Bescherm Jezelf!

De mensheid wordt bedreigd... Criminele miljardairs werken samen om wereldwide tirannie te vestigen. Leer hoe je jezelf kunt beschermen. Schrijf je nu in!

Een onstuitbare vloedgolf van ontwaken overspoelt de wereld

We staan aan het begin van iets dat niet meer te stoppen is en de hele wereld zal overspoelen.

Momenteel is er een historisch en nooit eerder gezien wereldwijd ontwaken aan de gang. Honderden miljoenen mensen beginnen in te zien hoe overheden, media en gezondheidsorganisaties onnoemelijk corrupt zijn en hen voorliegen op manieren die niemand zich in zijn ergste nachtmerries kan voorstellen. Als gevolg daarvan onderwerpen ontelbare mensen in elk land zich niet langer blindelings aan de criminele plannen van hun opperheren, maar beginnen zij in opstand te komen en actie te ondernemen om aan een betere wereld te bouwen.

De grootsheid van dit wereldwijde ontwaken gaat ieders begrip te boven. Sinds het begin der tijden heeft zich nog nooit zoiets voorgedaan.

Toch is dit nog maar het begin, en het is niets vergeleken met wat de wereld binnenkort te wachten staat. Naarmate de bijwerkingen van vaccins wereldwijd toenemen, gezonde en onschuldige mensen opgepakt en in quarantainekampen vastgehouden worden, vaccinatiepaspoorten vereist zijn om deel te nemen aan de samenleving, en er nog veel meer krankzinnige dingen gebeuren, zal dit huidige ontwaken uitgroeien tot iets wat we ons niet eens kunnen voorstellen ...

VACCINATIEALARM


Wie had zich ooit kunnen voorstellen wat we vandaag al kunnen zien?  In de afgelopen decennia was slechts een minderheid van medische deskundigen zich bewust van de gevaren van vaccins. Zij voerden een harde en kennelijk onmogelijke strijd om een ongeïnteresseerd wereldpubliek wakker te schudden. Mensen waren meer bezig met het kijken naar dwaze films en idiote tv-programma's dan met het luisteren naar de gevaren van vaccins.

En opeens weten honderden miljoenen mensen wereldwijd hoe ongelooflijk verwoestend vaccins kunnen zijn.

In Californië, de meest liberale staat van de VS, staat meer dan 30% van alle ordehandhavers, brandweerlieden en verpleegkundigen op tegen de vaccinatieplicht. Er wordt geschat dat minstens de helft van alle artsen in Amerika de vaccinatietirannie weigeren. In elk land ter wereld worden medische organisaties opgericht die zich verzetten tegen het plan om met geweld experimentele, ongeteste vaccins met uiterst giftige stoffen in de hele wereldbevolking te injecteren.

In onze World Freedom Directory vindt u wereldwijd ruim zeshonderd organisaties die 'NEE' zeggen tegen deze criminele dictatuur.

Zeshonderd organisaties ... en toch toont onze gloednieuwe gids slechts een fractie van wat er wereldwijd gebeurt. Wie had dat ooit kunnen vermoeden? Dit is slechts het prille begin van het wereldwijde verzet ...

MEDIA IN VERVAL


In de afgelopen eeuw hadden de media het monopolie op de geest van de mens door strikt te bepalen wat die mocht denken, geloven of doen, zonder dat hij enig idee had hoe hij door het nieuws gemanipuleerd werd.

Nu ... vertrouwt een snel groeiend percentage van de mensheid de media niet langer.

Ik zie een ongekende explosie aankomen die veel groter zal zijn dan wat we tot nu toe gezien hebben. Laat de goddelozen de tirannie opvoeren. Laat ze gezonde mensen zonder enige reden in quarantainekampen stoppen. Laat ze mandaten opleggen die zo belachelijk zijn dat alleen de allerdomsten erin trappen. Ze graven hun eigen graf. Ze zullen zelf in de valstrikken trappen die ze voor de mensheid hebben uitgezet.

