Tegenstroom wil werken aan een rechtvaardige wereld. Onrecht willen we aan de kaak stellen en invloed uitoefenen waar mogelijk, of alternatieven aanbieden. Countercurrent wants to work towards a just world. We want to denounce injustice and exert influence where possible, or offer alternatives.

Read More
Belgium

The Transforming Power of Sound. Informations & pratices for raising your energy, raising your frequency level, spreading your wings and releasing your full potential through Sound & Music. Help and guidance on the path of Soul Return in Free Spirit, in the Oneness & Unified Consciousness through Sound & Music of Healing, through Voice/Way, Guided

Read More
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium

Virus Madness

Read More
Belgium
Belgium
Belgium