Amerikanen steunen de Nederlandse strijd voor vrijheid


Deel deze pagina op alle social media, en stuur het naar je contacten via email.
Selecteer, kopieer en plak deze url: stopworldcontrol.com/nl/amerika

Er gebeurt iets geweldig moois: de hele mensheid stapt over de landsgrenzen heen en bundelt haar krachten om als EEN STEM op te staan tegen de tirannie van de Nieuwe Wereldorde. Onderstaande video laat dit heel mooi zien.

Amerikanen ondersteunen de strijd voor vrijheid in Nederland, onder leiding van Thierry Baudet van het Forum voor Democratie. 

Deze video herinnert ons aan de enorme rol die Nederland doorheen de geschiedenis heeft gespeeld op het wereldtoneel. New York heette in feite Nieuwe Amsterdam, Australie was Nieuw Holland, enz. Ook vandaag heeft dit kleine land een grote invloed op de mensheid.

Het is hartverwarmend om te zien hoe Amerika haar steun betoont aan Nederland.

Dit is een kenmerk voor de huidige vrijheidsbeweging: de mensheid staat als een eenheid op tegen de monsters van het World Economic Forum, de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Wereldbank en de andere globalistische organisaties, die streven naar een dictatoriale wereldstaat.

Samen staan we sterk.

 
 

Bekijk deze
prachtige video

Amerikanen steunen de strijd voor vrijheid in Nederland. Ze moedigen Thierry Baudet aan, voorzitter van de ENIGE partij in het hele land die opstaat tegen de Nieuwe Wereldorde. Deze globalistische elite gebruikt de corona crisis als dekmantel voor het vestigen van een wereldwijde dictatuur. 

Strijd Mee Voor Vrijheid!


Ondersteun onze strijd voor de vrijheid van de mensheid, en bouw mee aan een hoopvolle toekomst voor onze kinderen. We staan op tegen multimiljardairs en zelfs triljardairs die met hun geldmiddelen hele regeringen kopen en de grote media bezitten. Maar als we met zijn allen de handen in elkaar slaan, kunnen we deze reuzen toch neerhalen.

Maak een gift over op IBAN: NL87ABNA0514741910
tnv David Sorensen van Stop World Control

Hartelijk dank!

De strijd van Amerika
voor vrijheid


In Amerika is er al veel langer een algemeen bewustzijn over het plan om de hele mensheid tot slaaf te maken van een rijke elite, die zich vermomt als 'menslievende' organisaties als de Verenigde Naties. Wijlen president John F Kennedy had verklaard:

‘Er bestaat een complot om elke man, vrouw en kind in dit land tot slaaf te maken. Ik zal deze hoge en nobele positie niet verlaten vooraleer ik dat plot ontmaskerd heb.’ - John F. Kennedy

Dat plan om de hele mensheid in slavernij te brengen, is in onze tijd actueler dan ooit. Onder het mom van een virus dat een overlevingspercentage van 99,77% heeft, en dat het gemiddelde jaarlijkse dodental niet heeft verhoogd, worden er ongekend extreem vrijheidsberovende maatregelen opgelegd aan de hele bevolking.

Elk veilig en effectief medicijn tegen covid wordt door overheden verborgen voor de bevolking, en een levensgevaarlijk medisch experiment wordt op een tirannieke manier opgedrongen aan de wereldbevolking. Duizenden doden en tienduizenden ernstige bijverschijnselen zoals verlamming, blindheid en doofheid, zijn reeds gemeld.

Intussen worden talloze zelfstandigen het faillisement in geduwd, door de lockdowns.

 
 

Het plan om een wereldwijde tirannie te vestigen, is in volle opmars. John F Kennedy had groot gelijk. 

Alle politieke partijen
spelen het spel mee


In Nederland is er - naast de FVD - geen enkele politieke partij (ook niet de PVV!) die opstaat voor de rechten en vrijheden van de bevolking. Ook alle christelijke partijen spelen het spel volop mee. Iedereen sluit hardnekkig hun ogen voor de ernstige waarschuwingen die over de hele wereld worden gegeven.

Vele duizenden artsen en wetenschappers verklaren dat de pandemie een grootscheepse criminele operatie is, met een politiek-economisch doel.

De groep Artsen voor Waarheid in Nederland, Artsen voor Vrijheid in Belgie, Artsen voor Opheldering in Duitsland, het Amerikaanse Americas Frontline Doctors, de internationale World Doctors Alliance en Global Coalition For Life en vele andere organisaties die samen tienduizenden medische deskundigen tellen, worden ijskoud genegeerd door praktisch elke politieke partij in ons land. Alleen wat door de communistische WHO wordt opgelegd (onder aansturing van de vaccin dealer en multimiljardair Bill Gates) wordt gevolgd. 

 
 

In Nederland is er echter 1 politieke partij die een andere geest heeft: het Forum voor Democratie, met lijsttrekker Thierry Baudet. Zij staan, net als John F Kennedy, op tegen dit plan voor globale tirannie.

thierry baudet elite wereldstaat

Hoe weten we of Baudet
betrouwbaar is?


Deze website is gemaakt door David en Renate Sorensen, die zich al tientallen jaren inzetten voor een betere wereld. Omdat we weten zagen hoe corrupt de politiek is, waren we voorzichtig toen we Thierry Baudet hoorden spreken over vrijheid.

Onze vraag was: is hij de zoveelste corrupte clown, die speciaal getraind is om de rol van oppositie te spelen, zoals Geert Wilders? Wel mensen lokken met mooie kreten, maar in realiteit niets doen? Of is Baudet anders? Is hij echt?

We doen ons werk vanuit de christelijke overtuiging dat ons leven zinvol is en we hier zijn met een doel. We geloven in een God die de mensen liefheeft en ons wil gebruiken om de wereld te verbeteren. In onderstaande video vertelt Renate Sorensen hoe ze oprecht gebeden had om een antwoord over Thierry Baudet. Onze ervaring is dat we altijd antwoord krijgen. Vaak komt dit in de vorm van een gedetailleerde droom, die specifieke informatie bevat over een situatie of personen waarmee we omgaan. Al tientallen malen bleek hetgeen ons getoond werd, 100% accuraat te zijn.

Op deze wijze werden we al vele malen beschermd voor gevaren die we zelf niet zagen. We werden behoed voor verraderlijke mensen of verkeerde belissingen.

Het antwoord dat Renate kreeg over Thierry Baudet is ook ditmaal heel bijzonder. Je kunt het horen in onderstaande video...

 
 

RENATE

Renate Sorensen van Stop World Control deelt het antwoord dat ze kreeg op de vraag of Thierry Baudet te vertrouwen is. Kijk en luister tot het einde, want het is geweldig!

Deel deze pagina op alle social media, en stuur het naar je contacten via email.
Selecteer, kopieer en plak deze url: stopworldcontrol.com/nl/amerika

Lees ook deze belangrijke artikelen