Bescherm Jezelf!

De mensheid wordt bedreigd... Criminele miljardairs zoals Soros, Schwab en Gates werken samen om een Nieuwe Wereldorde te vestigen, onder het mom van covid. Leer hoe je jezelf kunt beschermen tegen de toenemende tirannie. Schrijf je nu in!

Gaan we allemaal dood?

Iedereen die goed geïnformeerd is, beseft dat de mensheid wordt aangevallen op een manier die deze wereld nog nooit heeft gekend. Velen vragen zich af of er nog hoop is voor de toekomst. Wat als deze kwaadaardige entiteiten winnen?


Vooraleer ik aantoon waarom de Waarheid en Vrijheid met 100% zekerheid zullen overwinnen en de goede mensen zullen zegevieren, zal ik snel de ernst van de aanvallen op de mensheid schetsen:

Er zijn geplande pandemieën, georkestreerde voedsel- en gastekorten, weeroorlogen die natuurrampen veroorzaken om het bedrog van klimaatverandering te creëren, gedwongen vaccinaties die miljoenen en mogelijk miljarden mensen vermoorden en de overlevenden ernstig verzwakken, krankzinnige plannen om de mensheid te beëindigen en van iedereen een 100% gecontroleerde cyborg te maken, en nog veel meer.

Dan is er nog de afschaffing van alle rechten en vrijheden van de mensheid, de installatie van vaccinatiepaspoorten die onmenselijke samenlevingen creëren waarin alleen de constant ingespotenen kunnen functioneren, de opbouw van een wereld waarin elke ziel dag en nacht in de gaten wordt gehouden door een alomtegenwoordig bewakingssysteem.

De plannen die worden uitgerold door de psychopaten die de hoogste zetels in bijna elk land ter wereld bezetten, zijn te absurd voor woorden.

Ik heb het al eerder vermeld, maar ik moet eraan herinneren dat de president van Chili op de nationale televisie verklaarde dat 5G ieders gedachten zal lezen, maar ook gedachten en emoties zal inbrengen, en zo het centrale zenuwstelsel van onze samenlevingen zal worden.

Klaus Schwab bevestigt dat met zijn uitspraak: een van de resultaten van het omvormen van ieder mens tot een cyborg zal zijn dat we allemaal tot één en hetzelfde bewustzijn worden verheven.

De krankzinnige professor Yuval Noah Harari wordt door de Verenigde Naties en het World Economic Forum gepromoot om hun agenda nog meer kracht bij te zetten, door te stellen dat het tijdperk van de vrije wil en het geloof in God voorbij is, want elk mens kan nu worden gehackt en geprogrammeerd.

Dit zijn uitspraken die we allemaal al eerder hebben gehoord ... in films!

Maar nu verklaren deze krankzinnige criminelen publiekelijk hun officiële agenda voor de mensheid. De aanval die op de mensheid wordt gelanceerd is niet te beschrijven.

Hun plan bestaat erin om de mensheid te verpletteren onder deze georkestreerde catastrofes, zodat we hun één-wereldregering van ongekende controle en tirannie zouden accepteren om ons te "redden".

Is er nog hoop voor onze wereld? Ik zeg graag ja, gevolgd door nog duizend andere ja's. Het zou mij te ver leiden om uitgebreid uit te leggen waarom ik deze diepe overtuiging koester, maar laat ik een paar basisprincipes schetsen:

de krankzinnigheid van hun plannen is zo extreem dat ze ontmaskerd worden voor wie ze zijn. Honderden miljoenen mensen zijn het afgelopen jaar wakker geworden en dit is nog maar het begin van wat een vulkaanuitbarsting voor onze wereld zal zijn.

Hoewel deze monsters letterlijk alle mainstream media wereldwijd bezitten en een totaal monopolie hebben op de informatiestroom, zijn ze nog steeds niet in staat om de wereld volledig te hersenspoelen.

Stel je eens voor: ze bezitten de duizenden en duizenden kranten, radiostations, tv-zenders, de grote uitgevers van boeken, en daarbovenop bezitten ze de meeste ziekenhuizen en vrijwel het hele wereldwijde gezondheidszorgsysteem, waardoor ze een beleid kunnen dicteren dat zo wreed en misdadig is dat sommige artsen zelfmoord hebben gepleegd omdat ze er niet langer mee konden instemmen.

Hun controle over de wereld is onvoorstelbaar.

De documentaire MONOPOLY toont dit op gedetailleerde wijze, met alle bewijzen op het scherm van hoe eigenlijk elk groot merk, elke grote naam, elk bedrijf, elke industrie in deze wereld - voedsel, reizen, landbouw, energie, automobielindustrie, gezondheid, ontspanning, kleding, technologie -, letterlijk ALLES is eigendom van hetzelfde kleine clubje van astronomisch rijke satanisten. 

Zij bezitten de wereld om het zo te zeggen!

Ze "bezitten" ook vrijwel alle regeringen door middel van omkoping, chantage en hersenspoeling, waardoor ze volledige controle hebben over bijna elk land op aarde.

