Nederlandse verkiezingssoftware is speciaal ontworpen om te kunnen frauderen


verkiezingsfraude

Onderstaande videos laten iets schokkends zien: de software die wordt gebruikt om alle stemmen van de Nederlandse verkiezingen te verwerken, blijkt speciaal opgezet te zijn om fraude doodeenvoudig te maken. Iedereen die eventjes achter een stemcomputer plaats neemt, kan handmatig zoveel stemmen wijzigen als gewenst is. Dit is een citaat van een computer expert, uit onderstaande video, die zijn verbazing over dit systeem uitspreekt:

"Iedereen die toegang heeft tot de computer, kan eenvoudig het aantal stemmen aanpassen, zonder dat er een alarm afgaat. De software gelooft alles. Er zit geen integriteits-controle in, er zit geen fraude detectie in, geen inbraak detectie. De verkiezingssoftware vindt alles prima."

Bovendien wordt door een IT editor onthult dat er geen enkele controle uitgeoefend wordt in het systeem zelf, om na te gaan of de berekeningen wel juist zijn. De code van de software is zelfs zodanig opgesteld, dat het onmogelijk is om na te gaan of ze betrouwbaar is. Deze software deskundige zegt:

"Er is geen controlesysteem aanwezig dat controleert of het optellen van alle stemmen wel correct is gebeurd." 

De vraag is: waarom kiest de Nederlandse overheid er juist voor om dit soort volstrekt onveilige en manipuleerbare systemen te gebruiken, voor iets wat zo belangrijk is als de nationale verkiezingen? Sterker nog: het kabinet van Rutte heeft in stilte zelfs een aanwezig controlemechanisme laten verwijderen.  

 
 

BEKIJK DEZE VIDEO'S

Iedereen die toegang heeft tot de computer, kan stemmen aanpassen zonder dat er een alarm afgaat.

Er is geen controlesysteem aanwezig dat controleert of het optellen van alle stemmen wel correct gebeurt.

Verkiezingsfraude in Amerika


Onderstaande video toont bewijzen dat de recente verkiezingen in Amerika werden gestolen. Het laat weinig twijfel dat er ook in Nederland gerommeld wordt met de stemmen van het volk. Vraag is: laten we dit zomaar gebeuren? 

BEKIJK DEZE VIDEO!

Strijd Mee Voor Vrijheid!


Ondersteun onze strijd voor de vrijheid van de mensheid, en bouw mee aan een hoopvolle toekomst voor onze kinderen. We staan op tegen multimiljardairs en zelfs triljardairs die met hun geldmiddelen hele regeringen kopen en de grote media bezitten. Maar als we met zijn allen de handen in elkaar slaan, kunnen we deze reuzen toch neerhalen.

Maak een gift over op IBAN: NL87ABNA0514741910
tnv David Sorensen van Stop World Control

Hartelijk dank!

DEEL DEZE WEBSITE!


Deel op elk platform, of verstuur via email. Selecteer, kopieer en plak de url:
www.stopworldcontrol.com/nl/verkiezingen

Download flyers, spandoeken en memes 
om Stop World Control onder de aandacht te brengen in je omgeving!

Lees ook deze belangrijke artikelen