HUN EIGEN VALSTRIKKEN


Wat volgt kan voor sommige lezers een uitdaging zijn.  Toch is het vermeldenswaardig omdat het zeer bemoedigend is. Aan het begin van deze plandemie werd mij één en dezelfde specifieke uitspraak uit de Bijbel meerdere malen door verschillende mensen toegezonden. Dat gebeurt zelden, en als het gebeurt, weet ik dat ik moet opletten. Dit is het vers dat verschillende mensen me - uit het niets - stuurden:

‘De heidenen zijn gezonken in de groeve, die zij gemaakt hadden; hunlieder voet is gevangen in het net, dat zij verborgen hadden. De HEERE is bekend geworden; Hij heeft recht gedaan; de goddeloze is verstrikt in het werk zijner handen!' (Psalmen 9:15-16)

Een vereenvoudigde parafrase zou kunnen luiden: 'De Heer staat erom bekend dat hij de goddelozen oordeelt, door hen in hun eigen val te laten lopen.' In een Nederlandse Bijbelvertaling (ik ben vanuit Nederland naar de VS gemigreerd) staat het nog duidelijker: 'God werd beroemd doordat hij zijn vijanden versloeg met hun eigen wapens.' Ik dacht erover na, en opeens besefte ik hoe waar het is. Hier zijn een paar voorbeelden:

Facebook werd - geloof het of niet - gecreëerd door militaire inlichtingendiensten als instrument om de hele mensheid te bespioneren en te controleren.

Echter, miljoenen gebruikers verspreidden via Facebook de waarheid onder vrienden, en al snel ontdekten honderden miljoenen Facebookers kritische waarheden die de regering en criminele instanties wanhopig voor de wereld wilden verbergen. Toen Facebook dit zag, raakten ze in paniek en begonnen ze te censureren, maar ... het was te laat. Een groot deel van de mensheid had de waarheid al gezien en verspreidt die nu wijd en zijd, zonder Facebook.

Terwijl Facebook ontwikkeld was als instrument om de wereld tot slaaf te maken, werd het gebruikt om de ogen van de mensheid te openen.

YouTube kent hetzelfde verhaal. Tienduizenden waarheidsonthullende video's hadden honderden miljoenen voorheen onwetende mensen geïnformeerd voordat de eigenaars van YouTube beseften dat ze beter konden beginnen met censureren. Ook zij waren te laat. Het deksel is eraf geblazen en de stoom heeft de kamer al gevuld.

Zelfs het internet was oorspronkelijk bedoeld om de wereld te controleren. Echter, ... het wordt gebruikt om de mensheid te bevrijden. Het aantal websites die de waarheid onthullen zijn niet te tellen!

Een ander voorbeeld: de giftige medische experimenten die ten onrechte "vaccins" worden genoemd, zijn bedoeld om elke ziel te onderwerpen aan een eindeloze reeks van injecties. Maar ze leggen nu aan honderden miljoenen - en binnenkort miljarden - mensen het criminele karakter van overheden, gezondheidsinstanties en de farmaceutische industrie bloot.

Terwijl de overgrote meerderheid van de wereldbevolking de integriteit van de farmaceutische industrie nooit in twijfel heeft getrokken, zien zij nu hoe waanzinnig kwaadaardig deze industrie eigenlijk wel is wanneer zij eist dat elk kind elke paar maanden opnieuw wordt geïnjecteerd met ongeteste medische experimenten die miljoenen mensen blijken te doden en honderden miljoenen permanent invalide maken. Het gedocumenteerde bewijs hiervoor is te zien in ons Vaccine Sterfte Rapport. 

Zelfs in de VS zien we hoe de regering-Biden, die als doel heeft om het Amerikaanse volk aan het communistische China te onderwerpen, grote aantallen fanatieke liberalen wakker schudt. Biden gaat immers veel te ver.

