Bescherm Jezelf!

De mensheid wordt bedreigd... Criminele miljardairs werken samen om wereldwide tirannie te vestigen. Leer hoe je jezelf kunt beschermen tegen de toenemende tirannie. Schrijf je nu in!

Hoe het pad werd geëffend voor de agenda van wereldheerschappij

In de vorige post heb ik uitgelegd hoe een kwart van de mensheid, i.e. de christelijke kerk, in de 19e eeuw door de cabal strategisch geïnfiltreerd werd met als doel het christendom te transformeren van een zegevierende beweging die de wereld ten goede hervormt naar een machteloze groep van mensen die op een ontsnapping wacht.

Het is begrijpelijk dat veel gelovigen dit moeilijk kunnen aanvaarden. Als we dit voor het eerst horen is dat vergelijkbaar met de schok die we te verwerken kregen toen we erachter kwamen dat de pandemie gepland was, dat vaccins de mensheid uitroeien, dat de nieuwsmedia tegen ons liegen en dat overheden ons op de meest gruwelijke manieren misbruiken. 

Het is altijd erg moeilijk om te accepteren dat wat we voor waar hielden, niet waar blijkt te zijn, of dat autoriteiten die we vertrouwden corrupt blijken te zijn.

Onze eerste reactie is vaak ontkenning: de schok van de waarheid is gewoon te pijnlijk. We ervaren dit allemaal wel eens. Het wordt "cognitieve dissonantie" of het "Semmelweis-effect" genoemd. Nieuwe informatie wordt afgewezen als het onze bestaande overtuigingen uitdaagt. We hebben tijd nodig om het te verwerken.

De wereld ten val brengen door infiltratie

We moeten ons realiseren dat elk aspect van de menselijke samenleving geïnfiltreerd is door de cabal. Infiltratie is hun voornaamste strategie om de wereld omver te werpen. Ze positioneren hun leiders in de medische wetenschap, het onderwijs, de politiek, de nieuwsmedia, de godsdienst, enzovoort.

De Kerk is hiervan niet gespaard gebleven, integendeel: ze hebben zich meer op de Kerk gericht dan op wat dan ook omdat de kinderen van God hun grootste tegenstander zijn.

Eeuwenlang had de kerk geen idee van een vlucht om aan de wereld te ontsnappen en de mensheid achter te laten om door demonen gemarteld te worden. Historisch gezien was het christendom altijd de sterkste kracht van transformatie op aarde. Overal waar de eerste christenen kwamen, schaften ze de slavernij af, maakten ze een einde aan publieke mensenoffers, banden ze de onderdrukking van de armen, bouwden ze weeshuizen, zorgden ze voor gezondheidszorg voor iedereen, en ga zo maar door.

Ze introduceerden geneeskunde, wetenschap, onderwijs, verkiezingen en nog veel meer.

Dankzij de christenen verbeterde de wereld meer en meer. Vroeger werd elke natie ter wereld gekenmerkt door demonenverering, slavernij, mensenoffers, tovenarij en allerlei andere gruwelen. Het christendom veranderde dat allemaal, totdat vrijwel iedereen in de beschaafde naties inzicht kreeg in een liefhebbende God die verlangt dat we elkaar liefhebben. Vóór het christendom bestond dit idee niet en was het overal de survival of the fittest en wrede demonenaanbidding en mensenoffers ... in Azië, Afrika, Europa, Zuid-, Midden- en Noord-Amerika, kortom overal.

De hele wereld was vroeger één afschuwelijke hel, tot de boodschap van Christus de naties ging overspoelen.

Dus toen de cabal een plan ontwikkelde om over de wereld te heersen, beseften ze maar al te goed dat ze zich eerst moesten ontdoen van de macht van de Kerk. Er was geen betere manier om dat te bereiken dan door te infiltreren en hen ervan te overtuigen dat hun eigen Bijbel hen vertelt dat ze het kwaad moeten laten regeren en moeten wachten op de vervoering. Dat is dus wat ze deden: geen zichtbare aanval van buitenaf, maar een geheime operatie van binnenuit.

Bepaalde verzen uit de Bijbel werden onjuist vertaald, uit hun verband gerukt en/of misbruikt om deze gloednieuwe doctrine te promoten.

