worden. We mogen leren investeren in ons welzijn.

Het nieuwe apparaat dat je effectief beschermt tegen straling brengt eindelijk uitkomst. Na vele jaren van aanhoudende hoaxes, van zogenaamde bescherming tegen straling die feitelijk niets doen, is dit het eerste apparaat ter wereld dat ons daadwerkelijk beschermt. Wil je er meer over horen, meld je dan via onderstaande link aan op een persoonlijke zoom video meeting, waar je er alles over hoort en ziet.

Bescherm Je Leven!


Meld je gratis aan om levensreddende, kritische informatie te ontvangen die onthult wat er werkelijk aan de hand is in de wereld, en leer hoe je jezelf en je geliefden kunt verdedigen. Mis deze essentiële informatie niet. Meld je nu gratis aan!

Wij beschermen uw privacy en informatie.

Heb je deze kritieke berichten al gezien?


 
 
 
 
 

Schrijf je in en ontvang
levensreddende informatie