Intelligente mensen over de hele wereld worden zich bewust van het criminele plan dat de mensheid wil onderwerpen aan de tirannie van een kwaadaardige elite.

waarheidsexplosie


Elke wetenschapper die zij monddood maken, schudt een ganse wetenschappelijke gemeenschap rondom hem wakker. Elke arts die zij de mond snoeren omdat hij de waarheid spreekt, wordt gadegeslagen door een hele medische gemeenschap die ontwaakt omdat zij met eigen ogen ziet hoe een oprechte en goede medische collega het zwijgen wordt opgelegd.

America's Frontline Doctors werd op alle sociale media gecensureerd. Hun website werd zelfs uit de lucht gehaald. Daardoor tellen ze nu wel bijna een miljoen leden en zijn ze tot een wereldwijde vrijheidsbeweging uitgegroeid.

Censuur probeert de stem van wetenschappers en artsen het zwijgen op te leggen, maar doet vulkanen van waarheid uitbarsten.

Kortom: elk plan dat deze psychopaten beramen, keert zich massaal tegen hen en zal leiden tot precies het tegenovergestelde van wat ze beogen. In plaats van totale slavernij van de hele mensheid, veroorzaakt het de grootste massale bevrijding aller tijden.

De ogen zijn geopend en een werkelijk ontwaakte geest kan niet weer in slaap worden gewiegd. De sluier van bedrog wordt opgelicht en niemand zal hem ooit kunnen terughangen.

De verdorven elite denkt dat de wereld uit dwazen bestaat, maar ze vergeten hoeveel miljoenen wijze, moedige en goede mensen er zijn, van wie ze spoedig zullen wensen dat ze er nooit mee gerotzooid hadden.  Dus ik wil jullie aanmoedigen ... het ontwaken is nog maar net begonnen. We zullen dingen zien die we ons niet eens kunnen voorstellen. Echt waar. Het wordt onvoorstelbaar.

DE WAANZIN VAN Meta


virtual reality

Deze psychopaten hebben weer een poging gedaan om de mensheid te isoleren van echte vreugde en een rijkelijk leven. Facebook heeft nu META aangekondigd, een levenloze, kunstmatige dimensie die de menselijke ziel nog meer geestesziekten, relationele conflicten, eenzaamheid, depressie en andere ellende dan ooit tevoren zal bezorgen. Wetenschappers hebben vastgesteld dat er door Facebook en de sociale media in het algemeen een sterke toename is van depressie, eenzaamheid en geestesziekte, met als gevolg een stijging van het aantal zelfmoorden. Nu zijn ze van plan om het naar een nog hoger niveau van verwoesting te tillen, door iedereen in een universum te lokken dat 100% nep is. Hoewel het intens spannend zal zijn, zal het diepe innerlijke conflicten en verwarring veroorzaken.

Niemand van ons is geschapen om te leven in een valse digitale wereld die alleen bestaat als we op een knop in onze hersenen drukken en die ons vervreemdt van de werkelijkheid.

Wij zijn geboren om te genieten van de ECHTE wereld met echte vriendschappen, oprechte relaties en hartelijke interacties met onze medemensen. Wij zijn geboren om diepe liefde te ervaren die onze ziel vult, versterkt en verstevigt. We zijn gemaakt om elkaar te omhelzen, om elkaar te voelen, om elkaars ogen te zien, en om de ziel van degenen van wie we houden aan te raken met ons diepste innerlijke wezen, zodat we ons verbonden, gewaardeerd, veilig en gekoesterd voelen.

We zijn niet geboren om verslaafd te zijn aan overdreven sensaties van intense surrealistische ervaringen die alleen bestaan in projecties in onze geest. Wij zijn geboren om de frisse lucht te voelen, de wind in te ademen, te genieten van de koelte van de nacht en ons te laten verrukken door het felle zonlicht.

Niemand is geboren om te leven in een wereld van leugens, bedrog, hersenspoeling en virtuele "werkelijkheid".