Hun doctrine werd aan honderden miljoenen mensen opgedrongen door middel van zeer krachtige hersenspoeltechnieken van de cabalisten, die veel van de zogenaamde "machtige christelijke leiders" in hun macht hadden. Ze bevorderden ook internationale filmproducties en populaire boekenreeksen om dit concept verder te verspreiden. Ondertussen snoerden ze alle tegengeluiden de mond. Gerenommeerde theologen, die de duistere leugens van de vervoering aan de kaak stelden, werd het zwijgen opgelegd, net zoals artsen en wetenschappers het zwijgen wordt opgelegd op het gebied van de geneeskunde.

Zo opereren ze immer en altijd: iedereen één verhaallijn opdringen en alle tegenstemmen monddood maken.

Na jarenlang onderzoek heb ik mijn bevindingen uit de Schrift en de geschiedenis samengevat in een zeer onthullend rapport dat je aan het eind van dit bericht vindt. Ik nodig iedereen met moed en liefde voor de waarheid uit om dit rapport te lezen, omdat het veel vragen zal beantwoorden en duidelijk zal maken wat Christus werkelijk over dit onderwerp heeft gezegd.

Maar eerst geef ik je een paar sleutels die je geest kunnen ontsluiten voor de waarheid ...

Sleutels die je geest kunnen ontsluiten voor de waarheid

God schiep ons om koningen te zijn die met Hem regeren om het kwaad te verdrijven, geen lafaards die voor het kwaad vluchten.

God schiep ons om helden te zijn die de mensheid redden, geen verraders die de mensheid verraden.

God schiep ons om overwinnaars te zijn die tegenstand overwinnen, geen verliezers die opgeven wanneer we tegenspoed ondervinden.

God roept ons op om van mensen te houden, niet om ze achter te laten.

God roept ons op om voor de armen te zorgen, niet om hen in de steek te laten.

God roept ons op om een einde te maken aan corruptie, in plaats van toe te staan dat corruptie regeert.

God roept ons op om reuzen te verslaan in plaats van ervan weg te rennen.

Christus riep ons op om het licht van de wereld te zijn en de wereld niet in duisternis te dompelen.

Christus zei dat we met Hem op de troon zullen regeren en het kwaad niet zullen laten regeren.

David rende niet weg van de reus Goliath, hij rende naar hem toe en doodde hem. 

Zo kan ik nog lang doorgaan ... De leer van de vervoering heeft elk aspect van de Bijbel op zijn kop gezet, binnenstebuiten gekeerd en omgekeerd. Het heeft overwinnaars in verliezers veranderd, veroveraars in lafaards, koningen in slaven, wereldverbeteraars in escapisten, een leger in een sociale club, visionairs in blinde leiders.

Miljarden christenen wereldwijd verlammen

Niets heeft de kerk meer verlamd dan de vervoeringsdoctrine. Het was strategisch gepland om de weg te bereiden voor de agenda van wereldheerschappij van de elite. Als ze miljarden christenen ervan konden overtuigen dat de agenda voor wereldheerschappij de "vervulling van Bijbelprofetie" is en daarom onvermijdelijk is, zouden ze de weerstand van deze miljarden gelovigen hebben uitgeschakeld. Het is een heel slimme strategie.

Miljoenen christenen lezen de boeken, zien de films en begrijpen niet hoe de Bijbel wordt misbruikt met verzen die uit hun verband worden gehaald en woorden die verkeerd worden vertaald om deze escapistische theologie aan de kerk op te dringen.

Maar zoals bij alle misleiding is er altijd de duidelijke stem van de waarheid die de mensen oproept om een keuze te maken. 

Zullen we zijn zoals Christus die Zijn leven gaf om de mensheid te genezen, te redden en te herstellen? Of zullen we zijn zoals Satan die ons vertelt dat we de mensheid in de klauwen van het kwaad moeten leggen?

Zullen we de kreten van lijdende mensen negeren en op zoek gaan naar een makkelijke uitweg? Of zullen we een hart van mededogen hebben om mensen in nood te helpen?

Zullen we wegrennen van de reuzen, of zullen we naar ze toe rennen om ze neer te halen?

Aan jou de keuze ...

Wat niemand je vertelde
over de wederkomst van Christus

In de afgelopen vijftien jaar heb ik onderzoek gedaan naar de eindtijd, de vervoering en de wederkomst van Christus. Ik heb mijn ontdekkingen samengevat in een kristalheldere, openbarende studie van de Schrift en de geschiedenis. Als je een hart hebt voor waarheid en de moed om je huidige overtuigingen te toetsen, dan zal dit boek je zegenen.

Heb je deze kritieke berichten al gezien?


 
 
 
 
 

Schrijf je in en ontvang
levensreddende informatie