En toch ... ondanks al deze controle, macht en rijkdom, ondanks hun allesomvattende greep op de media en de informatiestroom, ondanks hun massale censuur die wereldwijd wordt toegepast - ondanks dat alles, en nog veel meer ... zijn ze niet in staat om de wereld naar hun hand te zetten.

Met hun grootste aanval aller tijden hebben ze een massaal ontwaken van onoverzienbare omvang teweeggebracht. En nogmaals: het is nog maar net begonnen!

Ongeveer 50% van heel Amerika is zich er inmiddels enigszins van bewust dat er iets heel kwaadaardigs aan de hand is. Ze hebben allemaal de gekte van Fauci en zijn dwergen gezien, ze zien hoe de injecties overal om hen heen mensen vermoorden en verlammen, ze beginnen wakker te worden. In andere landen varieert het percentage ontwaakte mensen van 5 tot 30%.

Wat ik zie is dat Degene die boven alles verheven is, in de harten van de mensen werkt, ondanks de verblindende hersenspoeling door het nieuws en de regeringspropaganda.

Honderden miljoenen burgers, en binnenkort miljarden, beginnen te reageren op een uitzending die sterker is dan de 24/7 propaganda via de televisieschermen. 

Ze horen een stem die dieper, sterker en duidelijker is en die hun geblinddoekte geest ontlast. En dit is nog maar het prille begin van iets dat onze wereld zal veranderen. 

Wanhopig proberen de criminelen de stemmen van de waarheidssprekers tot zwijgen te brengen, maar ze kunnen nooit de stem van de Eeuwige die de harten van ontelbare mensen over de hele wereld bereikt, onderdrukken.

Hij overtuigt ons van goed en kwaad en moedigt ons aan om licht boven duisternis te verkiezen, waarheid boven bedrog, moed boven verraad; hij veroorzaakt een ontwaken dat deze wereld nog nooit heeft gekend.

Ondanks het feit dat er een enorme en nooit eerder gekende wereldwijde uitbarsting van kwaad plaatsvindt, breekt er ook een steeds grotere en sterkere beweging van licht, waarheid, vrijheid, recht, rechtvaardigheid en hoop door.

Mijn oproep aan iedereen luidt dan ook om alsjeblieft NIET op onze lauweren te gaan rusten. 

Wees geen lafaard die zijn mond houdt uit angst voor de gevolgen. Verraad je wereld, je geliefden en de hele mensheid niet door veiligheid boven waarheid te verkiezen.

We moeten allemaal opstaan en onze stem laten horen. We hebben een missie.

Deel de waarheid meer dan ooit. Verspreid ze op manieren die je nooit eerder hebt geprobeerd. Vind nieuwe manieren, wees creatief, slim, efficiënt.

Onderneem iets! 

We hebben allemaal een missie, niemand uitgezonderd.

Zij die weigeren, zijn verraders van de mensheid, deze wereld en iedereen die hen dierbaar is. Nu is het tijd om te laten zien uit welk hout we gesneden zijn.

SPREEK DE WAARHEID WAAR JE OOK MAAR KAN. 

Laat de stem van de vrijheid weerklinken. Stel het kwaad aan de kaak als nooit tevoren. Bid met meer intentie dan je ooit hebt gedaan. En wees vol hoop en moed, want er breekt een nieuwe dag aan, zelfs in de donkerste nacht van de geschiedenis.

Als je de gruwelijke verslagen leest die ik schrijf om de plannen van de goddelozen bloot te leggen, beschouw ze dan nooit als een onheilsverklaring.

Besef dat ze een laaiend licht zijn die een immens kwaad onthullen, zodat we ons kunnen verzetten en het stoppen.

We moeten de plannen van deze satanische misdadigers onthullen. We moeten ze met alle middelen ontmaskeren, voor de hele wereld.

Neem alsjeblieft mijn rapporten en video's en verspreid ze als een machinegeweer, in alle richtingen, om alle vormen van mentale controle over mensen overal te verbrijzelen. Gebruik ze als gereedschap voor ontwaken. 

Maar laat wanhoop of angst nooit over je heersen. De waarheid maakt ons vrij; dat kan eerst angstaanjagend zijn. Maar als we eenmaal het doel van deze waarheid begrijpen, kunnen we het gebruiken om onze mooie planeet te bevrijden. Zodra de plannen van het kwaad, die in de duisternis zijn voorbereid, door het licht worden ontmaskerd, zijn ze niet langer verborgen en kunnen ze worden aangepakt.

Laten we dit vurige licht zijn.

David Sorensen
StopWorldControl.com 

PS: als je de mogelijkheid hebt, steun ons werk dan alsjeblieft, want we worden op geen enkele manier gesteund door vermogenden zoals de criminele nieuwsmedia. Ik ben volledig afhankelijk van de steun van goede mensen. Help me alstublieft dit werk te doen. Heel erg bedankt. Ga hierheen om ons te steunen:

http://stopworldcontrol.com/nl/steun 

Heb je deze kritieke berichten al gezien?


 
 
 
 
 

Schrijf je in en ontvang
levensreddende informatie