Er is niets echts aan een virtuele werkelijkheid. Net zoals er niets sociaals is aan 'social distancing'. Deze criminelen zijn meesterlijk in het misleiden van het publiek met sluwe woordspelingen. Zeggen "virtuele realiteit" is hetzelfde als zeggen "ijsbrand", of "liefdevolle haat". Het is totale onzin. Ze spelen dezelfde truc met de woorden 'sociale afstand'. Er is niets sociaals aan het afstand nemen van andere mensen. Het vernietigt alles wat sociaal is! Maar met deze woordspelletjes houden ze mensen die niet wat dieper nadenken gemakkelijk voor de gek .

Virtuele realiteit is 100% nep en net het tegenovergestelde van realiteit. Een wereld van leugens die mensen meezuigt en hen van alle realiteit berooft.

Miljoenen zijn verslaafd aan videospelletjes omdat ze verlangen naar meer dan het dode, betekenisloze stadsleven dat hen wordt aangeboden. Altijd opgesloten in hun stenen gevangenissen die ze 'thuis' noemen, waar ze geen betekenis, geen avontuur, geen uitdaging vinden. Maar de mens is niet geboren om een bankzitter te zijn, opgesloten tussen stenen muren in betonnen steden, verstoken van elke vorm van leven.

De mens is geboren om omringd te worden door leven, dieren, seizoenen, uitdagingen, avonturen en alles wat onze ziel vervult met puur LEVEN.

META is de nieuwe virtuele realiteit van Mark Zuckerberg en de gestoorde criminelen die achter hem staan. Het is bedoeld om de mensheid nog dieper te onderwerpen aan de doodsgreep van verstikkende technologie die echte vreugde, echte intimiteit, echte relaties en het echte leven steelt, door in plaats daarvan een nepwereld, nepervaringen, nepomgevingen, nepvrienden en nepinteracties aan te bieden. Heel die nepwereld is opgebouwd uit digitale codes in plaats van levende atomen.

Maar echte bloemen zullen nooit vervangen kunnen worden door valse digitale beelden. Vlinders, vogels, zelfs het gezoem van de insecten zullen nooit vervangen kunnen worden door de dode, valse leugens van een virtuele wereld, waar niets maar dan ook niets echt is.

Een doelloos bestaan ontvluchten om betekenis te zoeken in nog meer nepperij zal de mensheid nooit voldoening geven.

DE ECHTE DEAL


Ik geloof dat dit alles er uiteindelijk steeds meer toe zal leiden dat de mensheid in het diepst van zijn ziel verlangt naar het echte spul. Bewuste en goede mensen zullen terugkeren naar de wortels van de natuur.

Uiteindelijk zal META het tegenovergestelde teweegbrengen van waar het voor bedoeld is.

Net zoals de tiranniek opgelegde gifinjecties de ogen van vele mensen openen voor de misdadige aard van de zogenaamde "gezondheidsinstanties" en "zorgzame overheden", zal META de wereld laten zien hoe we moeten terugkeren naar een fundamenteel, organisch, echt, door God geschonken leven.

We zien nu ook hoe de misdadig gecentraliseerde macht in elk deel van onze wereld mensen over de hele wereld inspireert om terug te keren naar het opbouwen van kleine, lokale gemeenschappen. Slaven zijn van een consumptiegerichte stadswereld doodt het leven in ons, en zal ontelbare mensen ertoe brengen terug te keren naar een meer elementaire, door God geschapen vorm van leven, waarin we ons eigen voedsel verbouwen, onze buren helpen, onze gemeenschappen dienen en liefde met elkaar delen.

Onthoud dit: de mens werd niet geschapen in een grote stad. Het Boek van Oorsprong - Genesis - laat zien dat de mens werd geschapen in een prachtige, weelderige tuin en de bevoegdheid kreeg om van de hele aarde een vruchtbaar paradijs te maken.

