Bescherm Jezelf!

De mensheid wordt bedreigd... Criminele miljardairs werken samen om wereldwide tirannie te vestigen. Leer hoe je jezelf kunt beschermen. Schrijf je nu in!

Op een Toekomst vol Hoop en Vrijheid!

future freedom

Sinds de tweede Wereldoorlog is er een plan uitgewerkt om de hele mensheid te beïnvloeden door de media. De beste deskundigen van Nazi-Duitsland op gebied van ‘mind control’ ofwel massamanipulatie, werden naar Amerika gehaald. Vanuit Amerika begon er een plan om systematisch meer en meer te liegen tot ons allemaal.

Het doel was om de hele mensheid te controleren via hun eigen denken.  

Bijna alles wat we horen en zien in de grote media is leugen. Ze liegen over God, seksualiteit, biologie, vrijheid, ethiek, gezondheid, energie, cultuur, geschiedenis, astronomie, …

mind control

Het is volslagen onmogelijk om een juist zicht te krijgen op de realiteit via het journaal, de kranten, de grote magazines of de bekende websites. Zelfs het onderwijs is dermate geprogrammeerd dat het mensen slaafjes maakt van een duizelingwekkend bolwerk vol leugens, dat hun hele leven bepaalt. De media, het onderwijs, politiek - alles is in handen van dezelfde miljardairs-criminelen die de hele mensheid de afgelopen eeuw hebben voorgelogen.

Ik geloof niet in God, omdat...


Het hele denken van de mensheid werd omgevormd: geloof niet dat je door een liefhebbende God geschapen bent, met een koninklijk doel hier op aarde. Nee, je moet geloven wat wij je zeggen: je stamt toevallig van de apen af en je leven is in feite volslagen absurd. Iedereen slikte het zonder nadenken, zonder onderzoek te doen, zonder vragen te stellen.

'Ja, hooggeachte TV, wij zijn aangeklede apen! Wij geloven u! Er is geen God, dat is achterhaald, ons leven is zinloos en we zijn slechts beesten.'

Massamanipulatie heeft alles wat waarheid is, alles wat waardevol is, alles wat ons sterk en gezond maakt, geroofd en ons tot slaafjes gemaakt van media, die we beschouwen als de enige ware bron van waarheid. Komt het op TV dan is het waar. Zo werd de mensheid de meest waanzinnige leugens wijsgemaakt, die klakkeloos aangenomen werden, ‘…want de TV zegt het.'

Een Toekomst in Vrijheid


Gods plan is om deze grootschalige, strategisch opgezette misleiding totaal te vernietigen. Er komt een groot ontwaken waarbij de massa-misleiding weggenomen wordt en de ogen van de mensheid open gaan. De schok is hierin dat we gaan ontdekken dat niets is wat het lijkt. Niemand is wie hij beweert te zijn.

De grote ontmaskering. De grote schok van het wakker worden.
 
De enorme maskerade wordt neergehaald en de mensen zien wat er echt aan de hand is. Politici die beweren het goede na te streven blijken gewetenloze monsters te zijn, die achter de schermen meedoen aan satanische rituelen waarbij kinderen massaal misbruikt worden. Ja, ik heb het over JOUW politieke leiders. Maak je borst maar nat voor de onthullingen die eraan komen…
 
De maskers gaan af. Massaal. Er is geen ontkomen aan.

God zal hen te schande maken en er zullen vele koppen rollen. Het kwaad word geoordeeld, en de schuldigen wacht de doodstraf.

De media zal een kanaal worden van waarheid in plaats van een instrument tot massamisleiding. Alles wat de duisternis bedoeld heeft tot verwoesting van de mensheid zal tegen henzelf gebruikt worden en zal hun ondergang betekenen.
 
God brengt vrijheid. Vrijheid die we nog niet gekend hebben.
 
