Bescherm Jezelf!

De mensheid wordt bedreigd... Criminele miljardairs werken samen om wereldwide tirannie te vestigen. Leer hoe je jezelf kunt beschermen. Schrijf je nu in!

Goed nieuws voor Nederland en Belgie!

Het is anderhalf jaar geleden dat je iets van ons gehoord hebt. Dat komt omdat we gecensureerd werden. Onze mailinglijsten werden van internet verwijderd, waardoor we je geen berichten meer konden sturen.

Het voordeel van alles kwijtgeraakt te zijn, is dat ik de kans kreeg om alles opnieuw op te bouwen, op een betere manier dan voorheen. De nieuwe reeks emails die je zult ontvangen zijn zeer helder, en geven een duidelijk zicht op de wereldsituatie. Komende weken zullen we ook de allerbeste Engelstalige inhoud op onze website omzetten naar het Nederlands, zodat je daar tevens een rijke schat aan onthullende informatie zult vinden.

De agenda voor werelddominantie


Zoals je wellicht weet, is er een officiële agenda om een wereldregering op te richten, onder leiding van financiële entiteiten die door niemand verkozen werden. Deze belangengroepen zijn eigenaars van de Wereldgezondheidsorganisatie, de Verenigde Naties, het World Economic Forum, de Wereldbank, het International Monetary Fund, de Bank of International Settlements, de City of London, en alle andere globalistische organisaties, die met elkaar samenwerken om dit doel te verwezenlijken.

Deze miljardairs streven al decennia lang naar totale controle over de bronnen en rijkdommen op aarde. Ze bezitten reeds alle grote banken, nieuwsmedia, industrieën, enz.

Om hun plannen te realiseren hebben ze zich erop gericht om te infiltreren in elke regering wereldwijd, en om de totaliteit van informatievoorziening onder hun invloed te brengen. Op die manier kunnen ze de mensheid sturen in de richting van hun agenda.

Hun werkwijze om toenemende controle over de wereld te verwerven bestaat uit het orchestreren van kunstmatige crisissen:

✔︎ Gezondheidscrisis

✔︎ Klimaatcrisis

✔︎ Energiecrisis

✔︎ Financiële crisis

✔︎ Voedselcrisis

✔︎ Internet crisis

Dit geeft hun de noodzakelijke excuses om alsmaar meer rechten, bezittingen, middelen en vrijheden van de mensheid te annexeren. Zodoende kunnen ze hun criminele plan uitwerken, terwijl het onwetende publiek denkt dat ze door deze bandieten “gered” worden van al deze problemen. Dat de redding bestaat uit het verlies van rechten, vrijheden, autonomie, en tegelijkertijd een toename van armoede, ontgaat de doorsnee burger.

Het doel van StopWorldControl.com is om dit plan op zorgvuldig onderbouwde wijze te onthullen, zodat de intelligente burgers - die niet angstvallig hun ogen sluiten, maar de moed hebben om de feiten onder ogen te zien - kunnen opstaan om “NEE!” te zeggen tegen deze agenda.

We werken samen met diverse wereldleiders op gebied van wetenschap, de wet, medische zorg, journalistiek, politiek, enzovoort. Momenteel zijn we een onthullende documentaire aan het afwerken, in samenwerking met het International Crimes Investigative Committee, waarbij de duistere geheimen van de Verenigde Naties ontmaskerd worden door een hooggeplaatste functionaris. Hierover zul je spoedig meer horen. 

Ons doel is om alleen verifieerbare feiten te presenteren.

Dit heeft niets te maken met complotdenken, want het zijn hooggeplaatst ambtenaren van genoemde organisaties die zelf alles naar buiten brengen, op basis van officiële documenten. Het denkbeeld dat dit een complottheorie is, is een typisch voorbeeld van manipulatie door criminele overheden, die termen als "complotdenken" en "nep nieuws" de wereld insturen om de massa te verhinderen zich te laten informeren.

Er is hoop voor een
mooie toekomst


Naast het onthullen van de agenda voor wereldoverheersing door financiële belangengroepen, zullen we ook hoopgevende informatie geven, die laat zien hoe er wereldwijd een ongekende omwenteling gaande is, die een einde zal maken aan de plannen van deze gewetenloze schurken.

Er zijn reeds honderden miljoenen mensen die zich bewust zijn van wat er gaande is, en dat aantal neemt dagelijks toe.

Onder hen bevinden zich vele duizenden hooggeplaatste wetenschappers, artsen, advocaten, deskundigen in mensenrechten, financiële experts, en een breed scala aan andere professionals, die zich actief inzetten voor een betere wereld. Onze World Freedom Directory bevat meer dan achthonderd organisaties wereldwijd die zich verzetten tegen de tirannie. Dat is bijzonder hoopgevend.

Bovendien werken we mee aan diverse indrukwekkende alternatieve systemen op gebied van financiën, gezondheid, energie, enzovoort, die een uitweg bieden uit de bestaande systemen. Deze ontwikkelingen vormen de grondslag voor een betere wereld. We zullen hier ook aandacht aan geven, zodat je kunt deelnemen aan deze beloftevolle projecten.

Er is dus hoop voor de toekomst! Het zien uitrollen van het criminele plan kan angstwekkend zijn, maar er is gelukkig veel meer aan de hand, wat ons moed geeft.

Ik ben blij dat we na anderhalf jaar stilte eindelijk weer Nederlandstalige berichten kunnen gaan verspreiden. Op Engelstalig vlak zijn we enorm druk geweest, en ons beste internationale materiaal zal nu eindelijk ook weer aan het Nederlandstalige publiek aangeboden worden. Als je ons hierin wilt steunen, gebruik dan deze link.

We zien ernaar uit om een stevige bijdrage te leveren aan de reeds krachtige vrijheidsbeweging in Nederland en Belgie. Al wonen we in Amerika, toch blijven we met hart en ziel meewerken aan een betere toekomst voor de lage landen. Ons hart blijft vol liefde voor ons mooie vaderland... 

Tot gauw!

David en Renate Sorensen
StopWorldControl.com


Heb je deze kritieke berichten al gezien?


 
 
 
 
 

Schrijf je in en ontvang
levensreddende informatie