Boeren - de deugdzamen die de aarde niet vernietigen, maar koesteren en doen bloeien - staan het dichtst bij de eerstgeschapen mens. De mens is gemaakt voor de aarde, om te leren, te ontdekken, te waarderen, te koesteren, lief te hebben en te beschermen, zodat zij een bron van LEVEN kan zijn voor allen die haar bewonen.

De goddelozen hebben het meeste daarvan afgepakt en ervoor gezorgd dat mensen niet meer verbonden zijn met de aarde waarop ze geboren zijn. Ze moetsn zich richten op nepfilms, leugenachtige media, giftige 'gezondheidszorg' en giftig voedsel, dat in onze tijd meer ziekte heeft veroorzaakt dan ooit tevoren.

Maar er is verandering op komst. Het echte leven zal weer naar waarde worden geschat. Hoe meer dode, valse, lege illusies er worden gecreëerd, hoe meer mensen zullen terugkeren naar wat levend, echt en bevredigend is.

UNIEKE KANS


De huidige crisis biedt aan ALLE wakkere mensen een unieke kans om heel veel te leren waar wij, onze kinderen, vrienden en gemeenschappen baat zullen bij hebben. Wij zijn de eersten van een nieuw ras dat niet langer "JA" zal zeggen tegen de misdaden van regeringen en goddeloze instanties die beweren ons te "helpen".

De strijders van de GOEDE KANT staan - meer dan ooit - op, en dit kan niet meer gestopt worden, want het wordt geleid door de Grote en Hogere Kracht die ver boven alles uitstijgt.

Ik vertrouw erop dat we in de komende tijden steeds meer ontwaking, genezing, herstel en een betere wereld zullen zien. Dit zal echter niet gemakkelijk zijn. Soms moeten we door het donker heengaan om het licht te zien. We moeten het kwade in zijn volle omvang aanschouwen voordat we begrijpen hoezeer we moeten terugkeren naar wat GOED is.

Onze wereld beweegt zich de laatste decennia op een steile helling naar perversie en goddeloosheid. Alleen een crisis als deze kan ons wakker schudden en ons terugvoeren naar de Bron van liefde, licht en waarheid die we allemaal zo hard nodig hebben, in plaats van ons leven te vullen met de onzin die ons voortdurend wordt voorgeschoteld vanuit de duistere hoek.

Dit heeft niets te maken met religie, maar het is de essentie van ons bestaan: kiezen we voor het LICHT of verkiezen we de duisternis?

Het World Economic Forum en zijn criminele bondgenoten bij de Verenigde Naties en andere globalistische organisaties beschouwen deze wereldcrisis als een unieke kans om de totale controle over elk aspect van ons leven te grijpen en de mensheid te onderwerpen ... en dit alles in naam van "duurzaamheid". Ze gebruiken mooie woorden om hun ware bedoelingen te verbergen. Maar in één ding hebben ze gelijk: deze crisis biedt enorme kansen.

Laten wij ze aangrijpen om wakker te worden en in te zien hoe het kwaad onze wereld en onze geliefden terroriseert. Laten we teruggaan naar de Bron van alle leven, goedheid en hoop, zodat we gereinigd worden en de kracht krijgen om deze vloed van verdorvenheid te stoppen en een betere wereld op te bouwen, een wereld gestoeld op principes die leven, goedheid en ware duurzaamheid voortbrengen.

Onze strijd voor de vrijheid van de wereld is gericht tegen multimiljardairs en biljonairs die alle mainstream media bezitten en die regeringsambtenaren omkopen, gezondheidsinstanties controleren, enzovoort. Ik kan dit niet alleen. Als u wilt helpen de mensheid te beschermen tegen deze criminelen, steun dan alstublieft Stop World Control. We hebben uw hulp nodig.

Heb je deze kritieke berichten al gezien?


 
 
 
 
 

Schrijf je in en ontvang
levensreddende informatie