Ook religie wordt zwaar aangepakt. De hemeltergende hypocrisie van de talloze leiders die doen alsof ze Jezus Christus dienen, maar letterlijk alles doen om zichzelf te beschermen, hun geld en positie veilig te stellen en de mensen afhankelijk te maken van zichzelf, zullen vallen. Diep vallen.

Profetische bemoediging


Ik hoor God spreken, dus zal ik opzij stappen en hem aan het woord laten...

Ik breng vrijheid, zegt God. Een vrijheid die niet comfortabel is voor zij die gewend zijn te controleren, te manipuleren en te verdraaien. Velen zoeken hun veiligheid in de leugens en de macht. Dat neem Ik weg en je komt terecht in een afgrond, waar je niet uit komt met je oude methodes. De veilige systemen vallen weg en het is tijd om echt op MIJ te leunen. Om je valse zekerheid los te laten en een fundament te bouwen op Mij, de eeuwige rots van je behoud.
 
De schokgolf die over de aarde komt, zal velen doen vallen. Velen zullen hun ware gelaat laten zien en veel anderen zullen verbijsterd zijn. Niemand wist dat ze ZO slecht waren. Niemand wist dat ze ZO kwaadaardig waren.
 
Ik wist het wel, zegt God en Ik ga het onthullen.
 
Er komt een nieuwe tijd waarbij de fundamenten van corruptie en misleiding wegvallen en er een nieuwe basis wordt gelegd van vertrouwen op God. Ik heb de toekomst vast in handen, zegt God, maar het is niet gemakkelijk. De leugen heeft het je gemakkelijk gemaakt. ‘Geloof alles wat wij je vertellen, denk niet na, stel niets in vraag, onderzoek niets, maar ga blindelings mee met wat wij je zeggen.’ Dat is comfortabel. Maar het is dodelijk. Tot in de diepten van je ziel is het dodelijk.
 
Maar Ik breng verlossing. Geen eenvoudige verlossing. Niet gemakkelijk. Niet comfortabel, want je wordt geschud en geschokt tot in het diepst van je wezen. Als je een leven lang in leugens geleefd hebt en meende dat het waarheid was en ineens ontdek je de waarheid, dan is dat als een verbindend licht dat angstaanjagend en bedreigend aanvoelt. Maar naarmate je ogen wennen aan het felle licht - de krachtige onthullende waarheid - hoe meer je zult ervaren hoe bevrijdend en versterkend is.

Je ziet alles zoals het is en niet langer in een waas van leugen.

Je zult zien wat er speelt en dat zal je sterk maken. Sterk in Mij. Zoek dus je zekerheid in MIJ, zegt God. Niet in de mensen, niet in de leiders, niet in de kerken, niet in de structuren, niet in de media en niet in de zogenaamde zorg-verlenende instanties die door en door in duisternis functioneren.
 
Zoek je veiligheid in MIJ, zegt de allerhoogste, almachtige God.
 
Ik zal je leiden naar een hoogte die je nog niet gekend hebt. Een hoogte van zien op Mij, zien op Mijn grootheid en almacht. Zien op Mijn goedheid en liefde. Zien op Mijn eeuwige trouw. En zo zul je een ware zoon of dochter van God worden. Niet door mooie woorden en vrome liedjes, maar door de realiteit van je hart dat gefundeerd is IN MIJ, de eeuwige rots van je behoud.
 
De toekomst is mooi. Wat gebeurt, moet gebeuren. Wat gaande is, is nodig. Ik moet de verkeerde fundamenten wegnemen. Diepe afbraak, diepe ontworteling, diepe ontmaskering, diepe ontwrichting. Dan kan Ik beginnen bouwen, met Mijzelf als basis. Een fundament dat niet wankelt, een basis die vast is, een toekomst die verzekerd is.
 
Jezus Christus

Heb je deze kritieke berichten al gezien?


 
 
 
 
 

Schrijf je in en ontvang
levensreddende informatie