Een digitale munt van de centrale bank opent de weg naar tirannie


HET EINDE VAN AL ONZE VRIJHEDEN

De centrale banken bereiden zich voor om al het contant geld te vervangen door een digitale munt, de CBDC (Central Bank Digital Currency). Dit zal hen volledige controle geven over de mensheid: dan kunnen ze elke transactie controleren, beperken wat je kunt uitgeven, en zelfs je geld naar believen wissen. Het wordt gepromoot als iets dat ons leven makkelijker zal maken. De waarheid is dat het totale tirannie zou betekenen voor de hele mensheid. Onze digitale fondsen zouden verbonden zijn met onze digitale ID, die op haar beurt weer verbonden zou zijn met onze vaccinatiestatus en sociale kredietscores.

Stel je voor dat je geen toegang meer hebt tot je geld wanneer uit je digitale ID blijkt dat je je zoveelste booster niet hebt gekregen. Of stel je voor hoe je uitgaven worden beperkt omdat je iets op Facebook hebt gezet dat de overheid niet bevalt. Of nog erger, wat als overheden simpelweg je bankrekening wissen omdat je het niet eens bent met hun beleid?

Dit is al gebeurd met diensten zoals PayPal, die duizenden rekeningen hebben afgesloten omdat mensen zich bezighielden met activiteiten die zich verzetten tegen tirannie. JP Morgan Chase en Wells Fargo hebben de bankrekeningen bevroren van mensen die deelnamen aan evenementen die vochten voor fundamentele mensenrechten. In Canada, Amerika, Nederland, India, China en andere landen hebben talloze mensen dit al ervaren.

Zodra een digitale munt al het fysieke geld vervangt, zou financiële tirannie mainstream worden. Dat is immers het perfecte middel om het publiek in toom te houden.

Vergelijkbaar met wat we zien op Facebook en YouTube: als je iets post dat de agenda van de criminele elite blootlegt, wordt het bericht verwijderd, word je geblokkeerd, of erger nog: je hele account wordt verwijderd omdat "het de communautaire normen schendt".

Denk je dat dit beperkt blijft tot sociale media? Zodra ze volledige controle hebben over onze financiën, kunnen we er zeker van zijn dat ze naar believen ons geld zullen stelen, alleen al omdat we "de richtlijnen van de gemeenschap schenden". Het gebeurt met schering en inslag in China en, zoals we weten uit documenten gepubliceerd door de Rockefeller Foundation en het World Economic Forum, is China hun modelvoorbeeld. De Europese Unie, een ander exemplaar, gaat voluit voor de overgang naar een digitale munt. Er is niets wat de nationale overheden kunnen doen om dit tegen te houden, omdat ze zelf zo dom zijn geweest om hun munt in handen van de Europese Unie te geven.

Sigrid Kaag, de leider van de Nederlandse Democratische Partij D66, die nauw samenwerkt met het World Economic Forum, ijvert voor een systeem dat de overheid waarschuwt van zodra iemand meer dan 100 euro uitgeeft.

Kaag werd door schaamteloze verkiezingsfraude in het zadel geholpen, zoals te zien is in dit Nederlands rapport. Dit is hoe het WEF de landen onder controle krijgt: verkiezingen worden gemanipuleerd en hun gebrainwashte Young Global Leaders worden in de juiste functies neergezet, zodat zij de agenda van de tirannen kunnen afdwingen bij de bevolking.

Het plan om een door de Centrale Banken gecontroleerde digitale munt in te voeren wordt al tientallen jaren voorbereid. De strategie bestond erin dit meteen na de eerste pandemie te lanceren bij wijze van een van hun "oplossingen" voor "wereldwijde bedreigingen".  En hier zijn we dan.

De regering-Biden volgt ook de bankrekeningen van het Amerikaanse volk, en de IRS krijgt een waarschuwing als iemand meer dan 600 dollar uitgeeft.

Een digitale munt zou een nooit eerder geziene tirannie op de mensheid loslaten. Ook zou het de bevolking ervan weerhouden de waarheid te ontdekken, omdat mensen financieel afgestraft kunnen worden als ze de waarheid onderzoeken.

Als de digitale munt een universele realiteit wordt, zal de volledige en onbetwiste controle over de wereldbevolking in handen zijn van een handvol machthebbers van dit financiële systeem.

Het is van het grootste belang dat we hiertegen in opstand komen. Ze vertrouwen erop dat we niets doen. Mopperen en klagen houdt niets tegen. We moeten heldhaftig optreden en ze verrassen door dit wereldwijd aan de kaak te stellen. Het is een absolute noodzaak dat we deze waarheid met alle mogelijke middelen delen. Laten we onze verschillen vergeten en gezamenlijk de strijd aangaan tegen deze snode agenda.

Is er nog enige hoop om aan deze nachtmerrie te ontsnappen? Ik praat met verschillende mensen die alternatieve financiële systemen uitwerken.  Daarover later meer.

CONTROLESTAAT


Een knappe Nederlandse filmmaker heeft een krachtige documentaire gemaakt om de wereld te waarschuwen voor het gevaar van een Digitale Munt van de Centrale Bank.
Kijk en deel wijd en zijd!

 
 
 
mahir alkaya

"Geld wordt traceerbaar, programmeerbaar en manipuleerbaar, en dat kan veel dilemma's en gevaren in de samenleving met zich meebrengen."

MAHIR ALKAYA - Socialistische Partij, lid van de Nederlandse Tweede Kamer en auteur

 
 
 
arno wellens

"Is het gezond dat een kleine groep bedrijven zoveel controle heeft over de overheid?"

ARNO WELLENS - Nederlands publicist, schrijver en financieel journalist

 
 
 
Annie Machon

"Als we doorgaan op de weg die we inmiddels gewend zijn en die de jongere generaties als vanzelfsprekend beschouwen, zijn we allemaal de pineut, op het gebied van privacy, mensenrechten en zelfs democratie."

ANNIE MACHON - Gewezen MI5 inlichtingenofficier, schrijver en spreker

 
 
 
ken van ierlant

"Beslissingen worden in onze plaats genomen door mensen die niet democratisch verkozen zijn. Mensen als mevrouw Von der Leyen, Frans Timmermans en de voormalige CEO van Atos zijn allemaal benoemd en niet verkozen. Toch bepalen zij ons leven. Dat is gevaarlijk!"

KEN VAN IERLANT - Gedelegeerd bestuurder & digitaal ondernemer bij Future

 
 
 

"Veel grote spelers zijn al een hele tijd bezig met deze oorlog tegen contant geld. Ze proberen ons weg te drijven van cash. Ze gebruikten Covid echt als een excuus om dat proces te versnellen."

BRETT SCOTT - Journalist, activist en auteur

Lees ook deze belangrijke artikelen